TITUS
Avestan Corpus
Part No. 2
Previous part

Chapter: 1 
zōt̰. u. rāspī.
Paragraph: 1 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
daϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.1
Verse: c          
mazištaheca. vahištaheca. sraēštaheca. xraoždištaheca. xraϑβištaheca.
Verse: d          
hukərəptəmaheca.
Verse: e          
aṣ̌āt̰. apanōtəmaheca.
Verse: f          
huδāmanō.2
Verse: g          
vouru.rafnaŋhō.
Verse: h          
. . daδa.
Verse: i          
. tataṣ̌a.
Verse: j          
. tuϑruiie.3
Verse: k          
. mainiiuš.4 spəṇtōtəmō.::

Paragraph: 2 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
vaŋhauue. manaŋhe.
Verse: c       
aṣ̌āi. vahištāi.
Verse: d       
xṣ̌aϑrāi. vairiiāi.
Verse: e       
spəṇtaiiāi. ārmatə̄e.1
Verse: f       
hauruuat̰biia. amərətat̰biia.
Verse: g       
gə̄uš. taṣ̌ne.
Verse: h       
gə̄uš. urune.
Verse: i       
āϑre. ahurahe. mazdā̊.
Verse: j       
yaētuštəmāi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.2::

Paragraph: 3 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
1asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
Verse: c       
2hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: d    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: e       
sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica.3 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: f    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: g       
miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.4
Verse: h          
hazaŋrō.gaoṣ̌ahe.5 baēuuarə.caṣ̌manō.
Verse: i          
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
Verse: j       
rāmanō.6 xvāstrahe.::

Paragraph: 4 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
rapiϑβināi.1 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: c    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: d       
frādat̰.fṣ̌auue.2 zaṇtumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: e    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: f       
aṣ̌ahe. vahištahe.
Verse: g       
āϑrasca.3 ahurahe. mazdā̊.4::

Paragraph: 5 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
uzaiieirināi.1 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: c    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: d       
frādat̰.vīrāi. dāx́iiumāica.2 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: e    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: f       
bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm.
Verse: g       
apasca. mazdaδātaiiā̊.::

Paragraph: 6 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
aiβisrūϑrimāi.1 aibigaiiāi.2 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: c    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: d       
frādat̰.vīspąm.hujiiātə̄e.3 zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: e    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: f       
aṣ̌āunąm.4 frauuaṣ̌inąm.
Verse: g       
γənąnąmca.5 vīrō.vąϑβanąm.
Verse: h       
yāiriiaiiā̊sca.6 huṣ̌itōiš::7
Verse: i       
amaheca. hutāštahe. huraoδahe.
Verse: j       
vərəϑraγnaheca.8 ahuraδātahe.
Verse: k       
vanaiṇtiiā̊sca.9 uparatātō.10::

Paragraph: 7 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
uṣ̌ahināi.1 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: c    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: d       
bərəjiiāi.2 nmāniiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: e    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: f       
sraoṣ̌ahe. aš́iiehe. aṣ̌iuuatō.3 vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe::
Verse: g       
raṣ̌naoš.4 razištahe.
Verse: h       
arštātasca.5 frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.6::

Paragraph: 8 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
1māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
Verse: c       
aṇtarəmā̊ŋhāi.2 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: d    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: e       
pərənō.mā̊ŋhāi. vīṣ̌aptaϑāica.3 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.::

Paragraph: 9 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
1yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
Verse: c       
maiδiiōizarəmaiiāi.2 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: d    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: e       
maiδiiōiṣ̌əmāi.3 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: f    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: g       
paitišhahiiāi.4 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: h    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: i       
aiiāϑrimāi.5 fraouruuaēštrimāi.6 varṣ̌niharštāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: j    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: k       
maiδiiāiriiāi.7 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: l    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: m       
hamaspaϑmaēdaiiāi.8 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe::
Verse: n    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: o       
sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.::

Paragraph: 10 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
vīspaēibiiō. aēibiiō.1 ratubiiō.
Verse: c          
yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō.
Verse: d             
ϑraiiasca.2 ϑrisąsca. nazdišta. pairišhāuuanaiiō.3
Verse: e          
yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe.
Verse: f             
mazdō.frasāsta.4 zaraϑuštrō.fraoxta.5::

Paragraph: 11 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
1ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia.2 aiϑiiajaŋhaēibiia.3 aṣ̌auuanaēibiia.
Verse: c       
stārąmca.4 spəṇtō.mainiiauuanąm.5 dāmanąm.
Verse: d       
tištriieheca. stārō. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.6
Verse: e       
̊ŋhaheca.7 gaociϑrahe.
Verse: f       
huuarəca. xṣ̌aētahe. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
Verse: g       
miϑrahe. dax́iiunąm. daiŋ́hupatōiš::8
Verse: h    
9niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: i       
(rōz.) ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō::10
Verse: j    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: k       
(māh.) aṣ̌āunąm.11 frauuaṣ̌inąm.::

Paragraph: 12 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
tauua. āϑrō.1 ahurahe. mazdā̊. puϑra.2 mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō::3
Verse: c    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: d       
aiβiiō. vaŋuhibiiō.4
Verse: e       
vīspanąmca. apąm. mazdaδātanąm.
Verse: f       
vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm.::

