TITUS
Kiev Folia
Part No. 3
Previous part

Folio: 3 
Fol. 3


Pagina: a 
Line: 1    ПРѢФАЦИѢ · вѣчьнъі̑ б҃же ·
   
ⰒⰓⰡⰗⰀⰜⰋⰡ · ⰲⱑⱍⱐⱀⱏⰹ̑ ⰱ҃ⰶⰵ ·

Line: 2    
Небесьскы̆ѧ тв/оѧ сіљы
   
Ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱄⰽⱏⰹ̆ⱔ ⱅⰲ/ⱁⱔ ⱄⰺⰾ҄ⱏⰹ

Line: 3    
просі̆мъ ᾽і м/олімъ · д̀а съ
   
ⱂⱃⱁⱄⰹ̆ⰿⱏ ᾽ⰺ ⰿ/ⱁⰾⰹⰿⱏ · ⰴ\ⰰ ⱄⱏ

Line: 4    
в/ышьні̆мі твоімі · до-
   
ⰲ/ⱏⰹⱎⱐⱀⰹ̆ⰿⰹ ⱅⰲⱁⰹⰿⰹ · ⰴⱁ-

Line: 5    
сто·᾽іны сътворіші н̀ы · ᾽і
   
ⱄⱅⱁ·᾽ⰹⱀⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰹⱎⰹ ⱀ\ⱏⰹ · ᾽ⰺ

Line: 6    
вѣчьн/аѣ тв/оѣ ᾽іхъже жѧда-
   
ⰲⱑⱍⱐⱀ/ⰰⱑ ⱅⰲ/ⱁⱑ ᾽ⰺⱈⱏⰶⰵ ⰶⱔⰴⰰ-

Line: 7    
емъ подӑсъ н/амъ мілості-
   
ⰵⰿⱏ ⱂⱁⰴⰰ̆ⱄⱏ ⱀ/ⰰⰿⱏ ⰿⰺⰾⱁⱄⱅⰹ-

Line: 8    
вьно · х҃мь г҃мь н/ашімь · ᾽імь
   
ⰲⱐⱀⱁ · ⱈ҃ⰿⱐ ⰳ҃ⰿⱐ ⱀ/ⰰⱎⰹⰿⱐ · ᾽ⰺⰿⱐ

Line: 9    
ПО ВЪСѪДѢ ··
   
ⰒⰑ ⰂⰟⰔⰨⰄⰡ ··

Line: 10    
Пр/осімъ тѧ г҃і даӡь н/амъ ·
   
Ⱂⱃ/ⱁⱄⰹⰿⱏ ⱅⱔ ⰳ҃ⰹ ⰴⰰⰸⱐ ⱀ/ⰰⰿⱏ ·

Line: 11    
д̀а свѧ̆тъі̑ твоі въсѫдъ
   
ⰴ\ⰰ ⱄⰲⱔ̆ⱅⱏⰹ̑ ⱅⰲⱁⰹ ⰲⱏⱄⱘⰴⱏ

Line: 12    
пріемлѭце д/остоіні бѫ̑-
   
ⱂⱃⰹⰵⰿⰾⱙⱌⰵ ⰴ/ⱁⱄⱅⱁⰹⱀⰹ ⰱⱘ̑-

Line: 13    
демъ ᾽оч/ішчен/иѣ твоего ·
   
ⰴⰵⰿⱏ ᾽ⱁⱍ/ⰹⱎⱍⰵⱀ/ⰻⱑ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ·

Line: 14    
᾽і в/ѣра твоѣ въ н/асъ да въ-
   
᾽ⰺ ⰲ/ⱑⱃⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⰲⱏ ⱀ/ⰰⱄⱏ ⰴⰰ ⰲⱏ-

Line: 15    
ӡдрӑстетъ · г҃мь нашімь и҃см ·
   
ⰸⰴⱃⰰ̆ⱄⱅⰵⱅⱏ · ⰳ҃ⰿⱐ ⱀⰰⱎⰹⰿⱐ ⰻ҃ⱄⰿ ·

