TITUS
Black Yajur-Veda: Taittiriya-Brahmana
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 
Paragraph: 1 
Verse: 1    {BS 1.3.1.1}
Sentence: 1    
devāsurā́ḥ sáṃyattā āsan /
Sentence: 2    
devā́ vijayám upayántaḥ /
Sentence: 3    
agnī́ṣómayos tejasvínīs tanū́s sáṃnyadadʰata /
Sentence: 4    
idám u no bʰaviṣyati /
Sentence: 5    
yádi no jeṣyántī́ti /
Sentence: 6    
ténāgnī́ṣómāv ápākrāmatām /
Sentence: 7    
devā́ vijítya /
Sentence: 8    
agnī́ṣómāv ánvaiccʰan /
Sentence: 9    
'gním ánvavindann r̥túṣū́tsannam /
Sentence: 10    
tásya víbʰaktībʰis tejasvínīs tanū́r ávārundʰata //

Verse: 2    
{BS 1.3.1.2}
Sentence: 1    
sómam ánvavindan /
Sentence: 2    
tám agʰnan /
Sentence: 3    
tásya yatʰābʰijñā́yaṃ tanū́r vyàgr̥hṇata /
Sentence: 4    
gráhā abʰavan /
Sentence: 5    
tád gráhāṇāṃ grahatvám /
Sentence: 6    
yásyaiváṃ vidúṣo gráhā gr̥hyánte /
Sentence: 7    
tásya tv èvá gr̥hītā́ḥ /
Sentence: 8    
nā́nāgneyaṃ punarādʰéye kuryāt /
Sentence: 9    
yád ánāgneyaṃ punarādʰéye kuryā́t /
Sentence: 10    
vyr̥̀ddʰam evá tát {AS eva tat} //

Verse: 3    
{BS 1.3.1.3}
Sentence: 1    
ánāgneyaṃ vā́ etát kriyate /
Sentence: 2    
yát samídʰas tánūn ápātam iḍó barhír yajati /
Sentence: 3    
ubʰā́v āgneyā́v ā́jyabʰāgau syātām /
Sentence: 4    
ánājyabʰāgau bʰavata íty āhuḥ /
Sentence: 5    
yád ubʰā́v āgneyā́v anváñcāv íti /
Sentence: 6    
agnáye pávamānāyóttaraḥ syāt /
Sentence: 7    
yát pávamānāya /
Sentence: 8    
ténā́jyabʰāgaḥ /
Sentence: 9    
téna saumyáḥ /
Sentence: 10    
búdʰanvaty āgneyásyā́jyabʰāgasya puro'nuvākyā̀ bʰavati //

Verse: 4    
{BS 1.3.1.4}
Sentence: 1    
yátʰā suptáṃ bodʰáyati /
Sentence: 2    
tādŕ̥g evá tát /
Sentence: 3    
agnínyaktāḥ patnīsaṃyājā́nām ŕ̥caḥ syuḥ /
Sentence: 4    
ténāgneyám̐ sárvaṃ bʰavati /
Sentence: 5    
ekadʰā́ tejasvínīṃ devátāmúpaitī́ty āhuḥ /
Sentence: 6    
sáinam īśvarā́ pradáha íti /
Sentence: 7    
néti brūyāt /
Sentence: 8    
prajánanaṃ vā́ agníḥ /
Sentence: 9    
prajánanam evópaitī́ti /
Sentence: 10    
kr̥táyajuḥ sáṃbʰr̥tasaṃbʰāra íty āhuḥ //

Verse: 5    
{BS 1.3.1.5}
Sentence: 1    
saṃbʰr̥tyāḥ saṃbʰārā́ḥ /
Sentence: 2    
yájuḥ kāryàm íti /
Sentence: 3    
átʰo kʰálu /
Sentence: 4    
saṃbʰŕ̥tyā evá saṃbʰārā́ḥ /
Sentence: 5    
kāryàṃ yájuḥ /
Sentence: 6    
punarādʰéyasya sámr̥ddʰyai /
Sentence: 7    
ténopām̐śú prácarati /
Sentence: 8    
éṣya iva vā́ eṣáḥ /
Sentence: 9    
yát punarādʰéyaḥ /
Sentence: 10    
yátʰopām̐śú naṣṭám iccʰáti //

Verse: 6    
{BS 1.3.1.6}
Sentence: 1    
tādŕ̥g evá tát /
Sentence: 2    
uccáiḥ sviṣṭakŕ̥tam útsr̥jati /
Sentence: 3    
yátʰā naṣṭáṃ vittvā́ {BS vitvā́} prā́hāyám íti /
Sentence: 4    
tādŕ̥g evá tát /
Sentence: 5    
ekadʰā́ tejasvínīṃ devátām úpaitī́ty āhuḥ /
Sentence: 6    
sáinam īśvarā́ pradáha íti /
Sentence: 7    
tát tátʰā nópaiti /
Sentence: 8    
prayājānūyājéṣv evá víbʰaktīḥ kuryāt /
Sentence: 9    
yatʰāpūrvám ā́jyabʰāgau syā́tām /
Sentence: 10    
eváṃ patnīsaṃyājā́ḥ //

Verse: 7    
{BS 1.3.1.7}
Sentence: 1    
tád vaiśvānarávat prajánanavattaram úpaitī́ti /
Sentence: 2    
tád āhuḥ /
Sentence: 3    
vyr̥̀ddʰaṃ vā́ etát /
Sentence: 4    
ánāgneyaṃ vā́ etát kriyata íti /
Sentence: 5    
néti brūyāt /
Sentence: 6    
agníṃ pratʰamáṃ víbʰaktīnāṃ yajati /
Sentence: 7    
agním uttamáṃ patnīsaṃyājā́nām /
Sentence: 8    
ténāgneyám /
Sentence: 9    
téna sámr̥ddʰaṃ kriyata íti //

Paragraph: 2 
Verse: 1    
{BS 1.3.2.8}
Sentence: 1    
devā́ vái yátʰādarśaṃ yajñā́n ā́haranta /
Sentence: 2    
'gniṣṭomám /
Sentence: 3    
uktʰyàm /
Sentence: 4    
'tirātrám /
Sentence: 5    
saháivá sárve vājapéyam apaśyan /
Sentence: 6    
/
Sentence: 7    
anyònyasmai {AS anyónyásmai} nā́tiṣṭhanta /
Sentence: 8    
ahám anéna yajā íti /
Sentence: 9    
'bruvan /
Sentence: 10    
ājím asyá dʰāvāméti //

Verse: 2    
{BS 1.3.2.9}
Sentence: 1    
tásminn ājím adʰāvan /
Sentence: 2    
táṃ bŕ̥haspátir údajayat /
Sentence: 3    
ténāyajata /
Sentence: 4    
svā́rājyam agaccʰat /
Sentence: 5    
tám índro 'bravīt /
Sentence: 6    
mā́m anéna yājayéti /
Sentence: 7    
ténéndram ayājayat /
Sentence: 8    
'graṃ devátānāṃ páryait /
Sentence: 9    
ágaccʰat svā́rājyam /
Sentence: 10    
átiṣṭhantāsmai jyáiṣṭhyāya //

