Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS DIDACTICA

Elements of Indo-European Morphology
The categories of the Proto-Indo-European noun:

a) Categorial matrix:

 Masculine:  Singular  Dual  Plural  Feminine:  Singular  Dual  Plural  Neutre:  Singular  Dual  Plural
 Nominative        Nominative        Nominative      
 Vocative        Vocative        Vocative      
 Accusative        Accusative        Accusative      
 Locative        Locative        Locative      
 Genitive        Genitive        Genitive      
 Ablative        Ablative        Ablative      
 Dative        Dative        Dative      
 Instrumental        Instrumental        Instrumental      


b) Distribution of endings (o: thematic stems)

 Masculine:  Singular  Dual  Plural  Feminine:  Singular  Dual  Plural  Neutre:  Singular  Dual  Plural
 Nominative  X  X  X  Nominative  X  X  X  Nominative  X  X  X
 Vocative  X  Vocative  X  Vocative
 Accusative  X  X  Accusative  X  X  Accusative
 Locative  X  X  X  Locative  X  X  X  Locative  X  X  X
 Genitive  X (o)  X  X  X  Genitive  X  X  X  Genitive  X (o)  X  X  X
 Ablative  X (o)  X  X  Ablative  X  X  Ablative  X (o)  X  X
 Dative  X  Dative  X  Dative  X
 Instrumental  X  X  Instrumental  X  X  Instrumental  X  X


c) Distribution of strong and weak cases (+: strong, ­: weak)

 Masculine:  Singular  Dual  Plural  Feminine:  Singular  Dual  Plural  Neutre:  Singular  Dual  Plural
 Nominative  +  +  +  Nominative  +  +  +  Nominative  +  +  (+)
 Vocative  +  +  +  Vocative  +  +  +  Vocative  +  +  (+)
 Accusative  +  +  ­  Accusative  +  +  ­  Accusative  +  +  (+)
 Locative  +  ­  ­  Locative  +  ­  ­  Locative  +  ­  ­
 Genitive  ­  ­  ­  Genitive  ­  ­  ­  Genitive  ­  ­  ­
 Ablative  ­  ­  ­  Ablative  ­  ­  ­  Ablative  ­  ­  ­
 Dative  ­  ­  ­  Dative  ­  ­  ­  Dative  ­  ­  ­
 Instrumental  ­  ­  ­  Instrumental  ­  ­  ­  Instrumental  ­  ­  ­

A Proto-Indo-European nominal paradigm:


*di̯eu̯- "(God of) day, sky"
 Case:  Proto-I.E.  Old Indic  Greek  Latin
 Nominative  *dii̯ḗu̯s  diyáuš  Ζεύς  (Iūpiter / diēs)
 Vocative  *dii̯éu̯  (diyáuš)  Ζεῦ  Iū(-piter)
 Accusative  *dii̯ḗm  dím  Ζῆν (Ζῆνα, Δία)  (Iovem /) diem
 Genitive-Ablative  *diu̯és  divás  Δι[Ϝ]ός  (Iovis / diēi)
 Dative  *diu̯éi  divé  Δι[Ϝ]εί-  (Iovī / diēi)
 Instrumental  *diu̯ḗ  divā́    Iove (/ diē)
 Locative  *di̯éu̯i  dyávi  (Δι[Ϝ]ί)


same, with internal processes indicated
 Case:  Proto-I.E.  Old Indic  Greek  Latin
 phonolog.  phonet.
 Nominative  *di-ḗu-s  *di̯ḗu̯s  dyáuš  Ζεύς  ↑ (Iūpiter)  
 *dii̯ḗu̯s  diyáuš      ↑ (diēs)
 Vocative  *di-éu-Ø  *di̯éu̯  ↓ (dyáuš)  Ζεῦ  Iū-(piter)  
 *dii̯éu̯  ↓ (diyáuš)      
 Accusative   **di-éu-m > *di-ḗ-m   *di̯ḗm  dyā́m  Ζῆν (→ Ζῆνα)  ↑ (Iovem)  
  *dii̯ḗm  dím  ↑ (Δία)    diem
 Genitive-Ablative  *di-u-és  *diu̯és  divás    ↑ (Iovis)  ↓ (diēi)
 (→ *di-u-és)  (*diu̯ós)  Δι[Ϝ]ός  
 Dative  *di-u-éi  *diu̯éi  divé  Δι[Ϝ]εί-  ↑ (Iovī)  ↓ (diēi)
 Instrumental   *di-u-éh1   *diu̯éh1 (> *diu̯ḗ)  divā́    Iove  ↓ (diē)
 Locative  *di-éu-i  *di̯éu̯i  dyávi  ↓ (Δι[Ϝ]ί)
A derivativional Proto-Indo-European nominal paradigm:
Thematic stem

