TITUS
Pedeir keinc y Mabinogi
Part No. 2
Previous part

Chapter: BUL  
Page of edition: 29  
Branwen uerch Lyr


Line: 1        BENDIGEIDURAN uab Llyr, a oed urenhin
Line: 2     
coronawc ar yr ynys hon, ac ardyrchawc o goron
Line: 3     
Lundein. A frynhawngueith yd oed yn Hardlech
Line: 4     
yn Ardudwy, yn llys idaw. Ac yn eisted yd oedynt ar
Line: 5     
garrec Hardlech, uch penn y weilgi, a Manawydan uab
Line: 6     
Llyr y urawt y gyt ac ef, a deu uroder un uam ac ef,
Line: 7     
Nissyen, ac Efnyssyen, a guyrda y am hynny, mal y
Line: 8     
gwedei ynghylch brenhin.

Line: 9        
Y deu uroder un uam ac ef, meibon oedyn y
Line: 10     
Eurosswyd o'e uam ynteu Penardun, uerch Ueli uab
Line: 11     
Mynogan. A'r neill o'r gueisson hynny, gwas da oed;
Line: 12     
ef a barei tangneued y rwg y deu lu, ban uydynt lidyawcaf;
Line: 13     
sef oed hwnnw Nissyen. Y llall a barei ymlad y
Line: 14     
rwng y deu uroder, ban uei uwyaf yd ymgerynt.

Line: 15        
Ac ual yd oedynt yn eisted yuelly, wynt a welynt
Line: 16     
teir llong ar dec, yn dyuot o deheu Iwerdon, ac yn
Line: 17     
kyrchu parth ac attunt, Ms. page: 39  a cherdet rugyl ebrwyd
Line: 18     
ganthunt: y gwynt yn eu hol, ac yn nessau yn ebrwyd
Line: 19     
attunt. "Mi a welaf longeu racco," heb y brenhin, "ac
Line: 20     
yn dyuot yn hy parth a'r tir. Ac erchwch y wyr y llys
Line: 21     
wiscaw amdanunt, a mynet y edrych pa uedwl yw yr
Line: 22     
eidunt." Y gwyr a wiscawd amdanunt ac a nessayssant
Line: 23     
attunt y wayret. Gwedy guelet y llongeu o agos, diheu
Page of edition: 30   Line: 1     
oed ganthunt na welsynt eiryoet llongeu gyweirach eu
Line: 2     
hansawd noc wy. Arwydon tec, guedus, arwreid o bali
Line: 3     
oed arnunt.

Line: 4        
Ac ar hynny, nachaf un o'r llongeu yn raculaenu rac
Line: 5     
y rei ereill, ac y guelynt dyrchauael taryan, yn uch no
Line: 6     
bwrd y llong, a swch y taryan y uynyd yn arwyd tangneued.
Line: 7     
Ac y nessawys y gwyr attunt, ual yd ymglywynt
Line: 8     
ymdidan. Bwrw badeu allan a wnaethont wynteu, a
Line: 9     
nessau parth a'r tir, a chyuarch guell y'r brenhin. E
Line: 10     
brenhin a'e clywei wynteu o'r lle yd oed ar garrec uchel
Line: 11     
uch eu penn, "Duw a rodo da ywch," heb ef, "a
Line: 12     
grayssaw wrthywch. Pieu yniuer y llongeu hynn, a
Line: 13     
phwy yssyd pennaf arnunt wy?" "Arglwyd," heb
Line: 14     
wynt, "mae ymma Matholwch brenhin Iwerdon, ac ef
Line: 15     
bieu y llongeu." "Beth," heb y brenhin, "a uynnhei
Line: 16     
ef? A uyn ef dyuot y'r tir?" "Na uynn, Arglwyd,"
Line: 17     
heb wynt, "negessawl Ms. page: 40  yw wrthyt ti, onyt y neges a
Line: 18     
geif." "By ryw neges yw yr eidaw ef?" heb y brenhin.
Line: 19     
"Mynnu ymgyuathrachu a thidy, Arglwyd," heb wynt.
Line: 20     
"Y erchi Branwen uerch Lyr y doeth, ac os da genhyt
Line: 21     
ti, ef a uyn ymrwymaw ynys y Kedeirn ac Iwerdon y
Line: 22     
gyt, ual y bydynt gadarnach." "Ie," heb ynteu, "doet
Line: 23     
y'r tir, a chynghor a gymerwn ninheu am hynny." Yr
Line: 24     
atteb hwnnw a aeth ataw ef. "Minheu a af yn llawen,"
Line: 25     
heb ef. Ef a doeth y'r tir, a llawen uuwyt wrthaw; a
Line: 26     
dygyuor mawr uu yn y llys y nos honno, y rwng e yniuer
Line: 27     
ef ac yniuer y llys.

Line: 28        
Yn y lle trannoeth, kymryt kynghor. Sef a gahat
Line: 29     
yn y kynghor, rodi Branwen y Uatholwch. A honno
Page of edition: 31   Line: 1     
oed tryded prif rieni yn yr ynys hon; teccaf morwyn yn
Line: 2     
y byt oed. A gwneuthur oed yn Aberfraw y gyscu
Line: 3     
genti, ac odyno y kychwyn. Ac y kychwynassant yr
Line: 4     
yniueroed hynny parth ac Aberfraw, Matholwch a'y
Line: 5     
yniueroed yn y llongheu, Bendigeituran a'y niuer ynteu
Line: 6     
ar tir, yny doethant hyt yn Aberfraw. Yn Aberfraw
Line: 7     
dechreu y wled, ac eisted. Sef ual yd eistedyssant,
Line: 8     
brenhin Ynys y Kedeirn, a Manawydan uab Llyr o'r
Line: 9     
neill parth idaw, a Matholwch o'r parth arall, a Branwen
Line: 10     
uerch Lyr gyt ac ynteu.

Line: 11        
Nyt ymywn ty yd oydynt, namyn ymywn palleu.
Line: 12     
Ny angassei Uendigeituran eiryoet ymywn ty.

