TITUS
Megrelian Texts ed. Qipshidze
Part No. 10
Previous part

Text: VIII  
Page: 18  
Line: 1 
ნდი დო კოჩიში არიკი


Part: 1   Link to qipshg
Line: 2    ნდისჷ მეეწადილჷ კოჩიში ძირაფაქჷ დო თქუუ:" იშენიშენი კოჩი
Line: 3    
ოკო ქობძირეევე". მიდართჷ კოჩიში ოგორჷშა. იდჷ, იდჷ, იდჷ
Line: 4    
დო ტურაქჷ ქაწოხვადჷ. ნდიქჷ წიმუჭირინუუ ტურასჷ ხე, ოჭოფუ დო
Line: 5    
უწუუ:

Part: 2   Link to qipshg
Line: 6    
-- სი რექო კოჩი?

Part: 3   Link to qipshg
Line: 7    
-- ვარჷ, მა ვა ვორექჷ, -- უწუუ ტურაქჷ
Line: 8    
.
Line: 9    
-- აბა კოჩი ოკო ქჷმოძირე. ტურაქჷ უწუუ:

Part: 4   Link to qipshg
Line: 10    
-- კოცჷ ქჷგოძირა, მარა სითი დორჸვილჷნცჷ დო მათი.

Part: 5   Link to qipshg
Line: 11    
-- მუშენი? -- უწუუ ნდიიქჷ.

Part: 6   Link to qipshg
Line: 12    
-- მუშენიდა იჯგურა რაზმონიკი ქაანას მუთუნი ვა რე, -- უწუუ
Line: 13    
ტურაქ. ნდიიქჷ უწუუ:

Part: 7   Link to qipshg
Line: 14    
-- ვა გაშქურინასჷ, სი ოღონჷ შორიშე ქჷმოძირი კოჩი დო მა
Line: 15    
უკული გოგიტენქჷ.

Part: 8   Link to qipshg
Line: 16    
-- ჯგირი, -- უწუუ ტურაქჷ დო მიდართესჷ ჟირიხოლოქჷ წორო.

Part: 9   Link to qipshg
Line: 17    
იდესჷ, იდესჷ დო ქაწოხვადესჷ დიდი თიკამი მუმულქჷ. ნდიიქი
Line: 18    
კითხჷ ტურასჷ:

Part: 10   Link to qipshg
Line: 19    
-- თენა რენო კოჩი? ტურაქჷ უწუუ:

Part: 11   Link to qipshg
Line: 20    
-- ვარჷ, ესჷ უძახჷნა მუმულცჷ; კოჩი ჸვილჷნცჷ ესჷ დო
Line: 21    
ჭკუმუნცჷ.

Part: 12   Link to qipshg
Line: 22    
ჭე წჷმიკჷნესი, ქაწოხვადესჷ ჩხუუქჷ. ნდიიქჷ კითხჷ ტურასჷ:

Part: 13   Link to qipshg
Line: 23    
-- თენა რენო კოჩი? ტურაქჷ უწუუ:

Part: 14   Link to qipshg
Line: 24    
-- ვარჷ, ისჷ უძახჷნა ჩხუუსჷ დო მუჟანცჷთი საჭირო იჸიი ნი,
Line: 25    
ჸვილუნა დო ჭკუმუნა.

Part: 15   Link to qipshg
Line: 26    
იდესჷ, იდესჷ დო მიშეელესჷ ართი დიდი უდაბნო ტყაშა. ტურაქჷ
Line: 27    
ჸუჯეფი გააცქვირინუუ. ნდიიქჷ კითხჷ:

Part: 16   Link to qipshg
Line: 28    
-- მუ ორენია? ტურაქჷ უწუუ:

Part: 17   Link to qipshg
Line: 29    
-- კაკაფისჷ ქირჩქილექო? ნდიიქჷ უწუუ:

Part: 18   Link to qipshg
Line: 30    
-- ქიბრჩქილექჷ.

Part: 19   Link to qipshg
Line: 31    
-- აბა ეთინა კოჩი რე, დო მა გისხუნუ, ვე ედა, ვარა
Line: 32    
დორჸვილჷნსჷ.

Part: 20   Link to qipshg
Line: 33    
-- ისჷ ვა ვაჸვილექჷ მა, ოღონ სი შორიშე ქჷმოძირი.
Page: 19  
Line: 1    
წჷმიკინესჷ ჭე დო ტურაქჷ უწუუ:

Part: 21   Link to qipshg
Line: 2    
-- ეე კოჩი, მარა ვე ედა ექი, ღურაშა გური ვა გაფუ ნდა.

Part: 22   Link to qipshg
Line: 3    
ნდიიქჷ უწუუ:

Part: 23   Link to qipshg
Line: 4    
-- თინა პილჷნსო მა?! ისჷ გეუნჭირა კუჩხისჷ დო გობჭყილიტჷ,
Line: 5    
სი თოლისერი გოკო ნდა, შორიშე მიჯინი.

Part: 24   Link to qipshg
Line: 6    
ნდიიქჷ იდჷ, იდჷ დო თი კოჩიშა ქიმერთჷ. კოცჷ არგუნი უკებუ
Line: 7    
დო დიშქასჷ კვათჷნცჷ. ნდიიქჷ წოხოლე ქეწუუდირთჷ. კოჩქჷ ქოძირჷ
Line: 8    
ნი, გეძგვირონდჷ დო თომაქჷ გეუჩირქონდჷ: დიხაშა დინორთასო, მუ
Line: 9    
ქიმინასი, ვა უჩქჷ.