dei̯u̯ó- "heavenly, God"
Singular
 Case:  PIE (phonol.)  PIE (phonet.)  Proto-Indo-Ir.  Old Indic  Avestan  Lithuanian  Latin
 Nominative   *deiu-ó-s   *dei̯u̯ós   *dai̯u̯ás   devás / deváḥ / devó ...   daēuuō / daēuuas-   diẽvas   DEIVOS > *dēos > dĕus (↑ dīvus)
 Vocative   *déiu-e   *déi̯u̯e   *dái̯u̯a   déva   (daēuuā)   diẽve   (dīve; ↓ deus)
 Accusative   *deiu-ó-m   *dei̯u̯óm   *dai̯u̯ám   devám / deváṃ ...   daēuuəm   diẽvą   *dēom > dĕum (↑↓ dīvum)
 Genitive   *deiu-ó-sio, *deiu-ó-so, *deiu-i-H   *dei̯u̯ósi̯o, *dei̯u̯óso, *dei̯u̯iH   *dai̯u̯ási̯a   devásya   daēuuahiiā   ↑ diẽvo   (dīvī) ↓deī
 Ablative   *deiu-ó-ot   *dei̯u̯ṓt   *dai̯u̯ā́t   (devā́t / devā́d ...)   *daēuuāt̰ / daēuuāat̰-   *dēōd > dĕō̆ (↓ dīvō)
 Dative   *dei̯u̯-ó-ei̯ > *dei̯u̯-ó-oi̯   *dei̯u̯ṓ  *dai̯u̯ā́i̯, *dai̯u̯ā́i̯-a   devāya   daēuuāi, daēuuāi.ā   diẽvui   *DEIVOI > *dēō > dĕō̆ (↓ dīvō)
 Instrumental   *deiu-é-h1   *dei̯u̯é'   *dai̯u̯ā́   (devā́), devéna   (daēuuā)   dievù  
 Locative   *deiu-ó-i   *dei̯u̯ói (!)   *dai̯u̯ái̯   (devé)   *daēuuōi, *daēuuē / *daēuuaē-   dievè   (*dīvī)
Dual
 Case:  PIE (phonol.)  PIE (phonet.)  Proto-Indo-Ir.  Old Indic  Avestan  Lithuanian  Latin
 Nominative   *deiu-ó-h1   *dei̯u̯ó'   *dai̯u̯ā́   devā́, deváu / devā́v   (daēuua)   dievù  
 Vocative   *déiu-o-h1   *déi̯u̯o'   *dái̯u̯ā   dévā, dévau / *dévāv
 Accusative   *deiu-ó-h1   *dei̯u̯ó'   *dai̯u̯ā́   devā́, deváu / devā́v
 Genitive   *deiu-ó-ih1-ōus ??   *dei̯u̯ói̯'ōu̯s ??   *dai̯u̯ái̯Hāu̯š   *deváyoḥ, *deváyoṣ ...   *daēuuaiiā̇   (*dievų̃)  
 Ablative   *deiu-ó-h1-bhio ??   *dei̯u̯ṓbhii̯o ??   *dai̯u̯ā́bhii̯ā̆   *devā́bhyām ...   *daēuuōibiiā   dievám  
 Dative
 Instrumental   dievam̃
 Locative   *deiu-ó-ih1-ou ??   *dei̯u̯ói̯'ou ??   *dai̯u̯ái̯Hau   *deváyoḥ / *deváyoṣ ...   daēuuaiiō   (dievuosè)  
Plural
 Case:  PIE (phonol.)  PIE (phonet.)  Proto-Indo-Ir.  Old Indic  Avestan  Lithuanian  Latin
 Nominative   *deiu-ó-es > deiu-ó-os, *deiu-ó-os-es, deiu-ó-i   *dei̯u̯ṓs, *dei̯u̯ṓses, dei̯u̯-ó-i̯   *dai̯u̯ā́s, *dai̯u̯ā́sas   devā́ḥ ..., devā́saḥ ...   daēuuā, daēuuā̇ŋhō   dievaĩ   (dīvī) ↑deī
 Vocative   *déiu-o-es > déiu-o-os, *déiu-o-os-es   *déi̯u̯ōs, *déi̯u̯ōses   *dái̯u̯ās, *dái̯u̯āsas   dévāḥ ..., dévāsaḥ ...
 Accusative   *deiu-ó-ms   *dei̯u̯óns   *dai̯u̯áns   devā́n / devā́ṃs ...   daēuuə̄ṇg / *daēuuąs-   dievùs   *dēōs > dĕōs (dīvōs)
 Genitive   *deiu-ó-m   *dei̯u̯óm   *dai̯u̯ā́nām   devā́nām / devā́nāṃ ...   daēuuanąm   dievų̃   *DEIVOSOM > *dēōsom > dĕōrum (dīvōrum)
 Ablative   *deiu-ó-i-bhios   *dei̯u̯ói̯bhii̯os   *dai̯u̯ái̯bhii̯as   devébhyaḥ / devébhyō ...   daēuuaēibiiō / *daēuuaēibiias-   dieváms   ↑ *dēois > dĕīs (dīvīs)
 Dative
 Instrumental   *deiu-ó-ois   *dei̯u̯ṓi̯s   *dai̯u̯ā́i̯š   deváiḥ / deváiṣ ...   daēuuāiš   dievaĩs
 Locative   *deiu-ó-i-su   *dei̯u̯ói̯su   *dai̯u̯ái̯šu   devéṣu   *daēuuaēšu   dievuosè

