TITUS
Codex Marianus
Part No. 2
Previous part

Chapter: 6 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   Вьнемлѣте милостынѧ вашеѧ не творити прѣдъ ч҃лвкы да видими бѫдетеими · аште ли же ни мъӡды не имате · отъ о҃тца вашего иже естъ на н҃бсхъ ·
   
Ⰲⱐⱀⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀⱔ ⰲⰰⱎⰵⱔ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏⰹ ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵⰻⰿⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰻ ⰿⱏⰸⰴⱏⰹ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·


Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
егда оубо твориши милостыњѭ · не въстрѫби прѣдъ собоѭ̑ ·ѣко ѹпокрити творѧтъ ·въ съньмиштихъ и въ стъгнахъ · да прославѧтъ сѧ отъ ч҃лвкъ ·аминъ г҃лѭ вамъ · вьсприимѫтъ мъӡдѫ своѭ̑ ··
   
ⰵⰳⰴⰰ ⱆⰱⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀ҄ⱙ · ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱅⱃⱘⰱⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ̑ ·ⱑⰽⱁ ⱆⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱄⱅⱏⰳⱀⰰⱈⱏ · ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ·ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱐⱄⱂⱃⰻⰻⰿⱘⱅⱏ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁⱙ̑ ··


Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Тебѣ же творѧщю милостынѭ · да не чюетъ шюица твоѣ ·чьто творитъ дес᾽ница твоѣ ·
   
Ⱅⰵⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱓ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀⱙ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱍⱓⰵⱅⱏ ⱎⱓⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⱑ ·ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰴⰵⱄ᾽ⱀⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⱑ ·


Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да бѫдетъ милостыни твоѣ въ таинѣ · и о҃тцъ твои видѧи въ таинѣвъӡдастъ тебѣ авѣ ·
   
ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰹⱀⰻ ⱅⰲⱁⱑ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰻ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰰⰲⱑ ·


Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
῾і егда молиши сѧ не бѫди ѣко и лицемѣри ·ѣко любѧтъ на сонъмиштихъ и въ стъгнахъи на распѫтихъ стоѧште молити сѧ · да ѣвѧтъ сѧ чловѣкомъ ·аминь г҃лѭ вамъ · ѣко въсприемлѭтъ мъӡдѫ своѭ̑ ·
   
῾ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⰿⱁⰾⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰻ ⱑⰽⱁ ⰻ ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰻ ·ⱑⰽⱁ ⰾⱓⰱⱔⱅⱏ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱄⱅⱏⰳⱀⰰⱈⱏⰻ ⱀⰰ ⱃⰰⱄⱂⱘⱅⰻⱈⱏ ⱄⱅⱁⱔⱎⱅⰵ ⰿⱁⰾⰻⱅⰻ ⱄⱔ · ⰴⰰ ⱑⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱍⰾⱁⰲⱑⰽⱁⰿⱏ ·ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱄⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁⱙ̑ ·


Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ты же егда молиши сѧ въниди въ клѣть твоѭ и ӡатвори двьри твоѧ ·помоли сѧ о҃тцоу твоемоу въ таинѣ ·῾і о҃тцъ твои видѧи въ таинѣ · въӡдастъ тебѣ авѣ
   
ⱅⱏⰹ ⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⰿⱁⰾⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⰲⱏⱀⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰽⰾⱑⱅⱐ ⱅⰲⱁⱙ ⰻ ⰸⰰⱅⰲⱁⱃⰻ ⰴⰲⱐⱃⰻ ⱅⰲⱁⱔ ·ⱂⱁⰿⱁⰾⰻ ⱄⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ ·῾ⰺ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰰⰲⱑ


Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Молѧще же сѧ не лихо г҃лте · ѣкоже и ѧӡычъници · мьнѧтъ бо сѧѣко во мъноѕѣ г҃лни своемь оуслышани бѫдѫтъ ·
   
Ⰿⱁⰾⱔⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰾⰻⱈⱁ ⰳ҃ⰾⱅⰵ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⱔⰸⱏⰹⱍⱏⱀⰻⱌⰻ · ⰿⱐⱀⱔⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⱔⱑⰽⱁ ⰲⱁ ⰿⱏⱀⱁⰷⱑ ⰳ҃ⰾⱀⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⱆⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не подобите сѧ оубо имъ · вѣстъ бо отецъ вашъ ихъже трѣбоуете ·прѣжде прошениѣ вашего·
   
ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰻⰿⱏ · ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰻⱈⱏⰶⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱅⰵ ·ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱂⱃⱁⱎⰵⱀⰻⱑ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ·


Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
тако оубо молите вы сѧ ·῾Ѡтьче нашъ иже си на н҃бсхъ да с҃вт сѧ имѧ твое ·
   
ⱅⰰⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⰲⱏⰹ ⱄⱔ ·῾Ⱉⱅⱐⱍⰵ ⱀⰰⱎⱏ ⰻⰶⰵ ⱄⰻ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ⰴⰰ ⱄ҃ⰲⱅ ⱄⱔ ⰻⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ ·


Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да придетъ ц҃срествие твое · да бодетъ волѣ твоѣ · ѣко на н҃бсии на ӡеми ·
   
ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⰵⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ · ⰴⰰ ⰱⱁⰴⰵⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⰻⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·


Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне · даждъ намъ дънесь
   
ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ · ⰴⰰⰶⰴⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⱏⱀⰵⱄⱐ


Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
і отъпо[у]сти намъ длъгы нашѧ · ѣко и мы отъпоуштаемъ длъжъникомънашимъ ·
   
ⰺ ⱁⱅⱏⱂⱁ[ⱆ]ⱄⱅⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⰾⱏⰳⱏⰹ ⱀⰰⱎⱔ · ⱑⰽⱁ ⰻ ⰿⱏⰹ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⰵⰿⱏ ⰴⰾⱏⰶⱏⱀⰻⰽⱁⰿⱏⱀⰰⱎⰻⰿⱏ ·


Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
і не вьведи насъ въ напасть · нь иӡбави ны отъ неприѣӡни · ѣко твое естъ ц҃срствие · і сила и слава вь вѣкы аминь ·
   
ⰺ ⱀⰵ ⰲⱐⰲⰵⰴⰻ ⱀⰰⱄⱏ ⰲⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱐ · ⱀⱐ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ · ⰺ ⱄⰻⰾⰰ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰰⰿⰻⱀⱐ ·


Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Аще оубо отъпоущаете ч҃лвкмъ съгрѣшениѣ ихъ отъпоуститъ и вамъ о҃тцъ вашъ н҃ебескы·
   
Ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⰵⱅⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰿⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻⱑ ⰻⱈⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰻ ⰲⰰⰿⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰵⰱⰵⱄⰽⱏⰹ·


Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аште ли не отъпоущаете ч҃лвкомъ съгрѣшени ихъ ·ни о҃тцъ вашъ отъпоуститъ съгрѣшении вашихъ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⰵⱅⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁⰿⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻ ⰻⱈⱏ ·ⱀⰻ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰻ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·


Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
егда же постите сѧ · не бѫдѣте ѣко и ῾ѹпокрити ·просмраждаѭтъ бо лица своѣ·да б[ѫ] сѧ авили ч҃лвко[мъ] постѧще · аминъ г҃лѭ вамъ ·ѣко [въ]сприемлѭтъ м[ъ]ӡдѫ своѭ̑ ·
   
ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⰻⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰻ ῾ⱆⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·ⱂⱃⱁⱄⰿⱃⰰⰶⰴⰰⱙⱅⱏ ⰱⱁ ⰾⰻⱌⰰ ⱄⰲⱁⱑ·ⰴⰰ ⰱ[ⱘ] ⱄⱔ ⰰⰲⰻⰾⰻ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁ[ⰿⱏ] ⱂⱁⱄⱅⱔⱎⱅⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·ⱑⰽⱁ [ⰲⱏ]ⱄⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⰿ[ⱏ]ⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁⱙ̑ ·


Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ты же постѧ сѧ помажи главѫ своѭ̑ · і лице твое оумыи ·
   
ⱅⱏⰹ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⱔ ⱄⱔ ⱂⱁⰿⰰⰶⰻ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⱄⰲⱁⱙ̑ · ⰺ ⰾⰻⱌⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱆⰿⱏⰹⰻ ·


Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да не авиши сѧ ч҃лвкмъ постѧ сѧ · нъ отъцоу твоемоу иже естъ въ таинѣ ·і о҃тцъ твои видѧи въ таинѣ · въӡдастъ тебѣ ѣвѣ ·
   
ⰴⰰ ⱀⰵ ⰰⰲⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰿⱏ ⱂⱁⱄⱅⱔ ⱄⱔ · ⱀⱏ ⱁⱅⱏⱌⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ ·ⰺ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⱑⰲⱑ ·


Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Не съкрываите себѣ съкровишта на ӡеми · ῾ідеже чръвъ и тьлѣ тьлитъ ·῾ідеже татие подъкопаваѭ̑тъ й крадѫтъ ·
   
