TITUS
Shayast-ne-shayast (trl.)
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3  
Paragraph: 1     Link to snstrs NYŠE Y dšt՚n' wstlg, {Y} ZYš nwk OL YHSNNšn OHDWNȳṯ, lymn'; W ZK Y BYN YHSNNšn' Line: 2  LA lymn'.

Paragraph: 2     Link to snstrs
AMT š՚t՚wlw՚n-I wstlt YKOYMWNyt, APš bwp-I W b՚lš'{'} <-I> <KRA> TLYN' MDM HNHTWNt YKOYMWNyt, Line: 2  NYŠE-I QDM YTYBWNyt, W dšt՚n' BRA YHWWNyt: AMT MN b՚lš' LGLE MDM OL bwp, W MN Line: 3  bwp BRA OL š՚t՚wlw՚n' HNHTWNyt, bwp W š՚t՚wlw՚n' KRA 2 lymn', MEš nwk OL YHSNNšn' Line: 4  OHDWNt; b՚lšn', HNA l՚d: ME BYN YHSNNšn', lymn'yh<-I> LOYT.

Paragraph: 3     Link to snstrs
W AMT OL b՚lš' ՚ytwn' YTYBWNyt, {Y} ZYš bwp W b՚lšn' KRA 2 BYN YHSNNšn, ՚ š՚t՚wlw՚n Line: 2  PWN tn'-I lymn'; W AMT KRA TLTA BYN YHSNNšn', ՚ ՚yc lymn' LA YHWWNt.

Page: 74  
Line: 1 
Paragraph: 4     Link to snstrs
hmcygwn YDOYTWNyt, AYK dšt՚n', ՚š PWN gyw՚k BYN OL k՚l: pltwm gltn'bnd W Line: 2  AHL gwšw՚l W AHL cmbl W AHL y՚mk BRA HNHTWNšn'.

Paragraph: 5     Link to snstrs
AMT PWN gyw՚k BYN OL k՚l YKOYMWNyt, AMTc ՚pyl dgl zm՚n BYN ZK k՚l YKOYMWNyt ՚ȳ, Line: 2  AHLyc y՚mk DKYA; myhk W šlmg՚s k՚l LOYT.

Paragraph: 6     Link to snstrs
AMT ՚ywl YDOYTWNyt, AYK dšt՚n', OD y՚mk hm՚k BRA gwhlytn' W PWN gyw՚k Y dšt՚n' Line: 2  BRA YTYBWNst, ՚ w՚c YHSNNšn.

Paragraph: 7     Link to snstrs
AMT yšt krt YKOYMWNyt, w՚c YHSNNšn'; W <AMT> dšt՚n' BRA YHWWNyt, ՚š w՚c BRA YMRRWNšn.

Page: 75  
Line: 1 
Paragraph: 8     Link to snstrs
W AMT BYN w՚c gwptn', ՚y! dšt՚n' BRA YHWWNyt, AHLyc, AMT ZK zm՚n ՚pygwm՚n YHWWNt, Line: 2  KONc ՚pygwm՚n.

Paragraph: 9     Link to snstrs
AMT w՚c YHSNNyt, <W> pyšynk՚l BRA YATWNyt, ՚š w՚c gwptn' k՚l LOYT, MEš nsk Y PWN cmšn Line: 2  YMRRWNšn'.

Paragraph: 10     Link to snstrs
YDE Y PWN p՚ty՚pyh hmb՚sytk, AMT NYŠE Y dšt՚n' HẔYTWNyt, PWN wynšn' ՚p՚ty՚p BRA Line: 2  YHWWNyt; W AMTc zwt HẔYTWNyt, W blswm LA HẔYTWNyt, hmgwnk.

Page: 77  
Line: 1 
Paragraph: 11     Link to snstrs
W h՚nk <Y> I-BBA, AMT dšt՚n' hcpl, W blswm hcdl l՚st YKOYMWNyt, HTc Line: 2  15 g՚m ՚pyl bwndk, ADYNc blswm ՚p՚ty՚p; W AMT LA l՚st, 15 g՚m KBD.

Paragraph: 12     Link to snstrs
hwlšn Y s՚htk, {Y} ZYš BYN 3 g՚m Y NYŠE Y dšt՚n', lymn'; W hwlšn, ZYš MN Line: 2  c՚št BRA plycyt, PWN š՚m, W ZK, {Y} ZYš MN š՚m BRA plycyt, PWN c՚št LA š՚dt; Line: 3  W PWNc hm NYŠE LA š՚dt; W MYA {Y} ZYš BYN 3 g՚m, AMT BYN OL dwbl Line: 4  ՚ywp p՚ty՚pd՚n OḆYDWNx2, W ՚ YDE OḆYDWNx2, YDE PWN p՚ty՚p ḴN YHWWNt.

