TITUS
Gandhari Dharmapada
Part No. 2
Previous part

Vagga: 2  
bʰikʰu
101


Cross-Reference: Uv_7,_8 
Cross-Reference: DP_234 
Verse: 51  
51


Halfverse: a     ka'eṇa savrudo bʰikʰu
   
kāyena saṃvutā dʰīrā
         
466

Halfverse: b     
atʰa vaya'i savrudo
   
atʰo vācāya samvutā
         
51

Halfverse: c     
maṇeṇa savrudo bʰikʰu
   
manasā saṃvutā dʰīrā
   
te ve suparisaṃvutā.
Cross-Reference: Itiv_34 
Halfverse: d     
sarva druggade'o jahi. (1)
   
sabbā duggatiyo jahe.
         
B_8
         
102Cross-Reference: Uv_7,_7 
Cross-Reference: DP_361 
Verse: 52  
52


Halfverse: a     
ka'eṇa sañamu sadʰu
   
kāyena saṃvaro sādʰu

Halfverse: b     
sadʰu vaya'i sañamu
   
sādʰu vācāya saṃvaro

Halfverse: c     
maṇeṇa sañamu sadʰu
   
manasā samvaro sādʰu
         
52

Halfverse: d     
sadʰu savatra sañamu
   
sādʰu sabbattʰa samvaro

Halfverse: e     
sarvatra sañado bʰikʰu
   
sabbattʰa samvuto bʰlkkʰu

Halfverse: f     
sarva dugadi'o jahi. (2)
   
sabba-dukkʰā pamuccati.
Cross-Reference: Mv_III_423 
         
. 9
         
103Cross-Reference: Uv_32,_8 
Cross-Reference: DP_362 
Verse: 53  
53


Halfverse: a     
hasta-sañadu pada-sañadu
   
hattʰa-saññato pada-saññato

Halfverse: b     
vaya-sañadu savudidri'o
   
vācāya saññato saññatuttamo
         
53

Halfverse: c     
aǰatva-\rado samahido
   
ajjʰatta-rato samāhito

Halfverse: d     
eko saduṣido tam ahu bʰikʰu (3)
   
eko saṃtuslto tam ahu bʰlkkʰum.
Cross-Reference: Mv_III_423cd 
         
104Cross-Reference: Uv_8,_10 
Cross-Reference: DP_363 
Verse: 54  
54


Halfverse: a     
yo muheṇa sañado bʰikʰu
   
yo mukʰa-saññato bʰikkʰu

Halfverse: b     
mana-bʰaṇi aṇudʰado
   
manta-bʰāṃ anuddʰato
         
54

Halfverse: c     
artʰa dʰar\ma Ci deśedi
   
attʰam dʰammam ca dīpeti

Halfverse: d     
masuru tasa bʰasida. (4)
   
madʰuram tassa bʰāsitam-
         
B_1 ~ VIII- 10 (XXVIII. 8b)
         
105Cross-Reference: Uv_32,_10 
Cross-Reference: DP_373 
Verse: 55  
55


Halfverse: a     
śuñakare praviṭʰasa
   
suññāgāraṃ pavittʰassa

Halfverse: b     
śada-citasa bʰikʰuṇo
   
santa-cittassa bʰikkʰuno
         
55

Halfverse: c     
amaṇuṣa-radi\ bʰodi
   
amānusī radi hoti

Halfverse: d     
sa(m)e dʰar(ma) vivaśadu. (5)
   
sammā dʰammam vipassato.
         
B_12
         
106Cross-Reference: Uv_32,_11 
Cross-Reference: DP_374 
Verse: 56  
56


Halfverse: a     
yado yado sammaṣadi
   
yato yato sammasati

Halfverse: b     
kanaṇa udaka-vaya
   
kʰandʰānaṃ udaya-bbayaṃ
         
56

Halfverse: c     
lahadi pridi-\pramoju
   
labʰati pīti-pāmojjam

Halfverse: d     
amudu ta vi'aṇadu. (6)
   
amatam tam nJānatam.
         
