Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS UNICODE


TITUS Unicode Sample Page Classical Hebrew

Troubleshooting

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
ךָךְ׃ ּ ־אָ אַ אֵ אֶ אְ אִ אֹ אֻ אֲאֱ אֳ ֽא א֑ אָ֑ אַ֑

מָ מַ מֵ מֶ מְ מִ מֹ מֻ מֲ מֱ מֳ ֽמ מ֑ מָ֑ מַ֑

בָ בַ בֵ בֶ בְ בִ בֹ בֻ בֲ בֱ בֳ ֽב ב֑ בָ֑ בַ֑

נָ נַ נֵ נֶ נְ נִ נֹ נֻ נֲ נֱ נֳ ֽנ נ֑ נָ֑ נַ֑

גָ גַ גֵ גֶ גְ גִ גֹ גֻ גֲ גֱ גֳ ֽג ג֑ גָ֑ גַ֑

סָ סַ סֵ סֶ סְ סִ סֹ סֻ סֲ סֱ סֳ ֽס ס֑ סָ֑ סַ֑

דָ דַ דֵ דֶ דְ דִ דֹ דֻ דֲ דֱ דֳ ֽד ד֑ דָ֑ דַ֑

עָ עַ עֵ עֶ עְ עִ עֹ עֻ עֲ עֱ עֳ ֽע ע֑ עָ֑ עַ֑

הָ הַ הֵ הֶ הְ הִ הֹ הֻ הֲ הֱ הֳ ֽה ה֑ הָ֑ הַ֑

פָ פַ פֵ פֶ פְ פִ פֹ פֻ פֲ פֱ פֳ ֽפ פ֑ פָ֑ פַ֑

וָ וַ וֵ וֶ וְ וִ וֹ וּ וֲ וֱ וֳ ֽו ו֑ וָ֑ וַ֑

צָ צַ צֵ צֶ צְ צִ צֹ צֻ צֲ צֱ צֳ ֽצ צ֑ צָ֑ צַ֑

זָ זַ זֵ זֶ זְ זִ זֹ זֻ זֲ זֱ זֳ ֽז ז֑ זָ֑ זַ֑

קָ קַ קֵ קֶ קְ קִ קֹ קֻ קֲ קֱ קֳ ֽק ק֑ קָ֑ קַ֑

חָ חַ חֵ חֶ חְ חִ חֹ חֻ חֲ חֱ חֳ ֽח ח֑ חָ֑ חַ֑

רָ רַ רֵ רֶ רְ רִ רֹ רֻ רֲ רֱ רֳ ֽר ר֑ רָ֑ רַ֑

טָ טַ טֵ טֶ טְ טִ טֹ טֻ טֲ טֱ טֳ ֽט ט֑ טָ֑ טַ֑

שָׂ שַׂ שֵׂ שֶׂ שְׂ שִׂ שֹׂ שֻׂ שֲׂ שֱׂ שֳׂ ֽשׂ שׂ֑ שָׂ֑ שַׂ֑

יָ יַ יֵ יֶ יְ יִ יֹ יֻ יֲ יֱ יֳ ֽי י֑ יָ֑ יַ֑

שָׁ שַׁ שֵׁ שֶׁ שְׁ שִׁ שֹׁ שֻׁ שֲׁ שֱׁ שֳׁ ֽשׁ שׁ֑ שָׁ֑ שַׁ֑

כָ כַ כֵ כֶ כְ כִ כֹ כֻ כֲ כֱ כֳ ֽכ כ֑ כָ֑ כַ֑

תָ תַ תֵ תֶ תְ תִ תֹ תֻ תֲ תֱ תֳ ֽת ת֑ תָ֑ תַ֑

לָ לַ לֵ לֶ לְ לִ לֹ לֻ לֲ לֱ לֳ ֽל ל֑ לָ֑ לַ֑  

etc.


