TITUS
Codex Marianus
Part No. 3
Previous part

Chapter: 7 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   Не осѫждаите да не осѫждени бѫдете ·
   
Ⱀⰵ ⱁⱄⱘⰶⰴⰰⰻⱅⰵ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·


Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
імъже бо сѫдомъ сѫдите сѫдѧтъ вамъ ·і въ нѭже {мѣрѫ} мѣрѫ мѣрите вьӡмѣритъ сѧ вамъ ·
   
ⰺⰿⱏⰶⰵ ⰱⱁ ⱄⱘⰴⱁⰿⱏ ⱄⱘⰴⰻⱅⰵ ⱄⱘⰴⱔⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·ⰺ ⰲⱏ ⱀⱙⰶⰵ {ⰿⱑⱃⱘ} ⰿⱑⱃⱘ ⰿⱑⱃⰻⱅⰵ ⰲⱐⰸⰿⱑⱃⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ·


Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Что же видиши сѫчецъ въ оцѣ братра твоего · а бръвъна еже естъвъ оцѣ твоемь не чюеши · ли како речеши братроу твоемоу ·остави и иӡъмѫ сѫчецъ иӡ очесе твоего · і се бръвъно въ оцѣ твоемь ·
   
Ⱍⱅⱁ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⰻⱎⰻ ⱄⱘⱍⰵⱌⱏ ⰲⱏ ⱁⱌⱑ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰰ ⰱⱃⱏⰲⱏⱀⰰ ⰵⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏⰲⱏ ⱁⱌⱑ ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ ⱀⰵ ⱍⱓⰵⱎⰻ · ⰾⰻ ⰽⰰⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ·ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰻ ⰻⰸⱏⰿⱘ ⱄⱘⱍⰵⱌⱏ ⰻⰸ ⱁⱍⰵⱄⰵ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰺ ⱄⰵ ⰱⱃⱏⰲⱏⱀⱁ ⰲⱏ ⱁⱌⱑ ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ ·


Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
лицемѣре · ῾іӡьми пръвѣе бръвъно иӡ очесе твоего · ῾і тогда оуӡьриши иӡѧти сѫчецъ иӡ очесе братра твоего ·
   
ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰵ · ῾ⰺⰸⱐⰿⰻ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ ⰱⱃⱏⰲⱏⱀⱁ ⰻⰸ ⱁⱍⰵⱄⰵ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ · ῾ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱆⰸⱐⱃⰻⱎⰻ ⰻⰸⱔⱅⰻ ⱄⱘⱍⰵⱌⱏ ⰻⰸ ⱁⱍⰵⱄⰵ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ·


Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Не дадите с҃таго псомъ · ни помѣтаите бисьръ вашихъпрѣдъ свиньѣми · да не поперѫтъ ихъ ногами своими ·῾і вращьше сѧ растръгнѫтъ вы · ··
   
Ⱀⰵ ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ ⱄ҃ⱅⰰⰳⱁ ⱂⱄⱁⰿⱏ · ⱀⰻ ⱂⱁⰿⱑⱅⰰⰻⱅⰵ ⰱⰻⱄⱐⱃⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏⱂⱃⱑⰴⱏ ⱄⰲⰻⱀⱐⱑⰿⰻ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱁⱂⰵⱃⱘⱅⱏ ⰻⱈⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·῾ⰺ ⰲⱃⰰⱎⱅⱐⱎⰵ ⱄⱔ ⱃⰰⱄⱅⱃⱏⰳⱀⱘⱅⱏ ⰲⱏⰹ · ··


Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Просите и дастъ сѧ вамъ · ῾іщѣте и обрѧщете · тлъцѣте и отвръӡетъ сѧ вамъ ·
   
Ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ · ῾ⰺⱎⱅⱑⱅⰵ ⰻ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⰵ · ⱅⰾⱏⱌⱑⱅⰵ ⰻ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ·


Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
вьсѣкъ бо просѧи приемлетъ · і ищѧи обрѣтаатъ · і тлъкѫщюмоу отвръӡаатъ сѧ ··
   
ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰱⱁ ⱂⱃⱁⱄⱔⰻ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ · ⰺ ⰻⱎⱅⱔⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⰰⱅⱏ · ⰺ ⱅⰾⱏⰽⱘⱎⱅⱓⰿⱆ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ ··


Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ли кто естъ отъ васъ ч҃лвкъ · егоже аще проситъ с҃нъ свои хлѣба ·еда камень подастъ емоу
   
ⰾⰻ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⱈⰾⱑⰱⰰ ·ⰵⰴⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ


Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ли аще рыбы проситъ · еда ӡмь῾ѭ подастъ емоу ·
   
ⰾⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⱃⱏⰹⰱⱏⰹ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⱏ · ⰵⰴⰰ ⰸⰿⱐ῾ⱙ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ·


Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще оубо вы лѫкавьни сѫште · оумѣете дааниѣ блага даѣти чѧдомъ вашимъ · кольми паче о҃тцъ вашъ иже естъ н҃нбсехъ · дастъ благаа̑ просѧщиимъ его ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⰹ ⰾⱘⰽⰰⰲⱐⱀⰻ ⱄⱘⱎⱅⰵ · ⱆⰿⱑⰵⱅⰵ ⰴⰰⰰⱀⰻⱑ ⰱⰾⰰⰳⰰ ⰴⰰⱑⱅⰻ ⱍⱔⰴⱁⰿⱏ ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ · ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀ҃ⱀⰱⱄⰵⱈⱏ · ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰱⰾⰰⰳⰰⰰ̑ ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ⰵⰳⱁ ·


Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Вьсѣ оубо елико аще хощете да творѧтъ вамъ ч҃лвци ·тако и вы творите имъ · се бо естъ ӡаконъ и пророци ·
   
Ⰲⱐⱄⱑ ⱆⰱⱁ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰴⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱌⰻ ·ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⰲⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⰻⰿⱏ · ⱄⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⰻ ·


Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
вьнидѣте ѫӡъкыми враты · ѣко пространа врата и широкъ пѫть ·въводѧи въ пагоубѫ · і мъноѕи сѫтъ въходѧщи имъ ·
   
ⰲⱐⱀⰻⰴⱑⱅⰵ ⱘⰸⱏⰽⱏⰹⰿⰻ ⰲⱃⰰⱅⱏⰹ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱁⱄⱅⱃⰰⱀⰰ ⰲⱃⰰⱅⰰ ⰻ ⱎⰻⱃⱁⰽⱏ ⱂⱘⱅⱐ ·ⰲⱏⰲⱁⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱂⰰⰳⱆⰱⱘ · ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰻ ⰻⰿⱏ ·


Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
коль ѫӡъка врата и тѣснъ пѫть въводѧи въ животъ ·і мало ихъ естъ иже и обрѣтаѭтъ ·
   
ⰽⱁⰾⱐ ⱘⰸⱏⰽⰰ ⰲⱃⰰⱅⰰ ⰻ ⱅⱑⱄⱀⱏ ⱂⱘⱅⱐ ⰲⱏⰲⱁⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ·ⰺ ⰿⰰⰾⱁ ⰻⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⱙⱅⱏ ·


Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Вънемлѣте отъ лъжихъ пророкъ ·іже приходѧтъ къ вамъ · въ одеждахъ овьчахъ ·вьнѫтрь же сѫтъ влъци хыштьници ·
   
Ⰲⱏⱀⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⰾⱏⰶⰻⱈⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ·ⰺⰶⰵ ⱂⱃⰻⱈⱁⰴⱔⱅⱏ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱏ ⱁⰴⰵⰶⰴⰰⱈⱏ ⱁⰲⱐⱍⰰⱈⱏ ·ⰲⱐⱀⱘⱅⱃⱐ ⰶⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⰲⰾⱏⱌⰻ ⱈⱏⰹⱎⱅⱐⱀⰻⱌⰻ ·


Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
отъ плодъ ихъ поӡнаите ѧ · еда обемлѭтъ отъ тръниѣ гроӡны ·ли отъ рѣпиѣ смокъви ·
   
ⱁⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰻⱈⱏ ⱂⱁⰸⱀⰰⰻⱅⰵ ⱔ · ⰵⰴⰰ ⱁⰱⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱃⱏⱀⰻⱑ ⰳⱃⱁⰸⱀⱏⰹ ·ⰾⰻ ⱁⱅⱏ ⱃⱑⱂⰻⱑ ⱄⰿⱁⰽⱏⰲⰻ ·


Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
тако вьсѣко дрѣво добро · плоды добры творитъ ·а ӡъло дрѣво плоды ӡълы творитъ ·
   
ⱅⰰⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ · ⱂⰾⱁⰴⱏⰹ ⰴⱁⰱⱃⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·ⰰ ⰸⱏⰾⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⱂⰾⱁⰴⱏⰹ ⰸⱏⰾⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·


Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не можетъ дрѣво добро плодъ ӡолъ творити · ни дрѣво ӡъло плодъдобръ творити ·
   
ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰸⱁⰾⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⱀⰻ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰸⱏⰾⱁ ⱂⰾⱁⰴⱏⰴⱁⰱⱃⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·


Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
вьсѣко дрѣво еже не творитъ плода{да} добра ·посѣкаѭтъ и въ огнь вьмѣтаѭтъ ·
   
ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⰰ{ⰴⰰ} ⰴⱁⰱⱃⰰ ·ⱂⱁⱄⱑⰽⰰⱙⱅⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱐ ⰲⱐⰿⱑⱅⰰⱙⱅⱏ ·


Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
тѣмь же оубо отъ {пло}плодъ ихъ поӡнаете ѧ ··
   
ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏ {ⱂⰾⱁ}ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰻⱈⱏ ⱂⱁⰸⱀⰰⰵⱅⰵ ⱔ ··


Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Не вьсѣкъ г҃лѧи мьнѣ · г҃и г҃и вьнидетъ въ ц҃срствие н҃ебское ·нъ творѧи волѭ о҃тца моего иже естъ н҃нбхъ ·
   
Ⱀⰵ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰳ҃ⰾⱔⰻ ⰿⱐⱀⱑ · ⰳ҃ⰻ ⰳ҃ⰻ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱁⰵ ·ⱀⱏ ⱅⰲⱁⱃⱔⰻ ⰲⱁⰾⱙ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀ҃ⱀⰱⱈⱏ ·


Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
мъноѕи бо рекѫтъ мьнѣ вь тъ день · г҃и г҃и · не въ твое ли имѧ п҃рчствовахомъ · и твоимь именемь бѣсы иӡгонихомъ · и твоимь именемь силы мъногы сътворихомъ ·
   
ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰱⱁ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰲⱐ ⱅⱏ ⰴⰵⱀⱐ · ⰳ҃ⰻ ⰳ҃ⰻ · ⱀⰵ ⰲⱏ ⱅⰲⱁⰵ ⰾⰻ ⰻⰿⱔ ⱂ҃ⱃⱍⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱈⱁⰿⱏ · ⰻ ⱅⰲⱁⰻⰿⱐ ⰻⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⰱⱑⱄⱏⰹ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱈⱁⰿⱏ · ⰻ ⱅⰲⱁⰻⰿⱐ ⰻⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⱄⰻⰾⱏⰹ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱁⰿⱏ ·


Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
и тогда исповѣмь имъ · ѣко николиже ӡнахъ васъ · отидѣте отъмене дѣлаѭ̑щеи беӡаконие ··
   