Verse: 3    
{BS 1.3.2.10}
Sentence: 1    
eváṃ vidvā́n vājapéyena yájate /
Sentence: 2    
gáccʰati svā́rājyam /
Sentence: 3    
ágram̐ samānā́nāṃ páryeti /
Sentence: 4    
tíṣṭhante 'smai jyáisṭhyāya /
Sentence: 5    
vā́ eṣá brāhmaṇásya caivá rājanyàsya ca yajñáḥ /
Sentence: 6    
táṃ vā́ etáṃ vājapéya íty āhuḥ /
Sentence: 7    
vājā́pyo vā́ eṣáḥ /
Sentence: 8    
vā́jam̐ hy èténa devā́ áipsann /
Sentence: 9    
sómo vái vājapéyaḥ /
Sentence: 10    
vái sómaṃ vājapéyaṃ véda //

Verse: 4    
{BS 1.3.2.11}
Sentence: 1    
vājy èváinaṃ pītvā́ bʰavati /
Sentence: 2    
ā́sya vājī́ jāyate /
Sentence: 3    
ánnaṃ vái vājapéyaḥ /
Sentence: 4    
eváṃ véda /
Sentence: 5    
átty ánnam /
Sentence: 6    
ā́syān nādó jāyate /
Sentence: 7    
bráhma vái vājapéyaḥ /
Sentence: 8    
eváṃ véda /
Sentence: 9    
átti bráhmaṇā́nnam /
Sentence: 10    
ā́sya brahmā́ jāyate //

Verse: 5    
{BS 1.3.2.12}
Sentence: 1    
vā́g vái vā́jasya prasaváḥ /
Sentence: 2    
eváṃ véda /
Sentence: 3    
karóti vācā́ vīryàm /
Sentence: 4    
áinaṃ vācā́ gaccʰati /
Sentence: 5    
ápivatīṃ vā́caṃ vadati /
Sentence: 6    
prajā́patir devébʰyo yajñā́n vyā́diśat /
Sentence: 7    
ātmán vājapéyam adʰatta /
Sentence: 8    
táṃ devā́ abruvan /
Sentence: 9    
eṣá vā́vá yajñáḥ /
Sentence: 10    
yád vājapéyaḥ //

Verse: 6    
{BS 1.3.2.13}
Sentence: 1    
ápy evá 'tra_astv íti /
Sentence: 2    
tébʰya etā́ {AS etā́n} újjitīḥ prā́yaccʰat /
Sentence: 3    
tā́ vā́ etā́ újjitayo vyā́kʰyāyante /
Sentence: 4    
yajñásya sarvatvā́ya /
Sentence: 5    
devátānām ánirbʰāgāya /
Sentence: 6    
devā́ vái bráhmaṇaś cā́nnasya ca śámalam ápāgʰnan /
Sentence: 7    
yád bráhmaṇaḥ śámalam āsīt /
Sentence: 8    
sā́ gā́tʰā nārāśam̐sy àbʰavat /
Sentence: 9    
yád ánnasya /
Sentence: 10    
sā́ súrā //

Verse: 7    
{BS 1.3.2.14}
Sentence: 1    
tásmād gā́yataś ca mattásya ca pratigŕ̥hyam /
Sentence: 2    
yátpratigr̥hṇīyā́t /
Sentence: 3    
śámalaṃ prátigr̥hṇīyāt /
Sentence: 4    
sárvā vā́ etásya vā́có 'varuddʰāḥ /
Sentence: 5    
vājapeyayājī́ /
Sentence: 6    
yā́ pr̥tʰivyā́ṃ yā́gnáu yā́ ratʰantaré /
Sentence: 7    
yā́ntárikṣe yā́ vāyáu yā́ vāmadevyé /
Sentence: 8    
yā́ diví yā́dityé yā́ br̥hatí /
Sentence: 9    
yā́psú yáuṣadʰīṣu yā́ vánaspátiṣu /
Sentence: 10    
tásmād vājapeyayājy ā́rtvijīnaḥ /
Sentence: 11    
sárvā hy àsya vā́có 'varuddʰāḥ //

Paragraph: 3 
Verse: 1    
{BS 1.3.3.15}
Sentence: 1    
devā́ vái yád anyáir gráhair yajñásya nā́vā́rundʰata /
Sentence: 2    
tád atigrāhyàir atigŕ̥hyā́vārundʰata {AS atigrā́hyā́vārundʰata} /
Sentence: 3    
tád atigrāhyā̀ṇām atigrāhyatvám /
Sentence: 4    
yád atigrāhyā̀ gr̥hyánte /
Sentence: 5    
yád evā́nyáir gráhair yajñásya nā́varundʰé /
Sentence: 6    
tád evá táir atigŕ̥hyā́varundʰe /
Sentence: 7    
páñca gr̥hyante /
Sentence: 8    
pā́ṅkto yajñáḥ /
Sentence: 9    
yā́vān evá yajñáḥ /
Sentence: 10    
tám āptvā́varundʰe //

Verse: 2    
{BS 1.3.3.16}
Sentence: 1    
sárva aindrā́ bʰavanti /
Sentence: 2    
ekadʰáivá yájamāna indriyáṃ dadʰati /
Sentence: 3    
saptádaśa prājāpatyā́ gráhā gr̥hyante /
Sentence: 4    
saptadaśáḥ prajā́patiḥ /
Sentence: 5    
prajā́pater ā́ptyai /
Sentence: 6    
ékayarcā́ gr̥hṇāti /
Sentence: 7    
ekadʰáivá yájamāne vīryàṃ dadʰāti /
Sentence: 8    
somagrahā́m̐ś ca surāgrahā́m̐ś ca gr̥hṇāti /
Sentence: 9    
etád vái devā́nāṃ paramám ánnam /
Sentence: 10    
yát sómaḥ //

Verse: 3    
{BS 1.3.3.17}
Sentence: 1    
etán manuṣyā̀ṇām /
Sentence: 2    
yát súrā /
Sentence: 3    
paraméṇaivā́smā annā́dyenā́varam annā́dyam ávarundʰe /
Sentence: 4    
somagrahā́n gr̥hṇāti /
Sentence: 5    
bráhmaṇo vā́ etát téjaḥ /
Sentence: 6    
yát sómaḥ /
Sentence: 7    
bráhmaṇa evá téjasā téjo yájamāne dadʰāti /
Sentence: 8    
surāgrahā́n gr̥hṇāti /
Sentence: 9    
ánnasya vā́ etác cʰámalam /
Sentence: 10    
yát súrā //