B_13
         
107Verse: (56a)  
(56a)


Halfverse: a     
śuñakare pravitʰasa

Halfverse: b     
śada-citasa bʰikʰuṇo
         
57

Halfverse: c     
ama\ṇuṣa-radi bʰodi

Halfverse: d     
same dʰarma vivaśadu. (5)
         
B_14

      
108, 474Cross-Reference: Uv_31,_50 
Cross-Reference: Thg_398 
Verse: 57  
57


Halfverse: a     
pajagi'eṇa turi'eṇa
   
pañcarigikena turiyena

Halfverse: b     
na radi bʰodi tadiśa
   
na rati hoti tādisī
         
58

Halfverse: c     
(ya)\tʰa '(e)kaga-citasa
   
yatʰā ekagga-cittassa

Halfverse: d     
same dʰarma vivaśadu. (7)
   
samma dʰammaṃ vipassato
         
B_IS
         
109Cross-Reference: Uv_32,_25 
Cross-Reference: DP_372 
Verse: 58  
58


Halfverse: a     
nasti ǰaṇa aprañasa
   
nattʰi jʰānaṃ apaññassa

Halfverse: b     
praña nasti aǰayado
   
paññā nattʰi ajjʰāyato

Halfverse: c     
yasa jaṇa ca praña ya
   
yamhi jʰānaṃ ca paññā ca
         
59

Halfverse: d     
so hu \ nirvaṇasa sadi'i. (8)
   
sa ve nibbāna-santike.
         
B_16
         
110Cross-Reference: Uv_32,_26 
Cross-Reference: DP_375 
Verse: 59  
59


Halfverse: a     
tatra'i adi bʰavadi
   
tatrāyam ādi bʰavati

Halfverse: b     
tadʰa prañasa bʰikʰuṇo
   
idʰa paññassa bʰikkʰuno
Cross-Reference: Uv_32,_27 
Halfverse: c     
idri'a-goti saduṭʰi
   
indriya-guttī saṃtuttʰī
         
60

Halfverse: d     
pradimukʰe i . . \r(o). (9)
   
pātimokkʰe ca saṃvaro.
         
B_7
         
111Cross-Reference: Uv_32,_7 
Cross-Reference: DP_375 
Verse: 60  
60


Halfverse: a     
mitra bʰaye'a paḍiruva
   
mitte bʰajassu kalyāṇe

Halfverse: b     
śudʰayiva ata(dr)idi
   
suddʰājīve atandite
         
479
Cross-Reference: DP_376 
Halfverse: c     
paḍisadʰara-guti=sa
   
patisantʰāra-vutty=assa

Halfverse: d     
ayara-kuśa . . .
   
acara-kusalo siya
         
112
   
tato pāmojja-bahulo
Cross-Reference: DP_379 
Halfverse: e     
tadu ayara-kuśalo
   
sukʰam bʰikkʰu vihāhisi.

Halfverse: f     
suhu bʰikʰu vihaṣisi. (10)
         
B_18~ 19
         
113Cross-Reference: Uv_13,_8 
Cross-Reference: DP_365 
Verse: 61  
61


Halfverse: a     
salavhu nadimañe'a
   
salābʰaṃ nātimanñeyya

Halfverse: b     
nañeṣa sviha'o si'a
   
nāññesaṃ pihayaṃ care

Halfverse: c     
añeṣa sviha'o bʰikʰu
   
aññesaṃ pihayaṃ bʰikkʰu

Halfverse: d     
samadʰi nadʰikacʰadi. (11)
   
samādʰiṃ nādʰigaccʰati.
         
B_20
         
114Cross-Reference: Uv_13,_12 
Cross-Reference: DP_366 
Verse: 62  
62


Halfverse: a     
apa-labʰo du yo bʰikʰu
   
appa-lābʰo pi ce bʰikkʰu

Halfverse: b     
salavhu nadimañadi
   
salābʰaṃ nātimaññati

Halfverse: c     
ta gu deva praśaǰadi
   
taṃ ve devā pasaṃsanti

Halfverse: d     
śudʰayivu atadrida. (12)
   
suddʰājīvim atanditam.
         
