TITUS
Codex Marianus
Part No. 2
Previous part

Chapter: 6 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   Вьнемлѣте милостынѧ вашеѩ не творити прѣдъ чл҃вкы да видими бѫдетеими · аште ли же ни мъзды не имате · отъ от҃ца вашего иже естъ на н҃бсхъ ·
   
Ⰲⱐⱀⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀⱔ ⰲⰰⱎⰵⱗ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱍⰾ҃ⰲⰽⱏⰹ ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵⰻⰿⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰻ ⰿⱏⰸⰴⱏⰹ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⱁⱅⱏ ⱁⱅ҃ⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·


Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
егда оубо твориши милостыњѭ · не въстрѫби прѣдъ собоѭ ̑·ѣко ѵпокрити творѧтъ ·въ съньмиштихъ и въ стъгнахъ · да прославѧтъ сѧ отъ чл҃вкъ ·аминъ гл҃ѭ вамъ · вьсприимѫтъ мъздѫ своѭ ̑··
   
ⰵⰳⰴⰰ ⱆⰱⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀ҄ⱙ · ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱅⱃⱘⰱⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ̑·ⱑⰽⱁ ⱛⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱄⱅⱏⰳⱀⰰⱈⱏ · ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱍⰾ҃ⰲⰽⱏ ·ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱐⱄⱂⱃⰻⰻⰿⱘⱅⱏ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁⱙ ̑··


Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тебѣ же творѧщю милостынѭ · да не чюетъ шюица твоѣ ·чьто творитъ дес᾽ница твоѣ ·
   
Ⱅⰵⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱓ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀⱙ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱍⱓⰵⱅⱏ ⱎⱓⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⱑ ·ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰴⰵⱄ᾽ⱀⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⱑ ·


Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да бѫдетъ милостыни твоѣ въ таинѣ · и от҃цъ твои видѧи въ таинѣвъздастъ тебѣ авѣ ·
   
ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀⰻ ⱅⰲⱁⱑ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰻ ⱁⱅ҃ⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰰⰲⱑ ·


Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
῾ꙇ егда молиши сѧ не бѫди ѣко и лицемѣри ·ѣко любѧтъ на сонъмиштихъ и въ стъгнахъи на распѫтихъ стоѩште молити сѧ · да ѣвѧтъ сѧ чловѣкомъ ·аминь гл҃ѭ вамъ · ѣко въсприемлѭтъ мъздѫ своѭ ̑·
   
῾ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⰿⱁⰾⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰻ ⱑⰽⱁ ⰻ ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰻ ·ⱑⰽⱁ ⰾⱓⰱⱔⱅⱏ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱄⱅⱏⰳⱀⰰⱈⱏⰻ ⱀⰰ ⱃⰰⱄⱂⱘⱅⰻⱈⱏ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰵ ⰿⱁⰾⰻⱅⰻ ⱄⱔ · ⰴⰰ ⱑⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱍⰾⱁⰲⱑⰽⱁⰿⱏ ·ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱄⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁⱙ ̑·


Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ты же егда молиши сѧ въниди въ клѣть твоѭ и затвори двьри твоѩ ·помоли сѧ от҃цоу твоемоу въ таинѣ ·῾ꙇ от҃цъ твои видѧи въ таинѣ · въздастъ тебѣ авѣ
   
ⱅⱏⰹ ⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⰿⱁⰾⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⰲⱏⱀⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰽⰾⱑⱅⱐ ⱅⰲⱁⱙ ⰻ ⰸⰰⱅⰲⱁⱃⰻ ⰴⰲⱐⱃⰻ ⱅⰲⱁⱗ ·ⱂⱁⰿⱁⰾⰻ ⱄⱔ ⱁⱅ҃ⱌⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ ·῾ⰺ ⱁⱅ҃ⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰰⰲⱑ


Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Молѧще же сѧ не лихо гл҃те · ѣкоже и ѩзычъници · мьнѧтъ бо сѧѣко во мъноѕѣ гл҃ни своемь оуслышани бѫдѫтъ ·
   
Ⰿⱁⰾⱔⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰾⰻⱈⱁ ⰳⰾ҃ⱅⰵ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⱗⰸⱏⰹⱍⱏⱀⰻⱌⰻ · ⰿⱐⱀⱔⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⱔⱑⰽⱁ ⰲⱁ ⰿⱏⱀⱁⰷⱑ ⰳⰾ҃ⱀⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⱆⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не подобите сѧ оубо имъ · вѣстъ бо отецъ вашъ ихъже трѣбоуете ·прѣжде прошениѣ вашего·
   
ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰻⰿⱏ · ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰻⱈⱏⰶⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱅⰵ ·ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱂⱃⱁⱎⰵⱀⰻⱑ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ·


Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
тако оубо молите вы сѧ ·῾Ѡтьче нашъ иже си на н҃бсхъ да с҃вт сѧ имѧ твое ·
   
ⱅⰰⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⰲⱏⰹ ⱄⱔ ·῾Ⱉⱅⱐⱍⰵ ⱀⰰⱎⱏ ⰻⰶⰵ ⱄⰻ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ⰴⰰ ⱄ҃ⰲⱅ ⱄⱔ ⰻⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ ·


Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да придетъ цс҃рествие твое · да бодетъ волѣ твоѣ · ѣко на н҃бсии на земи ·
   
ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱌⱄ҃ⱃⰵⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ · ⰴⰰ ⰱⱁⰴⰵⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⰻⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·


Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне · даждъ намъ дънесь
   
ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ · ⰴⰰⰶⰴⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⱏⱀⰵⱄⱐ


Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
отъпо[у]сти намъ длъгы нашѧ · ѣко и мы отъпоуштаемъ длъжъникомънашимъ ·
   
ⰺ ⱁⱅⱏⱂⱁ[ⱛ]ⱄⱅⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⰾⱏⰳⱏⰹ ⱀⰰⱎⱔ · ⱑⰽⱁ ⰻ ⰿⱏⰹ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⰵⰿⱏ ⰴⰾⱏⰶⱏⱀⰻⰽⱁⰿⱏⱀⰰⱎⰻⰿⱏ ·


Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не вьведи насъ въ напасть · нь избави ны отъ неприѣзни · ѣко твое естъ цср҃ствие · сила и слава вь вѣкы аминь ·
   
ⰺ ⱀⰵ ⰲⱐⰲⰵⰴⰻ ⱀⰰⱄⱏ ⰲⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱐ · ⱀⱐ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⰵ · ⰺ ⱄⰻⰾⰰ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰰⰿⰻⱀⱐ ·


Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Аще оубо отъпоущаете чл҃вкмъ съгрѣшениѣ ихъ отъпоуститъ и вамъ от҃цъ вашъ н҃ебескы·
   
Ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⰵⱅⰵ ⱍⰾ҃ⰲⰽⰿⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻⱑ ⰻⱈⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰻ ⰲⰰⰿⱏ ⱁⱅ҃ⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰵⰱⰵⱄⰽⱏⰹ·


Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аште ли не отъпоущаете чл҃вкомъ съгрѣшени ихъ ·ни от҃цъ вашъ отъпоуститъ съгрѣшении вашихъ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⰵⱅⰵ ⱍⰾ҃ⰲⰽⱁⰿⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻ ⰻⱈⱏ ·ⱀⰻ ⱁⱅ҃ⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰻ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·


Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
егда же постите сѧ · не бѫдѣте ѣко и ῾ѵпокрити ·просмраждаѭтъ бо лица своѣ·да б[ѫ] сѧ авили чл҃вко[мъ] постѧще · аминъ гл҃ѭ вамъ ·ѣко [въ]сприемлѭтъ м[ъ]здѫ своѭ ̑·
   
ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⰻⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰻ ῾ⱛⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·ⱂⱃⱁⱄⰿⱃⰰⰶⰴⰰⱙⱅⱏ ⰱⱁ ⰾⰻⱌⰰ ⱄⰲⱁⱑ·ⰴⰰ ⰱ[ⱘ] ⱄⱔ ⰰⰲⰻⰾⰻ ⱍⰾ҃ⰲⰽⱁ[ⰿⱏ] ⱂⱁⱄⱅⱔⱎⱅⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·ⱑⰽⱁ [ⰲⱏ]ⱄⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⰿ[ⱏ]ⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁⱙ ̑·


Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ты же постѧ сѧ помажи главѫ своѭ ̑· лице твое оумыи ·
   
ⱅⱏⰹ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⱔ ⱄⱔ ⱂⱁⰿⰰⰶⰻ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⱄⰲⱁⱙ ̑· ⰺ ⰾⰻⱌⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱆⰿⱏⰹⰻ ·


Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да не авиши сѧ чл҃вкмъ постѧ сѧ · нъ отъцоу твоемоу иже естъ въ таинѣ ·ꙇ от҃цъ твои видѧи въ таинѣ · въздастъ тебѣ ѣвѣ ·
   
ⰴⰰ ⱀⰵ ⰰⰲⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⱍⰾ҃ⰲⰽⰿⱏ ⱂⱁⱄⱅⱔ ⱄⱔ · ⱀⱏ ⱁⱅⱏⱌⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ ·ⰺ ⱁⱅ҃ⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⱑⰲⱑ ·


Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Не съкрываите себѣ съкровишта на земи · ῾ꙇдеже чръвъ и тьлѣ тьлитъ ·῾ꙇдеже татие подъкопаваѭт̑ъ й крадѫтъ ·
   