Verse: 4    
{BS 1.3.3.18}
Sentence: 1    
ánnasyaivá śámalena śámalaṃ yájamānād ápahanti /
Sentence: 2    
somagrahā́m̐ś ca surāgrahā́m̐ś ca gr̥hṇāti /
Sentence: 3    
púmān vái sómaḥ /
Sentence: 4    
strī́ súrā /
Sentence: 5    
tán mitʰunám /
Sentence: 6    
mitʰunám evā́sya tád yajñé karoti prajánanāya /
Sentence: 7    
ātmā́nam evá somagraháiḥ spr̥ṇoti /
Sentence: 8    
jāyā́m̐ surāgraháiḥ /
Sentence: 9    
tásmād vājapeyayājy àmúṣmim̐l {BS àmúṣmin} loké stríyam̐ sáṃbʰavati /
Sentence: 10    
vājapéyābʰijitam̐ hy àsya //

Verse: 5    
{BS 1.3.3.19}
Sentence: 1    
pū́rve somagrahā́ gr̥hyante /
Sentence: 2    
ápare surāgrahā́ḥ /
Sentence: 3    
purokṣám̐ somagrahā́n sādayati /
Sentence: 4    
paścādakṣám̐ surāgrahā́n /
Sentence: 5    
pāpavasyasásya vídʰr̥tyai /
Sentence: 6    
eṣá vái yájamānaḥ /
Sentence: 7    
yát sómaḥ /
Sentence: 8    
ánnam̐ súrā /
Sentence: 9    
somagrahā́m̐ś ca surāgrahā́m̐ś ca vyátiṣajati /
Sentence: 10    
annā́dyenaiváinaṃ vyátiṣajati //

Verse: 6    
{BS 1.3.3.20}
Sentence: 1    
saṃpŕ̥caḥ stʰa sáṃ bʰdréṇa pr̥ṅktéty āha /
Sentence: 2    
ánnaṃ vái bʰadrám /
Sentence: 3    
annā́dyenaiváinam̐ sám̐sr̥jati /
Sentence: 4    
ánnasya vā́ etác cʰámalam /
Sentence: 5    
yát súrā /
Sentence: 6    
pāpmáiva kʰálu vái śámalam /
Sentence: 7    
pāpmánā vā́ etam etác cʰámalena vyátiṣajati /
Sentence: 8    
yát somagrahā́m̐ś ca surāgrahā́m̐ś ca vyatiṣájati {AS vyátiṣajati} /
Sentence: 9    
vipŕ̥caḥ stʰa pāpmánā pr̥ṅktéty āha /
Sentence: 10    
pāpmánaiváinam̐ śámalena vyā́vartayati //

Verse: 7    
{BS 1.3.3.21}
Sentence: 1    
tásmād vājapeyayājī́ pūtó médʰyo dakṣiṇyàḥ /
Sentence: 2    
prā́ṅ dravati {BS prā́ṅúdravati} somagraháiḥ /
Sentence: 3    
amúm evá táir lokám abʰíjayati /
Sentence: 4    
pratyáṅ surāgraháiḥ /
Sentence: 5    
imám evá táir lokám abʰíjayati /
Sentence: 6    
prátiṣṭhanti somagraháiḥ /
Sentence: 7    
yā́vad evá satyám /
Sentence: 8    
téna sūyate /
Sentence: 9    
vājasŕ̥dbʰyaḥ surāgrahā́n haranti /
Sentence: 10    
ánr̥tenaivá víśam̐ sám̐sr̥jati /
Sentence: 11    
hiraṇyapātráṃ mádʰoḥ pūrṇáṃ dadāti /
Sentence: 12    
madʰvyò 'sānī́ti /
Sentence: 13    
ekadʰā́ brahmáṇa úpaharati /
Sentence: 14    
ekadʰáivá yájamāna ā́yus téjo dadʰāti //

Paragraph: 4 
Verse: 1    
{BS 1.3.4.22}
Sentence: 1    
brahmavādíno vadanti /
Sentence: 2    
na_ágniṣṭomó na_úktʰyaḥ /
Sentence: 3    
ṣoḍaśī́ na_átirātráḥ /
Sentence: 4    
átʰa kásmād vājapéye sárve yajñakratávo 'varudʰyanta íti /
Sentence: 5    
paśúbʰir íti brūyāt /
Sentence: 6    
āgneyáṃ paśúm ā́labʰate /
Sentence: 7    
agniṣṭomám evá téná_avarundʰe /
Sentence: 8    
aindrāgnéna_uktʰyàm /
Sentence: 9    
aindréṇa ṣoḍaśinaḥ stotrám /
Sentence: 10    
sārasvatyā́_atirātrám //

Verse: 2    
{BS 1.3.4.23}
Sentence: 1    
mārutyā́ br̥hatáḥ stotrám /
Sentence: 2    
etā́vanto vái yajñakratávaḥ /
Sentence: 3    
tā́n paśúbʰir evá_avarundʰe /
Sentence: 4    
ātmā́nam evá spr̥ṇoty agniṣṭoména /
Sentence: 5    
prāṇāpānā́v uktʰyèna /
Sentence: 6    
vīryàm̐ ṣoḍaśínaḥ stotréṇa /
Sentence: 7    
vā́cam atirātréṇa /
Sentence: 8    
prajā́ṃ br̥hatáḥ stotréṇa /
Sentence: 9    
imám evá lokám abʰíjayaty agniṣṭoména /
Sentence: 10    
antárikṣam uktʰyèna //

Verse: 3    
{BS 1.3.4.24}
Sentence: 1    
suvargáṃ lokám̐ ṣoḍaśínaḥ stotréṇa /
Sentence: 2    
devayā́nān evá patʰá ā́rohaty atirātréṇa /
Sentence: 3    
nā́kam̐ rohati br̥hatáḥ stotréṇa /
Sentence: 4    
téja evā́tmán dʰatta āgneyéna paśúnā /
Sentence: 5    
ójo bálam aindrāgnéna /
Sentence: 6    
indriyám aindréṇa /
Sentence: 7    
vā́cam̐ sārasvatyā́ /
Sentence: 8    
ubʰā́v evá devalokáṃ ca manuṣyalokáṃ ca_abʰíjayati mārutyā́ vaśáyā /
Sentence: 9    
saptádaśa prājāpatyā́n paśū́n ā́labʰate /
Sentence: 10    
saptadaśáḥ prajā́patiḥ //

Verse: 4    
{BS 1.3.4.25}
Sentence: 1    
prajā́pater ā́ptyai /
Sentence: 2    
śyāmā́ ékarūpā bʰavanti /
Sentence: 3    
evám iva prajā́patiḥ sámr̥ddʰyai /
Sentence: 4    
tā́n páryagnikr̥tān útsr̥jati /
Sentence: 5    
marúto yajñám ajigʰām̐san prajā́pateḥ /
Sentence: 6    
tébʰya etā́ṃ mārutī́ṃ vaśā́m ā́labʰata /
Sentence: 7    
táyaiváinān aśamayat /
Sentence: 8    
mārutyā́ pracárya /
Sentence: 9    
etā́n sáṃjñapayet /
Sentence: 10    
marúta evá śamayitvā́ //