Line: 13        
Ms. page: 41  A'r gyuedach a dechreussant. Dilit y gyuedach
Line: 14     
a wnaethant ac ymdidan. A phan welsant uot yn well
Line: 15     
udunt kymryt hun no dilyt kyuedach, y gyscu yd aethant.
Line: 16     
A'r nos honno y kyscwys Matholwch gan Uranwen.
Line: 17     
A thrannoeth, kyuodi a orugant pawb o niuer y llys; a'r
Line: 18     
swydwyr a dechreusant ymaruar am rannyat y meirych
Line: 19     
a'r gweisson. Ac eu rannu a wnaethant ym pob kyueir
Line: 20     
hyt y mor. Ac ar hynny dydgueith, nachaf Efnyssen
Line: 21     
[y] gwr anagneuedus a dywedassam uchot, yn dywanu
Line: 22     
y lety meirch Matholwch, a gouyn a wnaeth, pioed y
Line: 23     
meirch. "Meirych Matholwch brenhin Iwerdon yw y
Line: 24     
rei hyn," heb wy. "Beth a wnant wy yna?" heb ef.
Line: 25     
"Yma y mae brenhin Iwerdon, ac yr gyscwys gan
Line: 26     
Uranwen dy chwaer, a'y ueirych yw y rei hynn." "Ay
Line: 27     
yuelly y gwnaethant wy am uorwyn kystal a honno, ac
Line: 28     
yn chwaer y minheu, y rodi heb uyghanyat i? Ny
Page of edition: 32   Line: 1     
ellynt wy tremic uwy arnaf i," heb ef. Ac yn hynny
Line: 2     
guan y dan y meirych, a thorri y guefleu wrth y danned
Line: 3     
udunt, a'r clusteu wrth y penneu, a'r rawn wrth y keuyn;
Line: 4     
ac ny caei graf ar yr amranneu, eu llad wrth yr ascwrn.
Line: 5     
A gwneuthur anfuryf ar y meirych yuelly, hyd nat oed
Line: 6     
rym a ellit a'r meirych.

Line: 7        
E chwedyl a doeth at Uatholwch. Sef ual y doeth,
Line: 8     
dywedut Ms. page: 42  anfuruaw y ueirych ac eu llygru, hyt nat
Line: 9     
oed un mwynyant a ellit o honunt. "Ie, Arglwyd," heb
Line: 10     
un, "dy waradwydaw yr a wnaethpwyt, a hynny a
Line: 11     
uynhir y wneuthur a thi." "Dioer, eres genhyf, os uy
Line: 12     
gwaradwydaw a uynhynt, rodi morwyn gystal, kyuurd,
Line: 13     
gyn anwylet gan y chenedyl, ac a rodyssant ym."
Line: 14     
"Arglwyd," heb un arall, "ti a wely dangos ef. Ac nyt
Line: 15     
oes it a wnelych, namyn kyrchu dy longeu." Ac ar
Line: 16     
hynny arouun y longeu a wnaeth ef.

Line: 17        
E chwedyl a doeth at Uendigeituran, bot Matholwch
Line: 18     
yn adaw y llys, heb ouyn, heb ganhyat. A chenadeu a
Line: 19     
aeth y ouyn idaw, paham oed hynny. Sef kennadeu a
Line: 20     
aeth, Idic uab Anarawc, ac Eueyd Hir. Y guyr hynny
Line: 21     
a'y godiwawd, ac a ouynyssant idaw, pa darpar oed yr
Line: 22     
eidaw, a pha achaws yd oed yn mynet e ymdeith.
Line: 23     
"Dioer," heb ynteu, "pei ys gwypwn, ny down yma.
Line: 24     
Cwbyl waradwyd a geueis. Ac ny duc neb kyrch waeth
Line: 25     
no'r dugum ymma. A reuedawt rygyueryw a mi."
Line: 26     
"Beth yw hynny?" heb wynt. "Rodi Bronwen uerch
Line: 27     
Lyr ym, yn tryded prif rieni yr ynys honn, ac yn uerch
Line: 28     
y urenhin Ynys y Kedeyrn, a chyscu genthi, a gwedy
Page of edition: 33   Line: 1     
hynny uy gwaradwydaw. A ryued oed genhyf, nat kyn
Line: 2     
rodi morwyn gystal a honno ym, y gwneit y Ms. page: 43  gwaradwyd
Line: 3     
a wnelit ym." "Dioer, Arglwyd, nyt o uod y neb a
Line: 4     
uedei y llys," heb wynt, "na neb o'e kynghor y
Line: 5     
gwnaet[h]pwyt y gwaradwyd hwnnw yt. A chyt bo
Line: 6     
gwaradwyd gennyt ti hynny, mwy yw gan Uendigeituran
Line: 7     
no chenyt ti, y tremic hwnnw a'r guare." "Ie," heb ef,
Line: 8     
"mi a tebygaf. Ac eissoes ni eill ef uy niwaradwydaw i
Line: 9     
o hynny."

Line: 10        
E gwyr hynny a ymchwelwys a'r atteb hwnnw, parth
Line: 11     
a'r lle yd oed Uendigeituran, a menegi idaw yr atteb a
Line: 12     
diwedyssei Uatholwch. "Ie," heb ynteu, "nyt oes
Line: 13     
ymwaret e uynet ef yn anygneuedus, ac nys gadwn."
Line: 14     
"Ie, Arglwyd," heb wy, "anuon etwa genhadeu yn y ol."
Line: 15     
"Anuonaf," heb ef. "Kyuodwch, Uanawydan uab Llyr,
Line: 16     
ac Eueyd Hir, ac Unic Glew Yscwyd, ac ewch yn y ol,"
Line: 17     
heb ef, "a menegwch idaw, ef a geif march iach am pob
Line: 18     
un o'r a lygrwyt; ac y gyt a hynny, ef a geif yn wynepwerth
Line: 19     
idaw, llathen aryant a uo kyuref [a'e uys bychan]
Line: 20     
a chyhyt ac ef e hun, a chlawr eur kyflet a'y wyneb; a
Line: 21     
menegwch ydaw pa ryw wr a wnaeth hynny, a phan yw
Line: 22     
o'm anuod inheu y gwnaethpwyt hynny; ac y may
Line: 23     
brawt un uam a mi a wnaeth hynny, ac nat hawd genhyf
Line: 24     
i na'e lad na'e diuetha; a doet y ymwelet a mi," heb ef,
Line: 25     
"a mi a wnaf y dangneued ar y llun Ms. page: 44  y mynho e hun."

