TITUS
Bactrian Corpus (NSW)
Part No. 3
Previous part

Text: B 
B


Line: 1    χϸ̣ονο ρʹ λʹ ζʹ ϸ̣αβα̣το μαυο πι\δ̣οροβδ̣ο Line: 2  μανο α̣σπαλοβιδο
Line: 1'    
χϸο̣ν̣ο ρʹ λʹ ζʹ ϸαβατο μα̣υο Line: 2'  πιδοροβδ̣ο μανο ασπαλοβιδο

Line: (2)    
ασ̣αϕ\α̣γ̣ο̣ Line: 3  ζο̣οανινδο αμβαροβι̣ρσα\ρλογο Line: 4  σιδασο ι ναμαγο
Line: 3'    
α̣σ̣α̣ϕ̣αγο ζοοανιν̣δο αμβαρο\βιρσαλογο Line: 4'  σι̣δ̣α̣σ̣ο̣ ι ναμ̣αγο

Line: (4)    
ν̣ιβισιδο Line: 5  αρδο οδο ιαοι μιδο μʹ μολο Line: 6  σα̣βολο ιʹ βʹ
Line: (4')    
νιβισ\ιδο Line: 5'  αρδο οδ̣ο̣ [ια]ο̣ι̣ μιδο μʹ Line: 6'  μολο σαβο̣λ̣ο ιʹ βʹ

Line: (6)    
ζιμ̣οο̣ηζγ̣ο ιʹ ο̣αϸ\ο̣ Line: 7  γ̣ωνζο ιʹ οργιγο* βα̣ν̣δ̣ο ιʹ δ̣ʹ Line: 8 
Line: (6')    
ζιμοοηζ\γο Line: 7'  λασο οαϸ̣ο γωνζο λασο ορ̣\γιγο Line: 8'  βανδο ιʹ δʹ

Line: (8)    
μιργο αʹ ταδιιο τ̣αοι̣ σιργο
Line: (8')    
μ̣ιργο αʹ Line: 9'  ταδιιο ταοι̣ σι̣ργοNotes


Line: na    
Altered from οργο. ^
Next partThis text is part of the TITUS edition of Bactrian Corpus (NSW).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 4.12.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.