Verse: 5    
{BS 1.3.4.26}
Sentence: 1    
etáiḥ prácarati /
Sentence: 2    
yajñásya_ágʰātāya /
Sentence: 3    
ekadʰā́ vapā́ juhoti /
Sentence: 4    
ekadevatyā̀ hi /
Sentence: 5    
eté /
Sentence: 6    
átʰo ekadʰáivá yájamāne vīryàṃ dadʰāti /
Sentence: 7    
naivāréṇa saptádaśaśarāveṇa_etárhi prácarati /
Sentence: 8    
etát puroḍāśā hy èté /
Sentence: 9    
átʰo paśūnā́m evá ccʰidrám {BS cʰidrám} ápidadʰāti /
Sentence: 10    
sārasvatyā́_uttamáyā prácarati /
Sentence: 11    
vā́g vái sárasvatī /
Sentence: 12    
tásmāt prāṇā́nāṃ vā́g uttamā́ /
Sentence: 13    
átʰo prajā́patāv evá yajñáṃ prátiṣṭhāpayati /
Sentence: 14    
prajā́patir vā́k /
Sentence: 15    
ápannadatī bʰavati /
Sentence: 16    
tásmān manuṣyā̀ḥ sarvāṃ vā́caṃ vadanti //

Paragraph: 5 
Verse: 1    
{BS 1.3.5.27}
Sentence: 1    
sāvitráṃ juhoti kármaṇaḥ karmaṇaḥ purástāt /
Sentence: 2    
kás tád veda_íty āhuḥ /
Sentence: 3    
yád vājapéyasya pū́rvaṃ yád áparam íti /
Sentence: 4    
savitŕ̥prasūta evá yatʰāpūrváṃ kármāṇi karoti /
Sentence: 5    
sávane_savane juhoti /
Sentence: 6    
ākrámaṇam evá tát sétuṃ yájamānaḥ kurute /
Sentence: 7    
suvargásya lokásya sámaṣṭyai /
Sentence: 8    
vācáspátir vā́cam adyá svadāti na íty āha /
Sentence: 9    
vā́g vái devā́nāṃ purā́nnam āsīt /
Sentence: 10    
vā́cam evā́smā ánnam̐ svadayati //

Verse: 2    
{BS 1.3.5.28}
Sentence: 1    
índrasya vájro 'si vā́rtragʰna {BS vā́rtradʰna} íti rátʰam upā́vaharati víjityai /
Sentence: 2    
vā́jasya prasavé mātáraṃ mahī́m íty āha /
Sentence: 3    
yác caivá_iyám /
Sentence: 4    
yác ca_asyā́m ádʰi /
Sentence: 5    
tádevá_avarundʰe /
Sentence: 6    
átʰo tásminn evá_ubʰaye 'bʰíṣicyate /
Sentence: 7    
apsv àntár amŕ̥tam apsú bʰeṣajám íty áśvān palpūlayati /
Sentence: 8    
apsú vā́ áśvasya tŕ̥tīyaṃ práviṣṭam /
Sentence: 9    
tád anuvénan v ávaplavate /
Sentence: 10    
yád apsú palpūláyati //

Verse: 3    
{BS 1.3.5.29}
Sentence: 1    
yád evā́sya_apsú práviṣṭam /
Sentence: 2    
tád evá_avarundʰe /
Sentence: 3    
bahú vā́ áśvo 'medʰyám úpagaccʰati /
Sentence: 4    
yád apsú palpūláyati /
Sentence: 5    
médʰyān eváinān karoti /
Sentence: 6    
vāyúr tvā mánur tvā_íty āha /
Sentence: 7    
etā́ etáṃ devátā ágre áśvam ayuñjan /
Sentence: 8    
tā́bʰir eváinān yunakti /
Sentence: 9    
savásya_újjityai /
Sentence: 10    
yájuṣā yunakti vyā́vr̥ttyai //

Verse: 4    
{BS 1.3.5.30}
Sentence: 1    
ápāṃnapād āśuhemann íti sáṃmārṣṭi /
Sentence: 2    
médʰyān eváinān karoti /
Sentence: 3    
átʰo stáuty eváinān ājím̐ sariṣyatáḥ /
Sentence: 4    
viṣṇukramā́n kramate /
Sentence: 5    
víṣṇur evá bʰūtvémā́n lokā́n abʰíjayati /
Sentence: 6    
vaiśvadevó vái rátʰaḥ /
Sentence: 7    
aṅkáu nyaṅkā́v abʰíto rátʰaṃ yā́v íty āha /
Sentence: 8    
yā́ evá devátā rátʰe práviṣṭāḥ /
Sentence: 9    
tā́bʰya evá námaskaroti /
Sentence: 10    
ātmánó 'nārtyai /
Sentence: 11    
áśamaratʰaṃbʰāvuko 'sya rátʰo bʰavati /
Sentence: 12    
eváṃ véda //

Paragraph: 6 
Verse: 1    
{BS 1.3.6.31}
Sentence: 1    
devásyāhám̐ savitúḥ prasavé bŕ̥haspátinā vājajítā vā́jaṃ jeṣam íty āha /
Sentence: 2    
savitŕ̥prasūta evá bráhmaṇā vā́jam újjayati /
Sentence: 3    
devásyāhám̐ savitúḥ prasavé bŕ̥haspátinā vājajítā várṣiṣṭhaṃ nā́kam̐ ruheyam íty āha /
Sentence: 4    
savitŕ̥prasūta evá bráhmaṇā várṣiṣṭhaṃ nā́kam̐ rohati /
Sentence: 5    
cā́tvāle ratʰacakráṃ nímitam̐ rohati /
Sentence: 6    
áto vā́ áṅgirasa uttamā́ḥ suvargáṃ lokám āyan /
Sentence: 7    
sākṣā́d evá yájamānaḥ suvargáṃ lokám eti /
Sentence: 8    
ā́veṣṭayati /
Sentence: 9    
vájro vái rátʰaḥ /
Sentence: 10    
vájreṇaivá díśo 'bʰíjayati //

Verse: 2    
{BS 1.3.6.32}
Sentence: 1    
vājínām̐ sā́ma gāyate /
Sentence: 2    
ánnaṃ vái vā́jaḥ /
Sentence: 3    
ánnam evá_avarundʰe /
Sentence: 4    
vācó várṣma devébʰyó 'pākrāmat /
Sentence: 5    
tád vánaspátīn prā́viśat /
Sentence: 6    
sáiṣā́ vā́g vánaspátiṣu vadati /
Sentence: 7    
yā́ dundubʰáu {BS duṃdubʰáu} /
Sentence: 8    
tásmād dundubʰíḥ sárvā vā́co 'tivadati /
Sentence: 9    
dundubʰī́n samā́gʰnanti /
Sentence: 10    
paramā́ vā́ eṣā́ vā́k //