Line: 26        
E kennadeu a aethant ar ol Matholwch, ac a uanagyssant
Line: 27     
idaw yr ymadrawd hwnnw yn garedic, ac ef a'e
Line: 28     
guerendewis. "A wyr," heb ef, "ni a gymerwn gynghor."
Line: 29     
Ef a aeth yn y gynghor; sef kynghor a uedylyssant, --os
Page of edition: 34   Line: 1     
gwrthot hynny a wnelynt, bot yn tebygach ganthunt cael
Line: 2     
kywilid a uei uwy, no chael iawn a uei uwy. A disgynnu,
Line: 3     
a wnaeth ar gymryt hynny. Ac y'r llys y deuthant yn
Line: 4     
dangneuedus. A chyweiraw y pebylleu a'r palleu a
Line: 5     
wnaethant udunt ar ureint kyweirdeb yneuad, a mynet y
Line: 6     
uwyta. Ac ual y dechreuyssant eisted ar dechreu y wled,
Line: 7     
yd eistedyssant yna.

Line: 8        
A dechreu ymdidan a wnaeth Matholwch a Bendigeituran.
Line: 9     
Ac nachaf yn ardiawc gan Uendigeituran
Line: 10     
yr * ymdidan, ac yn drist, a gaei gan Uatholwch, a'y
Line: 11     
lywenyt yn wastat kyn no hynny. A medylyaw a
Line: 12     
wnaeth, bot yn athrist gan yr unben uychanet a gawssei
Line: 13     
o iawn am y gam. "A wr," heb y Bendigeiduran, "nit
Line: 14     
wyt gystal ymdidanwr heno ac un nos. Ac os yr
Line: 15     
bychanet genhyt ti dy iawn, ti a gehy ychwanegu yt
Line: 16     
wrth dy uynnu, ac auory talu dy ueirch yt." "Arglwyd,"
Line: 17     
heb ef, "Duw a dalo yt." "Mi a delediwaf dy iawn
Line: 18     
heuyt yt," heb y Bendigeituran. "Mi a rodaf yt peir;
Line: 19     
a chynnedyf y peir yw, Ms. page: 45  y gwr a lader hediw yt, y
Line: 20     
uwrw yn y peir, ac erbyn auory y uot yn gystal ac y bu
Line: 21     
oreu, eithyr na byd llyueryd ganthaw." A diolwch a
Line: 22     
wnaeth ynteu hynny, a diruawr lywenyd a gymerth
Line: 23     
ynteu o'r achaws hwnnw. A thrannoeth y talwyt y
Line: 24     
ueirych idaw, tra barhawd meirych dof. Ac odyna y
Line: 25     
kyrchwyt ac ef kymwt arall, ac y talwyt ebolyon ydaw,
Line: 26     
yny uu gwbyl idaw y dal. Ac wrth hynny y dodet ar y
Line: 27     
kymwt hwnnw o hynny allan, Tal Ebolyon.

Page of edition: 35  
Line: 1        
A'r eil nos, eisted y gyt a wnaethant. "Arglwyd,"
Line: 2     
heb y Matholwch, "pan doeth yti y peir a rodeist y mi?"
Line: 3     
"E doeth im," heb ef, "y gan wr a uu y'th wlat ti. Ac ni
Line: 4     
wn na bo yno y caffo." "Pwy oed hwnnw?" heb ef.
Line: 5     
"Llassar Llaes Gyfnewit," heb ef. "A hwnnw a doeth
Line: 6     
yma o Iwerdon, a Chymidei Kymeinuoll, y wreic, y gyt
Line: 7     
ac ef, ac a dianghyssant o'r ty hayarn yn Iwerdon, pan
Line: 8     
wnaethpwyt yn wenn yn eu kylch, ac y dianghyssant
Line: 9     
odyno. Ac eres gynhyf i, ony wdosti dim y wrth
Line: 10     
hynny." "Gwn, Arglwyd," heb ef, "a chymeint ac a
Line: 11     
wnn, mi a'e managaf y ti. Yn hela yd oedwn
Line: 12     
yn Iwerdon, dydgueith, ar benn gorssed * uch penn llyn oed
Line: 13     
yn Iwerdon, a Llyn y Peir y gelwit. A mi a welwn gwr
Line: 14     
melyngoch, mawr, yn dyuot o'r llyn, a pheir ar y geuyn.
Line: 15     
A gwr heuyt athrugar, mawr, a drygweith anorles arnaw
Line: 16     
oed; a gwreic yn y ol; ac ot Ms. page: 46  oed uawr ef, mwy dwyweith
Line: 17     
oed y wreic noc ef. A chyrchu ataf a wnaethant, a
Line: 18     
chyuarch uell im." "Ie," heb y mi, "pa gerdet yssyd
Line: 19     
arnawch chwi? ʽLlyna gerdet yssyd arnam ni, Arglwyd,'
Line: 20     
heb ef, ʽy wreic honn,' heb ef, ʽym penn pethewnos a
Line: 21     
mis, y byd beichogi idi, a'r mab a aner yna o'r torllwyth
Line: 22     
hwnnw, ar benn y pethewnos a'r mis, * y byd gwr ymlad
Line: 23     
llawn aruawc.' Y kymereis inheu wyntwy arnaf, yu
Line: 24     
gossymdeithaw: y buant ulwydyn gyt a mi. Yn y
Line: 25     
ulwydyn y keueis yn diwarauun wynt; o hynny allann y
Line: 26     
guarauunwyt im. A chyn penn y pedwyryd [mis] * wynt
Line: 27     
eu hun yn peri eu hatcassu, ac anghynwys yn y wlat, yn
Page of edition: 36   Line: 1     
gwneuthur sarahedeu, ac yn eighaw, ac yn gouudyaw
Line: 2     
guyrda a gwragedda. O hynny allan y dygyuores uyg
Line: 3     
kyuoeth am ym pen, y erchi im ymuadeu ac wynt, a
Line: 4     
rodi dewis im, ae uyg kyuoeth, ae wynt. E dodeis inheu
Line: 5     
ar gynghor uy gwlat beth a wneit amdanunt. Nyd eynt
Line: 6     
wy o'y bod; nit oed reit udunt wynteu oc eu hanuod
Line: 7     
herwyd ymlad, uynet. Ac yna yn y kyuyng gynghor, y
Line: 8     
causant gwneuthur ystauell haearn oll; a gwedy bot y
Line: 9     
barawt yr ystauell, dyuyn a oed o of y n Iwerdon yno, o'r
Line: 10     
a oed o perchen geuel a mwrthwl, a pheri gossot kyuuch
Line: 11     
a chrib yr ystauell o lo, a pheri guassanaethu Ms. page: 47  yn
Line: 12     
diwall o uwyt a llyn arnunt, ar y wreic, a'y gwr, a'y
Line: 13     
phlant. A phan wybuwyt eu medwi wynteu, y dechreuwyt
Line: 14     
kymyscu y tan a'r glo am ben yr ystauell, a chwythu
Line: 15     
y megineu a oed wedy eu gossot yg kylch y ty, a gwr a
Line: 16     
pob dwy uegin, a dechreu chwythu y megineu yny uyd
Line: 17     
y ty yn burwen am eu penn. Ac yna y bu y kynghor
Line: 18     
ganthunt hwy ymherued llawr yr ystauell; ac yd arhoes
Line: 19     
ef yny uyd y pleit haearn yn wenn. Ac rac diruawr wres
Line: 20     
y kyrchwys y bleit a'e yscwyd a'y tharaw gantaw allan,
Line: 21     
ac yn y ol ynteu y wreic. A neb ny dieghis odyna namyn
Line: 22     
ef a'e wreic. Ac yna o'm tebygu i, Arglwyd," heb y
Line: 23     
Matholwch wrth Uendigeiduran, "y doeth ef drwod attat
Line: 24     
ti." "Yna dioer," heb ynteu, "y doeth yma, ac y roes y
Line: 25     
peir y minheu." "Pa delw, Arglwyd, yd erbynneisti
Line: 26     
wynteu?" "Eu rannu ym pob lle yn y kyuoeth, ac y
Line: 27     
maent yn lluossauc, ac yn dyrchauael ym pob lle, ac yn
Line: 28     
cadarnhau y uann y bythont, o wyr ac arueu goreu a
Line: 29     
welas neb."