אֿ אﬞ א֖ א֭ א֤ א֚ א֛ א֣ א֥ א֦ א֧ א֪ א֒ א֓ א֔ א֕ א֗ א֘ א֙ א֨ א֜ א֝ א֞ א֡ א֩ א֠ א֟ א֫ א֬ א֯

בֿ בﬞ ב֖ ב֭ ב֤ ב֚ ב֛ ב֣ ב֥ ב֦ ב֧ ב֪ ב֒ ב֓ ב֔ ב֕ ב֗ ב֘ ב֙ ב֨ ב֜ ב֝ ב֞ ב֡ ב֩ ב֠ ב֟ ב֫ ב֬ ב֯

גֿ גﬞ ג֖ ג֭ ג֤ ג֚ ג֛ ג֣ ג֥ ג֦ ג֧ ג֪ ג֒ ג֓ ג֔ ג֕ ג֗ ג֘ ג֙ ג֨ ג֜ ג֝ ג֞ ג֡ ג֩ ג֠ ג֟ ג֫ ג֬ ג֯

דֿ דﬞ ד֖ ד֭ ד֤ ד֚ ד֛ ד֣ ד֥ ד֦ ד֧ ד֪ ד֒ ד֓ ד֔ ד֕ ד֗ ד֘ ד֙ ד֨ ד֜ ד֝ ד֞ ד֡ ד֩ ד֠ ד֟ ד֫ ד֬ ד֯

הֿ הﬞ ה֖ ה֭ ה֤ ה֚ ה֛ ה֣ ה֥ ה֦ ה֧ ה֪ ה֒ ה֓ ה֔ ה֕ ה֗ ה֘ ה֙ ה֨ ה֜ ה֝ ה֞ ה֡ ה֩ ה֠ ה֟ ה֫ ה֬ ה֯

וֿ וﬞ ו֖ ו֭ ו֤ ו֚ ו֛ ו֣ ו֥ ו֦ ו֧ ו֪ ו֒ ו֓ ו֔ ו֕ ו֗ ו֘ ו֙ ו֨ ו֜ ו֝ ו֞ ו֡ ו֩ ו֠ ו֟ ו֫ ו֬ ו֯

זֿ זﬞ ז֖ ז֭ ז֤ ז֚ ז֛ ז֣ ז֥ ז֦ ז֧ ז֪ ז֒ ז֓ ז֔ ז֕ ז֗ ז֘ ז֙ ז֨ ז֜ ז֝ ז֞ ז֡ ז֩ ז֠ ז֟ ז֫ ז֬ ז֯

חֿ חﬞ ח֖ ח֭ ח֤ ח֚ ח֛ ח֣ ח֥ ח֦ ח֧ ח֪ ח֒ ח֓ ח֔ ח֕ ח֗ ח֘ ח֙ ח֨ ח֜ ח֝ ח֞ ח֡ ח֩ ח֠ ח֟ ח֫ ח֬ ח֯

טֿ טﬞ ט֖ ט֭ ט֤ ט֚ ט֛ ט֣ ט֥ ט֦ ט֧ ט֪ ט֒ ט֓ ט֔ ט֕ ט֗ ט֘ ט֙ ט֨ ט֜ ט֝ ט֞ ט֡ ט֩ ט֠ ט֟ ט֫ ט֬ ט֯

יֿ יﬞ י֖ י֭ י֤ י֚ י֛ י֣ י֥ י֦ י֧ י֪ י֒ י֓ י֔ י֕ י֗ י֘ י֙ י֨ י֜ י֝ י֞ י֡ י֩ י֠ י֟ י֫ י֬ י֯

כֿ כﬞ כ֖ כ֭ כ֤ כ֚ כ֛ כ֣ כ֥ כ֦ כ֧ כ֪ כ֒ כ֓ כ֔ כ֕ כ֗ כ֘ כ֙ כ֨ כ֜ כ֝ כ֞ כ֡ כ֩ כ֠ כ֟ כ֫ כ֬ כ֯

ךֿ ךﬞ ך֖ ך֭ ך֤ ך֚ ך֛ ך֣ ך֥ ך֦ ך֧ ך֪ ך֒ ך֓ ך֔ ך֕ ך֗ ך֘ ך֙ ך֨ ך֜ ך֝ ך֞ ך֡ ך֩ ך֠ ך֟ ך֫ ך֬ ך֯

לֿ לﬞ ל֖ ל֭ ל֤ ל֚ ל֛ ל֣ ל֥ ל֦ ל֧ ל֪ ל֒ ל֓ ל֔ ל֕ ל֗ ל֘ ל֙ ל֨ ל֜ ל֝ ל֞ ל֡ ל֩ ל֠ ל֟ ל֫ ל֬ ל֯

מֿ מﬞ מ֖ מ֭ מ֤ מ֚ מ֛ מ֣ מ֥ מ֦ מ֧ מ֪ מ֒ מ֓ מ֔ מ֕ מ֗ מ֘ מ֙ מ֨ מ֜ מ֝ מ֞ מ֡ מ֩ מ֠ מ֟ מ֫ מ֬ מ֯

