TITUS
Kabir, Granthavali
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 
sumiran bʰajan mahimāṃ aṃgStrophe: 1    
Verse: a    kabīr sūtā kyā karē
Verse: b    
uṭʰi kin rovē dukʰ
Verse: c    
jākā bāsā gor mēṃ
Verse: d    
so kyūṃ sovē sukʰ

Strophe: 2    
Verse: a    
kabīr sūtā kyā karē
Verse: b    
jāgi n japē murāri
Verse: c    
ik din sovan hoigā
Verse: d    
labi goḍ pasāri

Strophe: 3    
Verse: a    
lūṭi sakē to lūṭi
Verse: b    
rāṃm nāṃm lūṭi
Verse: c    
pʰiri pācʰēṃ pacʰitāhuge
Verse: d    
prāṃn jāhige cʰūṭi

Strophe: 4    
Verse: a    
kesō kahi kahi kūbiē
Verse: b    
nāṃ soiē asarār
Verse: c    
rāti divas kūkanēṃ
Verse: d    
kabahuṃk lagē pukār

Strophe: 5    
Verse: a    
kabīr kaṭʰināī kʰarī
Verse: b    
sumiraṃtā hari nāṃuṃ
Verse: c    
sūrī ūpari kʰelanāṃ
Verse: d    
girē t nāṃhīṃ ṭʰāuṃ

Strophe: 6    
Verse: a    
tūṃ tūṃ karatā tūṃ bʰayā
Verse: b    
mujʰ mēṃ rahī n hūṃ
Verse: c    
vārī tere nāṃuṃ pari
Verse: d    
jit dekʰōṃ tit tūṃ

Strophe: 7    
Verse: a    
bʰagati bʰajan hari nāṃuṃ
Verse: b    
dūjā dukʰ apār
Verse: c    
manasā bācā karmanāṃ
Verse: d    
kabīr sumiran sār

Strophe: 8    
Verse: a    
ciṃtā hari nāṃuṃ
Verse: b    
ōr n ciṃtavē dās
Verse: c    
jo kacʰu ciṃtavē rāṃm binu
Verse: d    
soī kāl pās

Strophe: 9    
Verse: a    
jihi gʰaṭʰi prīti n prem ras
Verse: b    
pʰuni rasanāṃ nahiṃ rāṃm
Verse: c    
te nar āi smsār mēṃ
Verse: d    
upaji kʰae bekāṃm

Strophe: 10    
Verse: a    
pahilē burā kamāi kari
Verse: b    
bāṃdʰī bikʰ poṭʰ
Verse: c    
koṭi karam pʰil palak mēṃ
Verse: d    
jab āyā hari oṭ

Strophe: 11    
Verse: a    
koṭi karam pʰil palak mēṃ
Verse: b    
je raṃcak āvē nāṃuṃ
Verse: c    
jug anek jo puṃni karē
Verse: d    
nahīṃ nāṃuṃ binu ṭʰāṃuṃ

Strophe: 12    
Verse: a    
laṃbā mārag dūri gʰar
Verse: b    
bikaṭ paṃtʰ bahu mār
Verse: c    
kahō saṃtō kyōṃ pāiē
Verse: d    
duralabʰ hari dīdār

Strophe: 13    
Verse: a    
tatt tilak tihuṃ lok mēṃ
Verse: b    
rāṃm nāṃm nij sār
Verse: c    
jan kabīr mastaki diyā
Verse: d    
sobʰā anaṃt apār

Strophe: 14    
Verse: a    
kabīr sumiran sār
Verse: b    
ōr sakal jaṃjāl
Verse: c    
ādi aṃt sab sodʰiyā
Verse: d    
dūjā dekʰōṃ kāl

Strophe: 15    
Verse: a    
pāṃc saṃgi piu piu karēṃ
Verse: b    
cʰaṭʰā jo sumirē maṃn
Verse: c    
āī sūti kabīr
Verse: d    
pāyā rāṃm rataṃn

Strophe: 16    
Verse: a    
kabīr nirabʰē rāṃm japi
Verse: b    
jab lagi dīvē bāti
Verse: c    
tel gʰaṭē bātī bujʰē
Verse: d    
tab sovēgā din rāti

Strophe: 17    
Verse: a    
kabīr sūtā kyā karē
Verse: b    
kāhe n dekʰē jāgi
Verse: c    
jāke saṃg tēṃ bīcʰurā
Verse: d    
tāhī saṃgi lāgi

Strophe: 18    
Verse: a    
kabīr sūtā kyā karē
Verse: b    
sūtāṃ hoi akāj
Verse: c    
brahmāṃ āsana ḍigā
Verse: d    
sunat kāl gāj

Strophe: 19    
Verse: a    
jin hari jēsā jāṃniyāṃ
Verse: b    
tinakōṃ tēsā lābʰ
Verse: c    
osāṃ pyās n bʰājaī
Verse: d    
jab lagi dʰaṃsē n ābʰ

Strophe: 20    
Verse: a    
rāṃm piyārā cʰāḍi kari
Verse: b    
kaṛe āṃn jāp
Verse: c    
besvā kerā pūt jyōṃ
Verse: d    
kahē kōṃ sōṃ bāp

Strophe: 21    
Verse: a    
jēsēṃ māyā man ramēṃ
Verse: b    
yōṃ je rāṃm ramāi
Verse: c    
tārā maṃḍal dedʰi
Verse: d    
so amarāpur jāi

Strophe: 22    
Verse: a    
lūṭi sakē to lūṭi
Verse: b    
rāṃm nāṃm bʰaṃḍār
Verse: c    
kāl kaṃṭʰ kōṃ gahēgā
Verse: d    
ruṃdʰē dasahuṃ duvār

Strophe: 23    
Verse: a    
kabīr citt camakiyā
Verse: b    
dahuṃ disi lāgī lāi
Verse: c    
hari sumiran hātʰōṃ gʰaḍā
Verse: d    
bege lehu bujʰāi

Strophe: 24    
Verse: a    
jāṃnaṃtā būjʰā nahīṃ
Verse: b    
samujʰi kiyā nahiṃ gōṃn
Verse: c    
aṃdʰe kōṃ aṃdʰā milā
Verse: d    
rāh batāvē kōṃn

Strophe: 25    
Verse: a    
kabīr kahatā jāt
Verse: b    
sunatā sab koi
Verse: c    
rāṃm kaheṃ bʰalā hoigā
Verse: d    
nātar bʰalā n hoi

Strophe: 26    
Verse: a    
kahē kabīr mēṃ katʰi gayā
Verse: b    
katʰi gae brahm mahes
Verse: c    
rāṃm nāṃm tatasār
Verse: d    
sab kāhū upadesNext partThis text is part of the TITUS edition of Kabir, Granthavali.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.