Page of edition: 37  
Line: 1        
Dilit ymdidan a wnaethant y nos honno, tra uu da
Line: 2     
ganthunt, a cherd a chyuedach. A phan welsant uot
Line: 3     
yn llessach udunt uynet y gyscu noc eisted a wei hwy, y
Line: 4     
gyscu yd aethant. Ac yuelly y treulyssant y wled honno
Line: 5     
drwy digriuwch. Ac Ms. page: 48  yn niwed hynny, y kychwynnwys
Line: 6     
Matholwch, a Branuen y gyt ac ef, parth ac
Line: 7     
Iwerdon. A hynny o Abermenei y kychwynnyssant teir
Line: 8     
llong ar dec, ac y doethant hyt yn Iwerdon.

Line: 9        
Yn Iwerdon, diruawr lywenyd a uu wrthunt. Ny
Line: 10     
doey wr mawr, na gwreic da yn Iwerdon, e ymw[e]let a
Line: 11     
Branwen, ni rodei hi ae cae, ae modrwy, ae teyrndlws
Line: 12     
cadwedic ydaw, a uei arbennic y welet yn mynet e
Line: 13     
ymdeith. Ac ymysc hynny, y ulwydyn honno a duc hi
Line: 14     
yn glotuawr, a hwyl delediw a duc o glot a chedymdeithon.
Line: 15     
Ac yn hynny, beichogi a damweinwys idi y
Line: 16     
gael. A guedy treulaw yr amseroyd dylyedus, mab a
Line: 17     
anet idi. Sef enw a dodet ar y mab, Guern uab
Line: 18     
Matholwch. Rodi y mab ar uaeth a wnaethpwyt ar un
Line: 19     
lle goreu y wyr yn Iwerdon.

Line: 20        
A hynny yn yr eil ulwydyn, llyma ymodwrd yn
Line: 21     
Iwerdon am y guaradwyd a gawssei Matholwch yg
Line: 22     
Kymry, a'r somm a wnathoedit idaw am y ueirch. A
Line: 23     
hynny y urodyr maeth, a'r gwyr nessaf gantaw, yn
Line: 24     
lliwaw idaw hynny, a heb y gelu. A nachaf y dygyuor yn
Line: 25     
Iwerdon hyt nat oed lonyd idaw ony chaei dial y sarahet.
Line: 26     
Sef dial a wnaethant, gyrru Branwen o un ystauell ac ef,
Line: 27     
a'y chymell y bobi yn y llys, a pheri y'r kygyd, gwedy
Line: 28     
bei yn dryllyaw kic, dyuot idi a tharaw bonclust arnei
Page of edition: 38   Line: 1     
beunyd. Ac yuelly Ms. page: 49  y gwnaethpwyt y foen. "Ie,
Line: 2     
Arglwyd," heb y wyr wrth Uatholwch, "par weithon
Line: 3     
wahard y llongeu, a'r yscraffeu, a'r corygeu, ual nat el
Line: 4     
neb y Gymry; ac a del yma o Gymry, carchara wynt
Line: 5     
ac * na at trachefyn, rac gwybot hynn." Ac ar hynny y
Line: 6     
diskynyssant.

Line: 7        
Blwynyded nit llei no their, y buant yuelly. Ac yn
Line: 8     
hynny, meithryn ederyn drydwen a wnaeth hitheu ar
Line: 9     
dal y noe gyt a hi, a dyscu ieith idi, a menegi y'r ederyn
Line: 10     
y ryw wr oed y brawt. A dwyn llythyr y poeneu a'r
Line: 11     
amharch a oed arnei hitheu. A'r llythyr a rwymwyt am
Line: 12     
uon eskyll yr ederyn, a'y anuon parth a Chymry. A'r
Line: 13     
ederyn a doeth y'r ynys honn. Sef lle y cauas Uendigeiduran,
Line: 14     
yg Kaer Seint yn Aruon, yn dadleu idaw
Line: 15     
dydgweith. A diskynnu ar e yscwyd, a garwhau y phluf,
Line: 16     
yny arganuuwyt y llythyr, ac adnabot meithryn yr
Line: 17     
ederyn yg kyuanned. Ac yna kymryt y llythyr a'y
Line: 18     
edrych. A phan darllewyt y llythyr, doluryaw a wnaeth
Line: 19     
o glybot y poen oed ar Uranwen, a dechreu o'r lle hwnnw
Line: 20     
peri anuon kennadeu y dygyuoryaw yr ynys honn y gyt.
Line: 21     
Ac yna y peris ef dyuot llwyr wys pedeir degwlat a seithugeint
Line: 22     
hyt attaw, ac e hun cwynaw wrth hynny, bot y
Line: 23     
poen a oed ar y chwaer. Ac yna kymryt kynghor. Sef
Line: 24     
kynghor a gahat, kyrchu Iwerdon, ac adaw seithwyr y
Line: 25     
dywyssogyon yma, a Chradawc uab Bran y benhaf, ac eu
Line: 26     
seith Ms. page: 50  marchawc. Yn Edeirnon yd edewit y gwyr
Line: 27     
hynny, ac o achaws hynny y dodet Seith Marchawc ar y
Page of edition: 39   Line: 1     
dref. Sef seithwyr oedynt, Cradawc uab Bran, ac Euehyd
Line: 2     
Hir, ac Unic Glew Yscwyd, ac Idic uab Anarawc Walltgrwn,
Line: 3     
a Fodor uab Eruyll, ac Wlch Minasgwrn, a Llashar
Line: 4     
uab Llayssar Llaesgygwyt, a Phendaran Dyuet yn was
Line: 5     
ieuanc gyt ac wy. Y seith hynny a drigwys yn seith
Line: 6     
kynueissat y synyaw ar yr ynys honn, a Chradawc uab
Line: 7     
Bran yn benhaf kynweisyat arnunt.