Verse: 3    
{BS 1.3.6.33}
Sentence: 1    
yā́ dundubʰáu /
Sentence: 2    
paramáyaivá vācā́_avarāṃ vā́cam ávarundʰe /
Sentence: 3    
átʰo vācá evá várṣma yájamāno 'varundʰe /
Sentence: 4    
índrāya vā́caṃ vadata_índraṃ vā́jaṃ jāpayata_índro vā́jam ajayid íty āha /
Sentence: 5    
eṣá vā́ etárhi_índraḥ /
Sentence: 6    
yájate /
Sentence: 7    
yájamāna evá vā́jam újjayati /
Sentence: 8    
saptádaśa pravyādʰā́n ājíṃ dʰāvanti /
Sentence: 9    
saptadaśám̐ stotráṃ bʰavati /
Sentence: 10    
saptádaśa_saptadaśa dīyante //

Verse: 4    
{BS 1.3.6.34}
Sentence: 1    
saptadaśáḥ prajā́patiḥ /
Sentence: 2    
prajā́pater ā́ptyai /
Sentence: 3    
árvā_asi sáptir asi vājyàsī́ty āha /
Sentence: 4    
agnír vā́ árvā /
Sentence: 5    
vāyúḥ sáptiḥ /
Sentence: 6    
ādityó vājī́ /
Sentence: 7    
etā́bʰir evā́smai devátābʰir devaratʰáṃ yunakti /
Sentence: 8    
praṣṭivāhínaṃ yunakti /
Sentence: 9    
praṣṭivāhī́ vái devaratʰáḥ /
Sentence: 10    
devaratʰám evā́smai yunakti //

Verse: 5    
{BS 1.3.6.35}
Sentence: 1    
vā́jino vā́jaṃ dʰāvata kā́ṣṭhāṃ {AS kā́ṣṭhā} gaccʰatéty āha /
Sentence: 2    
suvargó vái lokáḥ kā́ṣṭhā /
Sentence: 3    
suvargám evá lokáṃ yanti /
Sentence: 4    
suvargáṃ vā́ eté lokáṃ yanti /
Sentence: 5    
ājíṃ dʰā́vanti /
Sentence: 6    
prā́ñco dʰāvanti /
Sentence: 7    
prā́ṅ iva suvargó lokáḥ /
Sentence: 8    
catasŕ̥bʰir ánumantrayate /
Sentence: 9    
catvā́ri ccʰándā́m̐si {BS cʰándām̐si} /
Sentence: 10    
cʰándobʰir eváinān {AS eváinā} suvargáṃ lokáṃ gamayati //

Verse: 6    
{BS 1.3.6.36}
Sentence: 1    
prá vā́ etè 'smāl lokā́c cyavante {AS cyavate / cyavante} /
Sentence: 2    
ājíṃ dʰā́vanti /
Sentence: 3    
údañca ā́vartante /
Sentence: 4    
asmā́d evá téna lokā́n náyanti /
Sentence: 5    
ratʰavimocanī́yaṃ juhoti prátiṣṭhityai /
Sentence: 6    
ā́ vā́jasya prasavó jagamyād íty āha /
Sentence: 7    
ánnaṃ vái vā́jaḥ /
Sentence: 8    
ánnam evá_avarundʰe /
Sentence: 9    
yatʰālokáṃ vā́ etá újjayanti /
Sentence: 10    
ājíṃ dʰā́vanti //

Verse: 7    
{BS 1.3.6.37}
Sentence: 1    
kr̥ṣṇálaṃ_kr̥ṣṇalaṃ vājasŕ̥dbʰyaḥ práyaccʰati /
Sentence: 2    
yám evá vā́jaṃ lokám ujjáyanti /
Sentence: 3    
táṃ parikrī́ya_ávarundʰe /
Sentence: 4    
ekadʰā́ brahmáṇa úpaharati /
Sentence: 5    
ekadʰáivá yájamāne vīryàṃ dadʰāti /
Sentence: 6    
devā́ vā́ óṣadʰīṣv ājím ayuḥ /
Sentence: 7    
tā́ bŕ̥haspátir údajayat /
Sentence: 8    
nīvā́rān níravr̥ṇīta /
Sentence: 9    
tán nīvā́rāṇāṃ nīvāratvám /
Sentence: 10    
naivāráś carúr bʰavati //

Verse: 8    
{BS 1.3.6.38}
Sentence: 1    
etád vái devā́nāṃ paramám ánnam /
Sentence: 2    
yán nīvā́rāḥ /
Sentence: 3    
paraméṇaivā́smā annā́dyena_ávaram annā́dyam ávarundʰe /
Sentence: 4    
saptádaśaśarāvo bʰavati /
Sentence: 5    
saptadaśáḥ prajā́patiḥ /
Sentence: 6    
prajā́pater ā́ptyai /
Sentence: 7    
kṣīré bʰavati /
Sentence: 8    
rúcam evā́smin dadʰāti /
Sentence: 9    
sarpíṣvān bʰavati medʰyatvā́ya /
Sentence: 10    
bārhaspatyó vā́ eṣá devátayā //

Verse: 9    
{BS 1.3.6.39}
Sentence: 1    
vājapéyena yájate /
Sentence: 2    
bārhaspatyá eṣá carúḥ /
Sentence: 3    
áśvān sariṣyatáḥ sasrúṣaś ca_ávagʰrāpayati /
Sentence: 4    
yám evá vā́jaṃ lokám ujjáyanti /
Sentence: 5    
tám evá_avarundʰe /
Sentence: 6    
ájījipata vanaspataya índraṃ vā́jaṃ vímucyadʰvam íti dundubʰī́n vímuñcati /
Sentence: 7    
yám evá vā́jaṃ lokám indriyáṃ dundubʰáya ujjáyanti /
Sentence: 8    
tám evá_avarundʰe //

Paragraph: 7 
Verse: 1    
{BS 1.3.7.40}
Sentence: 1    
tārpyáṃ yájamānaṃ páridʰāpayati /
Sentence: 2    
yajñó vái tāpryám /
Sentence: 3    
yajñénaiváinam̐ sámardʰayati /
Sentence: 4    
darbʰamáyaṃ páridʰāpayati /
Sentence: 5    
pavítraṃ vái darbʰā́ḥ /
Sentence: 6    
punā́ty eváinam /
Sentence: 7    
vā́jaṃ vā́ eṣó 'varurutsate /
Sentence: 8    
vājapéyena yájate /
Sentence: 9    
óṣadʰayaḥ kʰálu vái vā́jaḥ /
Sentence: 10    
yád darbʰamáyaṃ paridʰāpáyati //

Verse: 2    
{BS 1.3.7.41}
Sentence: 1    
vā́jasya_ávaruddʰyai /
Sentence: 2    
jā́ya éhi súvo róhāva_íty āha /
Sentence: 3    
pátniyā eváiṣá yajñásya_anvārambʰó 'navaccʰityai /
Sentence: 4    
saptádaśāratnir yūpo bʰavati /
Sentence: 5    
saptadaśáḥ prajā́patiḥ /
Sentence: 6    
prajā́pater ā́ptyai /
Sentence: 7    
tūparáś cáturaśrir bʰavati /
Sentence: 8    
gaudʰūmáṃ caṣā́lam /
Sentence: 9    
vā́ eté vrīháyo yávāḥ /
Sentence: 10    
yád godʰūmāḥ //