Page: 78  
Line: 1 
Paragraph: 13     Link to snstrs
AYŠ, AMT OL wstlg W y՚mk ptkwpyt, swšyns gwpt, ՚y! ZK ՚nd gyw՚k PWN gwmyc W Line: 2  MYA šwdšn'; <AMT> wstlg Y ZKš OL wstlg Y AYŠ ptkwpyt, lymn' LA OHDWNyt.

Paragraph: 14     Link to snstrs
NYŠE Y dšt՚n', MNW BYN 3 špk DKYA YHWWNyt, OD YWM <Y> pncwm LA šwdšn'; W Line: 2  MN YWM Y pncwm pr՚c OD YWM Y nhwm, hm՚y AMT DKYA YHWWNyt, ՚š ՚y YWM twhyk Line: 3  l՚d PWN p՚kyh BRA YTYBWNšn', W AHL OL HLLWNšn'; W AHL MN TYŠŠ(!) špk thyk k՚l LOYT.

Paragraph: 15     Link to snstrs
NYŠE Y z՚tk ՚ywp ns՚y, OD 40 YWM, hm՚y AMT lymn' HẔYTWNyt, BRA AMT ՚ywl YDOYTWNyt, Line: 2  AYK MN dšt՚n', ODš PWN ZK hm YHSNNšn'; W MN 40 YWM pr՚c, BRA AMT ՚ywl YDOYTWNyt, Line: 3  AYK MN ZK, ODš PWN dšt՚n' YHSNNšn'.

Paragraph: 16     Link to snstrs
NYŠE Y dšt՚n' AMT HNA BYRH PWN dšt՚n' YTYBWNst', W YWM Y 30wm l՚d DKYA YHWWNyt: AMTc Line: 2  PWN hm zm՚n' DKYA BRA YHWWNt, W AHLyc dšt՚n' YHWWNyt, ՚š twhyk MN bwn, W OD Line: 3  YWM Y pncwm HLLWNtn' LA p՚thš՚.

Page: 79  
Line: 1 
Paragraph: 17     Link to snstrs
W AMT MN dšt՚n' šwstn' 3 YWM PWN p՚kyh nšst, W TWḆ dšt՚n' YHWWNyt, cygwn MN Line: 2  bwnyh 4 YWM BRA NTLWNšn', W YWM Y pncwm ḴN šwdšn'.

Paragraph: 18     Link to snstrs
AMT MN TWḆ dšt՚n' YHWWNtyh TYŠŠ(!) lwc šp՚n' LOYT. PWN p՚kyh HNA YWM šp՚n' ḴN NTLWNšn, Line: 2  W AHL šwdšn'; W AMT TYŠŠ(!) YWM šp՚n' bwndk bwt, PWN HWE'm YWM šwstn' hwp.

Paragraph: 19     Link to snstrs
cyhlk, AMT gwn BRA wšt, ZK Y LOYN' ZKc Y AHL MN dšt՚n' BRA YATWNyt, lymn'yh Line: 2  ՚ytwn' YHWWNyt, cygwn dšt՚n.

Paragraph: 20     Link to snstrs
AMT MN dšt՚n' ՚ytwn' DKYA BRA YHWWNt, AYKš šwstn' dstwblyh՚, blswm ՚p՚rykc MNDOM Line: 2  BRA MN 3 g՚m lymn' LA OHDWNyt.

Paragraph: 21     Link to snstrs
slm՚k Y sht l՚d pr՚c OL bwn Y ՚thš YTYBWNstn' p՚txš՚ḏ.

Page: 80  
Line: 1 
Paragraph: 2lb     Link to snstrs
W OD šwdyt, ՚š w՚c ḴN OHDWNšn'; APš YDE šwstn', BRA PWN gwmyc, OD LA š՚dt Line: 2  W AMTš šwst, ՚š hlpstl 200 wn՚s wc՚lšn l՚d BRA YKTLWNšn'.

Paragraph: 22     Link to snstrs
NYŠE-I AMT dšt՚n' MN g՚s LALA OZLWNyt, W AHL lymn' HẔYTWNyt: {W} AMTš Line: 2  ՚pwstnyh ՚ywl, BRA AMTš ns՚y YHWWNtn' pyt՚k, ADYNš PWN gwmyc W MYA šwdšn'; W Line: 3  AMTš ՚pwstnyh LA ՚ywl, PWN dšt՚n' YHSNNšn'.

