TITUS
Black Yajur-Veda: Taittiriya-Aranyaka
Part No. 2
Previous part

Anuvaka: 2 
Anuvāka II
Dasati: P1/M4 
Kandika: (1)    
smŕ̥tiḥ pratyákṣam aitihyā̀m {Thus Cand M. P: -hyám. A svarita has been omitted in printing.} / ánumānaś catuṣṭayám /
   
etáir ā́dityamaṇḍalam / sárvair eva vídʰāsyate /
Kandika: (2)    
sū́ryo márīcīm ā́datte / sárvásmād bʰúvanād adʰí /
   
tásyā́ḥ pā́káviśeṣeṇá {P gives an anudātta under -ṇa., which makes no sense: presumably a misprint.} / smr̥táṃ kālaviśéṣaṇam /
Kandika: (3)    
nadī́va prábʰavāt cít / akṣáyyāt syandaté yatʰā // P1 = M4 {Unless otherwise indicated, C concurrs with P.} //

Dasati: P2/M5    
tā́ṃ nádyó 'bʰí samāyantí / sorúḥ sátī na nivártate /
Kandika: (4)    
eváṃ nānā́samuttʰānā́ḥ / kālā́ḥ saṃvatsaráṁ {M: saṃvatsaraṁṁ .} śritā́ḥ /
   
áṇúśáś ca mahaśaś / sárve samavayánTRi tam /
Kandika: (5)    
t@áiḥ sarv@áiḥ {M: t@áis sarv@áiḥ} samāviṣṭaḥ / urúḥ {M: ūrús. P reports a variant ūruḥ.} sán na nivártate /
   
ádʰí sáṃvátsaraṃ vidyā́t / tád éva lakṣaṇé // P2 = M5 //

Dasati: P3/M6 
Kandika: (6)    
áṇúbʰíś mahadbʰiś ca / samā́rūḍʰaḥ pradŕ̥śyate /
   
sáṃvátsáráḥ pratyakṣeṇá {Thus C and M. P: pratyakṣéṇá (misprint?).} nādʰísattvaḥ pradŕ̥śyate /
Kandika: (7)    
paṭáro víklidʰaḥ piṅgáḥ / etád varuṇalákṣaṇam /
   
yátráitad upadŕ̥śyate / sahásraṃ tatra nī́yate /
Kandika: (8)    
ékáṁ śíró nāmā mukʰé / kr̥tsnáṃ tad r̥tulákṣaṇam // P3 = M6 //

Dasati: P4/[M7]    
úbʰáyátáḥ {M: úbʰáyátás.} sáptendriyāṇí / jalpítaṃ {C: jalpítan.} tv eva díhyate /
Kandika: (9)    
śúklákŕ̥ṣṇé sáṃvatsarasyá / dákṣíṇávā́mayoḥ pārśváyóḥ /
   
tásyaiṣā́ bʰávati /
Kandika: (10) 
{M includes this in the preceding @mantra. P's iti and C's numbering concurr here.}   ṣukráṃ te anyád yajatáṃ te anyát / víṣurūpe áhanī gʰáur ivāsi /
   
víśvā māyā́ ávasi svadʰāvaḥ / bʰadrā́ te pūṣann ihá rātír astv íti /
Kandika: (11/M10)    
nā́tra bʰúvavam / pūṣā́ / paśávaḥ / nā́dítyáḥ {Thus C. P: nā́''dítyáḥ; M: nā́dítyás.} sáṃvátsárá évá prátyákṣéṇá príyátámaṃ vidyā́t / étád vái sáṃvátsárásyá príyátamaṁ rūpám / 'syá máhā́n ártʰá útpátsyámāno bʰaváti / ídáṃ púṇyáṃ kuruṣvetí / tám ā́háraṃ dadyā́t // P4 = [M7] {Inconsistently, M omits the khaṇḍikā numbering here.} //

   
yatʰā lakṣaṇá r̥tulákṣaṇaṃ bʰúvanaṁ saptá ca -- 2 ---


Next partThis text is part of the TITUS edition of Black Yajur-Veda: Taittiriya-Aranyaka.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.