TITUS
Freising Monuments
Part No. 2
Previous part

Part: II 
Textus II


Folio: 158 
Pagina: v1 
Line: 1    Eccę bi detd naſ neze

Line: 2    
greſil tevuekigemube

Line: 3    
ſiti ſtaroſti neprigem

Line: 4    
lióki nikoligeſe pet

Line: 5    
ſali neimugi niſlzna

Line: 6    
telezeimoki nuúvuę

Line: 7    
kigemubeſiti bone

Line: 8    
ſezavuiztiubui ne

Line: 9    
priiazninu uvignan

Line: 10    
Odſzlauuiboſigę Potom

Line: 11    
nanarodzlovuezki

Line: 12    
ſtrazti Ipetzali boi

Line: 13    
do neimoki Ibzzre

Line: 14    
duzemirt. Ipagibra

Line: 15    
triia pomenem ze

Line: 16    
dai zino uueboſi na

Line: 17    
reſemze botomu Oz


Pagina: v2 
Line: 18    
ſtanem zich mirzcih

Line: 19    
del Eſeſunt dela ſoto

Line: 20    
nina Eſetrebu tuorim

Line: 21    
bratra Oclevuetam Eſe

Line: 22    
tatua Eſeraſzboi Eſepulti

Line: 23    
ugongenige Eſeroti Choi

Line: 24    
ſe Ih nepazem nuge pre

Line: 25    
ſtopam Eſene nauuizt

Line: 26    
nizce teh del mirzene

Line: 27    
pred boſima ozima mo

Line: 28    
ſete potomu zinzi uvi

Line: 29    
deti Izami razumeti

Line: 30    
eſebeſe priuuæ zlou

Line: 31    
uezi Uliza tazie aco

Line: 32    
ſe imuigezim tere ne

Line: 33    
priiaznina uz nenauvi

Line: 34    
deſſe Aboſiu uzliubiſe


Folio: 159 
Pagina: r1 
Line: 1    
dabotomu nine ucircu

Line: 2    
vah ich clanam ze Imod

Line: 3    
lim ze im Izeſti ich

Line: 4    
pigem I obeti naſſe im

Line: 5    
nezem Ozcepaſgenige

Line: 6    
telez naſich iduſ naſich

Line: 7    
Tîgeſemoſem imui eſte

Line: 8    
buiti eccę tage dela

Line: 9    
naſnem delati iaſeo

Line: 10    
ni delaſe Onibo laſ

Line: 11    
na natrovuechu ſeg

Line: 12    
na naboiachu bozza

Line: 13    
obuiachu naga ode

Line: 14    
achu malo mogoncka

Line: 15    
uime boſie bozzekacho

Line: 16    
mrzna zigreahu ſtran

Line: 17    
na bodcrovvi zuoge


Pagina: r2 
Line: 18    
uvedechu Utim

Line: 19    
nizah iuzelezneh

Line: 20    
vvoſich Uclepenih

Line: 21    
bozcekachu Iuime

Line: 22    
boſie te uteſſahu

Line: 23    
temi temitize deli

Line: 24    
bogu bripliſaze taco

Line: 25    
zinzi inam ze mod

Line: 26    
liti tomuge vuirch

Line: 27    
nemo Otzu Goßpodi doſ

Line: 28    
dani tamoge vzed

Line: 29    
li vzezarſtuo ſuoge

Line: 30    
Eſeieſt úgotouleno iz

Line: 31    
coni doconi izvvo

Line: 32    
lenico\com/ boſiem Igezm

Line: 33    
bratria bozuuani ib

Line: 34    
bgeni Egoſenemoſem


Pagina: v1 
Line: 1    
nikīſeliza niucri

Line: 2    
ti nicacoſé ubega

Line: 3    
ti nugeſtati pred

Line: 4    
ſtolom boſigem ze

Line: 5    
zopirnicom naſim

Line: 6    
zezlodgem ſtarim

Line: 7    
igeſtze pred boſi

Line: 8    
ma oſima vzaco

Line: 9    
mu zuoimi vzti

Line: 10    
izuoim glagolom

Line: 11    
izbovuedati Eſege

Line: 12    
naſemßuete chiſto

Line: 13    
ſtuoril libobodi do

Line: 14    
brolibolizi zlo

Line: 15    
Dactomudini zinzi

Line: 16    
muzlite ide neca

Line: 17    
moze vcloniti nu


Pagina: v2 
Line: 18    
ge pred boſima oſima

Line: 19    
ſtati izio prio imeti

Line: 20    
iuſegezim bovvedal

Line: 21    
Naſ gozbod ßueticruz

Line: 22    
iſegeſt bali teleznaſſih

Line: 23    
izpaſitel duſnaſſih ton

Line: 24    
bozzledine balouvani

Line: 25    
ge pozledge pozſtavv

Line: 26    
iucazalge imſeze nam

Line: 27    
dozſtoi odgego zavue

Line: 28    
kati igemuzeoteti

Line: 29    
preiſe naſſi zeſztoco

Line: 30    
ſtradacho nebo ie te

Line: 31    
pechu metlami ipri

Line: 32    
nizſe ogni petſachv

Line: 33    
imetſi tnachu ipolezv

Line: 34    
vueſachu iſelezni cliuſi


Folio: 160 
Pagina: r1 
Line: 1    
ge raztrgachu atobac

Line: 2    
mui ninge naſu prau

Line: 3    
dnu vuerun ipraudnv

Line: 4    
izbovuediu toiemoſim

Line: 5    
ztoriti eſeoni to vue

Line: 6    
lico ſtraſtiu ſtuoriſe

Line: 7    
dapotomuzinzi boſi

Line: 8    
raba prizzuauſe tere

Line: 9    
im grechi vuaſa poſte

Line: 10    
te íim izpovvedni bo

Line: 11    
dete grechov uuaſihNext partThis text is part of the TITUS edition of Freising Monuments.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.