Paragraph: 23     Link to snstrs
AYT MNW ՚ytwn' YMRRWNyt, ՚y! BRA AMT ns՚y YHWWNtn' ՚ywl pyt՚k, ODš PWN dšt՚n' YHSNNšn'.

Paragraph: 24     Link to snstrs
AYT' MNW ՚ytwn' YMRRWNyt, ՚y! AMT PWN ns՚y YHWWNtn' gwm՚nyk, ՚š PWN pyšk HLLWNšn'.

Paragraph: 25     Link to snstrs
W {ADYNš} <AYŠ> MNW PWN NYŠE Y dšt՚n', ՚ywp OL OLE AYŠ ptkwpyt, MNWš PWN MYA W gwmyc Line: 2  ՚p՚yt šwstn', ՚š wn՚s <Y> 60 styl ḴN bwn.

Page: 81  
Line: 1 
Paragraph: 26     Link to snstrs
W MNW PWN d՚nšn NYŠE Y dšt՚n' mlzyt, 15 tn՚pwhl W 60 styl wn՚s ḴN bwn.

Paragraph: 27     Link to snstrs
dšt՚n' {MNW} <AMT> ՚thš wynyt, plm՚n-I wn՚s; W AMT BYN 3 g՚m OZLWNyt, tn՚pwhl-I Line: 2  <wn՚s>; W AMT YDE MDM tn' Y ՚thš HNHTWNyt, 15 tn՚pwhl wn՚s, W wl W Line: 3  gwblk, hmgwnk.

Paragraph: 28     Link to snstrs
AMT OL MYA nkylyt, plm՚n-I wn՚s; W AMT{š} BYN MYA YTYBWNyt, 15 tn՚pwhl wn՚s; Line: 2  W AMT PWN tlmynšnyh BYN w՚l՚n BRA SGYTWNyt, ՚š KRA slšk-I 15 tn՚pwhl wn՚s.

Paragraph: 29     Link to snstrs
APš OL hwlšyt W ՚p՚ryk lwšnyh LA nkylšn'; APš OL gwspnd W ՚wlwl LA nkylšn'; Line: 2  APš LWTE GBRA Y ՚hlwb' hmpwrskyh LA kwnšn': ME dlwc Y ՚ytwn' sthmk ZK Line: 3  dlwc Y dšt՚n, AYK ՚p՚r̄yk dlwc PWN ՚šš MNDOM LA MHYTWNyt, OLE PWN ՚šš MHYTWNyt.

Page: 82  
Line: 1 
Paragraph: 30     Link to snstrs
h՚nk-I, MNW NYŠE Y dšt՚n BYN, <BYN> ZK h՚nk ՚thš LA ՚plwcšn'.

Paragraph: 30b     Link to snstrs
hwlšn, Y MN LOYN Y NYŠE Y dšt՚n BRA plycyt, PWN<c> hm NYŠE LA š՚dt.

Paragraph: 31     Link to snstrs
hw՚n' W y՚mk, Y LOYN YKOYMWNyt, AMTš LWTE hmklck LA YHWWNyt, LA lymn'. Line: 2  ptšhwl, AMT ywdt MN l՚n, W hmkrck LA YHWWNyt, š՚dt.

Paragraph: 32     Link to snstrs
AMT dlwn YCBENyt yštn': AMT blswm MN blswmd՚n MDM YHSNNyt, W dšt՚n' YHWWNyt, Line: 2  hmcgwn OL d՚nšn mt, blswm BRA HNHTWNyt, BRA OZLWNyt, blswm LA lymn'.

Page: 83  
Line: 1 
Paragraph: 33     Link to snstrs
APš BYN dšt՚n' ՚ytwn' YTYBWNšn', AYK MN tn' Y OLE, 15 g՚m Y 3 p՚d OL MYA, W 15 Line: 2  g՚m OL ՚thš, W 15 g՚m OL blswm, W TLTA g՚m OL GBRA Y ՚hlwb' YHWWNyt.

Paragraph: 34     Link to snstrs
APš{՚n'} hwlšn PWN ՚snyn' ՚ywp slpyn pr՚c YḆLWNšn; OLE, MNW hwlšn pr՚c YḆLWNȳṯ, ՚š Line: 2  BYN 3 g՚m LAWHL YKOYMWNyt.

Paragraph: 35     Link to snstrs
AMT yšt krt YKOYMWNyt, KRA b՚l-I dlwn yšt PWN šnwmn Y <slwš> LALA YMRRWNšn'; AYT MNW Line: 2  iϑā ašəm vohū YMRRWNyt.


Page: 85  
Line: 1 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Shayast-ne-shayast (trl.).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.