Line: 16    
МЬШѢ · Б҃ · ᾽О ТОМЬӠЕ ··
   
ⰏⰠⰞⰡ · Ⰱ҃ · ᾽Ⱁ ⰕⰑⰏⰠⰈⰅ ··

Line: 17    
Просімъ тѧ вьсемогъі̑ вѣ-
   
Ⱂⱃⱁⱄⰹⰿⱏ ⱅⱔ ⰲⱐⱄⰵⰿⱁⰳⱏⰹ̑ ⰲⱑ-

Line: 18    
чьнъі̑ б҃же · пріӡьрі на мо-
   
ⱍⱐⱀⱏⰹ̑ ⰱ҃ⰶⰵ · ⱂⱃⰹⰸⱐⱃⰹ ⱀⰰ ⰿⱁ-

Line: 19    
літвѫ нашѫ · ᾽і вънѫ-
   
ⰾⰹⱅⰲⱘ ⱀⰰⱎⱘ · ᾽ⰺ ⰲⱏⱀⱘ-

Line: 20    
трьнѣѣ нашѣ ᾽очісті · ᾽ѣже
   
ⱅⱃⱐⱀⱑⱑ ⱀⰰⱎⱑ ᾽ⱁⱍⰹⱄⱅⰹ · ᾽ⱑⰶⰵ

Line: 21    
н̀ы сушѧтъ грѣхы̑ наші-
   
ⱀ\ⱏⰹ ⱄⱆⱎⱔⱅⱏ ⰳⱃⱑⱈⱏⰹ̑ ⱀⰰⱎⰹ-

Line: 22    
мі · д̀а мілостіѭ твое-
   
ⰿⰹ · ⰴ\ⰰ ⰿⰹⰾⱁⱄⱅⰹⱙ ⱅⰲⱁⰵ-

Line: 23    
ѭ ᾽іӡбаві ны · г҃мь наші
   
ⱙ ᾽ⰺⰸⰱⰰⰲⰹ ⱀⱏⰹ · ⰳ҃ⰿⱐ ⱀⰰⱎⰹ

Line: 24    
НАДЪ ᾽ОПЛАТЪМЬ ·
   
ⰐⰀⰄⰟ ᾽ⰑⰒⰎⰀⰕⰟⰏⰠ ·Pagina: b 
Line: 1    
Сьі пріносъ прінесенъі̑ т/ебѣ
   
Ⱄⱐⰹ ⱂⱃⰹⱀⱁⱄⱏ ⱂⱃⰹⱀⰵⱄⰵⱀⱏⰹ̑ ⱅ/ⰵⰱⱑ

Line: 2    
г҃і просімъ тѧ пріімі̑ · ᾽і-
   
ⰳ҃ⰹ ⱂⱃⱁⱄⰹⰿⱏ ⱅⱔ ⱂⱃⰹⰺⰿⰹ̑ · ᾽ⰺ-

Line: 3    
же ῾/есі благословестілъ
   
ⰶⰵ ῾/ⰵⱄⰹ ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱅⰹⰾⱏ

Line: 4    
на съпасен/ие наше · г҃мь наші ·
   
ⱀⰰ ⱄⱏⱂⰰⱄⰵⱀ/ⰻⰵ ⱀⰰⱎⰵ · ⰳ҃ⰿⱐ ⱀⰰⱎⰹ ·

Line: 5    
ПРѢФАЦИѢ · ДО вѣчьн б҃же ·
   
ⰒⰓⰡⰗⰀⰜⰋⰡ · ⰄⰑ ⰲⱑⱍⱐⱀ ⰱ҃ⰶⰵ ·

Line: 6    
Да сѧ т/ебе дрьжімъ ᾽і міло-
   
Ⰴⰰ ⱄⱔ ⱅ/ⰵⰱⰵ ⰴⱃⱐⰶⰹⰿⱏ ᾽ⰺ ⰿⰹⰾⱁ-

Line: 7    
сті твоеѧ̑ просімъ · прі-
   
ⱄⱅⰹ ⱅⰲⱁⰵⱔ̑ ⱂⱃⱁⱄⰹⰿⱏ · ⱂⱃⰹ-

Line: 8    
ӡъвалъ ны /еси г҃і · д̀а ᾽испра-
   
ⰸⱏⰲⰰⰾⱏ ⱀⱏⰹ /ⰵⱄⰻ ⰳ҃ⰹ · ⰴ\ⰰ ᾽ⰻⱄⱂⱃⰰ-

Line: 9    
ві ны ᾽̀і ᾽очісті · не н/аші-
   
