TITUS
Black Yajur-Veda: Kathaka-Samhita
Part No. 2
Previous part

Sthanaka: 2  
Anuvaka: 1  
Line : 5  Pada: a     ārdradānavas stʰa

Pada: b     
jīvadānavas stʰa \

Pada: c     
undatīr iha māvata \

Pada: d     
āpa undantu jīvase

Line : 6  Pada: e     
dīrgʰāyutvāya varcase{FN emended. Ed.: vacase. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 41

Pada: f     
oṣadʰe trāyasvainam \

Pada: g     
svadʰite mainam̐ him̐sīr

Pada: h     
devāyur imān pravape *
      
FN Oertel, Zur Kapiṣṭʰala-Kaṭʰa-Saṃhitā, p. 100: pravapet. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 41

Line : 7  Pada: i     
svasty uttarām̐ aśīya //

Line : 8  Pada: j     
śaṃ na āpo dʰanvanyāś śaṃ nas santv anūpyāḥ /

Line : 9  Pada: k     
śaṃ nas samudriyā āpaś śam u nas santu kūpyāḥ //

Line : 10  Pada: l     
āpo asmān mātaras sūdayantu gʰr̥tena gʰr̥tapvaḥ punantu /

Line : 11  Pada: m     
viśvam̐ ha * ripraṃ pravahanti devīr ud id ābʰyaḥ śucir ā pūta * emi //
      
FN Raghuvira, KpS, xxiv: hi. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 41
      
FN Corrigenda. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 41

Line : 12  Pada: n     
somasya dātram asi

Pada: o     
tanūr asi

Pada: p     
tanvaṃ me pāhi

Pada: q     
mahīnāṃ payo 'si \

Pada: r     
apām oṣadʰīnāṃ rasas \

Line : 13  Pada: s     
varcodʰā asi

Pada: t     
varco me dʰehi

Pada: u     
mitrasyāsi * kanīnikā \
      
FN Raghuvira, KpS, xxiv: vr̥trasya ??. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 42

Line : 14  Pada: v     
antar ahaṃ tvayā dveṣam antar arātīr dadʰe

Pada: w     
cakṣurdʰā asi

Pada: x     
cakṣur me dʰehi

Pada: y     
citpatis tvā punātu

Line : 15  Pada: z     
vākpatis tvā punātu

Pada: aa     
devas tvā savitā punātv accʰidreṇa pavitreṇa sūryasya raśmibʰis

Line : 16  Pada: ab     
tasya te pavitrapate pavitreṇa yasmai kaṃ pune

Line : 17  Pada: ac     
tac cʰakeyam //


Anuvaka: 2  
Line : 18  Pada: a     
ākūtyai prayuje agnaye svāhā

Pada: b     
medʰāyai manase agnaye svāhā

Pada: c     
dīkṣāyai tapase agnaye svāhā

Line : 19  Pada: d     
sarasvatyai pūṣṇe agnaye svāhā \

Pada: e     
āpo devīr br̥hatīr viśvaśambʰuvo dyāvāpr̥tʰivī uro antarikṣa

Line : 20  Pada: f     
br̥haspataye haviṣā vidʰema svāhā * //
      
FN registered without svāhā in VC

Page: 9  
Line : 1  Pada: g     
viśvo devasya netur marto vareta sakʰyam /

Line : 2  Pada: h     
viśvo rāya iṣudʰyati dyumnaṃ * vareta puṣyatu // svāhā \
      
FN emended. Ed.: dyumne. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 42

Line : 3  Pada: i     
indrāgnī dyāvāpr̥tʰivī āpa oṣadʰayas \

Pada: j     
uro antarikṣa \

Pada: k     
anu me dīkṣāṃ dīkṣāpatayo manyadʰvam anu tapas tapaspatayas \

Line : 4  Pada: l     
agniś ca deva sūryeṣam ūrjaṃ dadʰātana

Line : 5  Pada: m     
deva savitas tvaṃ dīkṣāṇāṃ dīkṣāpatir asi \

Pada: n     
ittʰaṃ santaṃ pāhi \

Pada: o     
ā modr̥caḥ pāhi //


Anuvaka: 3  
Line : 7  Pada: a     
r̥ksāmayoś śilpe stʰas

Pada: b     
te vām ārabʰe \

Pada: c     
ā modr̥caḥ pātam \

Pada: d     
śarmāsi

Line : 8  Pada: e     
śarma me yaccʰa

Pada: f     
namas te astu

Pada: g     
him̐sīḥ //

Line : 9  Pada: h     
imāṃ dʰiyam̐ śikṣamānasya * deva kratuṃ dakṣaṃ varuṇa * sam̐śiśādʰi /
      
FN Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 42
      
FN emended. Ed.: varuṇam̐. Raghuvira, KpS, xxiv. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 42

Line : 10  Pada: i     
yayāti viśvā duritā tarema sutarmāṇam adʰi nāvaṃ ruheyam * //
      
FN Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 42

Line : 11  Pada: j     
imām̐ su nāvam āruham ariṣṭāṃ pārayiṣṇum /

Line : 12  Pada: k     
śatāritrām̐ svastaye //

Line : 13  Pada: l     
sutrāmāṇaṃ pr̥tʰivīṃ dyām anehasam̐ suśarmāṇam aditim̐ supraṇītim /

Line : 14  Pada: m     
daivīṃ nāvam̐ svaritrām anāgasam asravantīm āruhema svastaye //

Line : 15  Pada: n     
ūrg asy āṅgirasy ūrṇamradās \

Pada: o     
ūrjaṃ mayi dʰehi

Pada: p     
him̐sīs

Pada: q     
somasya nīvir asi

Line : 16  Pada: r     
him̐sīr

Pada: s     
indrasya yonir asi

Pada: t     
him̐sīḥ

Pada: u     
kr̥ṣyai tvā susasyāyai *
      
FN emended. Ed.: sumanasyāyai. Raghuvira, KpS, xxiv. Oertel, Zur Kapiṣṭʰala-Kaṭʰa-Saṃhitā, p. 89. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 42

