TITUS
Vikramacarita (MR)
Part No. 2
Previous part

Chapter: F2 
II. Frame-Story: Second Section
King Bhartr̥hari and the fruit that gave immortality
Metrical Recension of ii


Paragraph: 1 
Line: 1    asti vistr̥tasaṃpattiḥ pr̥tʰvīmaṇḍalamaṇḍanā
Line: 2    
suparvalayasaubʰāgyaṃ jayiny ujjayinī purī.
Line: 3    
anuje vikramāditye yuvarāje 'nuvartini,
Line: 4    
rājā bʰartr̥harir nāma kāntājanamanoharaḥ.
Line: 5    
anaṅgasenā mahiṣī mānyā bʰartr̥hareḥ priyā;
Line: 6    
tasyām āsaktahr̥dayo 'nyad veda sa bʰūpatiḥ.
Line: 7    
tasminn eva pure kaścid dvijo durgatipīḍitah,
Line: 8    
cirakālaṃ tapas taptvā bʰadrakālīm atoṣayat.
Line: 9    
varārtʰaṃ prerito devyā kasmim̐ścit kāraṇāntare
Line: 10    
vismr̥tya svābʰilaṣitam amartyatvam ayācata.
Line: 11    
tato dattvā pʰalaṃ divyaṃ sahāsaṃ devatā 'bravīt:
Line: 12    
yadi bʰaksed bʰavān vipra, bʰaved amarasaṃnibʰaḥ.
Line: 13    
dvayor 'pi bahūnāṃ na pʰalaṃ pʰaladaṃ bʰavet;
Line: 14    
ekopayojyam evai 'tad iti sadyas tirodadʰe.
Line: 15    
tato nijagr̥haṃ prāptaṃ; bʰāryā pratyudgatā mudā;
Next partThis text is part of the TITUS edition of Vikramacarita (MR).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.