TITUS
Megrelian Texts ed. Qipshidze
Part No. 11
Previous part

Text: IX  
Line: 14 
ნძალიერიში უმოსი ნძალიერი ირო ქიჸი


Part: 1   Link to qipshg
Line: 15    რდჷ ართი სამაფოს ძალიერი ნდიი, ნამუსუთი ჯოხოდჷ ხეჩო.
Line: 16    
ხეჩო რდჷ ურძღაფელა: ქიდოხოდჷდჷ სადილო ნი, მინიშა ოჭკომუნდჷ
Line: 17    
ოში ფუთიში უმოსი ქობალსჷ დო გეშუნდუ ოში ფუთიში უმოსი
Line: 18    
ღვინს. მანგიერო ხეჩო ირო ჯგირო საქვარს ორთჷდჷ დო იწენდჷ
Line: 19    
ბრელი ქობალი დო ღვინს. ართი წანას მუნაწიიქ დიირკჷ დო ხეჩოს
Line: 20    
ღვინქ აწაკორდჷ. თიქ გაგმაანწყუ ძალამი ძღვინი, ქიკლედუ ხუჯიშა
Line: 21    
დიდი გუდა დო მიდართჷ ხენწიფეშა ღვინიში ოთხუუშა.ხენწიფეს
Line: 22    
ქიმეუჸონეს ნდიი. ხენწიფექ კითხჷ ხეჩოს:

Part: 2   Link to qipshg
Line: 23    
-- მუს თხულენქ? იქ უწუუ:

Part: 3   Link to qipshg
Line: 24    
-- მა ღვინს ვთხუულენქ. ხენწიფექ ზოჯჷ:

Part: 4   Link to qipshg
Line: 25    
-- მიდეჸონით მარანიშა დო ქოჩით ღვინი, მუზმა აშვე ნი, დო
Line: 26    
უკული გუდა ეუფშითჷ დო გუუტეთ.

Part: 5   Link to qipshg
Line: 27    
ხეჩო მიდეჸონეს მარანიშა.მარანს დიდი-დიდი ლაგვანეფი რდჷ
Line: 28    
ღვინიში ეფშა. ხეჩოქ თე ლაგვანეფი არძო ქვინჯიშა ქეგიოშუ.
Line: 29    
ამბექ გუუკვირდჷ თინენს, მარა ხოლო უმოსო გასაკვირო
Line: 30    
დაასქიდეს თიქ, ნამდა ხეჩოში გუდას ანთასი ფუთიში უმოსი ღვინქ
Line: 31    
ქენანტირჷ, დო თიქ თეზმა ოღალე წყინარო მიდეღჷ ჸუდეშა. შარას
Page: 21   Line: 1    
ხეჩოქ დოშურდჷ დო ქომისვანჯჷ ართი გოლაში თუდო. თიწკმა
Line: 2    
ექ მერთჷ ართი კოჩქ დო "ქიმგეხვარებუქია" უწუ. ხეჩოს ახიოლუ
Line: 3    
დო მანგიერო დეეპირუ:"გოლაშა იშევლენთიე, ღვინით
Line: 4    
დოგორძღანქია".

Part: 6   Link to qipshg
Line: 5    
კოჩქ ქეკილერაგ? ხეჩოში გუდა ხუჯიშა დო უცებ გაკიღჷ
Line: 6    
გოლაშა. ხეჩოქ მუუნწყჷ გუდას დუდი დო უწუ უჩინებუ კოს:"შვი, მუზმა
Line: 7    
გოკო ნი!"