Line : 17  Pada: v     
kr̥ṣim̐ susasyām utkr̥dʰi

Pada: w     
viṣṇoś śarmāsi

Pada: x     
śarma yajamānasya

Line : 18  Pada: y     
śarma me yaccʰa

Pada: z     
namas te astu

Pada: aa     
him̐sīr

Pada: ab     
nakṣatrāṇāṃ mātīkāśāt pāhi

Line : 19  Pada: ac     
sūpastʰāvā vanaspata ūrdʰvo pāhy odr̥cas

Pada: ad     
svāhā yajñaṃ manasas *
      
FN emended. Ed.: yajñamanasas. Raghuvira, KpS, xxiv. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 43

Pada: ae     
svāhā divas

Line : 20  Pada: af     
svāhā pr̥tʰivyās

Pada: ag     
svāhoror antarikṣāt

Pada: ah     
svāhā vātāt pratigr̥hṇāmi yajñam //


Anuvaka: 4  
Line : 22  Pada: a     
vrataṃ kr̥ṇuta

Pada: b     
tac cʰakeyam //

Page: 10  
Line : 1  Pada: c     
daivīṃ dʰiyaṃ manāmahe sumr̥ḍīkām abʰiṣṭaye /

Line : 2  Pada: d     
varcodʰāṃ viśvadʰāyasam̐ sutīrtʰā no asad vaśe //

Line : 3  Pada: e     
ye devā manujātā manuyujas * sudakṣā dakṣapitaraḥ /
      
FN Raghuvira, KpS, p.14 note 1, on 1.16:14.3: manoyujas. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 43

Pada: f     
te naḥ pāntu

Pada: g     
te no 'vantu

Line : 4  Pada: h     
tebʰyas svāhā //

Line : 5  Pada: i     
agne tvam̐ su jāgr̥hi vayam̐ su mandiṣāmahe /

Line : 6  Pada: j     
gopāya no aprayuccʰan prabudʰe naḥ puras kr̥dʰi //

Line : 7  Pada: k     
tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā //

Line : 8  Pada: l     
tvaṃ yajñeṣv īḍyaḥ //

Line : 9  Pada: m     
pūṣā sanīnām \

Pada: n     
somo rādʰasām \

Pada: o     
rāsveyat soma \

Pada: p     
ā bʰūyo bʰara

Pada: q     
devas savitā vasor vasudāvā

Line : 10  Pada: r     
pr̥ṇan pūrtyā virādʰiṣṭa

Pada: s     
māham āyuṣā varcasā virādʰiṣi //

Line : 11  Pada: t     
devīr āpo apāṃ napād ya ūrmir haviṣya indriyāvām̐s taṃ vo kramiṣam \

Line : 12  Pada: u     
sakṣehi *
      
FN Ed.: sakṣemahi. KS.23.6:82.14 Ed.: sakʰyehy, KpS. 1.16:14.12, 36.3:222.1: sakṣehi. Oertel, Zur Kapiṣṭʰala-Kaṭʰa-Saṃhitā, p.55. Raghuvira, KpS, xxiv. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 43

Pada: v     
te yajñiyā tanūs tayāroha //

Line : 13  Pada: w     
ayaṃ te yonir r̥tviyo yato jāto arocatʰāḥ /

Line : 14  Pada: x     
taṃ jānann agna āroha tato no vardʰayā rayim //

Line : 15  Pada: y     
edam aganma devayajanaṃ pr̥tʰivyā yatra devā ajuṣanta viśve /

Line : 16  Pada: z     
r̥ksāmābʰyām̐ saṃtaranto yajurbʰī rāyaspoṣeṇa * sam iṣā madema //
      
FN emended. Ed.: Raghuvira, KpS, xxiv. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 43


Anuvaka: 5  
Line : 17  Pada: a     
iyáṃ te śukra tanū́r idáṃ várcas táyā sáṃbʰava

Pada: b     
bʰrā́jaṃ gaccʰa //

Pada: c     
jū́r asi dʰr̥tā́ mánasā júṣṭā víṣṇave

Line : 18  Pada: d     
tásyās te satyásavasaḥ prasavé tanvò yantrám aśīya svā́hā //

Line : 19  Pada: e     
śukrám asi

Pada: f     
candrám asi \

Pada: g     
amŕ̥tam asi

Pada: h     
vaiśvadevám̐ havír asi

Pada: i     
cíd asi

Pada: j     
manā́ asi

Line : 20  Pada: k     
dʰī́r asi

Pada: l     
dákṣiṇāsi

Pada: m     
yajñíyāsi

Pada: n     
kṣatríyāsi \

Pada: o     
áditir asy ubʰayátaśśīrṣṇī

Line : 21  Pada: p     
sā́ súprācī súpratīcī bʰava

Pada: q     
mitrás tvā padí badʰnātu

Pada: r     
pūṣā́dʰvanas pātu \

Line : 22  Pada: s     
índrāyā́dʰyakṣāya \

Pada: t     
ánu tvā mātā́ manyatām ánu pitā́nu bʰrā́tā ságarbʰyas \

Page: 11  
Line : 1  Pada: u     
ánu sákʰā sáyūtʰyaḥ //

Pada: v     
sā́ devi devám áccʰehi \

Pada: w     
índrāya sómam \

Pada: x     
rudrás tvā́vartayatu

Line : 2  Pada: y     
svastí sómasakʰā púnar éhi

Pada: z     
vásvy asi

Pada: aa     
rudrā́si \

Pada: ab     
áditir asi \

Pada: ac     
ādityā́si

Pada: ad     
candrā́si

Line : 3  Pada: ae     
rudrā́si

Pada: af     
bŕ̥haspátis tvā sumné ramṇātu

Pada: ag     
rudró vásubʰir ā́cake

Pada: ah     
pr̥tʰivyā́s tvā mūrdʰánn ā́jigʰarmi devayájana íḍāyās padé gʰr̥távati svā́hā \

Line : 4  Pada: ai     
idám aháṃ rákṣaso grīvā́ ápikr̥ntāmi \

Line : 5  Pada: aj     
idám aháṃ nas samānó 'samāno 'rātīyáti tásya grīvā́ ápikr̥ntāmi \