Line: 8        
Bendigeiduran, a'r yniuer a dywedyssam ni, a hwylyssant
Line: 9     
parth ac Iwerdon, ac nyt oed uawr y weilgi, yna
Line: 10     
y ueis yd aeth ef. Nyt oed namyn dwy auon, Lli ac
Line: 11     
Archan y gelwit. A guedy hynny yd amlawys y weilgi,
Line: 12     
pan oreskynwys y weilgi y tyrnassoed. Ac yna y
Line: 13     
kerdwys ef ac a oed o gerd * arwest ar y geuyn e hun, a
Line: 14     
chyrchu tir Iwerdon.

Line: 15        
A meicheit Matholwch a oedynt ar lan y weilgi
Line: 16     
dydgueith, yn troi yg kylch eu moch. Ac o achaws e
Line: 17     
dremynt * a welsant ar y weilgi, wy a doethant at
Line: 18     
Matholwch. "Arglwyd," heb vy, "henpych guell."
Line: 19     
"Duw a rodo da ywch," heb ef, "a chwedleu genhwch?"
Line: 20     
"Arglwyd," heb wy, "mae genhym ni chwedleu ryued;
Line: 21     
coet rywelsom ar y weilgi, yn y lle ny welsam eiryoet un
Line: 22     
prenn." "Llyna beth eres," heb ef. "A welewch chwi * dim
Line: 23     
namyn hynny?" "Gwelem, Arglwyd," heb wy, "mynyd
Line: 24     
Ms. page: 51  mawr gyr llaw y coet, a hwnnw ar gerdet; ac eskeir
Line: 25     
aruchel ar y mynyd, a llynn o pop parth y'r eskeir; a'r
Line: 26     
coet, a'r mynyd, a phob peth oll o hynny ar gerdet."
Line: 27     
"Ie," heb ynteu, "nyt oes neb yma a wypo dim y wrth
Page of edition: 40   Line: 1     
hynny, onys gwyr Branwen. Gouynnwch idi." Kennadeu
Line: 2     
a aeth at Uranwen. "Arglwydes," heb wy,
Line: 3     
"beth dybygy di yw hynny?" "Kyn ny bwyf
Line: 4     
Arglwydes," heb hi, "mi a wnn beth yw hynny. Gwyr
Line: 5     
Ynys y Kedyrn yn dyuot drwod o glybot uym poen a'm
Line: 6     
amharch." "Beth yw y coet a welat ar y mor?" heb
Line: 7     
wy. "Gwernenni llongeu, a hwylbrenni," heb hi.
Line: 8     
"Och!" heb wy, "beth oed y mynyd a welit gan ystlys
Line: 9     
y llongeu?" "Bendigeiduran uym brawt," heb hi, "oed
Line: 10     
hwnnw, yn dyuot y ueis. Nyt oed long y kynghanei ef
Line: 11     
yndi." "Beth oed yr eskeir aruchel a'r llynn o bop
Line: 12     
parth y'r eskeir?" "Ef," heb hi, "yn edrych ar yr ynys
Line: 13     
honn, llidyawc yw. Y deu lygat ef o pop parth y drwyn
Line: 14     
yw y dwy lynn o bop parth y'r eskeir."

Line: 15        
Ac yna dygyuor holl wyr ymlad Iwerdon a wnaethpwyt
Line: 16     
y gyt, a'r holl uorbennyd yn gyflym, a chynghor a
Line: 17     
gymerwyt. "Arglwyd," heb y wyrda wrth Uatholwch,
Line: 18     
"nyt oes gynghor namyn kilyaw drwy Linon (auon oed
Line: 19     
yn Iwerdon), a gadu Llinon y rot ac ef, a thorri y bont
Line: 20     
yssyd ar yr auon. Ms. page: 52  A mein sugyn yssyd ygwaelawt yr
Line: 21     
auon, ny eill na llong na llestyr arnei." Wynt a gylyssant
Line: 22     
drwy yr auon, ac a torryssant y bont.

Line: 23        
Bendigeiduran a doeth y'r tir, a llynghes y gyt ac ef,
Line: 24     
parth a glann yr auon. "Arglwyd," heb y wyrda, "ti a
Line: 25     
wdost kynnedyf yr auon, ny eill neb uynet drwydi, nyt
Line: 26     
oes bont arnei hitheu. Mae dy gynghor am bont?" heb
Line: 27     
wy. "Nit oes," heb ynteu, "namyn a uo penn bit pont.
Page of edition: 41   Line: 1     
Mi a uydaf pont," heb ef. Ac yna gyntaf y dywetpwyt
Line: 2     
y geir hwnnw, ac y diharebir etwa ohonaw.