Part: 7   Link to qipshg
Line: 8    
კოჩქ მოუკუნუ დო გვალას გეშაჩოლუ გუდა. ინენქ წეეკიდეს
Line: 9    
თეშიგურიშენი. თიწკმა ქომააჭიშუუ ართი კოჩქ თინეფს. თე კოს
Line: 10    
სახელი ჯოხოდჷ "კაჟი" დო გააზუუ თინეფი. უკული ართი ართიჸურენი
Line: 11    
ჯიბეშა ქალეეხუნუუ, მაჟირა მაჟირა ჸურენიშა დო მოსვანჯილო
Line: 12    
მიდეჸუნუ ჸუდეშა. ჸუდეს კაჟიქ ჟირიხოლო გელეჸონუ ჯიბეშე დო დიიცქუ
Line: 13    
ჩილიწკჷმა:

Part: 8   Link to qipshg
Line: 14    
-- ჩქიმიჯგურა ძალიერი კოჩი ქიჸანას ვა რე. ჩილქ უწუუ:

Part: 9   Link to qipshg
Line: 15    
-- ქიჸანას დიიგორუუ თიცალი კოჩი, ნამდა სი კოღონათ
Line: 16    
გჷმორჩქინდჷქ თიწკმა.

Part: 10   Link to qipshg
Line: 17    
კაჟიქ გურს ქჷგაახორცქჷ. ინას მუში მაჸალე ქიჸანას ქორდჷ ნი, ვა
Line: 18    
უჩქჷდჷ. გეეჭოფუ შქვილი დო მუზმათი რდჷ ნი თითო ოში ფუთიანი
Line: 19    
საგანეფი. ქიმიოტუ მახორობა, გინი̄ლჷ დო მიდართჷ, ჩილქ უწუუ ნი,
Line: 20    
თიცალი კოჩიში ოგორუშა. იდჷ სუმი წანა დო სუმი თუთასჷ დო
Line: 21    
ქიმერთჷ ართი ფართო მინდორიშა. შქამინდორს ქოძირჷ დიდი დაჩხირი
Line: 22    
დო დაჩხირიში ჟი მიკობუდუ დიდი კარდილა. კარდილას მუდიგა რდჷ
Line: 23    
ნი იხაშუუდუ. დაჩხირიპის ეკოჯანუდჷ გვალაში მაშხვა კოჩი. კაჟიქ
Line: 24    
ქააჸოთჷ საგანი დო ქჷმოხვადჷ ოჭიშის, მარა ის ვა დუხვანცალუაფჷ.
Line: 25    
მაჟირა ქააჸოთჷ ნი, გიიკურცხინუ; მასუმა ქააჸოთჷ ნი, თიქ გვალაში
Line: 26    
მაშხვათ გემწოდირთჷ. კაჟის აშქურინჷ დო მუთ შეულებუდუ ნი,
Line: 27    
ირულუ, ვე კინუჯინუუ ნი, თეში. ჭე მიდერულუ ნი, კაჟიქ ქოძირჷ,
Line: 28    
ართი მახაჩქალს ქუუსქუაფუ ნი აგაფაშა ოში უღუ კამბეშეფი დო
Line: 29    
ქოხონუნს. კაჟიქ ქიმერთჷ თე მახაჩქალიშა დო შეეხვეწჷ:"ნდიიშე
Line: 30    
გამჷკმოტე".

Part: 11   Link to qipshg
Line: 31    
მახაჩქალქ გეეჭოფუ თინა ჯორამო დო ქენახუნუ თასიში
Line: 32    
ენარღვაფალი ჩახვიასი. ნდიიქ ქიმერთჷ მახაჩქალიშა დო მოთხუუ კოჩი,
Line: 33    
ნამუქით თინა გაკურცხინ? ნი. მახაჩქალქ "დეეთხია" უწუუ, მარა ნდიიქ
Line: 34    
ვა ჩეერცხჷ. თიწკმა მეკვათჷ კინახონათ ნდიის დუდი დო გალავანს ვიშო
Page: 22   Line: 1    
გეგნააბურინუ. უკული კინი გეშახუნუ ჩახვიაშე კაჟი დო ქჷდაახუნუ
Line: 2    
დიხას.