Line : 6  Pada: ak     
asmé ramasva \

Pada: al     
asmé te * rā́yas \
      
FN Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 43

Pada: am     
rā́yas

Pada: an     
távatáva rā́yas \

Line : 7  Pada: ao     
mā́háṃ rāyáspóṣeṇa víyoṣam \

Pada: ap     
sáṃ devī́ devyórváśyākʰyata

Pada: aq     
surétā réto dádʰānās

Line : 8  Pada: ar     
tváṣṭr̥mantas tvā sapema

Pada: as     
mā́ ma ā́yuḥ prámoṣīr aháṃ táva

Pada: at     
vīráṃ videya táva saṃdŕ̥śi //


Anuvaka: 6  
Line : 10  Pada: a     
déva sūrya sómaṃ kreṣyāmas

Pada: b     
táṃ te prábrūmas

Pada: c     
táṃ tváṃ víśvebʰyo devébʰya r̥tū́n kalpaya

Line : 11  Pada: d     
dákṣiṇāḥ kalpaya yatʰarṣí yatʰādevatám

Pada: e     
āsmākò 'si

Pada: f     
śukrás te gráhaḥ //

Line : 13  Pada: g     
abʰí tyáṃ devám̐ savitā́ram oṇyòḥ kavíkratum /

Line : 14  Pada: h     
árcāmi satyásavaṃ ratnadʰā́m abʰí priyáṃ matím //

Line : 15  Pada: i     
ūrdʰvā́ yásyāmátir bʰā́ ádidyutat sávīmani /

Line : 16  Pada: j     
híraṇyapāṇir amimīta sukrátuḥ kr̥pā́ svàḥ //

Line : 17  Pada: k     
prajā́bʰyas tvā

Pada: l     
prajā́s tvānuprā́ṇantu

Pada: m     
prajā́s tvám ánu prā́ṇihi

Pada: n     
sómaṃ te krīṇāmy ū́rjasvantaṃ páyasvantaṃ vīryā̀vantaṃ bahvargʰám̐ śóbʰamānam //

Page: 12  
Line : 2  Pada: o     
śukráṃ te śukréṇa krīṇāmi candráṃ candréṇāmŕ̥tam amŕ̥tena

Pada: p     
śákma yát te gór

Pada: q     
asmé te candrā́ṇi

Line : 3  Pada: r     
tápasas tanū́r asi prajā́pater várṇas

Pada: s     
sahasrapoṣáṃ púṣyantī

Pada: t     
paraméṇa paśúnā krīyase \

Line : 4  Pada: u     
asmé te bándʰur

Pada: v     
mitró na éhi súmitradʰās \

Pada: w     
índrasyorúm ā́viśa dákṣiṇam uśánn uśántam̐ syonás syonám //

Line : 5  Pada: x     
svān * nábʰrāḍ áṅgʰāre bámbʰāre hásta súhasta kŕ̥śāno \
      
FN MS: súvāṅ.

Line : 6  Pada: y     
eté vas somakráyaṇās

Pada: z     
tā́n rakṣadʰvam \

Pada: aa     
mā́ vo dabʰan //

Line : 7  Pada: ab     
úd ā́yuṣā svāyúṣód rásenaúṣadʰīnām /

Line : 8  Pada: ac     
út parjányasya vr̥ṣṭyód astʰām amŕ̥tām̐ ánu //

Line : 9  Pada: ad     
urv àntárikṣaṃ vī̀hi //

Line : 10  Pada: ae     
ápi pántʰām aganmahi svastigā́m anehásam /

Line : 11  Pada: af     
yéna víśvāḥ pári dvíṣo vr̥ṇákti vindáte vásu //

Line : 12  Pada: ag     
ádityās tvág asi \

Pada: ah     
ádityās sádane sīda //

Line : 13  Pada: ai     
ástabʰnād dyā́m r̥ṣabʰó viśvávedā ámimīta varimā́ṇaṃ pr̥tʰivyā́ḥ /

Line : 14  Pada: aj     
ā́sīdad víśvā bʰúvanāni samrā́ḍ víśvét tā́ni váruṇasya vratā́ni //

Line : 15  Pada: ak     
váneṣu vy àntárikṣaṃ tatāna vā́jam árvatsu páyo agʰnyā́su /

Line : 16  Pada: al     
hr̥tsú krátuṃ váruṇo vikṣv àgníṃ diví sū́ryam adadʰāt sómam ádrau //

Line : 17  Pada: am     
sū́ryasya cákṣur ā́ruham agnér akṣṇáḥ kanī́nikām /

Line : 18  Pada: an     
yád étaśebʰir ī́yase bʰrā́jamāno vipaścítā //


Anuvaka: 7  
Line : 19  Pada: a     
úsrā étaṃ dʰūrbādʰā́ ávīrahaṇā anaśrū́ * brahmacódanau
      
FN emended. Ed.: anaśśū́. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 44

Pada: b     
yajñásyā́yuḥ pratirántau

Page: 13  
Line : 1  Pada: c     
svastí gr̥hā́n gaccʰatam \

Pada: d     
dʰū́r asi

Pada: e     
dʰū́rva dʰū́rvantam \

Pada: f     
'smā́n dʰū́rvati táṃ dʰūrva

Line : 2  Pada: g     
yáṃ vayáṃ dʰū́rvāmas táṃ ca dʰūrva

Pada: h     
vāruṇám asi

Pada: i     
váruṇasya skámbʰany asi

Pada: j     
prácyavasva bʰuvanaspate víśvāny abʰí dʰā́māni

Line : 3  Pada: k     
mā́ tvā pariparíṇo vidan mā́ paripantʰínas \

Line : 4  Pada: l     
mā́ tvā vŕ̥kā agʰāyávo vidan //

Pada: m     
śyenó bʰūtvā́ párāpata

Line : 5  Pada: n     
yájamānasya no gr̥hé sam̐skr̥tám //

Line : 6  Pada: o     
námo mitrásya váruṇasya cákṣase mahó devā́ya tád r̥tám̐ saparyata /