Ⱀⰵ ⱄⱏⰽⱃⱏⰹⰲⰰⰻⱅⰵ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ · ῾ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱍⱃⱏⰲⱏ ⰻ ⱅⱐⰾⱑ ⱅⱐⰾⰻⱅⱏ ·῾ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱅⰰⱅⰻⰵ ⱂⱁⰴⱏⰽⱁⱂⰰⰲⰰⱙⱅ̑ⱏ ⰻ̆ ⰽⱃⰰⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
съкрываите же себѣ съкровишта н҃бсе · ꙇдеже ни чръвь ни тьлѣ тьлитъ ·идеже татие не подъкопаваѭтъ · ни крадѫтъ ·
   
ⱄⱏⰽⱃⱏⰹⰲⰰⰻⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⱀ҃ⰱⱄⰵ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱀⰻ ⱍⱃⱏⰲⱐ ⱀⰻ ⱅⱐⰾⱑ ⱅⱐⰾⰻⱅⱏ ·ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱅⰰⱅⰻⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱏⰽⱁⱂⰰⰲⰰⱙⱅⱏ · ⱀⰻ ⰽⱃⰰⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ꙇдеже бо естъ съкровище ваше · тоу и ср҃дце ваше · кц̑
   
ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰵ ⰲⰰⱎⰵ · ⱅⱆ ⰻ ⱄⱃ҃ⰴⱌⰵ ⰲⰰⱎⰵ · ⰽⱌ̑


Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Свѣтильникъ тѣлоу естъ око · аще оубо бѫдетъ око твое просто · вьсе тѣло твое свѣтъло бѫдетъ ·
   
Ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⱏ ⱅⱑⰾⱆ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⰽⱁ · ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ · ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏⰾⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·


Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аште ли око твое лѫкаво бѫдетъ · вьсе тѣло твое тьмъно бѫдетъ ·аще оубо свѣтъ иже въ тебѣ · тъма естъ тѣ тъма кольми ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰾⱘⰽⰰⰲⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱅⱐⰿⱏⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⰲⱏ ⱅⰵⰱⱑ · ⱅⱏⰿⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⱑ ⱅⱏⰿⰰ ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ·


Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
никы же рабъ можетъ дьвѣма господьма работати · ли бо единоговъсненавидитъ · а дроугаго вьзлюбитъ · ли единого дръжитъ сѧа о дроуѕѣемь неродити начьнетъ · не можете б҃оу работати · имамонѣ
   
ⱀⰻⰽⱏⰹ ⰶⰵ ⱃⰰⰱⱏ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰴⱐⰲⱑⰿⰰ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱐⰿⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱅⰻ · ⰾⰻ ⰱⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁⰲⱏⱄⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ · ⰰ ⰴⱃⱆⰳⰰⰳⱁ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱅⱏ · ⰾⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰴⱃⱏⰶⰻⱅⱏ ⱄⱔⰰ ⱁ ⰴⱃⱆⰷⱑⰵⰿⱐ ⱀⰵⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⱀⰰⱍⱐⱀⰵⱅⱏ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⰱ҃ⱆ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱅⰻ · ⰻⰿⰰⰿⱁⱀⱑ


Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
сего ради гл҃ѭ вамъ · не пьцѣте сѧ дш҃еѭ вашеѭ ·что ѣсте ли что пиете ни тѣломъ вашимъ въ что облѣчете сѧ · не [д҃ша] ли больши естъпиштѧ · и тѣло одеждѧ ·
   
ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⰴⱎ҃ⰵⱙ ⰲⰰⱎⰵⱙ ·ⱍⱅⱁ ⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱂⰻⰵⱅⰵ ⱀⰻ ⱅⱑⰾⱁⰿⱏ ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⱍⱅⱁ ⱁⰱⰾⱑⱍⰵⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ [ⰴ҃ⱎⰰ] ⰾⰻ ⰱⱁⰾⱐⱎⰻ ⰵⱄⱅⱏⱂⰻⱎⱅⱔ · ⰻ ⱅⱑⰾⱁ ⱁⰴⰵⰶⰴⱔ ·


Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
възьрите на пт҃ицѧ н҃бскыѩ · ѣко не сѣѭт̑ъ ни жьнѭтъ · ни събираѭтъ вь житьницѫ · от҃цъ вашъ н҃бскы питѣетъ ѩ ·не вы ли паче ихъ лоучъши есте ·
   
ⰲⱏⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⱂⱅ҃ⰻⱌⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹⱗ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱄⱑⱙⱅ̑ⱏ ⱀⰻ ⰶⱐⱀⱙⱅⱏ · ⱀⰻ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙⱅⱏ ⰲⱐ ⰶⰻⱅⱐⱀⰻⱌⱘ · ⰺ ⱁⱅ҃ⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹ ⱂⰻⱅⱑⰵⱅⱏ ⱗ ·ⱀⰵ ⰲⱏⰹ ⰾⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⰻⱈⱏ ⰾⱆⱍⱏⱎⰻ ⰵⱄⱅⰵ ·


Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
кто же отъ васъ пекы сѧ ·можетъ приложити тѣлесе своемь лакоть единъ ·
   
ⰽⱅⱁ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱂⰵⰽⱏⰹ ⱄⱔ ·ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⰻⱅⰻ ⱅⱑⰾⰵⱄⰵ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⰾⰰⰽⱁⱅⱐ ⰵⰴⰻⱀⱏ ·


Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
о одежди что сѧ печете · съмотрите кринъ селъныхъ · како растѫтъ ·не троуждаѭт̑ъ сѧ ни прѧдѫтъ ·
   
ⰺ ⱁ ⱁⰴⰵⰶⰴⰻ ⱍⱅⱁ ⱄⱔ ⱂⰵⱍⰵⱅⰵ · ⱄⱏⰿⱁⱅⱃⰻⱅⰵ ⰽⱃⰻⱀⱏ ⱄⰵⰾⱏⱀⱏⰹⱈⱏ · ⰽⰰⰽⱁ ⱃⰰⱄⱅⱘⱅⱏ ·ⱀⰵ ⱅⱃⱆⰶⰴⰰⱙⱅ̑ⱏ ⱄⱔ ⱀⰻ ⱂⱃⱔⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
гл҃ѭ же вамъ · ѣко ни соломонъ во вьсеи славѣ своеи облѣче сѧ · ѣко единъ отъ сихъ ·
   
ⰳⰾ҃ⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰻ ⱄⱁⰾⱁⰿⱁⱀⱏ ⰲⱁ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⱄⰲⱁⰵⰻ ⱁⰱⰾⱑⱍⰵ ⱄⱔ · ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·


Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее · а оутрѣ въ огнь вьметомо · б҃ъ тако ѡ̅̅дѣетъ · кольми паче васъ маловѣри ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱑⱀⱁ ⱄⰵⰾⱏⱀⱁⰵ ⰴⱐⱀⰵⱄⱏ ⱄⱘⱎⱅⰵⰵ · ⰰ ⱆⱅⱃⱑ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱐ ⰲⱐⰿⰵⱅⱁⰿⱁ · ⰱ҃ⱏ ⱅⰰⰽⱁ ⱉ̅̅ⰴⱑⰵⱅⱏ · ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⰰⱄⱏ ⰿⰰⰾⱁⰲⱑⱃⰻ ·


Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не пьцѣте сѧ оубо гл҃ѭще · что ѣмъ ли что пиемъ ·ли чимъ одеждемъ сѧ ·
   
ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰳⰾ҃ⱙⱎⱅⰵ · ⱍⱅⱁ ⱑⰿⱏ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱂⰻⰵⰿⱏ ·ⰾⰻ ⱍⰻⰿⱏ ⱁⰴⰵⰶⰴⰵⰿⱏ ⱄⱔ ·


Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
вьсѣхъ бо сихъ ѩ҃зци ищѫтъ · вѣстъ бо отецъ вашъ н҃бскы ·ѣко трѣбоуете сихъ вьсѣхъ ·
   
ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⰱⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⱗ҃ⰸⱌⰻ ⰻⱎⱅⱘⱅⱏ · ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹ ·ⱑⰽⱁ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱅⰵ ⱄⰻⱈⱏ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ·


Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ꙇштѣте же паче цср҃ствиѣ бж҃иѣ · ῾ꙇ правъды его · ῾ꙇ сивьсѣ приложѧтъ сѧ вамъ · ·· кц̑ ··
   
ⰺⱎⱅⱑⱅⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⱌⱄⱃ҃ⱄⱅⰲⰻⱑ ⰱⰶ҃ⰻⱑ · ῾ⰺ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰹ ⰵⰳⱁ · ῾ⰺ ⱄⰻⰲⱐⱄⱑ ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ · ·· ⰽⱌ̑ ··


Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не пьцѣте сѧ оубо на оутрѣи · оутрни бо день собоѭ печетъ сѧ ·довьлетъ дьн[и] зълоба своѣ ·
   
ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⱀⰰ ⱆⱅⱃⱑⰻ · ⱆⱅⱃⱀⰻ ⰱⱁ ⰴⰵⱀⱐ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱂⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·ⰴⱁⰲⱐⰾⰵⱅⱏ ⰴⱐⱀ[ⰻ] ⰸⱏⰾⱁⰱⰰ ⱄⰲⱁⱑ ·

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Marianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 1.6.2018. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.