Line: 3        
Ac yna guedy gorwed ohonaw ef ar traws yr auon, y
Line: 4     
byrwyt clwydeu arnaw ef, ac yd aeth y luoed ef ar y
Line: 5     
draws ef drwod. Ar hynny, gyt ac y kyuodes ef, llyma
Line: 6     
gennadeu Matholwch yn dyuot attaw ef, ac yn kyuarch
Line: 7     
guell idaw, ac yn y annerch y gan Uatholwch y gyuathrachwr,
Line: 8     
ac yn menegi o'e uod ef na haedei arnaw ef
Line: 9     
namyn da. "Ac y mae Matholwch yn rodi brenhinaeth
Line: 10     
Iwerdon y Wern uab Matholwch, dy nei ditheu, uab
Line: 11     
dy chwaer, ac yn y ystynnu y'th wyd di, yn lle y cam
Line: 12     
a'r codyant a wnaethpwyt y Uranwen. Ac yn y lle y
Line: 13     
mynnych ditheu, ay yma, ay yn Ynys y Kedyrn, gossymdeitha
Line: 14     
Uatholwch." "Ie," heb ynteu Uendigeiduran,
Line: 15     
"ony allaf i ue hun cael y urenhinaeth, ac aduyd ys
Line: 16     
kymeraf gynghor Ms. page: 53  am ych kennadwri chwi. O hyn
Line: 17     
hyt ban del amgen, ny cheffwch y genhyf i attep."
Line: 18     
"Ie," heb wynteu, "yr atteb goreu a gaffom ninheu,
Line: 19     
attat ti y down ac ef, ac aro ditheu yn kennadwri ninheu."
Line: 20     
"Arhoaf," heb ef, "o dowch yn ehegyr."

Line: 21        
Y kennadeu a gyrchyssant racdu, ac at Uatholwch y
Line: 22     
doethant. "Arglwyd," heb wy, "kyweira attep a uo
Line: 23     
gwell at Uendigeidwran. Ny warandawei dim o'r attep
Line: 24     
a aeth y genhym ni attaw ef." "A wyr," heb y
Line: 25     
Matholwch, "mae ych kynghor chwi?" "Arglwyd,"
Line: 26     
heb wy, "nyt oes it gynghor namyn un. Ni enghis ef y
Line: 27     
mywn ty eiryoet," heb wy. "Gwna ty," heb wy, "o'y
Line: 28     
anryded ef, y ganho ef a gwyr Ynys y Kedyrn yn y
Page of edition: 42   Line: 1     
neillparth y'r ty, a thitheu a'th lu yn y parth arall. A
Line: 2     
doro dy urenhinaeth yn y ewyllus, a gwra idaw. Ac o
Line: 3     
enryded gwneuthur y ty," heb wy, "peth ny chauas
Line: 4     
eiryoet ty y ganhei yndaw, ef a tangnoueda a thi." A'r
Line: 5     
kennadeu a doethant a'r gennadwri honno gantunt at
Line: 6     
Uendigeiduran; ac ynteu a gymerth gynghor. Sef a
Line: 7     
gauas yn y gynghor, kymryt hynny; a thrwy gynghor
Line: 8     
Branuen uu hynny oll, ac rac llygru y wlat oed genti
Line: 9     
hitheu hynny.

Line: 10        
E tangneued a gyweirwyt, a'r ty a adeilwyt yn uawr
Line: 11     
ac yn braf. Ac ystryw a wnaeth y Gwydyl. Sef ystryw
Line: 12     
a wnaethant, dodi guanas o bop parth Ms. page: 54  y bop colouyn
Line: 13     
o cant colouyn oed yn y ty, a dodi boly croyn ar bop
Line: 14     
guanas, a gwr aruawc ym pob vn o honunt. Sef a wnaeth
Line: 15     
Efnyssyen dyuot ymlaen llu Ynys y Kedyrn y mywn, ac
Line: 16     
edrych golygon orwyllt antrugarawc ar hyt y ty. Ac
Line: 17     
arganuot y bolyeu crwyn a wnaeth ar hyt y pyst. "Beth
Line: 18     
yssyd yn y boly hwnn?" heb ef, wrth un o'r Gwydyl.
Line: 19     
"Blawt, eneit," heb ef. Sef a wnaeth ynteu, y deimlaw
Line: 20     
hyt ban gauas y benn, a guascu y benn, yny glyw y uyssed
Line: 21     
yn ymanodi yn y ureichell * drwy yr ascwrn. Ac adaw
Line: 22     
hwnnw, a dodi y law ar un arall a gouyn, "Beth yssyd
Line: 23     
yma?" "Blawt," medei y Gwydel. Sef a wnai ynteu
Line: 24     
yr un guare a fawb ohonunt, hyt nat edewis ef wr byw
Line: 25     
o'r hollwyr o'r deu cannwr eithyr un. A dyuot at
Line: 26     
hwnnw, a gouyn, "Beth yssyd yma?" "Blawt, eneit,"
Line: 27     
heb y Gwydel. Sef a wnaeth ynteu, y deimlaw ef yny
Page of edition: 43   Line: 1     
gauas y benn, ac ual y guascassei benneu y rei ereill,
Line: 2     
guascu penn hwnnw. Sef y clywei arueu am benn
Line: 3     
hwnnw. Nyt ymedewis ef a hwnnw, yny ladawd. Ac
Line: 4     
yna canu englyn, --

Line: 5        
Yssit yn y boly hwnn amryw ulawt,
Line: 6        
Keimeit, kynniuyeit, diskynneit yn trin,
Line: 7        
Rac kydwyr cad barawt.

Line: 8     
Ac ar hynny y dothyw y niueroed y'r ty. Ac y doeth
Line: 9     
gwyr Ynys Iwer\don Ms. page: 55  y'r ty o'r neill parth, a gwyr
Line: 10     
Ynys y Kedyrn o'r parth arall. Ac yn gynebrwydet ac
Line: 11     
yd eistedyssant, y bu duundeb y rydunt, ac yd ystynnwyt
Line: 12     
y urenhinaeth y'r mab.

