TITUS
Putjatina Mineja, May
Part No. 3
Previous part

Folio: 3 
Page: r 
Line: 1    * п(с҃)ѣ · ӡ҃ · дѣти эврѣи̇скыя̇ : · ҃
Line: 2    
Ты же не ѹ̇пъваниэмь · нъ вещиѭ пр(о҃)че прореченыи̇ ·
Line: 3    
събываэмъ твои̇хъ · ӡьрѣвъши въпия̇ · бн҃ъ · ҃
Line: 4    
Гѫсли бж҃ия̇ ты явисѧ · строи̇мъ рѫкоѭ параклито[-]
Line: 5    
воѭ · нбс҃ныя гласы вѣщаѭ̇ща и̇ поѭща · бн҃ъ · ҃
Line: 6    
Плачь сь пиша о̇ пр(о҃)че · не о̇мрачева ст҃аа̇го веселия̇ · съ нi[-]
Line: 7    
миже и̇ӡ̇ млада · състарѣсѧ въпия̇ · бн҃ъ
Line: 8    
Въ ложес̇на двч҃а въшьдъ · якоже и̇ӡ̇воли · члк҃ы хотѧ
Line: 9    
спст҃и · пр(о҃)кы наѹ̇чѧя яви чюдеси ю · бн҃ъ · ҃
Line: 10    
* п(с҃)ѣ · и҃ · побѣдителя врагу : · ҃
Line: 11    
На нб҃са въӡиде · весело б҃одъх̇новене и̇э̇ремиэ · съ а̇[-]
Line: 12    
нгл҃ы прѣстолѫ бж҃ию̇ прѣдъстои̇ши · бл҃те поя̇
Line: 13    
Блаӡѣи̇ вѣрѣ повѣстъкъ · я̇висѧ прѣхвальне · о̇св҃ще[-]
Line: 14    
ванъ · бещь(с)тия̇ же · о̇бличева немощь · и̇эре[-]
Line: 15    
миэ · бл҃те : · ҃
Line: 16    
Бж҃ия лѹчѧ · свѣтомъ сияэмъ · въӡгъбения · лю[-]
Line: 17    
бѧщимъ даэ̇ши · я̇ко ӡрьцѧло я̇в̇лэно · м̇ногосвѣ[-]
Page: v 
Line: 1    
тьло · блт҃е · ҃
Line: 2    
Моэ сѫщьс̇тво · и̇с тебе въсприятъ жиӡ̇нодавьць ·
Line: 3    
{ѡт} дрѣвьнихъ скврьнъ о̇чистова э · о̇ бж҃ия мт҃и · э[-]
Line: 4    
гоже поэмъ · бл҃те : · ҃
Line: 5    
* п(с҃)ѣ · ѳ҃ : · въ и̇стинѫ бц҃ѫ тѧ и̇спо · ҃
Line: 6    
Свѣтѫ ты съчетовасѧ · прѣчистованѫѹ̇мѫ · бж҃ь[-]
Line: 7    
ств̇ьномъ свѣтомъ блж҃не · эгоже на ӡем̇ли раӡѹ[-]
Line: 8    
миэ · ясно и̇мѧа̇ше : · ҃
Line: 9    
И̇стока нетьлѣньна · до сия̇ния̇ же эго дошьдъ ·
Line: 10    
тъ б҃годъх̇новене · любимыи̇ си коньць я̇вѣ ѹ[-]
Line: 11    
лѹчева : · ҃
Line: 12    
Свѣта свѣтьлаа̇го · эгоже насыщаэшисѧ · поѭ[-]
Line: 13    
щая̇ ти п(т҃)а · веселитисѧ блж҃не и̇е̇ремиэ · вьсѧ съ[-]
Line: 14    
подоби : · ҃
Line: 15    
Пристанище тѧ сп҃с̇но · вѣровавъше и̇ · прч(с҃)тѹмѹ
Line: 16    
ти р(о҃)ждьствѹ съвѣдѫще · о̇тъ бѣдъ и̇ӡбавити ·
Line: 17    
тебѣ сѧ молимъ · : · ҃

Next partThis text is part of the TITUS edition of Putjatina Mineja, May.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.