ARMAZI
Megrelian Texts ed. Xubua
Part No. 3
Previous part

Text: 3 
Page of edition: 14 
Line of edition: 19             
III. დელმახორეში ოსური


Line of edition: 20       დიდი თურქალაში ამბეს მუგოშინა.

Line of edition: 21       
თურქენქ გეჭოფეს ირ ქიანა დო მუნეფიში უჩაშეფი ქჷდარინეს
Line of edition: 22    
სოფელო დო ქალაქო. გიშელ ართი წანაქ, მიკილ მაჟირა წანაქ
Line of edition: 23    
დო გოლ ხონარქ ნამუდა, ათე დო ათე ხანს ნოსა მოჸუნს ათე
Line of edition: 24    
დროს დო მუთ თავადი დო ჟინოსქუა ქორენან, არძაქ ოკო ქიმერთან
Line of edition: 25    
ხანიშა დიდი ძღვენით დო მიახვამანი სქუაში ოსურიში მოჸონაფა.
Line of edition: 26    
მით დროშე ვარენო ვემურსჷნი დო ვარა მუთუნ ზოჯუას გინუჩილითუანსჷნი,
Line of edition: 27    
თის რაშიშ კუდელს ქეკაკირანან დო გუტენა გოლაშა.

Line of edition: 28       
მუჭო ათე ხონარქ ქედოლუდო, თავადი დო ჟინოსქუა ჯოხონ
Line of edition: 29    
თექ დიჭყეს ხეშ გჷმოღალა: ართიჷმაჟირაშ ჯინი დიდი უდუდეს
Line of edition: 30    
თავადი დო ჟინოსქუალენს დო ოცადუდეს მუთუნფერო, თინერო
Line of edition: 31    
ქიმერთესკო ხანიშა ნამუდა, დუდი მაწონაფესკონი.

Line of edition: 32       
ართი ჯგირი ჟინოსქუაშ სქუაქ გაგმინწყუ ძალამი, ქჷმაბუმუ̄
Line of edition: 33    
ჯორენს სასახელო ძღვენი დო მიდართუ ხანიში დოხორეშა. ქიმერთჷ
Line of edition: 34    
თექ დო მუჯგურა მულირეფქ ბრელქ ქჷდოხვადუ. თითო კაკალო
Page of edition: 15  Line of edition: 1    
მინმოჸუნა სუმარეფი დო მჷთიოშინანა, მინი რე სუმარინი დო მუ ძღვენი
Line of edition: 2    
მიღუნი.

Line of edition: 3       
ხანი ეშახე მოსმით ეშახანტურელი ნოხის დო გითუღვათუანს
Line of edition: 4    
ნოშქერ ჯგურა უჩა თოლეფს.
Line of edition: 5       
-- სამურზაყანოშე მულირი ჟინოსქუა, თე დო თე კოჩი. მოიღეს
Line of edition: 6    
ართი ჯორიშ ხარგა მარგალიტი, ართი ჯორიშ ხარგა ბრილიანტი,
Line of edition: 7    
ეჩიდო ვითი ჯორიშ ხარგა მარჩილი დო სუმი არაბული ვარყეფი.

Line of edition: 8       
უწუ̄ ხანს კარიშ კოჩქ.

Line of edition: 9       
ხანს ძალამქ ახიოლ, ართი ქელეძიცუ დო ფრიმულიშა ხე ქიგლესუ.
Line of edition: 10       
-- ქჷმოძირით კვაჯიშ მუნაჸონეფი ვარყეფი, ოდაშ კარიშა
Line of edition: 11    
გაგმაჸონაფეთ სუმხოლო.

Line of edition: 12       
ზოჯჷ ხანქ.

Line of edition: 13       
თი მინუთი დო შეუსრულეს ზოჯუა.
Line of edition: 14       
-- ყული ხანიში ბოშეფი ქიგეხედეს ათეჯგურა ცხენეფს, ვარა
Line of edition: 15    
მეტი მითინიშა ვეთომიხვილუაფჷ ეცალი ვარყეფი,

Line of edition: 16       
რაგადუ̄ ხანქ.