Line: 13        
Ac yna, guedy daruot y tangneued, galw o Uendigeiduran
Line: 14     
y mab attaw. Y gan Uendigeiduran y kyrchawd
Line: 15     
y mab at Uanawydan, a phawb o'r a'e guelei yn y garu.
Line: 16     
E gan Uanawydan y gelwis Nyssyen uab Eurosswyd y
Line: 17     
mab attaw. Y mab a aeth attaw yn diryon. "Paham,"
Line: 18     
heb yr Efnissyen, "na daw uy nei uab uy chwaer attaf i?
Line: 19     
Kyn ny bei urenhin ar Iwerdon, da oed genhyf i ymtiryoni
Line: 20     
a'r mab." "Aet yn llawen," heb y Bendigeiduran.
Line: 21     
Y mab a aeth attaw yn llawen. "Y Duw y dygaf uyg
Line: 22     
kyffes," heb ynteu yn y uedwl, "ys anhebic a gyflauan
Line: 23     
gan y tylwyth y wneuthur, a wnaf i yr awr honn."
Line: 24     
A chyuodi y uynyd, a chymryt y mab erwyd y traet, a
Line: 25     
heb ohir, na chael o dyn yn y ty gauael arnaw, yny
Line: 26     
want y mab yn wysc y benn yn y gynneu. A fan welas
Line: 27     
Uranwen y mab yn boeth yn y tan, hi a gynsynwys *
Line: 28     
uwrw neit yn y tan, o'r lle yd oed yn eisted rwng y deu
Page of edition: 44   Line: 1     
uroder. A chael o Uendigeiduran hi yn y neill law, a'y
Line: 2     
tarean yn y llaw arall. Ac yna, ymgyuot Ms. page: 56  o bawb
Line: 3     
ar hyt y ty. A llyna y godwrw mwyhaf a uu gan yniuer
Line: 4     
un ty, pawb yn kymryt y arueu. Ac yna y dywot
Line: 5     
Mordwyd Tyllyon, "Guern gwngwch uiwch Uordwyt
Line: 6     
Tyllyon." Ac yn yd aeth pawb ym pen yr arueu, y
Line: 7     
kynhelis Bendigeiduran Uranwen y rwng y taryan a'y
Line: 8     
yscwyd.

Line: 9        
Ac yna y dechrewis y Gwydyl kynneu tan dan y
Line: 10     
peir dadeni. Ac yna y byrywyt y kalaned yn y peir, yny
Line: 11     
uei yn llawn, ac y kyuodyn tranoeth y bore yn wyr
Line: 12     
ymlad kystal a chynt, eithyr na ellynt dywedut. Ac yna
Line: 13     
pan welas Efnissyen y calaned heb enni yn un lle o wyr
Line: 14     
Ynys y Kedyrn, y dywot yn y uedwl, "Oy a Duw," heb
Line: 15     
ef, "guae ui uy mot yn achaws y'r wydwic honn o wyr
Line: 16     
Ynys y Kedyrn; a meuyl ymi," heb ef, "ony cheissaf i
Line: 17     
waret rac hynn." Ac ymedyryaw ymlith calaned y
Line: 18     
Gwydyl, a dyuot deu Wydel uonllwm idaw, a'y uwrw yn
Line: 19     
y peir yn rith Gwydel. Emystynnu idaw ynteu yn y peir,
Line: 20     
yny dyrr y peir yn pedwar dryll, ac yny dyrr y galon
Line: 21     
ynteu. Ac o hynny y bu y meint goruot a uu y wyr
Line: 22     
Ynys y Kedyrn. Ny bu oruot o hynny eithyr diang
Line: 23     
seithwyr, a brathu Bendigeiduran yn y troet a
Line: 24     
guenwynwaew.

Line: 25        
Sef seithwyr a dienghis, Pryderi, Manawydan,
Line: 26     
Gliuieu Eil Taran, Ta\lyessin, Ms. page: 57  ac Ynawc, Grudyeu
Line: 27     
uab Muryel, Heilyn uab Gwyn Hen.

Line: 28        
Ac yna y peris Bendigeiduran llad y benn. "A
Line: 29     
chymerwch chwi y penn," heb ef, "a dygwch hyt y
Page of edition: 45   Line: 1     
Gwynuryn yn Llundein, a chledwch a'y wyneb ar Freinc
Line: 2     
ef. A chwi a uydwch ar y ford yn hir; yn Hardlech y
Line: 3     
bydwch seith mlyned ar ginyaw, ac Adar Riannon y
Line: 4     
canu ywch. A'r penn a uyd kystal gennwch y gedymdeithas
Line: 5     
ac y bu oreu gennwch, ban uu arnaf i eiryoet.
Line: 6     
Ac y Guales ym Penuro y bydwch pedwamgeint mlyned.
Line: 7     
Ac yny agoroch y drws parth ac Aber Henuelen *, y tu
Line: 8     
ar Gernyw, y gellwch uot yno a'r penn yn dilwgyr
Line: 9     
genhwch. Ac o'r pan agoroch y drws hwnnw, ny ellwch
Line: 10     
uot yno. Kyrchwch Lundein y gladu y penn. A
Line: 11     
chyrchwch chwi racoch drwod." Ac yna y llas y benn
Line: 12     
ef, ac y kychwynassant a'r penn gantu drwod, y seithwyr
Line: 13     
hynn, a Branwen yn wythuet. Ac y Aber Alau yn
Line: 14     
Talebolyon y doethant y'r tir. Ac yna eisted a wnaethant,
Line: 15     
a gorfowys. Edrych oheni hitheu ar Iwerdon, ac
Line: 16     
ar Ynys y Kedyrn, a welei ohonunt. "Oy a uab
Line: 17     
Duw," heb hi, "guae ui o'm ganedigaeth. Da a dwy
Line: 18     
ynys * a diffeithwyt o'm achaws i." A dodi ucheneit
Line: 19     
uawr, a thorri y chalon ar hynny. A gwneuthur bed
Line: 20     
petrual idi, a'e chladu yno yglan Alaw.

Line: 21        
Ac ar hynny, ker\det Ms. page: 58  a wnaeth y seithwyr parth
Line: 22     
a Hardlech, a'r penn ganthunt. Val y bydant y kerdet,
Line: 23     
llyma gyweithyd yn kyuaruot ac wynt, o wyr a gwraged.
Line: 24     
"A oes gennwch chwi chwedleu?" heb y Manawydan.
Line: 25     
"Nac oes,"' heb wynt, "onyt goresgyn o Gaswallawn uab
Line: 26     
Beli Ynys y Kedyrn, a'y uot yn urenhin coronawc yn
Line: 27     
Llundein." "Pa daruu," heb wynteu, "y Gradawc
Page of edition: 46   Line: 1     
uab Bran, a'r seithwyr a edewit y gyt ac ef yn yr ynys
Line: 2     
honn?" "Dyuot Caswallawn am eu penn, a llad y
Line: 3     
chwegwyr, a thorri ohonaw ynteu Gradawc y galon o
Line: 4     
aniuyget, am welet y cledyf yn llad y wyr, ac na wydat
Line: 5     
pwy a'e lladei. Caswallawn a daroed idaw wiscaw llen
Line: 6     
hut amdanaw, ac ny welei neb ef yn llad y gwyr, namyn
Line: 7     
y cledyf. Ny uynhei Gaswallawn y lad ynteu, y nei uab
Line: 8     
y geuynderw oed. (A hwnnw uu y trydyd dyn a torres y
Line: 9     
gallon o aniuyget). Pendarar Dyuet, a oed yn was
Line: 10     
ieuang gyt a'r seithwyr, a dienghis y'r coet," heb wynt.