Further Proto-Indo-European nominal paradigms:
Relationship terms

Stem: (*ph2tér- >) *pə2tér- "father"
Singular
 Case  Old Indic  Avestan1  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  pitā́  ptā, tā  πατήρ  hayr  patĕr !  ath(a)ir  fater  (otĭcĭ)  (tėvas)    pācer  *pə2tḗr
 Voc.  pítar  *pitarə  πάτερ  pater  ath(a)ir  fater          *pə́2ter
 Acc.  pitáram  ptarə̄m  πατέρα  patrem  ath(a)ir  fater        pātär  *pə2térṃ
 Loc.  pitári  **ptari ?  πατρί (πατέρι !)  hawr  patrĕ ! (> Abl.)  ath(a)ir (= Dat.)          /  *pə2téri
 Gen.   pitúr   **ptərəš   πατρός (πατέρος)  hawr   patris   athar   fater (fateres)        pātri   *pə2tré/ós
 Abl.  (hawrē)  
 Dat.  pitré  fəδrōi, piϑrē    hawr  patrī  ath(a)ir  fater (fatere)        *pə2tréi̯
 Instr.  pitrā́  **fəδrā    harb              /  *pə2trḗ
Plural
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  pitáras  *ptarō  πατέρες  harkՙ  patrēs  a(i)thir  *fater (fatera)        (pā̆cera) / pātärñ)  *pə2téres
 Voc.  pítaras  **pitarō  πατέρες   *a(i)thr(e)a  *fater (fatera)          *pə́2teres?
 Acc.  pitṝ́n  **ptərąs(-cā)  πατέρας  hars    *fater (fatera)        (pā̆cera / pātärñ)  *pə2tṛ́ns?
 Loc.  pitṛ́ṣu  **ptərəšū  πατράσι  hars              /  *pə2tṛsú
 Gen.  (pitṝṇā́m)  *fəδrąm  (πατέρων/ πατρῶν)   harcՙ  patrum  aithre  fatero        (paceraṃs/ pātärntso)  *pə2tróm
 Abl.   pitṛ́bhyas   *ptərəbiiō     patribus   a(i)thr(a)ib   faterum         /   *pə2tṛbhi̯ós
 Dat.  
 Instr.  pitṛ́bhis  **ptərəbīš    harbkՙ        /  *pə2tṛbhís
Dual
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.   pitárā / pitárau   **ptarā/ *ptarō?   *πατ(έ)ρε?       *athir           pācere   *pə2térh1e?
 Voc.        
 Acc.        
 Loc.  pitrós  *ptarō                    *pə2tṛh1óu?
 Gen.  pitrós  *ptarå̄?   πατροῖν      athar            *pə2tṛh1óu̯s?
 Abl.   pitṛ́bhyām   *ptərəbiiā       *a(i)thr(a)ib             *pə2tṛbhi̯ṓm?
 Dat.          
 Instr.            