ⰲⰹ ⱀⱏⰹ ᾽\ⰺ ᾽ⱁⱍⰹⱄⱅⰺ · ⱀⰵ ⱀ/ⰰⱎⰹ-

Line: 10    
хъ дѣљъ раді · нъ ᾽обѣта тво-
   
ⱈⱏ ⰴⱑⰾ҄ⱏ ⱃⰰⰴⰹ · ⱀⱏ ᾽ⱁⰱⱑⱅⰰ ⱅⰲⱁ-

Line: 11    
его раді ᾽іже ῾/есі ᾽обѣцѣлъ
   
ⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰹ ᾽ⰺⰶⰵ ῾/ⰵⱄⰹ ᾽ⱁⰱⱑⱌⱑⰾⱏ

Line: 12    
н/амъ · да въӡможемъ ду-
   
ⱀ/ⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⰵⰿⱏ ⰴⱆ-

Line: 13    
шѣмі ᾽і тѣлесы̑ ᾽і мысль-
   
ⱎⱑⰿⰹ ᾽ⰺ ⱅⱑⰾⰵⱄⱏⰹ̑ ᾽ⰺ ⰿⱏⰹⱄⰾⱐ-

Line: 14    
мі нашімі · пріѧти ӡапо-
   
ⰿⰹ ⱀⰰⱎⰹⰿⰺ · ⱂⱃⰹⱔⱅⰻ ⰸⰰⱂⱁ-

Line: 15    
вѣді твоѧ · ῾ѧже ῾есі посъ-
   
ⰲⱑⰴⰹ ⱅⰲⱁⱔ · ῾ⱔⰶⰵ ῾ⰵⱄⰹ ⱂⱁⱄⱏ-

Line: 16    
лалъ къ намъ · х҃мь г҃мь на-
   
ⰾⰰⰾⱏ ⰽⱏ ⱀⰰⰿⱏ · ⱈ҃ⰿⱐ ⰳ҃ⰿⱐ ⱀⰰ-

Line: 17    
шімь · ᾽і̆мьже велічь ··
   
ⱎⰹⰿⱐ · ᾽ⰹ̆ⰿⱐⰶⰵ ⰲⰵⰾⰹⱍⱐ ··

Line: 18    
ПО ВЪСѪДѢ ··
   
ⰒⰑ ⰂⰟⰔⰨⰄⰡ ··

Line: 19    
Свѧтъі̑ твоі въсѫдъ
   
Ⱄⰲⱔⱅⱏⰹ̑ ⱅⰲⱁⰹ ⰲⱏⱄⱘⰴⱏ

Line: 20    
г҃і іже /есмь въӡѧлі мо-
   
ⰳ҃ⰹ ⰺⰶⰵ /ⰵⱄⰿⱐ ⰲⱏⰸⱔⰾⰹ ⰿⱁ-

Line: 21    
лімъ т̀ѧ · да ᾽очіститъ
   
ⰾⰺⰿⱏ ⱅ\ⱔ · ⰴⰰ ᾽ⱁⱍⰹⱄⱅⰻⱅⱏ

Line: 22    
ны отъ грѣхъ̑ нашіхъ · ᾽і
   
ⱀⱏⰹ ⱁⱅⱏ ⰳⱃⱑⱈⱏ̑ ⱀⰰⱎⰹⱈⱏ · ᾽ⰺ

Line: 23    
къ небесьсцѣ̀і любъві
   
ⰽⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱄⱌⱑ\ⰹ ⰾⱓⰱⱏⰲⰹ

Line: 24    
[при]ведетъ њы · г҃мь наь ·
   
[ⱂⱃⰻ]ⰲⰵⰴⰵⱅⱏ ⱀ҄ⱏⰹ · ⰳ҃ⰿⱐ ⱀⰰⱐ ·Next partThis text is part of the TITUS edition of Kiev Folia.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.