TITUS
White Yajur-Veda: Brhad-Aranyaka-Upanisad
Part No. 2
Previous part

Paragraph: 2    {= ŚBM 10.6.5.1}    {= ŚBK 16.3.2.1-7}
Verse: MK1 
Sentence: a    
naìvèhá kíṃ canā́gra āsīn.
   
~ evá~ ihá kím~ caná~ ágre~ āsīt~

Sentence: b    
mr̥tyúnaivèdám ā́vr̥tam āsīd aśanāyáyāśanāyā́ mr̥tyús.
   
mr̥tyúnā~ evá~ idám ā́vr̥tam āsīt~ aśanāyáyā~ aśanāyā́ mr̥tyús

Sentence: c    
tán máno 'kurutātmanvī́ syām íti.
   
tád~ mánas~ akuruta~ ātmanvī́ syām íti

Sentence: d    
'rcann acarat.
   
sás~ árcan~ acarat

Sentence: e    
tásyā́rcata ā́po 'jāyantā́rcate vaí me kám abʰūd íti.
   
tásya~ árcatas~ ā́pas~ ajāyanta~ árcate vaí me kám abʰūt~ íti

Sentence: f    
tád evā̀rkyàsyārkatváṃ.
   
tád evá~ arkyàsya~ arkatvám~

Sentence: g    
kám̐ ha vā́ asmai bʰavati,
   
kám~ ha vaí~ asmai bʰavati

Sentence: h          
evám etád arkyàsyārkatváṃ véda.
         
yás~ evám etád arkyàsya~ arkatvám~ véda

Verse: MK2 
Sentence: a    
ā́po vā́ arkás.
   
ā́pas~ vaí~ arkás

Sentence: b    
tád yád apā́m̐ śára ā́sīt,
   
tád yád apā́m~ śáras~ ā́sīt

Sentence: c          
tát sámahanyata,
         
tád~ sámahanyata

Sentence: d          
sā́ pr̥tʰivy àbʰavat.
         
sā́ pr̥tʰivī́~ abʰavat

Sentence: e    
tásyām aśrāmyat.
   
tásyām aśrāmyat

Sentence: f    
tásya śrāntásya taptásya téjo ráso níravartatāgníḥ.
   
tásya śrāntásya taptásya téjas~ rásas~ níravartata~ agnís~

Verse: MK3 
Sentence: a    
tredʰā̀tmā́naṃ vyàkurutādityáṃ tr̥tī́yaṃ,
   
tredʰā́~ ātmā́nam~ vyàkuruta~ ādityám~ tr̥tī́yam~

Sentence: b          
vāyúṃ tr̥tī́yam̐.
         
vāyúm~ tr̥tī́yam~

Sentence: c    
eṣá prāṇás tredʰāvihitás.
   
eṣá prāṇás tredʰāvihitás

Sentence: d    
tásya prā́cī dík śíro 'saú cāsaú cermā́v;
   
tásya prā́cī dík śíras~ asaú ca~ asaú ca~ īrmaú~

Sentence: e       
átʰāsya pratī́cī dík púccʰam,
      
átʰa~ asya pratī́cī dík púccʰam

Sentence: f          
asaú cāsaú ca saktʰyaù;
         
asaú ca~ asaú ca saktʰyaù

Sentence: g       
dákṣiṇā códīcī ca pārśvé,
      
dákṣiṇā ca~ údīcī ca pārśvé

Sentence: h          
dyaúṣ pr̥ṣṭʰám,
         
dyaús~ pr̥ṣṭʰám

Sentence: i          
antárikṣam udáram,
         
antárikṣam udáram

Sentence: j          
iyám úraḥ,
         
iyám úras~

Sentence: k          
eṣò 'psú prátiṣṭʰito.
         
eṣás~ apsú prátiṣṭʰitas~

Sentence: l    
yátra kvà caíti,
   
yátra kvà ca~ éti

Sentence: m          
tád evá prátitiṣṭʰaty eváṃ vidvā́n.
         