Stem: (*meh2tér- >) *mātér- (/ *mā́ter-) "mother"
Singular
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  mātā́  *mātā  μήτηρ   mayr  mātĕr !  máth(a)ir  muoter  mati  mótė    mācer  *mātḗr
 Voc.  mā́tar  *mātarə ?  μῆτερ  māter  máth(a)ir  muoter  mati  mótė      *mā́ter
 Acc.  mātáram  *mātarəm  μητέρα  mātrem  máth(a)ir  muoter  materĭ  móterį    mātär  *mātérṃ
 Loc.  mātári  **mātari ?  μητρί (μητέρι !)  mawr  mātrĕ ! (> Abl.)  *máth(a)ir (= Dat.)    materi  móteryje    /  *mātéri
 Gen.   mātúr   **mātərəš   μητρός (μητέρος)  mawr   mātris   máthar   muoter   matere   móteres     mātri   *mātré/ós
 Abl.  mawrē  
 Dat.  mātré  *māϑrē    mawr  mātrī  *máth(a)ir  muoter  materi  móteri    (= Gen.)  *mātréi̯
 Instr.  mātrā́  **māϑrā    marb        materĭjǫ  móterimi    /  *mātrḗ
Plural
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  mātáras  *mātarō  μητέρες   markՙ   mātrēs  má(i)thir  muoter  materi  móteres    mācera  *mātéres
 Voc.  *mā́taras  mātarō  μητέρες   máithre  muoter  materi  móteres      *mā́teres?
 Acc.  mātṝ́s  mātərąs(-cā)  μητέρας  mars    muoter  materi  móteris    mācera  *mātṛ́ns?
 Loc.  mātṛ́ṣu  **mātərəšū  μητράσι  mars        *materĭxŭ  móteriseis    /  *mātṛsú
 Gen.  (mātṝṇā́m)  *māϑrąm  μητέρων (*μητρῶν)   marcՙ  mātrum  *máithre  muotero  materŭ  móterų    *mātärnts  *mātróm
 Abl.   mātṛ́bhyas   *mātərəbiiō     mātribus  
*máthrib
  muoterum   materĭmŭ   móterimus     /   *mātṛbhi̯ós
 Dat.  
 Instr.  mātṛ́bhis  **mātərəbīš    marbkՙ  materĭmi  móterimis    /  *mātṛbhís
Dual
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.   mātárā / mātárau   **mātarā/ *mātarō?   *μητ(έ)ρε?       *máthir     *materi   *móteri     **mācere   *mātérh1e?
 Voc.        
 Acc.        
 Loc.  mātrós  *mātarō            *materu        *mātṛh1óu?
 Gen.  mātrós  *mātarå̄?   μητροῖν      *máthar    *materu        *mātṛh1óu̯s?
 Abl.   mātṛ́bhyām   *mātərəbiiā       *má(i)thrib     *materĭma   **móterim       *mātṛbhi̯ṓm?
 Dat.          
 Instr.        **móterim    