םֿ םﬞ ם֖ ם֭ ם֤ ם֚ ם֛ ם֣ ם֥ ם֦ ם֧ ם֪ ם֒ ם֓ ם֔ ם֕ ם֗ ם֘ ם֙ ם֨ ם֜ ם֝ ם֞ ם֡ ם֩ ם֠ ם֟ ם֫ ם֬ ם֯

נֿ נﬞ נ֖ נ֭ נ֤ נ֚ נ֛ נ֣ נ֥ נ֦ נ֧ נ֪ נ֒ נ֓ נ֔ נ֕ נ֗ נ֘ נ֙ נ֨ נ֜ נ֝ נ֞ נ֡ נ֩ נ֠ נ֟ נ֫ נ֬ נ֯

ןֿ ןﬞ ן֖ ן֭ ן֤ ן֚ ן֛ ן֣ ן֥ ן֦ ן֧ ן֪ ן֒ ן֓ ן֔ ן֕ ן֗ ן֘ ן֙ ן֨ ן֜ ן֝ ן֞ ן֡ ן֩ ן֠ ן֟ ן֫ ן֬ ן֯

סֿ סﬞ ס֖ ס֭ ס֤ ס֚ ס֛ ס֣ ס֥ ס֦ ס֧ ס֪ ס֒ ס֓ ס֔ ס֕ ס֗ ס֘ ס֙ ס֨ ס֜ ס֝ ס֞ ס֡ ס֩ ס֠ ס֟ ס֫ ס֬ ס֯

עֿ עﬞ ע֖ ע֭ ע֤ ע֚ ע֛ ע֣ ע֥ ע֦ ע֧ ע֪ ע֒ ע֓ ע֔ ע֕ ע֗ ע֘ ע֙ ע֨ ע֜ ע֝ ע֞ ע֡ ע֩ ע֠ ע֟ ע֫ ע֬ ע֯

פֿ פﬞ פ֖ פ֭ פ֤ פ֚ פ֛ פ֣ פ֥ פ֦ פ֧ פ֪ פ֒ פ֓ פ֔ פ֕ פ֗ פ֘ פ֙ פ֨ פ֜ פ֝ פ֞ פ֡ פ֩ פ֠ פ֟ פ֫ פ֬ פ֯

ףֿ ףﬞ ף֖ ף֭ ף֤ ף֚ ף֛ ף֣ ף֥ ף֦ ף֧ ף֪ ף֒ ף֓ ף֔ ף֕ ף֗ ף֘ ף֙ ף֨ ף֜ ף֝ ף֞ ף֡ ף֩ ף֠ ף֟ ף֫ ף֬ ף֯

צֿ צﬞ צ֖ צ֭ צ֤ צ֚ צ֛ צ֣ צ֥ צ֦ צ֧ צ֪ צ֒ צ֓ צ֔ צ֕ צ֗ צ֘ צ֙ צ֨ צ֜ צ֝ צ֞ צ֡ צ֩ צ֠ צ֟ צ֫ צ֬ צ֯

ץֿ ץﬞ ץ֖ ץ֭ ץ֤ ץ֚ ץ֛ ץ֣ ץ֥ ץ֦ ץ֧ ץ֪ ץ֒ ץ֓ ץ֔ ץ֕ ץ֗ ץ֘ ץ֙ ץ֨ ץ֜ ץ֝ ץ֞ ץ֡ ץ֩ ץ֠ ץ֟ ץ֫ ץ֬ ץ֯

קֿ קﬞ ק֖ ק֭ ק֤ ק֚ ק֛ ק֣ ק֥ ק֦ ק֧ ק֪ ק֒ ק֓ ק֔ ק֕ ק֗ ק֘ ק֙ ק֨ ק֜ ק֝ ק֞ ק֡ ק֩ ק֠ ק֟ ק֫ ק֬ ק֯

רֿ רﬞ ר֖ ר֭ ר֤ ר֚ ר֛ ר֣ ר֥ ר֦ ר֧ ר֪ ר֒ ר֓ ר֔ ר֕ ר֗ ר֘ ר֙ ר֨ ר֜ ר֝ ר֞ ר֡ ר֩ ר֠ ר֟ ר֫ ר֬ ר֯

שֿ שﬞ ש֖ ש֭ ש֤ ש֚ ש֛ ש֣ ש֥ ש֦ ש֧ ש֪ ש֒ ש֓ ש֔ ש֕ ש֗ ש֘ ש֙ ש֨ ש֜ ש֝ ש֞ ש֡ ש֩ ש֠ ש֟ ש֫ ש֬ ש֯