tád evá prátitiṣṭʰati~ evám~ vidvā́n

Verse: MK4 
Sentence: a    
'kāmayata:
   
sás~ akāmayata

Sentence: b       
dvitī́yo ma ātmā́ jāyetéti.
      
dvitī́yas~ me~ ātmā́ jāyeta~ íti

Sentence: c    
mánasā vā́caṃ mitʰunám̐ sámabʰavad aśanāyā́ṃ mr̥tyús.
   
mánasā vā́cam~ mitʰunám~ sámabʰavat~ aśanāyā́m~ mr̥tyús

Sentence: d    
tád yád réta ā́sīt,
   
tád yád rétas~ ā́sīt

Sentence: e          
saṃvatsarò 'bʰavan.
         
saṃvatsarás~ abʰavat~

Sentence: f    
ha purā́ tátaḥ saṃvatsará āsa.
   
ha purā́ tátas~ saṃvatsarás~ āsa

Sentence: g    
tám etā́vantaṃ kālám abibʰar yā́vānt saṃvatsarás.
   
tám etā́vantam~ kālám abibʰar yā́vān~ saṃvatsarás

Sentence: h    
tám etā́vataḥ kālásya parástād asr̥jata.
   
tám etā́vatas~ kālásya parástād asr̥jata

Sentence: i    
táṃ jātám abʰivyā́dadāt;
   
tám~ jātám abʰivyā́dadāt

Sentence: j       
bʰā́ṇ akarot,
      
bʰā́ṇ akarot

Sentence: k          
saìvá vā́g abʰavat.
         
sā́~ evá vā́g abʰavat

Verse: MK5 
Sentence: a    
aikṣata:
   
sás~ aikṣata

Sentence: b       
yádi vā́ imám abʰimam̐syé,
      
yádi vaí~ imám abʰimam̐syé

Sentence: c          
kánīyó 'nnaṃ kariṣya íti.
         
kánīyas~ ánnam~ kariṣye~ íti

Sentence: d    
táyā vācā́ ténātmánedám̐ sárvam asr̥jata,
   
táyā vācā́ téna~ ātmánā~ idám~ sárvam asr̥jata

Sentence: e          
yád idáṃ kíñcárco yájūm̐ṣi sā́māni cʰándām̐si yajñā́n prajā́ṃ paśū́nt.
         
yád idám~ kíñca~ ŕ̥cas~ yájūm̐ṣi sā́māni cʰándām̐si yajñā́n prajā́m~ paśū́n~

Sentence: f    
yád-yad evā́sr̥jata,
   
yád-yad evá~ ásr̥jata

Sentence: g          
tát-tad áttum adʰriyata.
         
tát-tad áttum adʰriyata

Sentence: h    
sárvaṃ vā́ attī́ti,
   
sárvam~ vaí~ atti~ íti

Sentence: i          
tád áditer adititvám̐.
         
tád ádites~ adititvám~

Sentence: j    
sárvasyāttā́ bʰavati,
   
sárvasya~ attā́ bʰavati

Sentence: k          
sárvam asyā́nnaṃ bʰavati,
         
sárvam asya~ ánnam~ bʰavati

Sentence: l          
evám etád áditer adititváṃ véda.
         
yás~ evám etád ádites~ adititvám~ véda

Verse: MK6 
Sentence: a    
'kāmayata:
   
sás~ akāmayata

Sentence: b       
bʰū́yasā yajñéna bʰū́yo yajeyéti.
      
bʰū́yasā yajñéna bʰū́yas~ yajeya~ íti

Sentence: c    
'śrāmyat,
   
sás~ aśrāmyat

Sentence: d          
tápo 'tapyata.
         
tápas~ atapyata

Sentence: e    
tásya śrāntásya taptásya yáśo vīryàm údakrāmat.
   