Stem: (*bʰréh2ter- >) *bʰrā́ter-) "brother"
Singular
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  bhrā́tā  brātā  (ϕρᾱτήρ)   ełbayr  frātĕr !  bráth(a)ir  bruoder  (bratrŭ / bratŭ)  (brólis)    procer  *bʰrā́tēr
 Voc.  bhrā́tar  *brātarə ?    frāter  bráth(a)ir  bruoder    (brólis)    procer  *bʰrā́ter
 Acc.  bhrā́taram  *brātarəm    frātrem  bráth(a)ir  bruoder        protär  *bʰrā́terṃ
 Loc.  bhrā́tari  **brātari ?    ełbawr  frātrĕ ! (> Abl.)  bráth(a)ir (= Dat.)          /  *bʰrā́teri
 Gen.   bhrā́tur   **brātərəš    ełbawr   frātris   bráthar   bruoder         protri   *bʰrā́tre/os
 Abl.  (ełbawrē) ;(brólis)  
 Dat.  bhrā́tre  *brāϑrē    ełbawr  frātrī  bráth(a)ir  bruoder        (= Gen.)  *bʰrā́trei̯
 Instr.  bhrā́trā  **brāϑrā    ełbarb              /  *bʰrā́trē
Plural
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  bhrā́taras  *brātarō     ełbarkՙ   frātrēs  brá(i)thir  bruoder        (procera)  *bʰrā́teres
 Voc.  bhrā́taras  *brātarō     bráithre  bruoder          *bʰrā́teres?
 Acc.  bhrā́tṝn  **brātərąs    ełbars    bruoder        (procera)  *bʰrā́tṛns?
 Loc.  bhrā́tṛṣu  **brātərəšū    ełbars              /  *bʰrā́tṛsu
 Gen.  (bhrā́tṛṇām)  *brāϑrąm     ełbarcՙ  frātrum  bráithrea  bruodero        protärnts  *bʰrā́trom
 Abl.   bhrā́tṛbhyas   *brātərəbiiō     frātribus   bráthrib / bráthr(a)ib   bruoderum         /   *bʰrā́tṛbhi̯ós
 Dat.  
 Instr.  bhrā́tṛbhis  **brātərəbīš    ełbarbkՙ        /  *bʰrā́tṛbhis
Dual
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.   bhrā́tarā / bhrā́tarau   **brātarā/ *brātarō?         *bráthir           **procere   *bʰrā́terh1e?
 Voc.        
 Acc.        
 Loc.  bhrā́tros  *brātarō                    *bʰrā́tṛh1ou?
 Gen.  bhrā́tros  *brātarå̄?        *bráthar            *bʰrā́tṛh1ou̯s?
 Abl.   bhrā́tṛbhyām   *brātərəbiiā       *bráithrib / *bráthr(a)ib             *bʰrā́tṛbhi̯ōm?
 Dat.          
 Instr.            