B_. 2 I
Cross-Reference: Uv_32,_2 
         
115Verse: 63  
63


Halfverse: a     
kamaramu kama-radu

Halfverse: b     
kamu aṇuvicida'o

Halfverse: c     
kamu aṇusvaro bʰikʰu
         
477

Halfverse: d     
sadʰarma parihayadi. (13)
         
B_22
         
116Cross-Reference: Uv_32,_9 
Cross-Reference: DP_364 
Verse: 64  
64


Halfverse: a     
dʰamaramu dʰama-radu
   
dʰammārāmo dʰamma-rato

Halfverse: b     
dʰamu aṇuvicida'o
   
dʰammaṃ anuvicintayaṃ

Halfverse: c     
dʰamu aṇusvaro bʰikʰu
   
dʰammaṃ anussaraṃ bʰikkʰu

Halfverse: d     
sadʰarma na parihayadi. (14)
   
sad-dʰammā na parihāyati.
         
B_23
Cross-Reference: Mv_III_422 
         
117Cross-Reference: Uv_32,_36 
Cross-Reference: DP_271 
Verse: 65  
65


Halfverse: a     
na śila-vada-matreṇa
   
na sīla-bbata-mattena

Halfverse: b     
baho-ṣukeṇa va maṇo
   
bāhusaccena puna

Halfverse: c     
adʰa samadʰi-labʰeṇa
   
atʰa samādʰi-lābʰena

Halfverse: d     
vevita-śayaṇeṇa va (15)
   
vivieca-sayanena
         
118Cross-Reference: DP_272 
Verse: 66  
66


Halfverse: a     
pʰuṣamu nekʰama-sukʰu
   
pʰusāmi nekkʰamma-sukʰaṃ

Halfverse: b     
aprudʰa-jaṇa-sevida
   
aputʰujjana-sevitaṃ

Halfverse: c     
bʰikʰu viśpaśa mavad(i)
   
bʰikkʰu vissāsa māpādi
         
476

Halfverse: d     
aprate asava-kṣaye. (16)
   
appatto āsava-kkʰayam.
Cross-Reference: Mv_III_422 
         
B_24, 25
         
119Cross-Reference: Uv_32,_18 
Cross-Reference: DP_266 
Verse: 67  
67


Halfverse: a     
na bʰikʰu tavada bʰodi
   
na tena bʰikkʰu hoti

Halfverse: b     
yavada bʰikṣadi para
   
yāvatā bʰikkʰate pare

Halfverse: c     
veśma dʰarma samada'i
   
vissam dʰammam samādāya
         
473

Halfverse: d     
bʰikʰu bʰodi na tavada. (17)
   
bʰikkʰu hoti na tāvatā-
         
B_6
Cross-Reference: Mv_III_422 
         
120Cross-Reference: Uv_32,_19 
Cross-Reference: DP_267 
Verse: 68  
68


Halfverse: a     
yo du baheti pavaṇa
   
yo dʰa puññaṃ ca pāpaṃ ca

Halfverse: b     
vadava bramma-yiyava
   
bāhetvā brahmacariyavā

Halfverse: c     
sagʰa'i caradi loku
   
samkʰāya loke carati

Halfverse: d     
so du bʰikʰu du vucadi. (18)
   
sa ve bʰikkʰū ti vuccati.
         
B_27
Cross-Reference: Mv_III_422 
         
121 (472)Cross-Reference: Uv_32,_25 
Verse: 69  
69


Halfverse: a     
metra-vihari yo bʰikʰu

Halfverse: b     
prasanu budʰa-śaśaṇe
Cross-Reference: Uv_4,_28 
Cross-Reference: Uv_28,_8 
Cross-Reference: Thg_2,_1006cd 
Halfverse: c     
duṇadi pavaka dʰarma
   
dʰunati pāpake dʰamme

Halfverse: d     
druma-patra ba maduru. (19)
   
duma-pattaṃ va māluto.
         
B_28
         
122Cross-Reference: Uv_32,_20 
Cross-Reference: DP_368 
Verse: 70  
70


Halfverse: a     
metra-vihara yo bʰikʰu
   
mettā-vihārī yo bʰikkʰu

Halfverse: b     
prasanu budʰa-śaśaṇe
   
pasanno buddʰa-sāsane
Cross-Reference: Uv_4,_31 
Halfverse: c     
paḍiviǰu pada śada
   
adʰigaccʰe padaṃ santaṃ

Halfverse: d     
sagʰaravośamu suha. (20)
   
sarikʰārūpasamaṃ sukʰaṃ.
         
