TITUS
Black Yajur-Veda: Baudhayana-Dharmasutra
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 
Paragraph: 5 
Verse: 1    atʰa snātakasya //
Verse: 2    
antarvāsa uttarīyam //
Verse: 3    
vaiṇavaṃ daṇḍaṃ \dʰārayet //
Verse: 4    
sa-udakaṃ ca kamaṇḍalum //
Verse: 5    
dvi-yajñopavītī //
Verse: 6    
uṣṇīṣam ajinam uttarīyam upānahau cʰattraṃ ca_upāsanaṃ darśapūrṇamāsau //
Verse: 7    
parvasu ca keśa-śmaśru-loma-nakʰa-vāpanam //
Verse: 8    
tasya vr̥ttiḥ //
Verse: 9    
brāhmaṇa-rājanya-vaiśya-ratʰakāreṣv āmaṃ \lipseta //
Verse: 10    
bʰaikṣaṃ //
Verse: 11    
vāgyatas \tiṣṭʰet //
Verse: 12    
sarvāṇi ca_asya deva-pitr̥-saṃyuktāni pākayajña-saṃstʰāni bʰūtikarmāni \kurvīta_iti //
Verse: 13    
etena vidʰinā prajāpateḥ parameṣṭʰinaḥ parama-r̥ṣayaḥ paramāṃ kāṣṭʰāṃ \gaccʰanti_iti baudʰāyanaḥ //


Next partThis text is part of the TITUS edition of Black Yajur-Veda: Baudhayana-Dharmasutra.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.