Line : 7  Pada: p     
dūredŕ̥śe devájātāya ketáve divás putrā́ya sū́ryāya śam̐sata //

Line : 8  Pada: q     
vāruṇám asi

Pada: r     
váruṇas tvóttabʰnātu

Pada: s     
váruṇasya skambʰasárjany asi

Pada: t     
prámukto váruṇasya pā́śas \

Line : 9  Pada: u     
váruṇo 'si dʰr̥távrató 'ccʰinnapatraḥ

Pada: v     
prajā́ upā́varoha

Line : 10  Pada: w     
váruṇasyartasádanam asi \

Pada: x     
ádityās tvág asi \

Pada: y     
ádityās sádane sīda //

Line : 11  Pada: z     
níṣasāda dʰr̥távrato váruṇaḥ pastyā̀sv ā́ /

Line : 12  Pada: aa     
sā́mrājyāya sukrátuḥ //

Line : 13  Pada: ab     
vāruṇám asi

Pada: ac     
váruṇāya tvā //


Anuvaka: 8  
Line : 14  Pada: a     
agnés tanū́r asi

Pada: b     
víṣṇave tvā

Pada: c     
sómasya tanū́r asi

Pada: d     
víṣṇave tvā \

Pada: e     
átitʰer ātitʰyám asi

Line : 15  Pada: f     
víṣṇave tvā \

Pada: g     
agnáye tvā rāyaspoṣadé

Pada: h     
víṣṇave tvā

Pada: i     
śyenā́ya tvā somabʰŕ̥te

Line : 16  Pada: j     
víṣṇave tvā \

Pada: k     
ā́pataye tvā páripataye gr̥hṇāmi tánūnáptre śakmane śākvarā́ya śakmann ójiṣṭʰāya \

Line : 17  Pada: l     
ánādʰr̥ṣṭam asy anādʰr̥ṣyáṃ devā́nām ójo 'bʰiśastipā́ anabʰiśastenyám

Line : 18  Pada: m     
áñjasā satyám úpāgām \

Pada: n     
suvité dʰās \

Pada: o     
ágne vratapā asmé vratapās tvé vratapāḥ punár vratapā vratínāṃ vratā́ni

Line : 19  Pada: p     
yā́gne máma tanū́r eṣā́ sā́ tváyi yā́ táva tanū́r iyám̐ sā́ máyi

Line : 20  Pada: q     
sahá nau * vratapā vratínāṃ vratā́ni //
      
FN Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 44: no.

Line : 21  Pada: r     
yā́ te agne rudríyā tanū́s táyā naḥ pāhi tásyai te svā́hā \

Pada: s     
am̐śúram̐śus te deva somā́pyāyatām

Line : 22  Pada: t     
índrāyaikadʰanavíde * \
      
FN emended. Ed.: índrāyaikadʰané. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 44

Pada: u     
ā́ túbʰyam índraḥ pyā́yatām

Pada: v     
ā́ tvám índrāya pyāyasva \

Page: 14  
Line : 1  Pada: w     
ā́pyāyaya sákʰīn sanyā́ medʰáyā

Pada: x     
svastí te deva soma sutyā́m aśīya svasty òdŕ̥cam *
      
FN Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 44: ùdŕ̥cam

Line : 2  Pada: y     
éṣṭā rā́ya éṣṭā vāmā́ni préṣé bʰágāya \

Pada: z     
r̥tám r̥tavādíbʰyas \

Line : 3  Pada: aa     
námo divé

Pada: ab     
námaḥ pr̥tʰivyaí

Pada: ac     
yā́ te agne 'yāśayā́ tanū́r várṣiṣṭʰā gahaneṣṭʰā́ várṣiṣṭʰā gahvareṣṭʰā́

Line : 4  Pada: ad     
ugráṃ vácó 'pāvadʰīt

Pada: ae     
tveṣáṃ vácó 'pāvadʰīt svā́hā

Line : 5  Pada: af     
yā́ te agne rajāśayā́ harāśayā́ tanū́r várṣiṣṭʰā gahaneṣṭʰā́ várṣiṣṭʰā gahvareṣṭʰā́ *
      
FN no saṃdʰi with following mantra.

Line : 6  Pada: ag     
ugráṃ vácó 'pāvadʰīt

Pada: ah     
tveṣáṃ vácó 'pāvadʰīt svā́hā //


Anuvaka: 9  
Line : 7  Pada: a     
devásya tvā savitúḥ prasavè 'śvínor bāhúbʰyāṃ pūṣṇó hástābʰyām ā́dade

Line : 8  Pada: b     
nā́ry asi \

Pada: c     
idám aháṃ rákṣaso grīvā́ ápikr̥ntāmi \

Line : 9  Pada: d     
idám aháṃ nas samānó 'samāno 'rātīyáti tásya grīvā́ ápikr̥ntāmi

Pada: e     
taptā́yany asi

Pada: f     
vittā́yany asi \

Line : 10  Pada: g     
ávatān nātʰitám

Pada: h     
ávatād vyatʰitám

Pada: i     
ágne aṅgiro 'syā́ṃ pr̥tʰivyā́m ásy āyúnā nā́mnéhi

Line : 11  Pada: j     
yát 'nādʰr̥ṣṭaṃ nā́mānādʰr̥ṣyáṃ téna tvā́dadʰe \

Pada: k     
ágne aṅgiro dvitī́yasyāṃ yás tr̥tī́yasyāṃ pr̥tʰivyā́m ásy āyúnā nā́mnéhi

Line : 12  Pada: l     
yát 'nādʰr̥ṣṭaṃ nā́mānādʰr̥ṣyáṃ téna tvā́dadʰe

Line : 13  Pada: m     
vidéd agnír nábʰo nā́ma

Pada: n     
sim̐hy àsi

Pada: o     
mahiṣy àsi

Line : 14  Pada: p     
devébʰyaḥ pratʰasva

Pada: q     
devébʰyaḥ kalpasva

Pada: r     
devébʰyaḥ śundʰasva

Pada: s     
devébʰyaḥ śumbʰasva //

Line : 16  Pada: t     
vibʰrā́ḍ br̥hát pibatu somyáṃ mádʰv ā́yur dádʰad yajñápatā ávihrutam /

