Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS
Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection:

Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8.


|T347

THT 0347

|B347a(?)

{Toch B 347\T III M 146.7}

|l1

//// w[i]tsakantsa paṣka ////
////(*) [wi]-tsa-ka-ntsa pa-ṣka ////

|l2

//// dhyāṃ ersate [•] tremeṃ ma ////
//// dhyāṃ `e-rsa-te [•] tre-meṃ ma (*) ////

|l3

//// [n](i)ṣkramāntne || alleKA ksa ////
//// (*) ṣkra-mā-ntne || `a-lle-KA ksa ////

|l4

//// [m.] • ākṣa su ketara warttone ////
//// (m+) • `ā-kṣa su ke-ta-ra wa-rtto-ne ////

|l5

//// [s.] onolmi kameṃ yeweṃ kertte eṅ(k)[o] ////
//// (*) `o-no-lmi ka-meṃ ye-weṃ ke-rtte `e-(ṅ+o) ////

|B347b(?)

{Toch B 347\T III M 146.7}

|l1

//// [w](e)ntsi aikenTAR\ mā Ṣ\ ceyÄ\ śaitsi ////
//// (*)-ntsi `ai-ke-nTA-R\ mā-Ṣ\, ce-yÄ\ śai-tsi ////

|l2

//// wnolmetS\ piŚ\ cmelṣe(tS)\ ////
//// wno-lme-tS\, pi-Ś\, cme-lṣe-(*)\ ////

|l3

//// katantar raM\ nreyntane • MA ////
//// ka-ta-nta-r^ra-M\, nre-ynta-ne • MA ////

|l4

//// toṣiTAṣṣe ś[au]L\ rintsa ////
//// to-ṣi-TA-ṣṣe (śau)-L\, ri-ntsa ////

|l5

//// takāne • kÜ(s)e ////
//// ta-kā-ne • kÜ+e ////


Copyright Jost Gippert, Frankfurt a/M 1997-2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.