B_29
Cross-Reference: Mv_III_421 
         
123Cross-Reference: Mv_III_422,_6 
Verse: 71  
71


Halfverse: a     
udaga-citu yo bʰikʰu
   
udagra-citto sumanā

Halfverse: b     
abʰivuyu pri'apri'a
   
abʰibʰūya priyāpriyaṃ

Halfverse: c     
adʰikacʰi pada śada
   
ibid. I adʰigaccʰati padaṃ śāntaṃ

Halfverse: d     
akavuruṣa-sevida. (21)
   
akāpuruṣa-sevitaṃ.
Cross-Reference: Thg_649d 
   
akāpurisa-sevitaṃ.
         
B_30
         
124Cross-Reference: Uv_32,_23 
Cross-Reference: DP_381 
Verse: 72  
72


Halfverse: a     
pramoja-baholu yo bʰikʰu
   
pāmojja-bahulo bʰikkʰu.

Halfverse: b     
abʰivuyu pri'apri'a
Cross-Reference: Therī_196cd 
Halfverse: c     
adʰikacʰi pada śada
   
adʰigaccʰe padaṃ santaṃ

Halfverse: d     
aseyaṇe moyaka. (22)
   
asecanakam ojavaṃ.
Cross-Reference: Mv_III_421 
   
asecanaṃ ca mocanaṃ.
Cross-Reference: Uv_32,_21 
   
asecanaka-darśanam.
         
B_31
         
125Cross-Reference: Uv_4,_32 
Cross-Reference: DP_32 
Verse: 73  
73


Halfverse: a     
apramada-radu yo bʰikʰu
   
appamāda-rato bʰikkʰu

Halfverse: b     
pramadi bʰaya-daśima
   
pamāde bʰaya-dassiva
Cross-Reference: Uv_6,_7 
Halfverse: c     
abʰavu parihaṇa'i
   
abʰabbo parihānāya

Halfverse: d     
nivaṇaseva sadi'i. (23)
   
nibbānasseva santike.
         
B_32
         
126Cross-Reference: Uv_4,_29 
Cross-Reference: DP_31 
Verse: 74  
74


Halfverse: a     
apramada-radu yo bʰikʰu
   
appamāda-rato bʰikkʰu

Halfverse: b     
pramadi bʰaya-da[(sima)]
   
pamāde bʰaya-dassivā
         
202 126

Halfverse: c     
sañoya\ṇa (aṇu)-tʰu(l)a
   
sannojanam aṇuṃ-tʰūlaṃ
         
475 126

Halfverse: d     
ḍahu ag\i va gacʰadi. (24)
   
ḍahaṃ aggīva gaccʰati.
         
B_33
         
127Cross-Reference: Uv_31,_31 
Cross-Reference: DP_371 
Verse: 75  
75


Halfverse: a     
ja'i bʰikʰu ma yi pramati
   
jʰāya bʰikkʰu ca pamādo
         
(202)

Halfverse: b     
ma de kama-guṇa bʰametsu cita
   
te kāma-gune bʰavassu cittam

Halfverse: c     
ma loha guḍa gili pramata
   
loha-guḷaṃ gilī pamatto

Halfverse: d     
kani dukʰam ida di ḍaǰamaṇo. (25)
   
kandi dukkʰam idaṃ ti ḍayhamāno.
         
B_34
         
128Cross-Reference: Uv_26,_12 
Cross-Reference: DP_369 
Verse: 76  
76


Halfverse: a     
sija bʰikʰu ima nama
   
siñca bʰikkʰu imaṃ nāvaṃ

Halfverse: b     
sita di lahu bʰeṣidi
   
sittā te lahum essati

Halfverse: c     
cʰetva raka ji doṣa ji
   
cʰetvā rāgaṃ ca dosaṃ ca

Halfverse: d     
tado nivaṇa eṣidi. (26)
   
tato nibbānam ehisi.
         