Part: 12   Link to qipshg
Line: 3    
ქიჸუ სადილობაქ. კაჟიქ მიკააჯინჷ დო ქოძირჷ, დღას ვა უძირჷ ნი,
Line: 4    
ფერი ოძირაფჷ: ათე მოსაქვარეში ჩილს დუხაშჷდჷ თელას არძო
Line: 5    
ხოჯეფი, ოში ფუთი ღვინი, თენეფი არძო ქიგუუნწყუაფუდუ ნისორიშა,
Line: 6    
ნისორი ქიგუდგუმუ დუდიშა დო ქომოთუხუნს მონტყორის
Line: 7    
მოსვანჯილო. მახაჩქალქ მიარზუ კაჟის სადილი,მარა ინა თეში გაკვირებული
Line: 8    
რდჷ, ნამუდა ოჭკომალქ ვა აჭკომჷ. სადილიგაათუ ნი, მახაჩქალქ უწუ
Line: 9    
ჩილს:

Part: 13   Link to qipshg
Line: 10    
-- კაჟი ჸუდეშა მიდეჸუნი.

Part: 14   Link to qipshg
Line: 11    
ჩილქ კაჟი ქიგიოხუნუ ნისორს, ნისორი ქეგიდუ დუდიშა დო
Line: 12    
მიდართჷ ჸუდეშა. ონჯუას ქომორთჷ ჸუდეშა მახაჩქალქით დო კითხჷ
Line: 13    
კაჟის, მინ რექ დო ვარა სოურე მოურქია. კაჟიქ ირიფელი დუდიშე
Line: 14    
ბოლოშახ ქეეჩუ. მახაჩქალქ მუში ამბეთი ქუუწუუ კაჟის:

Part: 15   Link to qipshg
Line: 15    
-- ჩქი ვორდით სუმენეჩი ჯიმალეფი. ჩქიმი ჯიმალეფი ჩქიმდე
Line: 16    
უმოსი ძალიერი რდეს. ინენს მითინი ვა მერიებუდჷ. ართიშახ ჩქი
Line: 17    
ქეგვანთხითჷ ქაჯეფიში სახენწიფოს. გეებჭოფით თი სახენწიფო დო
Line: 18    
მოლაფრთით ჸუდეშა. შარას გლახა დღაქ ქომჷმოჭიშესჷ, სერიში
Line: 19    
გიოთანაფალქ სოთინი ვა მაშიის. ათე დროს გიიბჯინითჷ ნი, ქობძირით
Line: 20    
ართი გვალა. გვალას მითონთხორილი დჷ დო მითიბლით თექი დო
Line: 21    
ქიმთიიმწყი̄თ. მაჟირა დღას მიდგაქ რდჷ ნი, ქომორთჷ, ქიიხვამილუ
Line: 22    
თე გვალა, ქააჸოთჷ განიშე დო თქუუ: "ჭყელი ჯოღორს თენა სო
Line: 23    
მუნთირუ?" ჩქიმი ჯიმალეფქ არძოქ დიიჭყანჭყეს, ხვალე მა გინობსქიდი
Line: 24    
თელო. თურმე ჩქი მითნობხვეთ ცხენიში დუს. თე დუდი ჯოღორს
Line: 25    
ჭყიშიში კარეში კარიშა ქჷმოუსარგალუაფუ. ჭყიშის ვა ნოჩქვედჷ ჩქი
Line: 26    
დუს მითვოხედითი ნი დო დუდი ქოძირჷ ნი, იშო გაგინაჸოთჷ.
Line: 27    
ქაარწყექო, ძალურიში უნძალაში ირო ქოჸოფე.

Part: 16   Link to qipshg
Line: 28    
კაჟიქ დეეჯერუ, ნამდა მუში უნძალაში კოჩი ბრელი ნოჸოფუე
Line: 29    
ქიჸანასჷ ნი. დიირთჷ ჸუდეშა დო ჯვეშებურო ჩილიწკმა დიიჭყჷ
Line: 30    
უწუკინდებუო ცხორება.Next partThis text is part of the TITUS edition of Megrelian Texts ed. Qipshidze.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.