Ⱀⰵ ⱄⱏⰽⱃⱏⰹⰲⰰⰻⱅⰵ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ · ῾ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱍⱃⱏⰲⱏ ⰻ ⱅⱐⰾⱑ ⱅⱐⰾⰻⱅⱏ ·῾ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱅⰰⱅⰻⰵ ⱂⱁⰴⱏⰽⱁⱂⰰⰲⰰⱙ̑ⱅⱏ ⰻ̆ ⰽⱃⰰⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
съкрываите же себѣ съкровишта н҃бсе · ідеже ни чръвь ни тьлѣ тьлитъ ·идеже татие не подъкопаваѭтъ · ни крадѫтъ ·
   
ⱄⱏⰽⱃⱏⰹⰲⰰⰻⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⱀ҃ⰱⱄⰵ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱀⰻ ⱍⱃⱏⰲⱐ ⱀⰻ ⱅⱐⰾⱑ ⱅⱐⰾⰻⱅⱏ ·ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱅⰰⱅⰻⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱏⰽⱁⱂⰰⰲⰰⱙⱅⱏ · ⱀⰻ ⰽⱃⰰⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ідеже бо естъ съкровище ваше · тоу и с҃рдце ваше · кц҃
   
ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰵ ⰲⰰⱎⰵ · ⱅⱆ ⰻ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ ⰲⰰⱎⰵ · ⰽⱌ҃


Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Свѣтильникъ тѣлоу естъ око · аще оубо бѫдетъ око твое просто · вьсе тѣло твое свѣтъло бѫдетъ ·
   
Ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⱏ ⱅⱑⰾⱆ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⰽⱁ · ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ · ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏⰾⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·


Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аште ли око твое лѫкаво бѫдетъ · вьсе тѣло твое тьмъно бѫдетъ ·аще оубо свѣтъ иже въ тебѣ · тъма естъ тѣ тъма кольми ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰾⱘⰽⰰⰲⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱅⱐⰿⱏⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⰲⱏ ⱅⰵⰱⱑ · ⱅⱏⰿⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⱑ ⱅⱏⰿⰰ ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ·


Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
никы же рабъ можетъ дьвѣма господьма работати · ли бо единоговъсненавидитъ · а дроугаго вьӡлюбитъ · ли единого дръжитъ сѧа о дроуѕѣемь неродити начьнетъ · не можете б҃оу работати · имамонѣ
   
ⱀⰻⰽⱏⰹ ⰶⰵ ⱃⰰⰱⱏ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰴⱐⰲⱑⰿⰰ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱐⰿⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱅⰻ · ⰾⰻ ⰱⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁⰲⱏⱄⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ · ⰰ ⰴⱃⱆⰳⰰⰳⱁ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱅⱏ · ⰾⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰴⱃⱏⰶⰻⱅⱏ ⱄⱔⰰ ⱁ ⰴⱃⱆⰷⱑⰵⰿⱐ ⱀⰵⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⱀⰰⱍⱐⱀⰵⱅⱏ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⰱ҃ⱆ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱅⰻ · ⰻⰿⰰⰿⱁⱀⱑ


Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
сего ради г҃лѭ вамъ · не пьцѣте сѧ д҃шеѭ вашеѭ ·что ѣсте ли что пиете ни тѣломъ вашимъ въ что облѣчете сѧ · не [д҃ша] ли больши естъпиштѧ · и тѣло одеждѧ ·
   
ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⰴ҃ⱎⰵⱙ ⰲⰰⱎⰵⱙ ·ⱍⱅⱁ ⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱂⰻⰵⱅⰵ ⱀⰻ ⱅⱑⰾⱁⰿⱏ ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⱍⱅⱁ ⱁⰱⰾⱑⱍⰵⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ [ⰴ҃ⱎⰰ] ⰾⰻ ⰱⱁⰾⱐⱎⰻ ⰵⱄⱅⱏⱂⰻⱎⱅⱔ · ⰻ ⱅⱑⰾⱁ ⱁⰴⰵⰶⰴⱔ ·


Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
въӡьрите на пт҃ицѧ н҃бскыѧ · ѣко не сѣѭ̑тъ ни жьнѭтъ · ни събираѭтъ вь житьницѫ · і о҃тцъ вашъ н҃бскы питѣетъ ѧ ·не вы ли паче ихъ лоучъши есте ·
   
ⰲⱏⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⱂⱅ҃ⰻⱌⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹⱔ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱄⱑⱙ̑ⱅⱏ ⱀⰻ ⰶⱐⱀⱙⱅⱏ · ⱀⰻ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙⱅⱏ ⰲⱐ ⰶⰻⱅⱐⱀⰻⱌⱘ · ⰺ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹ ⱂⰻⱅⱑⰵⱅⱏ ⱔ ·ⱀⰵ ⰲⱏⰹ ⰾⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⰻⱈⱏ ⰾⱆⱍⱏⱎⰻ ⰵⱄⱅⰵ ·


Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
кто же отъ васъ пекы сѧ ·можетъ приложити тѣлесе своемь лакоть единъ ·
   
ⰽⱅⱁ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱂⰵⰽⱏⰹ ⱄⱔ ·ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⰻⱅⰻ ⱅⱑⰾⰵⱄⰵ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⰾⰰⰽⱁⱅⱐ ⰵⰴⰻⱀⱏ ·


Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
і о одежди что сѧ печете · съмотрите кринъ селъныхъ · како растѫтъ ·не троуждаѭ̑тъ сѧ ни прѧдѫтъ ·
   
ⰺ ⱁ ⱁⰴⰵⰶⰴⰻ ⱍⱅⱁ ⱄⱔ ⱂⰵⱍⰵⱅⰵ · ⱄⱏⰿⱁⱅⱃⰻⱅⰵ ⰽⱃⰻⱀⱏ ⱄⰵⰾⱏⱀⱏⰹⱈⱏ · ⰽⰰⰽⱁ ⱃⰰⱄⱅⱘⱅⱏ ·ⱀⰵ ⱅⱃⱆⰶⰴⰰⱙ̑ⱅⱏ ⱄⱔ ⱀⰻ ⱂⱃⱔⰴⱘⱅⱏ ·


Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
г҃лѭ же вамъ · ѣко ни соломонъ во вьсеи славѣ своеи облѣче сѧ · ѣко единъ отъ сихъ ·
   
ⰳ҃ⰾⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰻ ⱄⱁⰾⱁⰿⱁⱀⱏ ⰲⱁ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⱄⰲⱁⰵⰻ ⱁⰱⰾⱑⱍⰵ ⱄⱔ · ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·


Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее · а оутрѣ въ огнь вьметомо · б҃ъ тако ѡ̅̅дѣетъ · кольми паче васъ маловѣри ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱑⱀⱁ ⱄⰵⰾⱏⱀⱁⰵ ⰴⱐⱀⰵⱄⱏ ⱄⱘⱎⱅⰵⰵ · ⰰ ⱆⱅⱃⱑ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱐ ⰲⱐⰿⰵⱅⱁⰿⱁ · ⰱ҃ⱏ ⱅⰰⰽⱁ ⱉ̅̅ⰴⱑⰵⱅⱏ · ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⰰⱄⱏ ⰿⰰⰾⱁⰲⱑⱃⰻ ·


Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не пьцѣте сѧ оубо г҃лѭще · что ѣмъ ли что пиемъ ·ли чимъ одеждемъ сѧ ·
   
ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱍⱅⱁ ⱑⰿⱏ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱂⰻⰵⰿⱏ ·ⰾⰻ ⱍⰻⰿⱏ ⱁⰴⰵⰶⰴⰵⰿⱏ ⱄⱔ ·


Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
вьсѣхъ бо сихъ ѧ҃ӡци ищѫтъ · вѣстъ бо отецъ вашъ н҃бскы ·ѣко трѣбоуете сихъ вьсѣхъ ·
   
ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⰱⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⱔ҃ⰸⱌⰻ ⰻⱎⱅⱘⱅⱏ · ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹ ·ⱑⰽⱁ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱅⰵ ⱄⰻⱈⱏ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ·


Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
іштѣте же паче ц҃срствиѣ б҃жиѣ · ῾і правъды его · ῾і сивьсѣ приложѧтъ сѧ вамъ · ·· кц҃ ··
   
ⰺⱎⱅⱑⱅⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⰱ҃ⰶⰻⱑ · ῾ⰺ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰹ ⰵⰳⱁ · ῾ⰺ ⱄⰻⰲⱐⱄⱑ ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ · ·· ⰽⱌ҃ ··


Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
не пьцѣте сѧ оубо на оутрѣи · оутрни бо день собоѭ печетъ сѧ ·довьлетъ дьн[и] ӡълоба своѣ ·
   
ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⱀⰰ ⱆⱅⱃⱑⰻ · ⱆⱅⱃⱀⰻ ⰱⱁ ⰴⰵⱀⱐ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱂⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·ⰴⱁⰲⱐⰾⰵⱅⱏ ⰴⱐⱀ[ⰻ] ⰸⱏⰾⱁⰱⰰ ⱄⰲⱁⱑ ·

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Marianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.