TITUS
Bhaskara, Bijaganita
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2    
[śūnya-ṣaṣ-vidʰam]


Verse: 16    kʰa-yoge viyoge dʰana-r̥ṇam tatʰā eva cyutam śūnya-tas tad-viparyāsam eti // [bʰujaṅgaprayāta - ab; cd = 18]
Verse: 17    
rūoa-trayam svam kṣaya-gam ca kʰam ca kim syāt kʰa-yuktam vada kʰa-cyutam ca // [indravajrā - ab; cd = 19]
Verse: 18    
vadʰa-ādau viyat kʰasya kʰam kʰena gʰāte kʰa-hāras bʰavet kʰena bʰaktas ca rāśis // [bʰujaṅgaprayāta - cd; ab = 16]
Verse: 19    
dvi-gʰnam tri-hr̥t kʰam kʰa-hr̥tam trayam ca śūnyasya vargam vada me padam ca // [indravajrā - cd; ab = 17]
Verse: 20a    
asmin vikāras kʰa-hareṇa rāśau api praviṣṭeṣu api niḥsr̥teṣu /
Verse: 20c    
bahuṣu api syāt laya-sr̥ṣṭi-kāle anante acyute bʰbūta0gaṇeṣu yad-vat // [upajāti]


Next partThis text is part of the TITUS edition of Bhaskara, Bijaganita.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 8.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.