Line : 17  Pada: u     
vā́tajūto abʰirákṣati tmánā prajā́ḥ piparti bahudʰā́ vírājati //

Line : 18  Pada: v     
indragʰoṣā́s tvā vásavaḥ purástāt pāntu

Pada: w     
mánojavās tvā pitáro dakṣiṇatáḥ pāntu

Line : 19  Pada: x     
prácetās tvā rudraíḥ paścā́t pātu

Pada: y     
viśvákarmā tvādityaír uttarā́t pātu

Line : 20  Pada: z     
tváṣṭā tvā rūpaír upáriṣṭāt pātu

Pada: aa     
sim̐hy àsi sapatnasāhī́ svāhā

Pada: ab     
sim̐hy àsi rāyaspoṣavánis svā́hā

Line : 21  Pada: ac     
sim̐hy àsi suprajāvánis svā́hā

Pada: ad     
sim̐hy àsy ādityavánis svā́hā

Page: 15  
Line : 1  Pada: ae     
sim̐hy àsy ā́vaha devā́n devāyaté yájamānāya svā́hā

Pada: af     
bʰūtébʰyas tvā

Line : 2  Pada: ag     
viśvā́yur asi

Pada: ah     
pr̥tʰivī́m̐ skabʰāna \

Pada: ai     
acyutakṣíd asi \

Pada: aj     
antárikṣam̐ skabʰāna

Pada: ak     
dʰruvakṣíd asi

Line : 3  Pada: al     
dívam̐ skabʰāna \

Pada: am     
agnéḥ kulā́yam asi \

Pada: an     
agnéḥ púrīṣam asi

Pada: ao     
yajñáḥ prátyaṣṭʰāt //

Line : 4  Pada: ap     
manuṣvát tvā nídʰīmahi manuṣvát sámidʰīmahi /

Line : 5  Pada: aq     
ágne manuṣvád aṅgiro devā́n devayaté yaja //Anuvaka: 10  
Line : 6  Pada: a     
yuñjáte mána utá yuñjate dʰíyo víprā víprasya br̥ható vipaścítaḥ /

Line : 7  Pada: b     
hótrā dadʰe vayunāvíd éka ín mahī́ devásya savitúḥ páriṣṭutiḥ //

Line : 8  Pada: c     
devaśrútau devéṣv ā́gʰoṣetʰām //

Line : 9  Pada: d     
idáṃ víṣṇur vícakrame tredʰā́ nídadʰe padám /

Line : 10  Pada: e     
sámūḍʰam asya pām̐suré //

Line : 11  Pada: f     
íḍāvatī dʰenumátī bʰūtám̐ sūyavasínī mā́nuṣe yaśasyè /

Line : 12  Pada: g     
vyàṣṭabʰnā ródasī viṣṇa eté dādʰártʰa pr̥tʰivī́m abʰíto mayū́kʰaiḥ //

Line : 13  Pada: h     
vaiṣṇavám asi

Pada: i     
víṣṇus tvóttabʰnātu //

Line : 14  Pada: j     
divó viṣṇa utá pr̥tʰivyā́ mahó viṣṇa urór antárikṣāt /

Line : 15  Pada: k     
hástau pr̥ṇasva bahúbʰir vasavyaìr āpráyaccʰa dákṣiṇād ótá savyā́t //

Line : 16  Pada: l     
víṣṇor kaṃ vīryā̀ṇi právocaṃ yáḥ pā́rtʰivāni vimamé rájām̐si /

Line : 17  Pada: m     
áskabʰāyad úttaram̐ sadʰástʰaṃ vicakramāṇás tredʰórugāyáḥ //

Page: 16  
Line : 1  Pada: n     
víṣṇoḥ pr̥ṣṭʰám asi

Pada: o     
víṣṇo rarā́ṭam asi

Pada: p     
víṣṇoś śnáptre stʰas \

Pada: q     
víṣṇos syū́r asi

Line : 2  Pada: r     
víṣṇor dʰruvò 'si

Pada: s     
vaiṣṇavám asi

Pada: t     
víṣṇave tvā //

Line : 3  Pada: u     
prá tád víṣṇus stavate vīryèṇa mr̥gó bʰīmáḥ kucaró giriṣṭʰā́ḥ /

Line : 4  Pada: v     
yásyorúṣu triṣú vikrámaṇeṣv adʰikṣiyánti bʰúvanāni víśvā //


Anuvaka: 11  
Line : 5  Pada: a     
devásya tvā savitúḥ prasavè 'śvínor bāhúbʰyāṃ pūṣṇó hástābʰyām ā́dade \

Line : 6  Pada: b     
idám aháṃ rákṣaso grīvā́ ápikr̥ntāmi \

Pada: c     
idam aháṃ nas samānó 'samāno 'rātīyáti tásya grīvā́ ápikr̥ntāmi

Line : 7  Pada: d     
br̥hánn asi br̥hádgrāvā

Pada: e     
br̥hatī́m índrāya vā́caṃ vada

Line : 8  Pada: f     
rakṣoháṇaṃ valagahánaṃ vaiṣṇavī́m

Pada: g     
idám aháṃ tā́n valagā́n údvapāmi yā́n nas samānó yā́n ásamāno nicakʰā́na \

Line : 9  Pada: h     
idám aháṃ tā́n valagā́n údvapāmi yā́n nas sábandʰur yā́n ásabandʰur nicakʰā́na \

Line : 10  Pada: i     
idám aháṃ tā́n valagā́n údvapāmi yā́n nas sánābʰir yā́n ásanābʰir nicakʰā́na \

Line : 11  Pada: j     
idám aháṃ tā́n valagā́n údvapāmi yā́n nas svó yā́n áraṇo nicakʰā́na