B_35
Cross-Reference: Mv_III_421 
         
129Cross-Reference: Jāt_I_298 
Verse: 77  
77


Halfverse: a     
kodʰaṇa akidaña i
   
kodʰanā akataññu ca

Halfverse: b     
drohiṇi pa(r)i(va)ja'(i)
   
pisuṇā ca vibʰedikā
         
478

Halfverse: c     
brama-yirya cara bʰikʰu
   
brahmacariyam cara bʰikkʰu

         
465, 129

Halfverse: d     
same-sabudʰa-śaśaṇi. (27)
   
so sukʰaṃ na vlhāhlsl.
         
B_36
         
130Cross-Reference: DP_370 
Verse: 78  
78


Halfverse: a     
paja cʰina paje jahi
   
pañca cʰinde pañca jahe

Halfverse: b     
paja utvari-bʰava'i
   
pañca vuttari-bʰāvaye

Halfverse: c     
paja-ṣaǧadʰi'o bʰikʰu
   
pañca-sarigātigo bʰikkʰu

Halfverse: d     
oha-tiṇo di vucadi. (28)
   
ogʰa-tiṇṇo ti vuccati.
         
B_37
         
131Cross-Reference: Uv_32,_17 
Cross-Reference: DP_367 
Verse: 79  
79


Halfverse: a     
savaśu nama-ruvasa
   
sabbaso nāma-rūpasmiṃ

Halfverse: b     
yasa nasti mama'ida
   
yassa nattʰi mamāyitaṃ

Halfverse: c     
asata i na śoyadi
   
asatā ca na socati

Halfverse: d     
so hu bʰikʰu du vucadi. (29)
   
sa ve bʰikkʰū ti vuccati.
         
B_38
         
132Cross-Reference: Uv_33,_1 
Cross-Reference: DP_142 
Verse: 80  
80


Halfverse: a     
alagido ya vi care'a dʰamu
   
alarikato ce pi samaṃ careyya

Halfverse: b     
dadu śadu sañadu bramma-yari
   
santo danto niyato brahmacārī

Halfverse: c     
saveṣu bʰudeṣu niha'i daṇa
   
sabbesu bʰūtesu nidʰāya daṇḍaṃ

Halfverse: d     
so bramaṇo so ṣamaṇo so bʰikʰu. (30)
   
so brāhmaṇo so samaṇo sa bʰikkʰu.
         
B_39
Cross-Reference: Mv_III_412 
Cross-Reference: Divy_339 
         
133Cross-Reference: Uv_18,_21 
Cross-Reference: Sn_5 
Verse: 81  
81


Halfverse: a     
yo najakamo bʰavaṣ(u)1 sara
   
yo nājjʰagamā bʰavesu sāraṃ

Halfverse: b     
(v)iyi(ṇ)i p(u)pʰ(a) viva . . (puraṇa)
   
vicinaṃ puppʰam iva udumbaresu

Halfverse: c     
s(o) bʰikʰu jahadi (o) . . .
   
so bʰikkʰu jahāti ora-pāram
         
136a 133

Halfverse: d     
urako jiṇa \viva udumarṣ(u). (31)
   
urago Jlṇṇam Iva tacaṃ purāṇaṃ.
         
. . B 40
         
134Cross-Reference: Uv_32,_63 
Cross-Reference: Sn_1 
Verse: 82  
82


Halfverse: a     
yo upad(i)[(da)] (v)iṇedi kodʰu
   
yo uppatitaṃ vineti kodʰaṃ

Halfverse: b     
visaḍa . . . . . .
   
visataṃ sappavisaṃ va osadʰehi
         
204

Halfverse: c     
..... orupa(r)a
   
so bʰikkʰu jahāti ora-pāram
         
209

Halfverse: d     
urako jiṇa v . . ya puraṇa. (32)
   
uragoJIṇṇamlvatacaṃ purāṇaṃ.
         
B_41, 43
         
135Cross-Reference: Uv_18,_25 
Cross-Reference: Sn_4 
Verse: 83  
83


Halfverse: a     
yo maṇa udavahi aśeṣa
   
yo mānam udabbadʰī asesaṃ
Cross-Reference: Sn_2 
Halfverse: b     
bisa . . . . vikaśa
   
bʰisa-puppʰaṃ va saroruhaṃ vigayha

Halfverse: c     
so bʰikʰu jahadi (o) . para
   
so bʰikkʰu, ՚c.

