Startas Tekstai Paieška Leksikonas Lygiagretinimas Nuorodos Sklaida Vizu Anglų kalba Lietuvių kalba Vokiečių kalba

CorDon projekto logotipas - Kristijono Donelaičio siluetas su antrašte: Skaitmeninė senoji lietuvių kalba: Kristijono Donelaičio (1714-1780) korpusas
Skaitmeninė lietuvių kalba:
Kristijono Donelaičio (1714–1780) korpusas
Tekstai Paieška Leksikonas Lygiagretinimas Nuorodos Sklaida Vizu

CorDon – Skaitmeninė lietuvių kalba: Kristijono Donelaičio (1714–1780) korpusas

CorDon yra skaitmeninis giliosios anotacijos lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio lietuviškų tekstų (apie 24 000 teksto žodžių) korpusas. Jis veikia atvirosios prieigos principu ir apima visus išlikusius lietuviškus Donelaičio tekstus: (a) keturių dalių poetinį ciklą Metai (ir 29 eilučių tęsinį „Fortsetzung“), (b) ankstyvąją ciklo dalį Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą ir (c) šešias pasakėčias (Pasakos).

Korpuso tekstų pagrindas – rankraščiams ir spaudiniams artimiausias dokumentinis perrašas. Leksinė ir morfosintaksinė anotacija remiasi senajai lietuvių kalbai pritaikytu gramatinių pažymų kompleksu – CorDon pažymų sistema, kuri remiasi projekto SLIEKKAS metu parengtu pažymų kompleksu. Tekstų metaduomenis ir tekstologinę rankraštinių dalių anotaciją ELAN formatu rasite projekto SLIEKKAS tinklalapyje.

Suanotuoti tekstai paeilučiui ir/ar pažodžiui lygiagretinami su autografo faksimile (DM PL.WD.F) ir su Martyno L. Rėzos (DMRh 1818, DPRh 1824), Augusto Schleicherio (DMSch 1865) bei Georgo H. F. Nesselmanno (DMN 1869) leidimais. Pagrečiui su suanotuotu pagrindiniu tekstu galima atsiversti šių leidimų tekstus bei vertimus į vokiečių kalbą (DMRh 1818, DMN 1869), taip pat vertimus į anglų (DMR 1967) ir italų (DMC 2014) kalbas. Visų korpuso tekstų santrumpų (siglų) sąrašą rasite čia. Intuityvi paieškos sistema įgalina daugiapakopę paiešką.

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui už maloniai suteiktą galimybę panaudoti Donelaičio rankraščių skaitmeninę kopiją.

Širdingai dėkojame dr. Adriano Cerri už malonų sutikimą panaudoti Le Stagioni tekstą.

Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute skaityto senosios lietuvių kalbos kurso (žr. Baltų kalbotyros studijų programą) metu studentai anotavo atskirus tekstus ar jų dalis. Nuoširdžiai dėkojame šiems anotuotojams:


Philipp BüchAužuols gyrpelnys
Mortimer DrachPasaka apie šūdvabalį
Dorothea ErdmannRudikis jomarkininks
Sandra Herrmann (Universität Marburg),
Florian Sommer (Universität Marburg, Universität Zürich)
Metai
Mattis HeyneŠuo didgalvis
Anita ObenausVilks provininks

Taip pat esame dėkingi Goethe’s universiteto studentei Franziskai Raßmann, kuri labai daug prisidėjo prie anotacijų pažymų komplekso vertimo į vokiečių kalbą. Dėkojame Vilniaus universiteto studentei germanistei Tomai Kurklietytei, kuri parengė Martyno L. Rėzos vokiško Metų vertimo (DMRh 1818) teksto perrašą.

     
žodyno įrašas anotacija

;