Part: 25   Link to qipshg
Line: 10    
-- სი რექო კოჩი? -- კითხჷ ნდიიქჷ.

Part: 26   Link to qipshg
Line: 11    
კოჩქჷ მიიდგჷ შური დო უწუუ ხონარიმაღალო:

Part: 27   Link to qipshg
Line: 12    
-- მა ვორექ კოჩი! ნდიიქჷ უწუუ:

Part: 28   Link to qipshg
Line: 13    
-- ართი მარუო რე მა სი რგორჷნქჷ დო ვა რძირი.

Part: 29   Link to qipshg
Line: 14    
-- მა მუშე ბგორჷნდი

Part: 30   Link to qipshg
Line: 15    
-- მუშედა მა დო სი ოკო ქიბრკინათი.

Part: 31   Link to qipshg
Line: 16    
-- მუჭო ვარჷ, -- უწუუ კოჩქჷ: -- სი ამარი ართი მარუო რე
Line: 17    
ქუნობზადებუექ ჩქიმი ორკინეთ; მა ამარი ლაფაჩე კოჩი მითვორექჷ
Line: 18    
დიშქაში ოკვათჷსჷ დო სი ოკო გერკინევო? ჩქიმი საჩხუბარი იარაღი
Line: 19    
ირიფელი ჸუდესჷ მიღუ, თინეფს ქიმიიბღა დო უკული გერკინებუქჷ.

Part: 32   Link to qipshg
Line: 20    
ნდიიქჷ უწუუ:

Part: 33   Link to qipshg
Line: 21    
-- ჯგირი, მეუ დო ქიმიღი სქანი იარაღეფი.

Part: 34   Link to qipshg
Line: 22    
-- იარაღეფსჷ ქიმიიბღა, მარა ჩქიმი მუულაშა სი ირტებუუქჷ, დო
Line: 23    
თიწკალა მა ოკო გებჸალეე.

Part: 35   Link to qipshg
Line: 24    
-- ჸა! ვარჷ, ღორონთჷმე, ვეებრტებუქჷ.

Part: 36   Link to qipshg
Line: 25    
-- ვარჷ, ფუჩის ვეგენდებუქჷ, -- უწუუ კოჩქჷ
Line: 26    
.
Line: 27    
-- აბა მუჭო? -- უწუუ ნდიქჷ.

Part: 37   Link to qipshg
Line: 28    
-- მუჭოდა ქჷდგოკჷრა დო უკული ეგებუ ვა გარტინასი, -- უწუუ
Line: 29    
კოჩქჷ.
Line: 30    
-- ჯგირი, -- უწუუ ნდიქჷ.

Part: 38   Link to qipshg
Line: 31    
თე კოჩქჷ გამიკიწყუ ბაწარი უკახალე მუკაკირჷდჷ ნი, ნდიისჷ
Line: 32    
კუჩხისჷ ეუჸუნუუ დო დუდიშა ქიგიოშიბუ.

Part: 39   Link to qipshg
Line: 33    
-- აბა, ასე მუთი ქეშეგილებუ ნი, დიისოფე, -- უწუუ კოჩქჷ.

Part: 40   Link to qipshg
Line: 34    
დიისოფუ ნდიიქჷ, მარა მუთუნქჷ ვა აქიმინჷ.
Page: 20  
Line: 1    
-- იზარებუქჷ სი, ვარა ეს გოსოფუნქჷ დო ირტებუქჷ, -- უწუუ
Line: 2    
კოჩქჷ -- მუთი ქეშეგილებუ ნი, დიისოფე.

Part: 41   Link to qipshg
Line: 3    
დიისოფუ ნდიიქჷ, მარა ვა გაასოფუ. თიწკალა კოჩქჷ გეეჭოფუ
Line: 4    
არგუნი დო ქოხაკჷ დუცჷ. ნდიიქ უწუუ:

Part: 42   Link to qipshg
Line: 5    
-- მუსუ რე, ორთუქი? კოჩქჷ უწუუ:

Part: 43   Link to qipshg
Line: 6    
-- გილაჸაფუქუ.

Part: 44   Link to qipshg
Line: 7    
ქოხაკჷ მაჟირა, ნდიიქჷ მიოღორუუ დო დიიჭყჷ სოფაფი, მარა
Line: 8    
მუთუნქჷ ვა აქიმინჷ. ტურა გერე შორსჷ დო უკიჟინჷნცჷ კოცჷ:

Part: 45   Link to qipshg
Line: 9    
-- ქიგიაშქვი ეთი რაზმონიკისჷ, ქიგიაშქვი! იქჷ ვა დამიჯერჷ მა.

Part: 46   Link to qipshg
Line: 10    
კოჩქჷ ხაკაფი-ხაკაფით დუდი ოკუტახჷ დო უკული მუში საქჷმეში
Line: 11    
კეთება დიჭყჷ.

Part: 47   Link to qipshg
Line: 12    
ღუმა თექი ვორდი, ამუსერი თაქი მობრთი. სუმი უშქური, სუმი
Line: 13    
ბერწული ღორონთქ ნუ მომილასასჷ სქანი ხეში მოწული.Next partThis text is part of the TITUS edition of Megrelian Texts ed. Qipshidze.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.