TITUS
Arda Viraz (Pahlavi)
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2   Sentence: 1   ud ōy wirāz rāy haft xwah
Line of edition: 5    
būd hēnd ud awēšān har haft xwahān wirāz čiyōn
Line of edition: 6    
zan būd hēnd Sentence: 2   u-šān dēn warm ud yašt kard ēstād
Line of edition: 7    
ud ka-šān ašnūd ēg-išān ōwōn garāntom mad hēnd ud
Line of edition: 8    
*griyist hēnd ud wāng kard hēnd ud andar hanǰaman ī
Line of edition: 9    
māzdēsnān pēš šud hēnd be ēstād hēnd
Line of edition: 10    
ud namāz burd hēnd ud gōwēnd ma kunēd
Line of edition: 11    
ašmā māzdēsnān ēn tis Sentence: 3   čē amā haft xwah
Line of edition: 12    
hēm ud ōy ēk brād ud har haft xwah ōy brād
Line of edition: 13    
*zan hēm Sentence: 4   čiyōn xānag-ē
Line of edition: 14    
dar haft frasp ud stūn-ē azēr andar nihād
Line of edition: 15    
ēstād *ka ān stūn be stānēnd awēšān
Line of edition: 16    
fraspān be ōftēnd ōwōn amā haft xwah rāy
Line of edition: 17    
brād ēn ēk ast kē-mān zīwišn ud dārišn Sentence: 5   frāz az
Line of edition: 18    
yazadān har nēkīh az ōy ast Sentence: 6   ašmā pēš az zamān
Line of edition: 19    
az ēn šahr ī zīndagān be ō ān ī murdagān
Line of edition: 20    
*frēstēd abar amā stahmb abē-čim kard bawēd
Line of edition: 21    
Sentence: 7   ud pas awēšān māzdēsnān čiyōn-išān ān saxwan ašnūd
Page of edition: 5   Line of edition: 1    
awēšān haft xwaharān rāy hunsandīh dād ud guft amā
Line of edition: 2    
wirāz haft rōz tan drust be ašmā *abespārēm
Line of edition: 3    
ud ēn nām [ud] farroxīh abar ēn mard be mānēd
Line of edition: 4    
Sentence: 8   ud pas awēšān ham-dādestān būd hēnd Sentence: 9   ud pas ōy
Line of edition: 5    
wirāz pēš ī māzdēsnān dast pad kaš kard ud ō
Line of edition: 6    
awēšān guft dastwarīh ast ruwānī/gān
Line of edition: 7    
yazam ud xwarišn xwaram ud handarz kunam
Line of edition: 8    
pas may ud mang be dahēd Sentence: 10   dastwarān framūd
Line of edition: 9    
ham-gōnag kun Sentence: 11   pas awēšān dēn-dastwarān
Line of edition: 10    
andar mān ī mēnōg gyāg-ē ī sīh gām pad ān ī xūb wizīd
Line of edition: 11    
Sentence: 12   ud ōy wirāz sar ud tan be šust ud paymōzan ī
Line of edition: 12    
nōg paymōxt pad bōy [ī] xwaš be bōyēnīd Sentence: 13   pad taxt-gāh
Line of edition: 13    
ī passazag wistarag [ī] nōg ī pāk wistard Sentence: 14   ō gāh [ud]
Line of edition: 14    
wistar ī pāk be nišast ud drōn yašt ud ruwānī/gān
Line of edition: 15    
ayādēnīd ud xwarišn xward Sentence: 15   ud pas awēšān dēn-dastwarān
Line of edition: 16    
may ud mang ī wištāspān ǰām ī zarrēn
Line of edition: 17    
purr kard u-šān ēk ǰām pad humat ud dudīgar ǰām
Line of edition: 18    
pad hūxt ud sidīgar ǰām pad huwaršt frāz ō wirāz dād
Line of edition: 19    
Sentence: 16   u-š ān may ud mang be [xward] ud ōšyārīhā wāz be guft
Line of edition: 20    
ud pad wistarag xuft Sentence: 17   awēšān dēn-dastwarān ud haft xwahān
Page of edition: 6   Line of edition: 1    
haft rōz-šabān pad ātaxš [ī] hamēšag-sōz ud bōy-wizārāg nērang
Line of edition: 2    
ī dēnīg abestāg ud zand be *guft ud nask yašt ud gāhān
Line of edition: 3    
srūd ud pad *tārīgīh pās dāšt hēnd Sentence: 18   ud awēšān haft
Line of edition: 4    
xwahān pad pērāmōn ī wistarag [ī] ōy wirāz nišast hēnd [ud]
Line of edition: 5    
haft rōz-šabān abestāg yašt Sentence: 19   awēšān haft xwah/ān
Line of edition: 6    
abāg hamāg māzdēsnān dēn-dastwarān ud hērbadān
Line of edition: 7    
ud mowbadān pad ēi ēwēnag pānāgīh be hiš/t

Next partThis text is part of the TITUS edition of Arda Viraz (Pahlavi).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.