Line of edition: 17       
მიკართუ დო უწუ̄ კარიშ კოს: -- მუაჩქიმიშ დჷნატებ ლეკური
Line of edition: 18    
დო ტაბაჩა ქჷდომხვამით სამანგიერო ჩქიმი კვაჯიშა დო ჯგირი პატი
Line of edition: 19    
ქომიცით -- კარიშ კოჩქ დუდი დიხას ქჷდაჩანუ დო ოჸია მაშინ.

Line of edition: 20       
ხანიში სქუა ბოში ონადირუშა რე ულირი დო დიონჯუ, მარა
Line of edition: 21    
ხოლო ვარე მულირი.

Line of edition: 22       
დიჭყჷ ხანქ წუხება.
Line of edition: 23       
-- დღა დო ჭუმე კოჩი ოსურიშ მჷმაჸონაფალირენ დო ტყა
Line of edition: 24    
დო ტყას გილურსჷნ, ბრელი მუთუნ მოსაწონი ვარე. მეურთ, დოგორით
Line of edition: 25    
დო ქიმიჸონით ასე ხოლოვა. სიზმარი მიჸუდ მუდგარდჷნი
Line of edition: 26    
ვერგუდუნ ფერი დო მჷმეხვარით, ქომიკიდეთ ჩქიმი ბოში აშო --
Line of edition: 27    
გურმულირო მიორაგადუ ხანქ.

Line of edition: 28       
ვეზირენქ ხათე ხოლო გეგნარღვეს მაგორალეფი ირ დიხაშა. --
Line of edition: 29    
ვარა დიხას დითხორით, დო ვარა ამჷსერი თაქ გორჩქინდით ხანიშ
Line of edition: 30    
სქუამო, გიჩქუდანი, -- უწი̄ს ვვზირენქ მაგორალეფს.

Line of edition: 31       
გორეს ბრელი დო ართ დიხას ქიმიოგორეს. მერთესო -- მიკ-მიკი
Line of edition: 32    
ქუგურენა კათა დო მუდგარენი წამალს გეთქაკირანა ხანიშ სქუას.
Line of edition: 33    
იკითხეს მულირი კათეფენქ, ნამუდა მუშა რე საქმევა.
Line of edition: 34       
-- მუშა რენიავა და: თოფიში ტყვიაქ ხანიში სქუას კილეს ქჷმოხვადუა
Line of edition: 35    
დო დინახალე ქჷგოსქიდუნ მეტო, ეშულაქ ვეჸუ დო ძალამი
Line of edition: 36    
შეწუხებულო ორენია.
Line of edition: 37       
-- თეშა ნოჩქვე ხანიში სიზმარი.

Line of edition: 38       
თქუ̄ ართიქ.
Page of edition: 16  Line of edition: 1       
-- აბა, მიმოკინაფეთ დოხორეშა დო თექნეშე ღოლანა წამალსჷნ
Line of edition: 2    
იჯგურა ჩქი აქ მუ მაღოლენა? -- რაგადუ̄ მაჟირა მულირი კოჩქ,
Line of edition: 3    
ნამუთი დუდენდუნი თიქ.

Line of edition: 4       
იმ სერს ორი-ორით ქიმიჸონეს ხანიში სქუა მუში დოხორეშა.
Line of edition: 5    
ხანქ გედერუ̄, კისერი მიტახ.
Line of edition: 6       
-- მუს ჯოხო? მა მუჭო მაღოლ ექ? დღა დო ჭუმე ნოსა
Line of edition: 7    
მოპუნდ დო იშენ-იშენ ათე ჯგურა დროს ოკოდუო თე ზომაშა მუმაში
Line of edition: 8    
თოლიში წჷმოჸოთამა? მუ ღორონთქ გჷმანჭყორ, მუშენ მაღოლ
Line of edition: 9    
მა ექ დო მუშენ გიშაბლი ქიანასია.
Line of edition: 10       
-- მეზოჯი სქანი მასვანჯებელი არდგილიშა დო ჩქი
Line of edition: 11    
დჷვოსქილიდაფუანთ სქანი აკა კაკალი სქუას!

Line of edition: 12       
უწუ̄ ხანს უჩაში ვეზირქ.