ⰻ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰿⱐ ⰻⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⰸⱀⰰⱈⱏ ⰲⰰⱄⱏ · ⱁⱅⰻⰴⱑⱅⰵ ⱁⱅⱏⰿⰵⱀⰵ ⰴⱑⰾⰰⱙ̑ⱎⱅⰵⰻ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ ··


Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Вьсѣкъ оубо иӡе слышитъ словеса моѣ си и творитъ ѣ ·оуподоблѭ и мѫжѭ мѫдроу · иже соӡъда храминѫ своѭ̑ на камене ·
   
Ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱆⰱⱁ ⰻⰸⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰿⱁⱑ ⱄⰻ ⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱑ ·ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰾⱙ ⰻ ⰿⱘⰶⱙ ⰿⱘⰴⱃⱆ · ⰻⰶⰵ ⱄⱁⰸⱏⰴⰰ ⱈⱃⰰⰿⰻⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ̑ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ ·


Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
῾і съниде дождъ и придѫ рѣкы ·и вьӡвѣашѧ в{р}ѣтри · ῾і нападѫ на хпаминѫ тѫ ·и не паде сѧ основана бо бѣ на камене ·
   
῾ⰺ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵ ⰴⱁⰶⰴⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱃⱑⰽⱏⰹ ·ⰻ ⰲⱐⰸⰲⱑⰰⱎⱔ ⰲ{ⱃ}ⱑⱅⱃⰻ · ῾ⰺ ⱀⰰⱂⰰⰴⱘ ⱀⰰ ⱈⱂⰰⰿⰻⱀⱘ ⱅⱘ ·ⰻ ⱀⰵ ⱂⰰⰴⰵ ⱄⱔ ⱁⱄⱀⱁⰲⰰⱀⰰ ⰱⱁ ⰱⱑ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ ·


Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
и вьсѣкъ слышѧи словеса моѣ си и не творѧи ихъ ·оуподобитъ сѧ мѫжѫ боуѭ̑ · іже соӡъда своѭ храминѫ на пѣсъцѣ ·
   
ⰻ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱄⰾⱏⰹⱎⱔⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰿⱁⱑ ⱄⰻ ⰻ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⰻ ⰻⱈⱏ ·ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰿⱘⰶⱘ ⰱⱆⱙ̑ · ⰺⰶⰵ ⱄⱁⰸⱏⰴⰰ ⱄⰲⱁⱙ ⱈⱃⰰⰿⰻⱀⱘ ⱀⰰ ⱂⱑⱄⱏⱌⱑ ·


Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
і съниде дождъ и придѫ рѣкы и вьӡвѣашѧ вѣтри и опьрѣшѧ сѧхраминѣ тои · і паде сѧ · і бѣ раӡроушение еѧ велие ѕѣло ·
   
ⰺ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵ ⰴⱁⰶⰴⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱃⱑⰽⱏⰹ ⰻ ⰲⱐⰸⰲⱑⰰⱎⱔ ⰲⱑⱅⱃⰻ ⰻ ⱁⱂⱐⱃⱑⱎⱔ ⱄⱔⱈⱃⰰⰿⰻⱀⱑ ⱅⱁⰻ · ⰺ ⱂⰰⰴⰵ ⱄⱔ · ⰺ ⰱⱑ ⱃⰰⰸⱃⱆⱎⰵⱀⰻⰵ ⰵⱔ ⰲⰵⰾⰻⰵ ⰷⱑⰾⱁ ·


Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
῾і быс҃ егда съконьча и҃съ вьсѣ словеса си ·дивлѣхѫ сѧ народи о оучении его ·
   
῾ⰺ ⰱⱏⰹⱄ҃ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱄⰻ ·ⰴⰻⰲⰾⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰻ ⰵⰳⱁ ·


Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
бѣ бо оучѧ ѣко власть ймы · і не ѣко кънижъници ихъ и фарисѣи ·
   
ⰱⱑ ⰱⱁ ⱆⱍⱔ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰻ̆ⰿⱏⰹ · ⰺ ⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱌⰻ ⰻⱈⱏ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ·

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Marianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.