Verse: 3    
{BS 1.3.7.42}
Sentence: 1    
evám iva prajā́patiḥ sámr̥ddʰyai /
Sentence: 2    
átʰo amúm evā́smai lokám ánnavantaṃ karoti /
Sentence: 3    
vā́sobʰir veṣṭayati /
Sentence: 4    
eṣá vái yájamānaḥ /
Sentence: 5    
yád yū́paḥ /
Sentence: 6    
sarvadevatyàṃ vā́saḥ /
Sentence: 7    
sárvābʰir eváinaṃ devátābʰiḥ sámardʰayati /
Sentence: 8    
átʰo ākrámaṇam evá tát sétuṃ yájamānaḥ kurute /
Sentence: 9    
suvargásya lokásya sámaṣṭyai /
Sentence: 10    
dvā́dáśa vājaprasavī́yāni juhoti //

Verse: 4    
{BS 1.3.7.43}
Sentence: 1    
dvā́daśa mā́sāḥ saṃvatsaráḥ /
Sentence: 2    
saṃvatsarám evá prīṇāti /
Sentence: 3    
átʰo saṃvatsarám evā́smā úpadadʰāti /
Sentence: 4    
suvargásya lokásya sámaṣṭyai /
Sentence: 5    
daśábʰiḥ kálpai rohati /
Sentence: 6    
navá {BS náva} vái puruṣe prāṇā́ḥ /
Sentence: 7    
nā́bʰir daśamī́ /
Sentence: 8    
prāṇā́n evá yatʰāstʰānáṃ kalpayitvā́ /
Sentence: 9    
suvargáṃ lokám eti /
Sentence: 10    
etā́vad vái púruṣasya svám //

Verse: 5    
{BS 1.3.7.44}
Sentence: 1    
yā́vat prāṇā́ḥ /
Sentence: 2    
yā́vad evā́sya_ásti /
Sentence: 3    
téna sahá suvargáṃ lokám eti /
Sentence: 4    
súvar devā́m̐ aganma_íty āha /
Sentence: 5    
suvargám evá lokám eti /
Sentence: 6    
amŕ̥tā abʰūma_íty āha /
Sentence: 7    
amŕ̥tam iva suvargo lokáḥ /
Sentence: 8    
prajā́pateḥ prajā́ abʰuma_íty āha /
Sentence: 9    
prājāpatyó vā́ ayáṃ lokáḥ /
Sentence: 10    
asmā́d evá téna lokā́n _eti //

Verse: 6    
{BS 1.3.7.45}
Sentence: 1    
sám aháṃ prajáyā sáṃ máyā prajā́_íty āha /
Sentence: 2    
āśíṣam eváitā́m ā́śāste /
Sentence: 3    
āsapuṭáir gʰnanti /
Sentence: 4    
ánnaṃ vā́ iyám /
Sentence: 5    
annā́dyenaiváinam̐ sámardʰayanti /
Sentence: 6    
ū́ṣair gʰnanti /
Sentence: 7    
eté sākṣā́d ánnam /
Sentence: 8    
yád ū́ṣāḥ /
Sentence: 9    
sākṣā́d eváinam annā́dyena sámardʰayanti /
Sentence: 10    
purástāt pratyáñcaṃ gʰnanti //

Verse: 7    
{BS 1.3.7.46}
Sentence: 1    
purástād dʰí pratīcī́nam ánnam adyáte /
Sentence: 2    
śīrṣató gʰnanti /
Sentence: 3    
śīrṣató hy ánnam adyate /
Sentence: 4    
digbʰyó gʰnanti /
Sentence: 5    
digbʰyá evā́smā annā́dyam ávarundʰate /
Sentence: 6    
īśvaró vā́ eṣá párāṅ pradágʰaḥ /
Sentence: 7    
yū́pam̐ rohati /
Sentence: 8    
híraṇyam adʰy àvarohati /
Sentence: 9    
amŕ̥taṃ vái híraṇyam /
Sentence: 10    
amŕ̥tam̐ suvargó lokáḥ //
{BS 1.3.7.47}
Sentence: 11    
amŕ̥ta evá suvargé loké prátitiṣṭhati /
Sentence: 12    
śatámānaṃ bʰavati /
Sentence: 13    
śatā́yuḥ púruṣaḥ śaténdriyaḥ /
Sentence: 14    
ā́yuṣy evá_indriyé prátitiṣṭhati /
Sentence: 15    
púṣṭyai vā́ etád rūpám /
Sentence: 16    
yád ajā́ /
Sentence: 17    
tríḥ saṃvatsarásyānyā́n paśū́n pári prájāyate /
Sentence: 18    
bastājinám adʰy àvarohati /
Sentence: 19    
púṣṭyām evá prajánane prátitiṣṭhati //

Paragraph: 8 
Verse: 1    
{BS 1.3.8.48}
Sentence: 1    
saptā́nnahomā́ñ juhoti /
Sentence: 2    
saptá vā́ ánnāni /
Sentence: 3    
yā́vanty evá_ánnāni /
Sentence: 4    
tā́ny evá_avarundʰe /
Sentence: 5    
saptá grāmyā́ óṣadʰayaḥ /
Sentence: 6    
saptá_araṇyā́ḥ /
Sentence: 7    
ubʰáyīṣām ávaruddʰyai /
Sentence: 8    
ánnasya_annasya juhoti /
Sentence: 9    
ánnasya_annasya_ávaruddʰyai /
Sentence: 10    
yád vājapeyayājy ánavaruddʰasya_aśnīyā́t //

Verse: 2    
{BS 1.3.8.49}
Sentence: 1    
ávaruddʰena vyr̥̀dʰyeta /
Sentence: 2    
sárvasya samavadā́ya juhoti /
Sentence: 3    
ánavaruddʰasya_ávaruddʰyai /
Sentence: 4    
áudumbareṇa sruvéṇa juhoti /
Sentence: 5    
ū́rg vā́ ánnam udumbáraḥ /
Sentence: 6    
ūrjá evá_annā́dyasya_ávaruddʰyai /
Sentence: 7    
devásya tvā savitúḥ prasava íty āha /
Sentence: 8    
savitŕ̥prasūta {AS savitr̥prásava} eváinaṃ bráhmaṇā devátābʰir abʰíṣiñcati /
Sentence: 9    
ánnasya_annasya_abʰíṣiñcati {AS ánnasyānnasyā́bʰíṣiñcati} /
Sentence: 10    
ánnasya_annasyā́varuddʰyai {AS ánnasyānnasyā́bʰíṣiñcati} //