שֿׂ שׂﬞ שׂ֖ שׂ֭ שׂ֤ שׂ֚ שׂ֛ שׂ֣ שׂ֥ שׂ֦ שׂ֧ שׂ֪ שׂ֒ שׂ֓ שׂ֔ שׂ֕ שׂ֗ שׂ֘ שׂ֙ שׂ֨ שׂ֜ שׂ֝ שׂ֞ שׂ֡ שׂ֩ שׂ֠ שׂ֟ שׂ֫ שׂ֬ שׂ֯

שֿׁ שׁﬞ שׁ֖ שׁ֭ שׁ֤ שׁ֚ שׁ֛ שׁ֣ שׁ֥ שׁ֦ שׁ֧ שׁ֪ שׁ֒ שׁ֓ שׁ֔ שׁ֕ שׁ֗ שׁ֘ שׁ֙ שׁ֨ שׁ֜ שׁ֝ שׁ֞ שׁ֡ שׁ֩ שׁ֠ שׁ֟ שׁ֫ שׁ֬ שׁ֯

תֿ תﬞ ת֖ ת֭ ת֤ ת֚ ת֛ ת֣ ת֥ ת֦ ת֧ ת֪ ת֒ ת֓ ת֔ ת֕ ת֗ ת֘ ת֙ ת֨ ת֜ ת֝ ת֞ ת֡ ת֩ ת֠ ת֟ ת֫ ת֬ ת֯


etc.


׃ץרֶאָֽהָ תאֵוְ םיִמַשָּׁהַ תאֶ םיהִ֑לֹאֳ ארָבָּ תישִׁארֵבְּAttention! This page is encoded in Unicode / UTF-8. To be able to read it, you will have to install a Unicode compatible font that contains a complete range of Hebrew characters such as the Bitstream Cyberbit font or its TITUS derivative, in a Unicode compatible environment.
As we cannot expect browsers yet to handle Unicode-inherent script directionality correctly, the Hebrew passages contained in this page were encoded using the <BDO> element ("Bidirectional override").
The present page will be represented best by using Netscape 4.0 or higher. Using the TITUS font, the Hebrew text passage printed above should look like the image produced here:


Using MS Internet Explorer 5.0, you will note that there are several overlappings (in the plain text, but not in the image) of characters when adjacent vocalization marks are involved. This is due to a mapping problem which occurs when using the <BDO DIR="LTR"> element.
At present, there seems to be no way to format Hebrew web pages in such a way that they would be displayed equally well by Netscape and MS IE browsers. To show the effects of the encoding possibilities, we provide the following encoding variants of the Hebrew text passage:
Plain left-to right Unicode (UTF-8) encoding (this would be the best Unicode-conform solution, but it works only partially with MS IE 5.0):
ְבֵּראִשׁית ָבָּרא ֳאֹלִ֑הים ֶאת ַהָשַּׁמִים ְוֵאת ָהָֽאֶרץ׃

Left-to-right Unicode (UTF-8) encoding with explicit statement of directionality right-to-left using <BDO DIR="RTL"> (this should work perfectly well with MS IE 5.0):
ְבֵּראִשׁית ָבָּרא ֳאֹלִ֑הים ֶאת ַהָשַּׁמִים ְוֵאת ָהָֽאֶרץ׃

Left-to-right Unicode (UTF-8) encoding with explicit statement of Hebrew language and directionality right-to-left using <LANG="HE" DIR="RTL"> (this is a new HTML 4 element; it works only partially with MS IE 5.0):
ְבֵּראִשׁית ָבָּרא ֳאֹלִ֑הים ֶאת ַהָשַּׁמִים ְוֵאת ָהָֽאֶרץ׃

Plain right-to-left Unicode (UTF-8) encoding (this works perfectly well with Netscape 4.x):
׃ץרֶאָֽהָ תאֵוְ םיִמַשָּׁהַ תאֶ םיהִ֑לֹאֳ ארָבָּ תישִׁארֵבְּ


Right-to-left Unicode (UTF-8) encoding with explicit statement of directionality left-to-right using <BDO DIR="LTR"> (this works also perfectly well with Netscape 4.x):
׃ץרֶאָֽהָ תאֵוְ םיִמַשָּׁהַ תאֶ םיהִ֑לֹאֳ ארָבָּ תישִׁארֵבְּCopyright Jost Gippert, Frankfurt a/M 1997-2000. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.