tásya śrāntásya taptásya yáśas~ vīryàm údakrāmat

Sentence: f    
prāṇā́ vaí yáśo vīryàṃ.
   
prāṇā́s~ vaí yáśas~ vīryàm~

Sentence: g    
tát prāṇéṣū́tkrānteṣu śárīram̐ śváyitum adʰriyata;
   
tád~ prāṇéṣu~ útkrānteṣu śárīram~ śváyitum adʰriyata

Sentence: h       
tásya śárīra evá mána āsīt.
      
tásya śárīre~ evá mánas~ āsīt

Verse: MK7 
Sentence: a    
'kāmayata:
   
sás~ akāmayata

Sentence: b       
médʰyaṃ ma idám̐ syād,
      
médʰyam~ me~ idám~ syāt~

Sentence: c          
ātmanvy ànéna syām íti.
         
ātmanvī́~ anéna syām íti

Sentence: d    
tátó 'śvaḥ sámabʰavad.
   
tátas~ áśvas~ sámabʰavat~

Sentence: e    
yád áśvat,
   
yád áśvat

Sentence: f          
tán médʰyam abʰūd íti.
         
tád~ médʰyam abʰūt~ íti

Sentence: g    
tád evā̀śvamedʰásyāśvamedʰatvám.
   
tád evá~ aśvamedʰásya~ aśvamedʰatvám

Sentence: h    
eṣá ha vā́ aśvamedʰáṃ veda,
   
eṣá ha vaí~ aśvamedʰám~ veda

Sentence: i          
enam eváṃ véda.
         
yás~ enam evám~ véda

Verse: M8/K7 
Sentence: a    
tám ánavarudʰyevāmanyata.
   
tám ánavarudʰya~ iva~ amanyata

Sentence: b    
tám̐ saṃvatsarásya parástād ātmána ā́labʰata,
   
tám~ saṃvatsarásya parástād ātmáne~ ā́labʰata

Sentence: c          
paśū́n devátābʰyaḥ prátyauhat.
         
paśū́n devátābʰyas~ prátyauhat

Sentence: d    
tásmāt sarvadevatyàṃ prókṣitaṃ prājāpatyám ā́labʰanta.
   
tásmād~ sarvadevatyàm~ prókṣitam~ prājāpatyám ā́labʰante~

Sentence: e    
eṣá vā́ aśvamedʰó eṣá tápati;
   
eṣá vaí~ aśvamedʰás~ yás~ eṣá tápati

Sentence: f       
tásya saṃvatsará ātmā̀yám agnír arkás,
      
tásya saṃvatsarás~ ātmā́~ ayám agnís~ arkás

Sentence: g          
tásyemé lokā́ ātmā́nas.
         
tásya~ imé lokā́s~ ātmā́nas

Sentence: h    
tā́v etā́v arkāśvamedʰaú,
   
taú~ etaú~ arkāśvamedʰaú

Sentence: i          
púnar ékaivá devátā bʰavati,
         
púnar ékā~ evá devátā bʰavati

Sentence: j          
mr̥tyúr evā́pa punarmr̥tyúṃ jayati,
         
mr̥tyús~ evá~ ápa punarmr̥tyúm~ jayati

Sentence: k          
naìnaṃ mr̥tyúr āpnoti,
         
~ enam~ mr̥tyús~ āpnoti

Sentence: l          
mr̥tyúr asyātmā́ bʰavaty,
         
mr̥tyús~ asya~ ātmā́ bʰavati

Sentence: m          
sárvam ā́yur ety,
         
sárvam ā́yus~ eti~

Sentence: n          
etā́sāṃ devátānām éko bʰavati,
         
etā́sām~ devátānām ékas~ bʰavati

Sentence: o          
eváṃ véda.
         
yás~ evám~ véda

Next partThis text is part of the TITUS edition of White Yajur-Veda: Brhad-Aranyaka-Upanisad.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.