Verse: 3    
{BS 1.3.8.50}
Sentence: 1    
purástāt pratyáñcam abʰíṣiñcati /
Sentence: 2    
purástād dʰí pratīcī́nam ánnam adyáte /
Sentence: 3    
śīrṣatò 'bʰíṣiñcati /
Sentence: 4    
śīrṣató hy ánnam adyáte /
Sentence: 5    
ā́ múkʰād anv ávasrāvayati /
Sentence: 6    
mukʰatá evā́smā annā́dyaṃ dadʰāti /
Sentence: 7    
agnés tvā sā́mrājyena_abʰíṣiñcāmi_íty āha /
Sentence: 8    
eṣá vā́ agnéḥ saváḥ /
Sentence: 9    
ténaiváinam abʰíṣiñcati /
Sentence: 10    
indrasya tvā sā́mrājyena_abʰíṣiñcāmi_íty āha //

Verse: 4    
{BS 1.3.8.51}
Sentence: 1    
indriyám evā́sminn eténa dadʰāti /
Sentence: 2    
bŕ̥haspátes tvā sā́mrājyena_abʰíṣiñcāmi_íty āha /
Sentence: 3    
bráhma vái devā́nāṃ bŕ̥haspátiḥ /
Sentence: 4    
bráhmaṇā_eváinam abʰíṣiñcati /
Sentence: 5    
somagrahā́m̐ś ca_avadānīyā́ni ca_r̥tvígbʰya úpa haranti /
Sentence: 6    
amúm evá táir lokám ánnavantaṃ karoti /
Sentence: 7    
surāgrahā́m̐ś ca_anavadānīyā́ni ca vājasŕ̥dbʰyaḥ /
Sentence: 8    
imám evá táir lokám ánnavantaṃ karoti /
Sentence: 9    
ábʰo ubʰáyīṣv evá_abʰíṣicyate /
Sentence: 10    
vimātʰáṃ kurvate vājasŕ̥taḥ //

Verse: 5    
{BS 1.3.8.52}
Sentence: 1    
indriyásya_ávaruddʰyai /
Sentence: 2    
ániruktābʰiḥ prātaḥsavané stuvate /
Sentence: 3    
ániruktaḥ prajā́patiḥ /
Sentence: 4    
prajā́pater ā́ptyai /
Sentence: 5    
vā́javatībʰir mā́dʰyandine /
Sentence: 6    
ánnaṃ vái vā́jaḥ /
Sentence: 7    
ánnam evá_avarundʰe /
Sentence: 8    
śipiviṣṭávatībʰis tr̥tīyasavané /
Sentence: 9    
yajñó vái víṣṇuḥ /
Sentence: 10    
paśávaḥ śípiḥ /
Sentence: 11    
yajñá evá paśúṣu prátitiṣṭhati /
Sentence: 12    
br̥hád ántyaṃ bʰavati /
Sentence: 13    
ántam eváinam̐ śriyái gamayati //

Paragraph: 9 
Verse: 1    
{BS 1.3.9.53}
Sentence: 1    
nr̥ṣádaṃ tvā_íty āha /
Sentence: 2    
prajā́ vái nŕ̥̄n /
Sentence: 3    
prajā́nām eváiténa sūyate /druṣádam íty āha /
Sentence: 4    
vánasapátayo vái drú /
Sentence: 5    
vánaspátīnām eváiténa sūyate /
Sentence: 6    
bʰuvanasádam {BS bʰúvanasádam} íty āha /
Sentence: 7    
yadā́ vái vásīyān bʰávati /
Sentence: 8    
bʰúvanam agann íti vái tám āhuḥ /
Sentence: 9    
bʰúvanam eváiténa gaccʰati //

Verse: 2    
{BS 1.3.9.54}
Sentence: 1    
apsuṣádaṃ tvā gʰŕ̥tasádam íty āha /
Sentence: 2    
apā́m eváiténa gʰr̥tásya sūyate /
Sentence: 3    
vyomasádam íty āha /
Sentence: 4    
yadā́ vái vásīyān bʰávati /
Sentence: 5    
vyòma_agann íti vái tám āhuḥ /
Sentence: 6    
vyòmaiváiténa gaccʰati /
Sentence: 7    
pr̥tʰiviṣádaṃ tvā_antarikṣasádam íty āha /
Sentence: 8    
eṣā́m eváiténa lokā́nām̐ sūyate /
Sentence: 9    
tásmād vājapeyayājī́ káṃ caná pratyávarohati /
Sentence: 10    
ápi_iva devátānām̐ sūyáte //
{BS 1.3.9.55}
Sentence: 11    
nākasádam íty āha /
Sentence: 12    
yadā́ vái vásīyān bʰávati /
Sentence: 13    
nā́kam agann íti váitám āhuḥ /
Sentence: 14    
nā́kam eváiténa gaccʰati /
Sentence: 15    
gráhāḥ pañcajanī́nā íty āha /
Sentence: 16    
pañcajanā́nām eváiténa sūyate /
Sentence: 17    
apā́m̐ rásam úd vayasam íty āha /
Sentence: 18    
apā́m eváiténa rásasya sūyate /
Sentence: 19    
sū́ryaraśmim̐ samā́bʰr̥tam íty āha saśukratvā́ya //

Paragraph: 10 
Verse: 1    
{BS 1.3.10.56}
Sentence: 1    
índro vr̥trám̐ hatvā́ {BS hutvā́} /
Sentence: 2    
ásurān párābʰā́vya {BS prābʰā́vya} /
Sentence: 3    
'māvāsyā̀ṃ práty ā́gaccʰat /
Sentence: 4    
pitáraḥ pūrvedyúr ā́gaccʰan /
Sentence: 5    
pitŕ̥̄n yajñò 'gaccʰat /
Sentence: 6    
táṃ devā́ḥ púnar ayācanta /
Sentence: 7    
tám ebʰyo púnar adaduḥ /
Sentence: 8    
'bruvan váraṃ vr̥ṇāmahai /
Sentence: 9    
átʰa vaḥ púnar dāsyāmaḥ /
Sentence: 10    
asmábʰyam evá pūrvedyúḥ kriyātā íti //

Verse: 2    
{BS 1.3.10.57}
Sentence: 1    
tám ebʰyaḥ púnar adaduḥ /
Sentence: 2    
tásmāt pitŕ̥bʰyaḥ pūrvedyúḥ kriyate /
Sentence: 3    
yát pitŕ̥bʰyaḥ pūrvedyúḥ karóti /
Sentence: 4    
pitŕ̥bʰya evá tád yajñáṃ niṣkrī́ya yájamānaḥ prátanute /
Sentence: 5    
sómāya pitŕ̥pītāya svadʰā́ náma íty āha /
Sentence: 6    
pitúr evá_ádʰi somapītʰám ávarundʰe /
Sentence: 7    
pitā pramī́yamāṇa ā́ha_eṣá somapītʰá íti /
Sentence: 8    
indriyáṃ vái somapītʰáḥ /
Sentence: 9    
indriyám evá somapītʰám ávarundʰe /
Sentence: 10    
téna_indriyéṇa dvitī́yāṃ jāyā́m abʰyàśnute //