Halfverse: d     
urako jiṇa viva tvaya puraṇa. (33)
         
B_42, 44
         
136Cross-Reference: Sn_3 
Verse: 84  
84


Halfverse: a     
yo taša udacʰa'i aśeṣa
   
yo taṇham udaccʰidā asesaṃ

Halfverse: b     
sa(r) . . . . . śoṣa'(i)tʰa
   
saritaṃ sīgʰasaraṃ visosayitvā

Halfverse: c     
so bʰikʰu jaha . ora-para
   
so bʰikkʰu, ՚c.

Halfverse: d     
urako jiṇa viva tvaya puraṇa. (34)
         
B_43~ 45
         
137Cross-Reference: Uv_32,_65 
Verse: 85  
85


Halfverse: a     
yo sarva-keleśa dala'itʰa
Cross-Reference: Sn_4 
Halfverse: b     
naḍa . . . . [(ma)]hoho
   
nala-setuṃ va sudubbalaṃ mahogʰo

Halfverse: c     
so . kʰ(u) (ja)hadi ora-para
   
so bʰikkʰu, ՚c.

Halfverse: d     
urako jina viva tvaya puraṇa. (35)
         
B_44, 46
         
138Cross-Reference: Sn_8_(?) 
Verse: 86  
86


Halfverse: a     
yo ecasari1 na precasari
   
yo naccasārī na paccasārī

Halfverse: b     
sar(v)a ('iha) (?) . . . .
   
sabbam accagamā imam papañcaṃ

Halfverse: c     
so bʰikʰu jaha . ora-para
   
so bʰikkʰu, ՚c.

Halfverse: d     
urako jiṇa viva tvaya puraṇa. (36)
         
B_47
         
139Cross-Reference: Uv_32,_57 
Cross-Reference: Sn_9 
Verse: 87  
87


Halfverse: a     
yo necasari na precasari
   
yo nāccasārī na paccasārī
         
134A

Halfverse: b     
sarvu vidadʰam ida di ñatva . \ku
   
sabbaṃ vitatʰam idaṃ ti ñatva loke
         
139

Halfverse: c     
so bʰikʰu jahadi ora-para
   
so bʰikkʰu, ՚c

Halfverse: d     
urako jiṇa viva tvaya puraṇa. (37)
         
B_48
         
140Cross-Reference: Uv_32,_77 
Cross-Reference: Sn_14 
Verse: 88  
88


Halfverse: a     
yasa aṇośe'a na sadi keyi
   
yassānusayā na santi keci
Cross-Reference: Sn_15 
Halfverse: b     
oru akamaṇa'i prace'a i
   
oraṃ āgamanāya paccayāse

Halfverse: c     
so bʰikʰu jahadi ora-para
   
so bʰikkʰu, ՚c.

Halfverse: d     
urako jiṇa viva tvayo puraṇa. (38)
         
B_49
         
141Cross-Reference: Uv_32,_75 
Cross-Reference: Sn_16 
Verse: 89  
89


Halfverse: a     
yasa vaṇaśe'a na sadi keyi
   
yassa vanatʰajā na santi keci

Halfverse: b     
viṇavana'u bʰava'i hedu-kapa
   
vinibandʰāya bʰavaya hetukappā

Halfverse: c     
so bʰikʰu jahadi ora-para
   
so bʰikkʰu, ՚c.

Halfverse: d     
urako jiṇa viva tvaya puraṇa. (39)
         
B_48, 50Cross-Reference: Uv_32,_72 
Cross-Reference: Sn_17 
Verse: 90  
90


Halfverse: a     
. . . . . . .
   
yo nīvaraṇe pahāya pañca
         
142

Halfverse: b     
. . ti(ṇa)-kadaka . (v)iśal(a)
   
anīgʰo tiṇṇa-katʰaṃkatʰo visa//o

Halfverse: c     
so bʰikʰu jahadi ora-para
   
so bʰikkʰu, ՚c.

Halfverse: d     
urako jiṇa viva tvaya puraṇa. (40)
         
7 ( 7
         
(in margin) 20 20.Next partThis text is part of the TITUS edition of Gandhari Dharmapada.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.