Line : 12  Pada: k     
rā́ḍ asi

Pada: l     
virā́ḍ asi

Pada: m     
samrā́ḍ asi *
      
FN Corrigenda. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 44

Pada: n     
svarā́ḍ asi

Pada: o     
gāyatréṇa ccʰándasā́vabāḍʰo yáṃ dviṣmás

Line : 13  Pada: p     
traíṣṭubʰena jā́gatenā́nuṣṭubʰena pā́ṅktena ccʰándasā́vabāḍʰo yáṃ dviṣmáḥ //

Line : 14  Pada: q     
kím átra

Pada: r     
bʰadrám \

Pada: s     
tán nau sahá

Pada: t     
nírasto valagás \

Pada: u     
avabāḍʰo durasyús \

Line : 15  Pada: v     
rakṣogʰnó valagagʰnáḥ prókṣāmi vaiṣṇavā́n

Pada: w     
rakṣogʰnó valagagʰnó 'vasiñcāmi vaiṣṇavā́n

Line : 16  Pada: x     
rakṣogʰnó valagagʰnó 'vastr̥ṇāmi vaiṣṇavā́n

Pada: y     
rakṣoháṇau valagahánau prókṣāmi vaiṣṇavī́

Line : 17  Pada: z     
rakṣoháṇau valagahánā úpadadʰāmi vaiṣṇavī́

Line : 18  Pada: aa     
rakṣoháṇau valagahánau páryūhāmi vaiṣṇavī́

Pada: ab     
rakṣohā́ tvā valagahā́ prókṣāmi vaiṣṇavám \

Line : 19  Pada: ac     
rakṣohā́ tvā valagahā́str̥ṇāmi * vaiṣṇavám \
      
FN Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 44

Pada: ad     
rakṣogʰnó valagagʰnás sám̐sādayāmi vaiṣṇavā́n //


Anuvaka: 12  
Page: 17  
Line : 1  Pada: a     
devásya tvā savitúḥ prasavè 'śvínor bāhúbʰyāṃ pūṣṇó hástābʰyām ā́dade \

Line : 2  Pada: b     
idám aháṃ rákṣaso grīvā́ ápikr̥ntāmi \

Pada: c     
idám aháṃ nas samānó 'samāno 'rātīyáti tásya grīvā́ ápikr̥ntāmi

Line : 3  Pada: d     
divé tvā \

Pada: e     
antárikṣāya tvā

Pada: f     
pr̥tʰivyaí tvā

Line : 4  Pada: g     
śúndʰantāṃ lokā́ḥ pitr̥ṣádanās \

Pada: h     
yávo 'si

Pada: i     
yāváyāsmád dvéṣam * \
      
FN Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 45: dvéṣo

Pada: j     
yāváyā́rātim \

Line : 5  Pada: k     
pitr̥ṣádanaṃ tvā lokám ā́str̥ṇāmi \

Pada: l     
úd dyā́m̐ stabʰāna \

Pada: m     
ā́ntárikṣaṃ pr̥ṇa

Line : 6  Pada: n     
dŕ̥m̐hasva pr̥tʰivyā́m \

Pada: o     
nitānás tvā mārutó níhantu

Pada: p     
mitrā́váruṇayor dʰruvéṇa dʰármaṇā //

Line : 7  Pada: q     
brahmavániṃ tvā kṣatravániṃ devávánim̐ sajātavániṃ rāyaspoṣavániṃ páryūhāmi

Line : 8  Pada: r     
bráhma dr̥m̐ha

Pada: s     
kṣatráṃ dr̥m̐ha

Pada: t     
prajā́ṃ dr̥m̐ha

Pada: u     
rāyáspóṣaṃ dr̥m̐ha

Pada: v     
gʰr̥téna dyāvāpr̥tʰivī ā́pr̥ṇetʰām \

Line : 9  Pada: w     
viśvajanásya ccʰāyā́si \

Pada: x     
índrasya syū́r asi \

Pada: y     
índrasya dʰruvò 'si

Line : 10  Pada: z     
aindrám asi \

Pada: aa     
índrāya tvā //

Line : 11  Pada: ab     
pári tvā girvaṇo gíra imā́ bʰavantu viśvátaḥ /

Line : 12  Pada: ac     
vr̥ddʰā́yum ánu vŕ̥ddʰayo júṣṭā bʰavantu júṣṭayaḥ //


Anuvaka: 13  
Line : 13  Pada: a     
vibʰū́r asi pravā́haṇas \

Pada: b     
váhnir asi havyavā́hanas \

Pada: c     
śvātrò 'si prácetās

Pada: d     
tutʰò 'si viśvávedās \

Line : 14  Pada: e     
uśíg asi kavír

Pada: f     
aṅgʰā́rir asi bambʰā́rir

Pada: g     
avasyúr asi dúvasvān \

Line : 15  Pada: h     
śundʰyúr asi mārjālī́yas

Pada: i     
samrā́ḍ asi kr̥śā́nuḥ

Pada: j     
pariṣádyo 'sy āstavyàs \

Line : 16  Pada: k     
nábʰo 'si pratákvā \

Pada: l     
ásaṃmr̥ṣṭo 'si havyasū́danas \

Pada: m     
r̥tádʰāmāsi svàrjyotis

Pada: n     
samudrò 'si viśvávyacās \

Line : 17  Pada: o     
ajò 'sy ékapāt \

Pada: p     
áhir asi budʰnyàḥ

Pada: q     
kavyò 'si kavyavā́hanas \

Line : 18  Pada: r     
raúdreṇā́nīkena pāhí māgne

Pada: s     
pipr̥hí māgne

Pada: t     
námas te astu

Pada: u     
mā́ him̐sīḥ //


Anuvaka: 14  
Page: 18  
Line : 1  Pada: a     
agnír vr̥trā́ṇi jaṅgʰanad draviṇasyúr vipanyáyā /