Verse: 3    
{BS 1.3.10.58}
Sentence: 1    
etád vái brā́hmaṇaṃ purā́ vājaśravasā́ vidā́m akrann /
Sentence: 2    
tásmāt te dvé_dve jāyé abʰyā̀kṣata /
Sentence: 3    
eváṃ véda /
Sentence: 4    
abʰí dvitī́yāṃ jāyā́m aśnute /
Sentence: 5    
agnáye kavyavā́hanāya svadʰā́ náma íty āha /
Sentence: 6    
evá pitr̥̄ṇā́m agníḥ /
Sentence: 7    
táṃ prīṇāti /
Sentence: 8    
tisrá ā́hutīr juhoti /
Sentence: 9    
trír nídadʰāti /
Sentence: 10    
ṣáṭ sáṃpadyante //

Verse: 4    
{BS 1.3.10.59}
Sentence: 1    
ṣáḍ vā́ r̥távaḥ /
Sentence: 2    
r̥tū́n evá prīṇāti /
Sentence: 3    
tūṣṇī́ṃ mékṣaṇam ā́dadʰāti /
Sentence: 4    
ásti ṣaṣṭhá r̥túr /
Sentence: 5    
devā́n vái pitŕ̥̄n prītā́n /
Sentence: 6    
manuṣyā̀ḥ pitáro 'nu prápipate /
Sentence: 7    
tisrá ā́hutīr juhoti trír nídadʰāti /
Sentence: 8    
ṣáṭ sáṃpadyante /
Sentence: 9    
ṣáḍ vā́ r̥távaḥ //

Verse: 5    
{BS 1.3.10.60}
Sentence: 1    
r̥távaḥ kʰálu vái devā́ḥ pitáraḥ /
Sentence: 2    
r̥tū́n evá devā́n pitŕ̥̄n prīṇāti /
Sentence: 3    
tā́n prītā́n /
Sentence: 4    
manuṣyā̀ḥ pitáro 'nu prapipate /
Sentence: 5    
sakr̥dāccʰinnáṃ barhír bʰavati /
Sentence: 6    
sakŕ̥d iva pitáraḥ /
Sentence: 7    
trír nídadʰāti /
Sentence: 8    
tr̥tī́ye vā́ itó loké pitáraḥ /
Sentence: 9    
tā́n evá prīṇāti /
Sentence: 10    
párāṅ ā́vartate //

Verse: 6    
{BS 1.3.10.61}
Sentence: 1    
hlī́kā pitáraḥ /
Sentence: 2    
ā́_uṣmáṇo vyāvŕ̥ta úpāste /
Sentence: 3    
ūṣmábʰāgā pitáraḥ /
Sentence: 4    
brahmavādíno vadanti /
Sentence: 5    
prā́śyā́3ṃ prā́śyā́3m íti /
Sentence: 6    
yát prāśnīyā́t /
Sentence: 7    
jányam ánnam adyāt /
Sentence: 8    
pramā́yukaḥ syāt /
Sentence: 9    
yán prāśnīyā́t /
Sentence: 10    
áhaviḥ syāt {AS áhavisyāt} //

Verse: 7    
{BS 1.3.10.62}
Sentence: 1    
pitŕ̥bʰya ā́vr̥ścyeta /
Sentence: 2    
avagʰréyam evá /
Sentence: 3    
tán _iva prā́śitaṃ _iva_áprāśitam /
Sentence: 4    
vīráṃ vái pitáraḥ prayánto háranti /
Sentence: 5    
vīráṃ dadati /
Sentence: 6    
daśā́ṃ cʰinatti /
Sentence: 7    
háraṇabʰāgā pitáraḥ /
Sentence: 8    
pitŕ̥̄n evá nirávadayate /
Sentence: 9    
úttara ā́yuṣi lóma cʰindīta /
Sentence: 10    
pitr̥̄ṇā́m̐ hy etarhi nédīyaḥ //

Verse: 8    
{BS 1.3.10.63}
Sentence: 1    
námaskaroti /
Sentence: 2    
namaskāró pitr̥̄ṇā́m /
Sentence: 3    
námo váḥ pitaro rásāya /
Sentence: 4    
námo váḥ pitaraḥ śúṣmāya /
Sentence: 5    
námo vaḥ pitaro jīvā́ya /
Sentence: 6    
námo vaḥ pitaraḥ svadʰā́yai /
Sentence: 7    
námo vaḥ pitaro manyáve /
Sentence: 8    
námo vaḥ pitaro gʰorā́ya /
Sentence: 9    
pítaro námo vaḥ /
Sentence: 10    
etásmin loké stʰá //

Verse: 9    
{BS 1.3.10.64}
Sentence: 1    
yuṣmā́m̐s nu /
Sentence: 2    
'smín loké /
Sentence: 3    
mā́ṃ 'nu /
Sentence: 4    
etásmim̐l loké stʰá /
Sentence: 5    
yūyáṃ téṣāṃ vásiṣṭhā bʰūyāsta /
Sentence: 6    
'smím̐l loké /
Sentence: 7    
aháṃ téṣāṃ vásiṣṭho bʰūyāsam íty āha /
Sentence: 8    
vásiṣṭhaḥ samānā́nāṃ bʰavati /
Sentence: 9    
eváṃ vidvā́n pitŕ̥bʰyaḥ karóti /
Sentence: 10    
eṣá vái manuṣyā̀ṇāṃ yajñáḥ //

Verse: 10    
{BS 1.3.10.65}
Sentence: 1    
devā́nāṃ vā́ ítare yajñā́ḥ /
Sentence: 2    
téna vā́ etát pitr̥loké carati /
Sentence: 3    
yáḥ pitŕ̥bʰyaḥ karóti /
Sentence: 4    
īśvaráḥ prámetoḥ /
Sentence: 5    
prājāpatyáyā_r̥cā́ púnar áiti /
Sentence: 6    
yajñó vái prajā́patiḥ /
Sentence: 7    
yajñénaivá sahá púnar áiti /
Sentence: 8    
pramā́yuko bʰavati /
Sentence: 9    
pitr̥loké vā́ etád yájamānaś carati /
Sentence: 10    
yát pitŕ̥bʰyaḥ karóti /
Sentence: 11    
īśvará ā́rtim ā́rtoḥ /
Sentence: 12    
prajā́patis tvā́ váinaṃ táta únnetum arhati_íty āhuḥ /
Sentence: 13    
yát prājāpatyáyā_r̥cā́ {prājāpatyáyarcā́} púnar áiti /
Sentence: 14    
prajā́patir eváinaṃ táta únnayati /
Sentence: 15    
_ā́rtim ā́rccʰati yájamānaḥ //

Next partThis text is part of the TITUS edition of Black Yajur-Veda: Taittiriya-Brahmana.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.