Stem: (*dʰugh2tér- >) *dʰugə2tér- "daughter"
Singular
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  duhitā́  dugdā  ϑυγάτηρ   dowstr  (fīliā)  (ingen)  tohter  dŭšti  duktė̃    tkācer  *dʰugə2tḗr
 Voc.  duhitar  *dugdarə  ϑύγατερ      tohter  dŭšti  (dukteriẽ)      *dʰúgə2ter
 Acc.  duhitáram  *dugdarə̄m  ϑυγατέρα (/ ϑύγατρα)      tohter  dŭšterĭ  dùkterį̃    >  *dʰugə2térṃ
 Loc.  duhitári  **dugdari ?  *ϑυγατέρι (/ ϑυγατρί)  dster        dŭšteri  dukteryjè    /  *dʰugə2téri
 Gen.   duhitúr   **dugdərəš   ϑυγατρός (ϑυγατέρος)  dster       tohter   dŭštere   dukter̃s     tkātre   *dʰugə2tré/ós
 Abl.  (dsterē) ; tkātre  
 Dat.  duhitré  *dugdrē    dster      tohter  dŭšteri  dùkteriai    (= Gen.)  *dʰugə2tréi̯
 Instr.  duhitrā́  *dugdrā    dsterb        dŭšterĭjǫ  dukterimì    /  *dʰugə2trḗ
Plural
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.  duhitáras  *dugdarō  ϑυγατέρες   dsterkՙ      *tohter (/tohterâ)  dŭšteri  dùkterys    (tkā̆cera) / tkātärñ)  *dʰugə2téres
 Voc.  duhitaras  **dugdarō  ϑυγατέρες (/ ϑύγατρες)    *tohter (/tohterâ)  dŭšteri  dùkterys      *dʰúgə2teres?
 Acc.  duhitṝ́s  **dugdrąs  ϑυγατέρας (/ ϑύγατρας)  dsters    *tohter (/tohterâ)  dŭšteri  dùkteris    (tkā̆cera / tkātärñ)  *dʰugə2tṛ́ns?
 Loc.  duhitṛ́ṣu  **dugdərəšū  ϑυγατράσι  dsters        *dŭšterĭxŭ  dukterysè    /  *dʰugə2tṛsú
 Gen.  (duhitṝṇā́m)  dugdrąm  ϑυγατρῶν /*ϑυγατέρων   dsteracՙ      tohtero (/tohterôn)  dŭšterŭ  dukterų̃    (tkātärts)  *dʰugə2tróm
 Abl.   duhitṛ́bhyas   **dugdərəbiiō         tohterum (/tohterûn)   dŭšterĭmŭ   dukterìms     /   *dʰugə2tṛbhi̯ós
 Dat. (tkā̆c  
 Instr.  duhitṛ́bhis  **dugdərəbīš    dsterbkՙ  dŭšterĭmi  dukterimìs    /  *dʰugə2tṛbhís
Dual
 Case  Old Indic  Avestan  Greek  Armenian  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lithuanian  Hittite  Toch. B  PIE
 Nom.   duhitárā / duhitárau   **dugdarā/ *dugdarō?   ϑυγατ(έ)ρε           *dŭšteri       *tkācere   *dʰugə2térh1e?
 Voc.        
 Acc.        
 Loc.  duhitrós  *dugdarō  ϑυγατροῖν (/ϑυγατέροιν)          *dŭšteru        *dʰugə2tṛh1óu?
 Gen.  duhitrós  *dugdarå̄?          *dŭšteru        *dʰugə2tṛh1óu̯s?
 Abl.  duhitṛ́bhyām  *dugdərəbiiā          *dŭšterĭma        *dʰugə2tṛbhi̯ṓm?
 Dat.          
 Instr.            


1.    Young Avestan forms in italics. [back / zurück]

Elements of the Proto-Indo-European Verb Morphology
The categories of the PIE verb:

a) Persons and numbers:


 Singular  Dual  Plural
 1. person  2. person  3. person  1. person  2. person  3. person  1. person  2. person  3. personb)Voices (genera verbi):

 Active  Medium  (Passive)c) Tenses and moods:


 Stem:  Present stem  Aorist stem  Perfect stem
 Aspect/Aktionsart:  imperfective  perfective  resultative
 Present:  Indicative Pres.  —  Indicative Perf.
 Past:  Indicative Impf.  Indicative Aor.  (Plusqu.)
 Extratemporariality / Memoration:  Injunctive Pres.  Injunctive Aor.  (Injunctive Perf.)
 Prospectivity / Voluntativity:  Subjunctive Pres.  Subjunctive Aor.  (Subjunctive Perf.)
 Cupitivity / Potentiality:  Optative Pres.  Optative Aor.  (Optative Perf.)
 Order / Admonition:  Imperative Pres.  Imperative Aor.  (Imperative Perf.)d) Present stem formation (Indo-Iranian model):