Paragraph: 13 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
1mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋuhahe.2
Verse: c       
dātahe. vīdaēuuahe.
Verse: d       
dātahe. zaraϑuštrōiš.
Verse: e       
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.3
Verse: f       
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.::

Paragraph: 14 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
garōiš. uṣ̌idarənahe.1 mazdaδātahe. aṣ̌axvāϑrahe.
Verse: c       
vīspaēṣ̌ąmca. gairinąm.2 aṣ̌axvāϑranąm. pouru.xvāϑranąm.3 mazdaδātanąm.
Verse: d       
kāuuaiieheca. xvarənaŋhō. mazdaδātahe.
Verse: e       
axvarətaheca.4 xvarənaŋhō. mazdaδātahe::
Verse: f    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: g       
aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊.5
Verse: h       
cistōiš.6 vaŋhuiiā̊.5
Verse: i       
ərəϑə̄.7 vaŋhuiiā̊.5
Verse: j       
^rasąstātō. vaŋhuiiā̊.5
Verse: k       
xvarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.::

Paragraph: 15 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš.1
Verse: c       
dahmaheca. narš. aṣ̌aonō.
Verse: d       
uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe.2 yazatahe.::

Paragraph: 16 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
1ā̊ŋhąm. asaŋhąmca.2 ṣ̌ōiϑranąmca. gaoiiaoitinąmca.3 maēϑananąmca.4 auuō.xvarənanąmca.5
Verse: c       
apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca.
Verse: d       
aiŋ́hā̊sca.6 zəmō.
Verse: e       
auuaiŋ́heca.7 aṣ̌nō.8
Verse: f       
vātaheca.9 aṣ̌aonō.
Verse: g       
strąm.10 ̊ŋhō. hūrō. anaγranąm. raocaŋhąm. xvaδātanąm.
Verse: h       
vīspanąmca. spəṇtahe. mainiiə̄uš.11 dāmanąm.
Verse: i          
aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca.
Verse: j       
aṣ̌ahe. raϑβąm.::

Paragraph: 17 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
raϑβō. bərəzatō. . aṣ̌ahe::
Verse: c       
raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.
Verse: d          
yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō::
Verse: e       
hāuuanōiš. raϑβō.1::

Paragraph: 18 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
1aṣ̌āunąm.2 frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑūranąm.
Verse: c       
paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm.
Verse: d       
nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.
Verse: e       
hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e.::

Paragraph: 19 
Verse: a    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: b       
vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
Verse: c    
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
Verse: d       
vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō.1 yazataēibiiō.
Verse: e       
mainiiaoibiiascā.2 gaēϑiiaēibiiascā.3
Verse: f          
yōi. həṇti. yasniiāca.4 vahmiiāca.5 aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰::

Paragraph: 20 
Verse: a    
hauuane.1 aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratuuō.2
Verse: b    
sauuaŋhe.3 aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratuuō.
Verse: c    
rapiϑβina.4 aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratuuō.
Verse: d    
uzaiieirina.5 aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratuuō.
Verse: e    
aiβisrūϑrima.6 aibigaiia. aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratuuō.
Verse: f    
uṣ̌ahina.7 aṣ̌āum. aṣ̌ahe. ratuuō::8

Paragraph: 21 
Verse: a       
yezi. ϑβā. diduuaēṣ̌a.
Verse: b          
yezi. manaŋha.1
Verse: c          
yezi. vacaŋha.
Verse: d          
yezi. š́iiaoϑna.2
Verse: e          
yezi. zaoṣ̌a.
Verse: f          
yezi. azaoṣ̌a::
Verse: g    
ā. . aiŋ́he.3
Verse: h    
fraca. stuiiē.
Verse: i    
. . vaēδaiiemi.
Verse: j       
yezi. . aiŋ́he.4 auuā.urūraoδa.5
Verse: k          
yat̰. yasnaheca. vahmaheca.::

Paragraph: 22 
Verse: a    
ratauuō. vīspe. mazišta. aṣ̌āum.1 aṣ̌ahe. ratauuō.
Verse: b       
yezi. . diduuaēṣ̌a.
Verse: c          
yezi. manaŋha.
Verse: d          
yezi. vacaŋha.
Verse: e          
yezi. š́iiaoϑna.2
Verse: f          
yezi. zaoṣ̌a.
Verse: g          
yezi. azaoṣ̌a::
Verse: h    
ā. . aiŋ́he.3
Verse: i    
fraca. stuiiē.
Verse: j    
. . vaēδaiiemi.
Verse: k       
yezi. . aiŋ́he.4 auuā.urūraoδa.5
Verse: l          
yat̰. yasnaheca.6 vahmaheca.::

Paragraph: 23 
{= Y. 27,12}
zōt̰. u. rāspī.::
Verse: Q1a    
1frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō.2 ahura.t̰kaēṣ̌ō.3
Verse: Q1b       
4hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
Verse: Q1c          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
Verse: Q1e       
sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica.4 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
Verse: Q1f          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
Verse: Q1g       
raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.
Verse: Q1h          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. (rāspī) frasastaiiaēca.::::


Next partThis text is part of the TITUS edition of Avestan Corpus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 15.8.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.