TITUS
Avestan Corpus
Part No. 3
Previous part

Chapter: 2 
zōt̰. u. rāspī.
Paragraph: 1 
Verse: a    
zaoϑra.1 āiiese. yešti.
Verse: b    
barəsma. āiiese. yešti::2
Verse: c    
barəsma. āiiese. yešti.3
Verse: d    
zaoϑra. āiiese. yešti::
Verse: e    
zaoϑra. haδa.barəsma.4 āiiese. yešti.
Verse: f    
barəsma.5 haδa.zaoϑra.6 āiiese. yešti::
Verse: g    
ahmiia. zaoϑre.7 imat̰. barəsma. āiiese. yešti::
Verse: h    
ana. barəsmana. imąm. zaoϑrąm. āiiese. yešti::
Verse: i    
haδa.zaoϑrəm. imat̰. barəsma. āiiese. yešti::
Verse: j    
imat̰.8 barəsma. (zōt̰::) haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aṣ̌aiia. frastarətəm.9 āiiese. yešti.::

Paragraph: 2 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre.1 barəsmanaēca.2
Verse: b       
3ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::4
Verse: c       
aməṣ̌ā.5 spəṇtā. huxṣ̌aϑrā. huδā̊ŋhō. āiiese. yešti.::

Paragraph: 3 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
1asniia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti::
Verse: c       
hāuuanīm. aṣ̌auuanəm.2 aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: d       
sāuuaŋhaēm.3 vīsīmca.4 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: e    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: f       
miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.
Verse: g          
hazaŋra.gaoṣ̌əm. baēuuarə.caṣ̌manəm.5
Verse: h          
aoxtō.nāmanəm. yazatəm. āiiese. yešti::
Verse: i       
rāma. xvāstrəm.6 āiiese. yešti.::

Paragraph: 4 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
rapiϑβinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: c       
frādat̰.fṣ̌āum.1 zaṇtuməmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: d    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: e       
aṣ̌əm. vahištəm.
Verse: f       
ātrəmca.2 ahurahe. mazdā̊.3 puϑrəm. āiiese. yešti.::

Paragraph: 5 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
uzaiieirinəm.1 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: c       
frādat̰.vīrəm.2 dāx́iiuməmca.3 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: d    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: e       
bərəzaṇtəm. ahurəm.
Verse: f          
xṣ̌aϑrīm.4 xṣ̌aētəm.
Verse: g          
apąm. napātəm.5 auruuat̰.aspəm. āiiese. yešti::
Verse: h       
apəmca. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. āiiese. yešti.::

Paragraph: 6 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
aiβisrūϑriməm.1 aibigāim. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: c       
frādat̰.vīspąm.hujiiāitīm.2 zaraϑuštrōtəməmca.
Verse: d          
aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm.3 āiiese. yešti::
Verse: e    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: f       
aṣ̌āunąm.4 vaŋuhīš.5 sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.6 āiiese. yešti::
Verse: g       
γnā̊sca.7 vīrō.vąϑβā̊. āiiese. yešti::
Verse: h       
yāiriiąmca. huṣ̌itīm.8 āiiese. yešti::
Verse: i       
aməmca. hutaštəm.9 huraoδəm. āiiese. yešti::
Verse: j       
vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm. āiiese. yešti::
Verse: k       
vanaiṇtīmca. uparatātəm.10 āiiese. yešti::

Paragraph: 7 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
uṣ̌ahinəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: c       
bərəjīm. nmānīmca. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: d    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: e       
sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm.
Verse: f          
aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: g       
raṣ̌nūm. razištəm. āiiese. yešti::
Verse: h       
arštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. varədat̰.gaēϑąm.1 āiiese. yešti.::

Paragraph: 8 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
1māhiia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti::
Verse: c       
aṇtarəmā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: d       
pərənō.mā̊ŋhəm. vīṣ̌aptaϑəm.2 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti.::

Paragraph: 9 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
1yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti::
Verse: c       
maiδiiōizarəmaēm.2 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: d    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: e       
maiδiiōiṣ̌əməm.3 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: f    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: g       
paitišhahīm.4 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: h    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: i       
aiiāϑriməm.5 fraouruuaēštriməm.6 varṣ̌niharštəm.7 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: j    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: k       
maiδiiāirīm.8 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: l    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: m       
hamaspaϑmaēdaēm.9 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti::
Verse: n    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: o       
sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti.::