Line: 11        
Ac yna y kyrchyssant wynteu Hardlech, ac y
Line: 12     
dechreussant eisted, ac y dechreuwyt ymdiwallu o uwyt
Line: 13     
a llynn. Ac y [gyt ac y] dechreuyssant wynteu uwyta ac
Line: 14     
yuet, dyuot tri ederyn, a dechreu canu udunt ryw gerd,
Line: 15     
ac oc a glywssynt o gerd, diuwyn oed pob un iwrthi hi.
Line: 16     
A fell dremynt oed udunt y guelet uch benn y weilgi allan.
Line: 17     
Ms. page: 59  A chyn amlyket oed udunt wy a chyn bydynt gyt
Line: 18     
ac wy. Ac ar hynny o ginyaw y buant seith mlyned.

Line: 19        
Ac ym penn y seithuet ulwydyn, y kychwynyssant
Line: 20     
parth a Gualas ym Penuro. Ac yno yd oed udunt lle
Line: 21     
teg brenhineid uch benn y weilgi, ac yneuad uawr oed,
Line: 22     
ac y'r neuad y kyrchyssant. A deu drws a welynt yn
Line: 23     
agoret; y trydyd drws oed y gayat, yr hwnn y tu a
Line: 24     
Chernyw. "Weldy racco," heb y Manawydan, "y drws
Line: 25     
ny dylywn ni y agori." A'r nos honno y buant yno yn
Line: 26     
diwall, ac yn digrif ganthunt. Ac yr a welsynt o ouut
Line: 27     
yn y gwyd, ac yr a gewssynt e hun, ny doy gof udunt wy
Line: 28     
dim, nac o hynny, nac o alar yn y byt. Ac yno y
Page of edition: 47   Line: 1     
treulyssant y pedwarugeint mlyned hyt na wybuant wy
Line: 2     
eiryoet dwyn yspeit digriuach na hyurydach no honno.
Line: 3     
Nyt oed anesmwythach, nac adnabot o un ar y gilyd y
Line: 4     
uot yn hynny o amser, no fan doethan yno. Nit oed
Line: 5     
anesmwythach ganthunt wynte gyduot y penn yna, no
Line: 6     
phan uuassei Uendigeiduran yn uyw gyd ac wynt. Ac
Line: 7     
o achaws y pedwarugeint mlyned hynny y gelwit
Line: 8     
Ysbydawt Urdaul Benn. (Ysbydawt Uranwen a Matholwch
Line: 9     
oed yr honn yd aethpwyt e Iwerdon).

Line: 10        
Sef a wnaeth Heilyn uab Guyn dydgueith. "Meuyl
Line: 11     
ar uy maryf i," heb ef, "onyt agoraf y Ms. page: 60  drws, e wybot
Line: 12     
ay gwir a dywedir am hynny." Agori y drws a wnaeth, ac
Line: 13     
edrych ar Gernyw, ac ar Aber Henuelen *. A phan
Line: 14     
edrychwys, yd oed yn gyn hyspysset ganthunt y gyniuer
Line: 15     
collet a gollyssynt eiryoet, a'r gyniuer car a chedymdeith
Line: 16     
a gollyssynt, a'r gyniuer drwc a dothoed udunt, a chyt
Line: 17     
bei yno y kyuarffei ac wynt; ac yn benhaf oll am eu
Line: 18     
harglwyd. Ac o'r gyuawr honno, ny allyssant wy orfowys
Line: 19     
namyn kyrchi * a'r penn parth a Llundein. Pa hyt
Line: 20     
bynnac y bydynt ar y ford, wynt a doethant hyt yn
Line: 21     
Llundein, ac a gladyssant y penn yn y Gwynuryn.

Line: 22        
A hwnnw trydyd matcud ban gudywyt, a'r trydyd
Line: 23     
anuat datcud pann datcudywyt; cany doey ormes byth
Line: 24     
drwy uor y'r ynys honn, tra uei y penn yn y cud hwnnw.
Line: 25     
A hynny a dyweit y kyuarwydyd hwnn eu kyfranc wy.
Line: 26     
"Y gwyr a gychwynwys o Iwerdon," yw hwnnw.

Line: 27        
En Iwerdon nyt edewit dyn byw, namyn pump
Page of edition: 48   Line: 1     
gwraged beichawc ymywn gogof yn diffeithwch Iwerdon.
Line: 2     
A'r pump wraged hynny, yn yr un kyfnot. a anet udunt
Line: 3     
pum meib. A'r pym meib hynny a uagvssant, hyt ban
Line: 4     
uuant weisson mawr, ac yny uedylyssant am wraged, ac
Line: 5     
yny uu damunet gantunt eu cafael. Ac yna, kyscu pob
Line: 6     
un lau heb lau Ms. page: 61  gan uam y gilid, a gwledychu y wlat
Line: 7     
a'y chyuanhedu, a'y ranhu y rydunt yll pymp. Ac o
Line: 8     
achaws y ranyat hwnnw y gelwir etwan pymp rann
Line: 9     
Ywerdon. Ac edrych y wlat a wnaethant ford y buassei
Line: 10     
yr aeruaeu, a chael eur, ac aryant, yny ytoedynt yn
Line: 11     
gyuoethawc.

Line: 12        
A llyna ual y teruyna y geing honn o'r Mabinyogi,
Line: 13     
o achaws Paluawt Branwen, yr honn a uu tryded anuat
Line: 14     
paluawt yn yr ynys honn; ac o achaws Yspadawt Uran,
Line: 15     
pan aeth yniuer pedeir decwlat a seithugeint e Iwerdon,
Line: 16     
y dial Paluawt Branwen; ac am y ginyaw yn Hardlech
Line: 17     
seith mlyned; ac am Ganyat Adar Riannon, ac am *
Line: 18     
Yspydaut Benn pedwarugeint mlyned.Next partThis text is part of the TITUS edition of Pedeir keinc y Mabinogi.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.