Line : 2  Pada: b     
sámiddʰaś śukrá ā́hutaḥ //

Line : 3  Pada: c     
tvám̐ somāsi sátpatis tváṃ rā́jotá vr̥trahā́ /

Line : 4  Pada: d     
tváṃ bʰadró asi krátuḥ //

Line : 5  Pada: e     
ágne yáṃ yajñám adʰvaráṃ viśvátaḥ paribʰū́r ási /

Line : 6  Pada: f     
íd devéṣu gaccʰati //

Line : 7  Pada: g     
tváṃ nas soma viśváto rákṣā rājann agʰāyatáḥ /

Line : 8  Pada: h     
riṣyet tvā́vatas sákʰā //

Line : 9  Pada: i     
tváṃ víprāya dāśúṣe rayíṃ dehi sahasríṇam /

Line : 10  Pada: j     
ágne vīrávatīm íṣam //

Line : 11  Pada: k     
vŕ̥ṣā soma dyumā́m̐ asi vŕ̥ṣā deva vŕ̥ṣavrataḥ /

Line : 12  Pada: l     
vŕ̥ṣā dʰármāṇi dadʰiṣe //

Line : 13  Pada: m     
ā́ no agne sucetúnā rayíṃ viśvā́yupoṣasam /

Line : 14  Pada: n     
mārḍīkáṃ dʰehi jīváse //

Line : 15  Pada: o     
gayaspʰā́no amīvahā́ vasuvít puṣṭivárdʰanaḥ /

Line : 16  Pada: p     
sumitrás soma no bʰava //

Line : 17  Pada: q     
tvám agne saprátʰā asi júṣṭo hótā váreṇyaḥ /

Line : 18  Pada: r     
tváyā yajñáṃ vítanvate //

Line : 19  Pada: s     
tvám̐ soma mahé bʰágaṃ tváṃ yū́na r̥tāyaté /

Line : 20  Pada: t     
dákṣaṃ dadāsi jīváse //

Line : 21  Pada: u     
ágne rákṣā ṇo ám̐hasaḥ práti ṣma deva rī́ṣataḥ /

Line : 22  Pada: v     
tápiṣṭʰair ajáro daha //

Page: 19  
Line : 1  Pada: w     
ágne nákṣatram ajáram ā́ sū́ryaṃ rohayo diví /

Line : 2  Pada: x     
dádʰaj jyótir jánebʰyaḥ //

Line : 3  Pada: y     
ā́d it pratnásya rétaso jyótiṣ paśyanti vāsarám /

Line : 4  Pada: z     
paró yád idʰyáte divā́ //

Line : 5  Pada: aa     
agníḥ pratnéna mánmanā stámbʰānas tanvàm̐ svā́m /

Line : 6  Pada: ab     
kavír vípreṇa vāvr̥dʰe //

Line : 7  Pada: ac     
sóma yā́s te mayobʰúva ūtáyas sánti dāśúṣe /

Line : 8  Pada: ad     
tā́bʰir no 'vitā́ bʰava //

Line : 9  Pada: ae     
apsv àgne //

Line : 10  Pada: af     
apsú me sómo abravīd antár víśvāni bʰeṣajā́ /

Line : 11  Pada: ag     
agníṃ ca viśváśambʰuvam //

Line : 12  Pada: ah     
agnī́ rákṣām̐si sedʰati śukráśocir ámartyaḥ /

Line : 13  Pada: ai     
śúciṣ pāvaká ī́ḍyaḥ //

Line : 14  Pada: aj     
éhy ū ṣú brávāṇi 'gna ittʰétarā gíraḥ /

Line : 15  Pada: ak     
ebʰír vardʰāsa índubʰiḥ //

Line : 16  Pada: al     
imáṃ yajñám idáṃ váco jujuṣāṇá upā́gahi /

Line : 17  Pada: am     
sóma tváṃ no vr̥dʰé bʰava //

Line : 18  Pada: an     
úd agne śúcayas táva //

Line : 19  Pada: ao     
ny àgníṃ jātávedasam̐ hotravā́haṃ yáviṣṭʰyam /

Line : 20  Pada: ap     
dádʰātā devám r̥tvíjam //

Line : 21  Pada: aq     
agním īḍe puróhitaṃ yajñasya devám r̥tvíjam /

Line : 22  Pada: ar     
hótāraṃ ratnadʰā́tamam //

Page: 20  
Line : 1  Pada: as     
sóma gīrbʰíṣ ṭvā vayáṃ vardʰáyāmo vacovídaḥ /

Line : 2  Pada: at     
sumr̥ḍīkó na ā́viśa //


Anuvaka: 15  
Line : 3  Pada: a     
júṣṭo dámūnā átitʰir duroṇa imáṃ no yajñám úpayāhi vidvā́n /

Line : 4  Pada: b     
víśvā agne abʰiyújo vihátyā śatrūyatā́m ā́bʰarā bʰójanāni //

Line : 5  Pada: c     
ágne śárdʰa mahaté saúbʰagāya táva dyumnā́ny uttamā́ni santu /

Line : 6  Pada: d     
sáṃ jāspatyám̐ suyámam ā́kr̥ṇuṣva śatrūyatā́m abʰítiṣṭʰā máhām̐si //

Line : 7  Pada: e     
sám̐sam íd yuvase vr̥ṣann ágne víśvāny aryá ā́ /

Line : 8  Pada: f     
íḍas páde sámidʰyase no vásūny ā́bʰara //

Line : 9  Pada: g     
sákʰāyas sáṃ vas samyáñcam íṣam̐ stómaṃ cāgnáye /

Line : 10  Pada: h     
várṣiṣṭʰāya kṣitīnā́m ūrjó náptre sáhasvate //

Line : 11  Pada: i     
agnís tuvíśravastamaṃ tuvíbrahmāṇam uttamám /

Line : 12  Pada: j     
atū́rtam̐ śrāvayátpatiṃ putráṃ dadāti dāśúṣe //

Line : 13  Pada: k     
agnír dadāti sátpatim̐ sāsā́ha yudʰā́ nŕ̥bʰiḥ /

Line : 14  Pada: l     
agnír átyaṃ ragʰuṣyádaṃ jétāram áparājitam //

Line : 15  Pada: m     
préddʰo agne \

Pada: n     
imó agne //

Line : 16  Pada: o     
utá no bráhmann aviṣa uktʰéṣu devahū́tamaḥ /

Line : 17  Pada: p     
śáṃ naḥ śocā marúdvr̥dʰó 'gne sahasrasā́tamaḥ //

Line : 18  Pada: q     
nū́ no rāsva sahásravat tokávat puṣṭimád vásu /

Line : 19  Pada: r     
dyumád agne suvī́ryaṃ várṣiṣṭʰam ánupakṣitam //

Line : 20  Pada: s     
tvā́ṃ citraśravastama

Pada: t     
tvā́m agne havíṣmantas \

Pada: u     
pā́jasā //

Line : 21  Pada: v     
bʰávā no agne 'vitótá gopā́ bʰávā vayaskŕ̥d utá no vayodʰā́ḥ /

