TITUS
Megrelian Texts ed. Qipshidze
Part No. 12
Previous part

Text: X  
X


Part: 1   Link to qipshg
Line: 31    ქოჸოფე, ქოჸოფე, ქოჸოფე, ქოჸოფე ნდო მუთა ჸოფე. ართი
Line: 32    
ქიჸანას, ართი სახენწიფოს, ართი მუხურს, ართი სოფერს ქოჸოფე
Page: 23   Line: 1    
ართი ომბოლი, ეფერი ღარიბი, ეფერი, ნამუდა ცა დო დიხა შქას დღას
Line: 2    
მუთა ნოპალუე. ქოორე თაში ნი, ამუდღა რე, ჭუმე რე, გიღანი რე,
Line: 3    
თე მარას, თი მარას, ათე თუთას, თი თუთასჷ ნი, -- მიშეელჷ ჯარი
Line: 4    
დო გონებაშა. იფირქჷ, იფირქჷ, იფირქჷ დო ბოლოს გინოჭყვიდჷ:
Line: 5    
"ბედიშ ოგორჷშა ოკო მიდავრთეევე". გაწჷმოდირთჷ ძალამი
Line: 6    
ოჭუმარეს, ღორონთი ქოშინუუ, მორძგვიშე დიირთჷ დო გინიილჷ მუში
Line: 7    
მახორობაშე. იდჷ, იდჷ, იდჷ, ცა იდჷ, დიხა იდჷ, ტყა იდჷ, ვე იდჷ,
Line: 8    
რზენი იდჷ, გოლა იდჷ, მუთი ქიიდჷ ნი, თინა ქიდჷ დო მიოჯინჷ ნი,
Line: 9    
ართი ჯგირი მიოჯინალი კოჩი აშო ქჷმუურსუ ნი, ქოძირჷ თე
Line: 10    
ბოშიქ. ულას მუუძინჷ დო ეთი კოს ჯიქურო ქაწოხვადჷ.

Part: 2   Link to qipshg
Line: 11    
-- გომორძგუა ჯგირი ბოშისია! -- უწუუ ახვალამირი კოჩქჷ: --
Line: 12    
სოშა მეურქია?

Part: 3   Link to qipshg
Line: 13    
-- ღორონთქ გოგიმორძგვას, პატონია! -- ქიმეუზადუუ ბოშიქ: --
Line: 14    
მა ჭე მუთუნიში ოშიიბუშა გახოლუუქია.

Part: 4   Link to qipshg
Line: 15    
-- ქჷდომიდირთი ქირაშა სუმი წანაში ბორჯითჷ დო სუმი ეფერი
Line: 16    
ჭკჳერი სიტყვას ქჷდჷგოგურუანქია, ნამუდა საწჷმოხონოთჷ
Line: 17    
ქჷწჷმჷგოდირთასია, -- უწუუ ჭკჳერი კოჩქჷ. ბოშიქ ოჸია უწუუ დო
Line: 18    
მიდააჸუნჷ.

Part: 5   Link to qipshg
Line: 19    
ართი წანამოწანას ქაალინჷ ნი, ჭკჳერი კოჩქჷ ბოშის
Line: 20    
ქჷდააგურუუ: "მუთი ოზეშ გალე ქოძირეე, ოზეშა გამჷნააჸოთია". მაჟირა
Line: 21    
წანამოწანაქ მიკიილჷ ნი, ხოლო ქუუწუუ ბოშისჷ: "ძალამი წადილო ვა
Line: 22    
რთხუასჷ და, ეში კოს მუთუნსჷ ნჷ ოთხიინქია". მიკიილჷ მასჷმა
Line: 23    
წანაქჷთი დო აკოთეებას, გოტეება-ბორჯის, ჭკჳერი კოჩქჷ ბოში
Line: 24    
ქიმიიჭანუუ დო ათაში დოზოკულჷ: "ოსურსჷ სანამუსოსჷ ნჷმუ უწინქია".
Line: 25    
გამეეთხუუ, დოხვამუ დო ჸუდეშა გუუტუუ. მოლართჷ ბოშიქჷ. იდჷ,
Line: 26    
იდჷ, იდჷ, დღა იდჷ, სერი იდჷ, დიხა იდჷ, წყარი იდჷ დო მუში
Line: 27    
მახორობაშა ქჷმორთჷ ნი, ხორუას ხე ქიმეთხჷ, ოზე გეშაღობჷ დო

Part: 6   Link to qipshg
Line: 28    
მუჭოთი ნაგურეფი აფუდუ ნი, თეში, მუსჷთი ოზეში გალე ქოძირჷნსჷ
Line: 29    
ნი, ირიფეს ოზეშა მუნიმაარღვანსჷ. ართი ორდოს ოზეს გინიილჷ
Line: 30    
დო მეურსჷ ნი, ჭითა გვერი ქოძირჷ. ქჷგააშინჷ ჭკჳერი კოჩიში
Line: 31    
დჷნაგურეფიქჷ დო გვერითი ოზეშა გამჷნაჸოთჷ. მიკიილჷ ართი
Line: 32    
მარუოქჷ ნი, ბოშიქ მუში ოზეს, სიდეთი თი გვერი, ვა რდუო,
Line: 33    
გიოჸოთჷ ნი, თი არდგის ბრეელი ხვითოეფი გვერს ქუუსქუუდჷ ნი,
Line: 34    
ქოძირჷ. მუ საკურელიე, ბოშის ძალამქ ახიოლჷ ამბეექჷ. ხვითოეფი
Page: 24   Line: 1    
კართეშა ქიდინიიკორობუ, გვერითი გეიჸონჷ დო ჸუდეს ოგვაჯეს
Line: 2    
ქიდინახუნუ. გვერი ირი დღასჷ თითო ხვითოს უსქჷნდჷ. გეეკეთჷ
Line: 3    
ბოშიქ, გეედინდარჷ, ოდა-სარაია ქიგიიდგჷ, ჩილიითჷ ქიმიიჸონჷ დო
Line: 4    
დიდკოჩური რინა-ჸოფაშა მიშეელუ. გვერი დღას ვა უჩილითუანსჷ,
Line: 5    
თეში სქჷნსჷ დო სქჷნსჷ ხვითოენსჷ, დო ბოში ვიშო-ვიშო ძინულენსჷ
Line: 6    
დო იხარენსჷ. ართი დღასჷ ჩირქჷ კითხჷ ქომონსჷ:

Part: 7   Link to qipshg
Line: 7    
-- ბოში, თაში საარიკოთ მუქჷ გაგაკეთჷ, მუქჷ ეგოფშჷ, სქანი
Line: 8    
მაღარიბა, სქანი მაღატაკა ქიჸანას მითა იგორუუდჷ ნი?

Part: 8   Link to qipshg
Line: 9    
-- მუქჷდა ღორონთქ გამაკეთუა, -- უწუუ ბოშიქჷ დო მუში
Line: 10    
სანამუსო ვა არჩქინჷ, თეშენი ნამუდა ჭკჳერი კოჩიშე უღუდჷ ნაზოკულა.
Line: 11    
მარა ჩირქჷ საშველი ვე მეჩჷ, ამუდღა დო ამუსერი ირიართო თისჷ
Line: 12    
კითხენდჷ: "მუქჷ გაგაკეთჷ, მუქჷ გაგადინდარჷ ნი, ვა მიწუეე, ვე ეჸიი
Line: 13    
ნდო ვე ეჸიინია". მუთუნქჷ ვე მეეხვარჷ, მუთუნქჷ ვა გუურთჷ
Line: 14    
ბოშის. გინუუჭყორდჷ ნი, ვა ქაარაგადაფუუო გვერიში ამბე ჩირქჷ!
Line: 15    
რახან უსაშველექ იჸუუ ნი, მიდეეჸონჷ ბოშიქ ჩილი დო თი ხვითოში
Line: 16    
მასქუალი გვერი ქააძირჷ. -- "ექჷ მუშე იჸუუა", დო გვერქჷ ხვითოში
Line: 17    
სქუალა ქიმიოტუუ დო ბოშიში ღალაქჷ, მუ რაგადი ოკო, რაკებაშა
Line: 18    
მიდართჷ და, ვარა ძინაქ მეუჭყორდჷ. ქორე თაში ნი, ართი კოჩქჷ
Line: 19    
ქჷმორთჷ დო თე ბოშის ხამი ქოთხუუ. ენა, ღორონთიგეე, ჯარი დო
Line: 20    
გონებაში ღურელი რდჷ ნი, ჭკჳერი კოჩიში ნაგურეფიქჷ მუდოს
Line: 21    
გააშინჷ დო ხამი ვიშო ქაათხუუ. სქანი ნტერს ეფერი ღოლამუდას, ექ
Line: 22    
იჸუუ ნი. რთუმე თი გოჯოგერი კოჩი მახინჯი ვა ჸოფერენო!
Line: 23    
მუჭოთი ხამი ქიიკიდუუ ნი,მიდართჷ, ართი ოჯახიშა მინიილჷ
Line: 24    
საუბადოთ: ექი ლურენჯი კოსჷ ხამი ქიმიოგჷ ქორას, დოჸვილჷ, ხამითი
Line: 25    
ქორას ქემითიტუუ დო ჸუდე გოხირჷ. უკული იჸუუ ართი რკიებაქჷ,
Line: 26    
გორუაქჷ დო ხამი, ნაჸვილა დო გოხირილი კოჩიში ქორას ქოძირესჷ
Line: 27    
ნი, ხამქჷ თე ბოშიშიქ იჸუუ. მუ საკურელიე, ბოშიშა ქიმიარკიის,
Line: 28    
ოჭოფეს, ირიფელიშე გოჩოლეესჷ დო მუჭოთი მახინს ოკო ნი, თეში
Line: 29    
მოკითხესჷ. ათაში აღოლჷ ეთი ბედიკირილი ბოშისჷ, ნამუქჷთი ჭკჳერი
Line: 30    
კოჩიში ნაზოკულას გინაჩილითუუ ნი.

Part: 9   Link to qipshg
Line: 31    
ღუმა თექი ვორდი დო
Line: 32    
ამუსერი თაქი მოვრთი.
Line: 33    
სუმი უშქური, სუმი ბერწული
Page: 25   Line: 1    
ღორონთქ ნჷ მოგილასასჷ
Line: 2    
სქანი ხეში მოწუული.

Part: 10   Link to qipshg
Line: 3    
-- -
Line: 4    
არიკ~, არიკ~, კუტანია...
Line: 5    
ჭკიდი ჭკომი ტუტამია,
Line: 6    
შქა ღვინი შვინი შურამია,
Line: 7    
ჩვარა ნეძი ჭირამია.Next partThis text is part of the TITUS edition of Megrelian Texts ed. Qipshidze.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.