Paragraph: 10 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti.
Verse: c          
yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca.1 ϑrisąsca. nazdišta. pairišhāuuanaiiō.2
Verse: d          
yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō.frasāsta.3 zaraϑuštrō.fraoxta.4::

Paragraph: 11 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
1ahura. miϑra. bərəzaṇta.2 aiϑiiajaŋha.3 aṣ̌auuana.4 āiiese. yešti::
Verse: c       
strə̄ušca.5 ̊ŋhəmca. huuarəca. uruuarāhu.6 paiti. barəsmaniiāhu.7
Verse: d          
miϑrəm. vīspanąm. dax́iiunąm.8 daiŋ́hupaitīm.9 āiiese. yešti::
Verse: e    
10ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: f       
(rōz.) ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm.11 xvarənaŋuhaṇtəm.12 āiiese. yešti::
Verse: g    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: h       
(māh.) aṣ̌āunąm.13 vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. āiiese. yešti.::

Paragraph: 12 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.2 aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti.
Verse: c          
mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō::3
Verse: d    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: e       
āpō. vaŋuhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. yešti::
Verse: f       
vīspā̊.4 āpō. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. yešti::
Verse: g       
vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊. aṣ̌aonīš. āiiese. yešti.::

Paragraph: 13 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
1mąϑrəm. spəṇtəm. ašxvarənaŋhəm.2 āiiese. yešti::
Verse: c       
dātəm. vīdōiiūm.3 āiiese. yešti::
Verse: d       
dātəm. zaraϑuštri.4 āiiese. yešti::
Verse: e       
darəγąm. upaiianąm.5 āiiese. yešti::
Verse: f       
daēnąm. vaŋuhīm. māzdaiiasnīm.6 āiiese. yešti.::

Paragraph: 14 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
gairīm. uṣ̌idarənəm.1 mazdaδātəm. aṣ̌axvāϑrəm.2 yazatəm. āiiese. yešti::
Verse: c       
vīspā̊. garaiiō.3 aṣ̌axvāϑrā̊.4 pouru.xvāϑrā̊.5 mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti::
Verse: d       
uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. āiiese. yešti::
Verse: e       
6uγrəm. axvarətəm.7 xvarənō. mazdaδātəm. āiiese. yešti::
Verse: f    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: g       
aṣ̌īm. vaŋuhīm. āiiese. yešti::
Verse: h       
xṣ̌ōiϑnīm.8 bərəzaitīm. amauuaitīm. huraoδąm. xvāparąm:: xvarənō. mazdaδātəm.9 āiiese. yešti::
Verse: i       
sauuō. mazdaδātəm. āiiese. yešti.::

Paragraph: 15 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
dahmąm. vaŋuhīm.1 āfritīm.2 āiiese. yešti::3
Verse: c       
dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. āiiese. yešti::
Verse: d       
uγrəm. taxməm. dāmōiš.4 upamanəm. yazatəm. āiiese. yešti.::

Paragraph: 16 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
imā̊. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. āiiese. yešti::
Verse: c       
imā̊. asā̊sca. ṣ̌ōiϑrā̊sca. gaoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊sca.1 auuō.xvarənā̊sca.2 āiiese. yešti::
Verse: d       
iməmca.3 ṣ̌ōiϑrahe. paitīm. āiiese. yešti.
Verse: e          
yim. ahurəm. mazdąm.::

Paragraph: 17 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
1ratauuō. vīspe. mazišta. āiiese. yešti.
Verse: c          
aiiara. asniia. māhiia. yāiriia.2 sarəδa::
Verse: d    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: e       
aṣ̌āunąm.3 vaŋuhīš.4 sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.5 āiiese. yešti.::

Paragraph: 18 
Verse: a    
ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
Verse: b       
vīspe. aṣ̌auuanō.1 yazata. āiiese. yešti::
Verse: c       
vīspe. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti::
Verse: d          
2hāuuanīm. paiti. ratūm.
Verse: e          
sāuuaŋhaēm.3 vīsīmca.4 paiti. ratūm::
Verse: f          
ratauuō. vīspe.5 mazišta. paiti. ratūm.6::::Next partThis text is part of the TITUS edition of Avestan Corpus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 15.8.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.