TITUS
Gandhari Dharmapada
Part No. 3
Previous part

Vagga: 3  
tasiṇa


Cross-Reference: DP_334 
Verse: 91  
91


Halfverse: a     . . . . . . . .
   
manujassa pamatta-cārino

Halfverse: b     
. . . . . . . .
   
taṇhā vaḍḍʰati māluvā viya
         
464

Halfverse: c     
..................... [(h)]oru
   
so plavati hurāhuraṃ
         
143

Halfverse: d     
pʰalam icʰ\o va vaṇasma vaṇaru. (1)
   
pʰalam iecʰaṃ va vanasmiṃ vānaro.
Cross-Reference: Uv_3,_4 
         
B_5rCross-Reference: Uv_27,_26 
Cross-Reference: DP_344 
Verse: 92  
92


Halfverse: a     
. . . . . . . .
   
yo nibbanatʰo vanādʰimutto

Halfverse: b     
. . . . . . . .
   
vana-mutto vanam eva dʰāvati
         
144

Halfverse: c     
..................... paśadʰa
   
taṃ puggalam eva passatʰa

Halfverse: d     
muto ban̆aṇam eva jayadi. (2)
   
mutto bandʰanam eva dʰāvati.
         
B.52Cross-Reference: Uv_18,_3 
Cross-Reference: DP_283 
Verse: 93  
93


Halfverse: a     
. . . . . . . .
   
vanaṃ cʰindatʰa rukkʰaṃ

Halfverse: b     
. . . . . . . .
   
vanato jayatl bʰayam
         
145

Halfverse: c     
.. .. . . . . . . . yi
   
cʰetvā vanaṃ ca vanatʰaṃ ca

Halfverse: d     
nivaṇa bʰodʰa bʰikṣavi. (3) .
   
nibbanā hotʰa bʰikkʰavo
         
B_53Cross-Reference: DP_284 
Verse: 94  
94


Halfverse: a     
. . . . . . . .
   
yāvaṃ hi vanatʰo na cʰijjati

Halfverse: b     
. . . . . . . .
   
aṇu-matto pi narassa nārisu

Halfverse: c     
. . . . . . . .
   
paṭibaddʰa-mano va tāva so
         
146

Halfverse: d     
.. . . kṣira-vayo va madara. (4)
   
vaccʰo kʰīra-pako va matari.
         
54Cross-Reference: Uv_3,_5 
Cross-Reference: DP_341 
Verse: 95  
95


Halfverse: a     
. . . . . . . .
   
saritāni sinehitani ca

Halfverse: b     
. . . . . . . .
   
somanassāni bʰavanti jantuno
         
459

Halfverse: c     
........ . suh(e)ṣiṇo
   
te sātasitā sukʰesino
   
te ve Jati-~arupaga nara.
         
455
Cross-Reference: Uv_3,_6 
Cross-Reference: DP_342 
   
tasiṇāya purakkʰatā pajā
   
parisappanti saso va bādʰito
   
saṃyojana-sanga-sattakā

Halfverse: d     
yokam a'ed(i) \puṇapuṇu cira'i.
   
dukkʰam upenti punappunaṃ ciraya.Cross-Reference: Uv_2,_7 
Cross-Reference: Saṃ_I_22 
Verse: 96  
96


Halfverse: a     
. . . . . . . .
   
na te kāmā yāni citrāni loke
         
462 457

Halfverse: b     
. . ku puruṣasa kama
   
samkappa-rago purisassa kamo
         
432, 460 451

Halfverse: c     
ciṭʰadu ci\t(r)aṇi tadʰeva\ loke
   
titṭʰanti cltrānl tatʰeva loke

Halfverse: d     
atʰatʰa dʰira veṇe'adi cʰana.
   
atʰ' ettʰa dʰīrā vinayanti cʰandaṃ.Cross-Reference: DP_351 
Verse: 96a  
96a


Halfverse: a     
. . . . . . . .
   
niṭṭʰangato asantāsī

Halfverse: b     
. . . . . . . .
   
vīta-taṇho anangano
         
458 452

Halfverse: c     
.... . . [(bʰa)]va-śa\laṇa
   
accʰidda bʰava-sallāni
      
antlmo 'yam samussayo.
Cross-Reference: Thg_607d 
Halfverse: d     
sabrayaṇo pradisvado.
   
sampalano patlssato.Next partThis text is part of the TITUS edition of Gandhari Dharmapada.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.