Line of edition: 13       
ქიმიჸონეს ვეზირენქ ჭყოლირიში მასქილიდაფარი კოჩეფი დო
Line of edition: 14    
ქჷგაჯინეს. მინურთეს, მონურთეს ვიშო-აშო, მარა ტყვია ეფერი
Line of edition: 15    
დიხას დიინოხვე ნამუდა, იში ეშაღალა ვანოჸოფუე.
Line of edition: 16       
-- ჯერღვი დო ჯერღვი შქას, ხუჯიშ ორსხუაფუს, ძვალს,
Line of edition: 17    
მიკოხე ტყვია დო მუთუნი ეშატყურაფალი წამალს მუგონენთდა
Line of edition: 18    
ვარა, ოჭკირალო იშა ვემირთე მუთუნნერო,

Line of edition: 19       
თქვის გჷმაჯინე კათაქ.

Line of edition: 20       
მიდაჩქვეს კოჩი დო ქიმიჸონეს მენცარი.

Line of edition: 21       
მენცარქ გაჯინჷ ბოშის ვიშოთ, აშოთ დო უკული უწუ̄ ვეზირს:
Line of edition: 22       
-- დღას ქომონჯიშა ვაუღალატებუნ დო შხვა კოჩიშა ვალუნჯირალუნ
Line of edition: 23    
ეფერი ოსური დოგორით დო თიქ სუმიშა ვარენო ხე
Line of edition: 24    
ქიგნუფუჩონუდა ტყვია ხენ თექინი, ხათე ხოლო მუშით ეშელენს
Line of edition: 25    
დო ჟი ქჷმნოდოხოდუ. ათეს ათაში ვარენო იქუნთჷდა ვარა, ტყვიაშ
Line of edition: 26    
ეშაღალა ხეში უდუკილეხუო ვემიხერხინენი ფერი საქმე რე!

Line of edition: 27       
დაბოლუ̄ მენცარქ.

Line of edition: 28       
მიდართ ვეზირქ დო ქუწუ̄ ხანს ირფელი.

Line of edition: 29       
ახიოლ ხანს დო ქიჭანუ̄ არძა დიდებულეფი, მუში სახანოს ნამუთ
Line of edition: 30    
ქორდჷნ.
Line of edition: 31       
-- ათაშიე ჩქიმი საქმე, ათაში რე, ათე დღაქ მუმადუნ ირ კოჩი
Line of edition: 32    
ქარწყეთ დო თქვა გიჩქუნა, მუს მუმეხვარებუთინ.

Line of edition: 33       
ათენა ქორაგადუ ხანქ დო მინილ მუში დოხორეშა. იჩის ენეფქ
Line of edition: 34    
ბრელი, რაგადეს.

Line of edition: 35       
გინოჭყვიდეს ნამუდა, მუნეფიში ოსურეფი ქიმიჸონანი თი კათაქ,
Line of edition: 36    
ნამუსჷთ ათენერი პატიოსანი ჩილი ჸუნსჷნ.
Line of edition: 37       
-- მა გომიტეთ ამუსერი ჯიხაშე დო ჩქიმი ოსურს თაქ გჷვორჩქინა
Page of edition: 17  Line of edition: 1       
ჭუმე ონჯუაშე გეღან ორდოშა. თიში ხექ თინა ვადასქილიდუდა,
Line of edition: 2    
დუს დობდვა ოკვათალო!

Line of edition: 3       
რაგადუ̄ კვაჯიქ.
Line of edition: 4       
-- გუჯით ჯიხაშ კარი დო გინაშქვით მიქჷთ იდასჷნ ირ კოჩი.
Line of edition: 5    
ზოჯჷ უჩაში ვეზირქ.

Line of edition: 6       
მოლართჷ კვაჯიქ, სუმი ვარყეფიში მემაჸონაფალი კოჩქ დო
Line of edition: 7    
დეხოლჷ მუშ ჸუდეს. ართი ოსური უჩათ მონწყილი ქიგეხე მიდგაშირენ
Line of edition: 8    
საფულეს დო ქიგარს. ქიმერთ ხოლოშავო, , მუში დელმახორეშ
Line of edition: 9    
ოსური. ქომონჯი დოღურუ ცოდას დო თის ქოთვალჷნს. გაჩემ
Line of edition: 10    
თე კოჩქ ცხენი დო გეშაკითხ ირფელი ათე ოსურს. ოსურქ კითხჷ,
Line of edition: 11    
მუჟანსჷთ კოჩქ გა̄თუ რაგადინი,
Line of edition: 12       
-- მუამბე მოგიღ ხანიშე, მუჭო დორხვადეს, ვარა მუჭომი კათა
Line of edition: 13    
ჸოფენა თინეფი?