 Athematic formations
 Name  OInd.Cl.  OInd.  Bthl.-Cl.  Avest.  PIIr.  PIE.
 athematic root pres.  II.  éti  1.  aēiti  *ái̯ti  **h1éi-ti
 same, of seṭ roots  brávīmi  22.  mraomī  *mláu̯əmi  **mléuH-mi
 same, long grade (Narten pres.)  stáumi  15.  stāumī  *stāu̯mi  **stḗu-mi
 Denominatives  bhiṣákti  32.  *bišašti  *bʰišáćti  *bʰiséǵ-ti
 i-reduplicated root pres.  III.  síṣakti  5.  hišhaxti  *síšakti  *si-sekw-ti
 e-reduplicated root pres.  dádhāti  5.  dadāitī  *dʰádʰāti  **dʰe-dʰoh1-ti
 Intensive  carkarmi  7.  *čarəkarəimi  *čárkarmi  *ker-korH-mi
 n-infix pres.  VII.  rinákti  8.  irinaxti  *linákti  **li-né-kw-ti
 nu present  V.  śṛṇóti  10.  surunaoiti  *ćḷnáu̯ti  **ḱl-né-u-ti
 (u present)  VIII.  karómi        
  present  IX.  prīṇā́ti  11.  *frīnāitī  *prinā́ti  **pri-né-H-ti
 thematic formations
 Name  OInd.Cl.  OInd.  Bthl.-Cl.  Avest.  PIIr.  PIE
 full-grade thematic pres.  I.  bhárati  2.  baraitī  *bʰárati  **bʰér-e-ti
 "-d- present"    18.  auua-ŋwhabdaēta    
 long-grade thematic pres.  bhrā́jati  4.  brāzaiti  *bʰrāj́ati  **bʰréh1ǵ-e-ti
 -v-e- present  jī́vati  20.  *juuaiti  *ǰī́u̯ati  **gwíh3=u̯=e-ti
 i-redupl. thematic pres.  tíṣṭhanti  6.  hištənti  *stíštʰanti  **sti-sth2-e=nti
 zero-grade thematic pres.  VI.  sṛjánti  3.  hərəzənti  *sḷǰánti  *sḷg-é=nti
 same, with -n- infix  siñcánti  9.  *hincinti  *sinčánti  **si-n-kw-é=nti
 -sḱ-é- suffix pres.  pṛcháti  14.  pərəsaiti  *pṛćśćáti  **pṛḱ-sḱ-é-ti
 Desiderative  dípsati  16.  *diβžaiti  *dʰídʰbʰzati  *dʰi-dʰbʰ-s-e-ti
 -i̯e- present  IV.  náśyati  26.  nasiieiti  *náći̯ati  *néḱ-i̯e-ti
 same, with long-grade root?    28.  *rāmiieiti    
 same, with zero-grade root?  drúhyati  27.  družaiti  *dʰrúǰʰi̯ati  *dʰrúgʰ-i̯e-ti
 same, passive  mriyáte  "  miriieite  *mṛi̯átai̯  **mṛ-i̯é-toi̯
 -i̯é- denominatives  bhiṣajyáti  31.  *bišažiieiti  *bʰišaj́i̯áti  *bʰišeǵ-i̯é-ti
 -en-i̯é- denominatives  iṣanyáti  13.  pərəsaniieiti    
 -eH-i̯é- derivatives  gṛbhāyáti  23.  *gəuruuāiieiti  *gʰṛbʰāi̯áti  *gʰṛbʰ-eh2-i̯é-ti
 -i̯é- with redupl. root (intens.)  dediṣyáte  29.  *rārišiieiti    
 -s-i̯é- future  vakṣyánti  17.  *vaxšiienti  *u̯akši̯áti  **u̯ekw-s-i̯é-ti
 -éi̯e- (causative)  X.  tāpáyati  30.  tāpaiieiti  *tāpái̯ati  **top-éi̯e-ti
 -éi̯e- with zero-grade root  iṣáyati  24.  *išaiieiti  *išái̯ati  *is-éi̯e-tie) Aorist stem formation:


 athematic formations
 Name  OInd.Cl.  OInd.  Bthl.-Cl.  Avest.  PIIr.  PIE.
 athematic root aor.  (I.)  (á)kár  (1.)  čōrət  *(á)čárt  *(é-)kwér-t
 s-Aorist (Med.)  (a)maṃsi  S1  mə̄ṇghī  *(á)mánsi  **(é-)mén-s-i
 iṣ-Aorist (Subj.)  neṣat  S2  naēšat̰  *nai̯əšat  *nei̯H-s-e-t
 siṣ-Aorist  ayāsiṣam  S3      
 thematic formations
 Name  OInd.Cl.  OInd.  Bthl.-Cl.  Avest.  PIIr.  PIE.
 zero-grade them. root aor.  (II.)  (á)vidát  (3.)  vīdat̰  *(á)u̯idát  **(é-)u̯id-é-t
 same, with redupl.  (á)vócat  (6.)  vaočat̰  *(á)u̯áu̯čat  **(é-)u̯é-u̯kw-e-t
 -ı̄̆-redupl. (caus.)  (á)jī́janat  (14.)  *zīzanat̰  *(á)j́īj́an'at  **(é-)ǵi-ǵn̥h1-e-t

