TITUS
Mxitar Heraci, Jermanc Mxitarowtiun
Part No. 3
Previous part

Book: 3  
Page: 7  
Line: 1 
ԳԼՈՒԽ Գ՜.

Line: 2 
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ՋԵՐՄԱՆՆ ՈՐ ԿՈՉԻ "ափիմեռօս


Line: 3    Sentence: 1   Այն ազգ ջերմն որ կոչի "ափիմեռօս" , եւ տաճիկն
Line: 4    
"հումմայի" "եաւմիայ" ասէ, որ թարգմանի միօրեայ ջերմն,
Line: 5    
զայս անունս առին ի ծովային կենդանւոյ միոյ։

Line: 6    
Sentence: 2   Քանզի ասացին բնութեանց իմաստասէրքն, եթէ կենդանի
Line: 7    
մի կայ ի ծովն, ի յորում աւուր ընծայի՝ ի
Line: 8    
նմին աւուր մեռանի. Sentence: 3   եւ տեսին բժշկական վարդապետքն
Line: 9    
զայս ջերմանս զմնալն մի օր, որ է քսանեւչորս
Line: 10    
պահ, վասն այնորիկ անուանեցին զսա այն կենդանւոյն
Line: 11    
անուամբն, որ է "ափիմեռօսNext partThis text is part of the TITUS edition of Mxitar Heraci, Jermanc Mxitarowtiun.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.