Line : 22  Pada: w     
rā́svā ca nas sumaho havyádātiṃ trā́svotá nas tanvò áprayuccʰan //

Page: 21  
Line : 1  Pada: x     
havyavā́ham abʰimātiṣā́haṃ rakṣoháṇaṃ pŕ̥tanāsu jiṣṇúm /

Line : 2  Pada: y     
jyótiṣmantaṃ dī́dyataṃ púraṃdʰim agním̐ sviṣṭakŕ̥tam ā́huvema //

Line : 3  Pada: z     
svìṣṭam agne abʰí tád gr̥ṇīhi víśvāś ca deva pŕ̥tanā abʰíṣyāḥ /

Line : 4  Pada: aa     
sugáṃ pántʰāṃ pradiśán víbʰāhi jyótiṣmad dʰehy ajáraṃ na ā́yuḥ //

Line : 5  Pada: ab     
sómasya tavásaṃ vákṣy agne váhniṃ cakartʰa vidátʰe yájadʰyai /

Line : 6  Pada: ac     
devā́m̐ áccʰā dī́dyad yuñjé ádrim̐ śamāyé agne tanvàṃ juṣasva //

Line : 7  Pada: ad     
śrīṇā́m udāráḥ //

Line : 8  Pada: ae     
yác cid dʰí te puruṣatrā́ yaviṣṭʰā́cittibʰiś cakr̥mā́ kác cid ā́gaḥ /

Line : 9  Pada: af     
kr̥dʰī́ ṣv asmā́m̐ áditer ánāgān vy énām̐si śiśratʰo víśvag agne //

Line : 10  Pada: ag     
maháś cid agna énaso abʰī́ka ūrvā́d devā́nām utá mártyānām /

Line : 11  Pada: ah     
mā́ te sákʰāyas sádam íd riṣāma yáccʰā tokā́ya tánayāya śáṃ yóḥ //

Line : 12  Pada: ai     
yáṃ tvā devā́piḥ śuśucānó agna ārṣṭiṣeṇó * manuṣyàs samīdʰé /
      
FN emended. Ed.: ārṣṭiṣenó. Mittwede, Textkritische Bemerkungen, p. 45

Line : 13  Pada: aj     
víśvebʰir devaír anumadyámānaḥ prá parjányam īrayā vr̥ṣṭimántam //

Line : 14  Pada: ak     
ágne bā́dʰasva mŕ̥dʰo durgáhā́pā́mīvām ápa rákṣām̐si sédʰa /

Line : 15  Pada: al     
asmā́t samudrā́d br̥ható divó no 'pā́ṃ bʰūmā́nam úpa nas sr̥jehá //

Line : 16  Pada: am     
yátʰā ha tyád vasavo gauryàṃ cit padí ṣitā́m ámuñcatā yajatrāḥ /

Line : 17  Pada: an     
evó ṣv àsmán muñcatā vy ám̐haḥ prá tāry agne prataráṃ na ā́yuḥ //

Line : 18  Pada: ao     
trī́ṇy ā́yūm̐ṣi táva jātavedas tisrá ājā́nīr uṣásas te agne /

Line : 19  Pada: ap     
tā́bʰir devā́nām ávo yakṣi vidvā́n átʰā bʰava yájamānāya śáṃ yóḥ //

Line : 20  Pada: aq     
piprīhí devā́m̐ uśató yaviṣṭʰa vidvā́m̐ r̥tū́n r̥tupate yajehá /

Line : 21  Pada: ar     
daívyā r̥tvíjas tébʰir agne tvám̐ hótr̥̄ṇām asy ā́yajiṣṭʰaḥ //

Page: 22  
Line : 1  Pada: as     
ā́ devā́nām ápi pántʰām aganma yác cʰaknávāma tád ánu právoḍʰum /

Line : 2  Pada: at     
agnír vidvā́n yajāt séd u hótā adʰvarā́n r̥tū́n kalpayāti //

Line : 3  Pada: au     
jyótiṣā br̥hatā́ bʰāty agnír āvírvíśvāni kr̥ṇute mahitvā́ /

Line : 4  Pada: av     
prā́devīr māyā́s sahate durévāḥ śíśīte śŕ̥ṅge rákṣase vinákṣe //

Line : 5  Pada: aw     
sādʰvī́m akar deváhūtiṃ no adyá yajñásya jihvā́m avidāma gúhyām /

Line : 6  Pada: ax     
ā́yur ā́gāt surabʰír vásāno mahī́m akar dyumnáhūtiṃ no adyá //

Line : 7  Pada: ay     
agnír hótā nyàsīdad yájīyān upástʰe mātús surabʰā́ u loké /

Line : 8  Pada: az     
yúvā kavíḥ puruniṣṭʰā́ r̥tā́vā dʰartā́ kr̥ṣṭīnā́m utá mádʰya iddʰáḥ //

Line : 9  Pada: ba     
agníṃ dūtáṃ puródadʰe havyavā́ham úpabruve /

Line : 10  Pada: bb     
devā́m̐ ā́sādayād ihá //

Line : 11  Pada: bc     
agnír hótā puróhito 'dʰvarásya vícarṣaṇiḥ /

Line : 12  Pada: bd     
veda yajñám ānuṣák //


Line : 13  Pada: be     
iti śrīyajuṣi kāṭʰake carakaśākʰāyām iṭʰimikāyām adʰvaraṃ nāma dvitīyaṃ stʰānakaṃ saṃpūrṇam //


Next partThis text is part of the TITUS edition of Black Yajur-Veda: Kathaka-Samhita.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.5.2016. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.