    N.B.: Reconstructions are morphonological;
  • ** = PIE reconstructions that are supported by non-Indo-Iranian evidence;
  • * = reprojections that are only based on Indo-Iranian material;
  • — not listed: Bthl.-classes 12., 19., 21., 25.
Parts of A Verbal Paradigm Reconstructed


Root: *bher- "to carry"
Present indicative active
 Person  Old Indic  Avestan  Greek  Armen.  Latin  Old Irish  OHG  OCS  Lith.  (Hittite)  Toch.B  PIE 
 1.Sg.  bhárāmi  barāmi  ϕέρω  berem  ferō  biru  biru  berǫ  (beriù)  -imi  *parau  *bhér-ō < **bhér-o-h2
 2.Sg.  bhárasi  barahi  ϕέρεις  beres  fers  biri  biris  bereši  (berì)  -iši  *part(o)  *bhér-e-si
 3.Sg.  bhárati  baraiti  ϕέρει  berē  fert  berid  birit  beretŭ  (bẽria)  -izzi  paräṃ  *bhér-e-ti
 1.Du.  bhárāvas  **barāuuō            berevě  (bẽriava)      *bhér-o-u̯o-
 2.Du.  bhárathas  **baraϑō  ϕέρετον          bereta  (bẽriata)      *bhér-e-tho-
 3.Du.  bháratas  baratō  ϕέρετον          berete/-ta  (bẽria)    *parteṃ  *bhér-e-to-
 1.Pl.  bhárāmas(i)  barāmahi  ϕέρομεν  beremkՙ  ferimus  berm(a)i  berumēs  beremŭ  (bẽriam(e))  -au̯eni  *parem  *bhér-o-mes
 2.Pl.  bháratha  *baraϑā  ϕέρετε  berēkՙ  fertis  *beirthe  beret  berete  (bẽriat(e))  -itteni  *parcer  *bhér-e-the
 3.Pl.  bháranti  barəṇti  ϕέρουσι(ν)  beren  ferunt  ber(a)it  berant  berǫtŭ  (bẽria)  -anzi  *pareṃ  *bhér-o-nti


Present indicative medium
 Person  Old Indic  Avestan  Greek  Armen.  Latin  Old Irish  Goth. (!)  OCS  Lith.  (Hittite)  Toch.B  PIE 
 1.Sg.  bháre  *bairē  ϕέρομαι  (berim)  feror    bairada      -aḫḫa(ri)  *premar  *bhérai̯ < **bhér-e-h2i
 2.Sg.  bhárase  *barahē  ϕέρῃ  (beris)  ferris    bairaza      -attati  *partar  *bhér-e-soi̯
 3.Sg.  bhárate  baraitē  ϕέρεται  (beri)  fertur  ber(a)ir  bairada      -atta(ri)  *partär  *bhér-e-toi̯
 1.Du.  bhárāvahe  **barāuuaidē                    *bhér-o-u̯edh-
 2.Du.  bhárethe  **baraēϑē  ϕέρεσϑον                  *bhér-o-i̯-tho-
 3.Du.  bhárete  *baraētē  ϕέρεσϑον                  *bhér-o-i̯-to-
 1.Pl.  bhárāmahe  *baramaidē  ϕερόμεϑα  (berimkՙ)  ferimur    bairanda      -au̯aštati  *premtär  *bhér-o-medh-
 2.Pl.  bháradhve  *barōduiiē  ϕέρεσϑε  (berikՙ)  feriminī    bairanda      -adduma  *partär  *bhér-e-dhu̯e-
 3.Pl.  bhárante  barəṇtē  ϕέρονται  (berin)  feruntur  bert(a)ir  bairanda      -anta(ri)  *prentär  *bhér-o-ntoi̯

Achtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.
Copyright Jost Gippert Frankfurt a/M 2001. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.