Line of edition: 14       
ათე კოჩქ ირფელი ართო ქუწუ̄ თე ოსურს. ხანიში სქუა მუჭოთ
Line of edition: 15    
ოსურიში მათხუ̄ რენ დო ტყვია ქემეგამუნ; თენა ხოლო ქუწუნ
Line of edition: 16    
თეში, ვადუტებ მუთუნი. -- მენცარი ქიმიჸონეს ბოლოს დო თაში დო
Line of edition: 17    
თაში იჩუა რაგადუ̄.
Line of edition: 18       
-- სქანი ოსური ვეჸონა ვარა, დიდი სახელიშ მანგიორო დიდი
Line of edition: 19    
ზარალი მიგაჩამუნ დო დიდი საწყენო ქჷდგოსქიდუნ ფერი მუკგადგუმუნია,
Line of edition: 20    
უწუ̄ დელმახორეშ ოსურქ.
Line of edition: 21       
-- სი სქანი ოსურს იშენით მერაგადი ჯგირო დო ინა ვაიფულენსჷნ
Line of edition: 22    
თეში ირფელს ართო ქოგიწინს, მუჟანსჷთ სი გეუნწყუნქ მუშა
Line of edition: 23    
რექ მულირიე. სქანი ოსურქ ვარენო ოჸონაფალო ვეგერგასჷდა,
Line of edition: 24    
თიწკჷმა ჩქიმდა მიკილი აშონანს დო მა გეიშაიჸონა გაჭირებაშევა.
Line of edition: 25       
-- ძალამი ჯგირია -- თქუ თე კოჩქ დო მიდართ მუში ჸუდეშა.

Line of edition: 26       
მუჸუნუ̄ ქომონჯქ დო მუში ოსურს ქეჩუ̄ ირფელი ართო
Line of edition: 27    
დუდიშე ბოლოშა.

Line of edition: 28       
ოსურქ ჭე ხანს ვადუჯერ, გამორსება ოკო ჩქიმი დო უკული დუს
Line of edition: 29    
მეპკვათუნსია -- იფიქრ.

Line of edition: 30       
მარა მუჟანსჷთ ქომონჯქ ქუწუ̄ ნამუდა,
Line of edition: 31       
-- ათე ჯგურა საჩუქარი მიფეშქაშ ხანქ, მარა ინა მა დიორდეშის
Line of edition: 32    
ვამომიღალ, ართო ოკო დიფრთათ მა დო სი ხანიში დოხორეშა
Line of edition: 33    
დო სქანი სიპატიოსნე მუჟანსგთ ქორჩქინდჷნ, თიმწკჷმა ჩქიმი საჩუქარამო
Line of edition: 34    
აშო დიფრთუთჷნ თინა იჸი, ვარ დო, უპატიოსნექ იჸიდა, დუდი
Line of edition: 35    
ოკო მეპკვათანი თექინეშე, თენერი სიტყვა მაფუ გილანწყუმირი
Line of edition: 36    
დო დოდვალირი ვეზირეფიწკჷმა...

Line of edition: 37       
ოსურქ მუში ამბეფი ქიჩუ, მუთუნი ვოუფულუნ თეში.
Page of edition: 18  Line of edition: 1       
-- ათე დო ათე დროს თე კოჩი ელამჷჯანუდუა, თე დროს
Line of edition: 2    
თენა, თე დროს თენავა დო ქოთქუ ირფელი.

Line of edition: 3       
ქაქ გეურთუნ უჩქუდუ ათე კოს დო ართი ქიმიგუ ხე ჸვაშა.

Line of edition: 4       
გედოხოდუ მუში ცხენს დო ქუმორთუ დელმახორეშ ოსურიშა.
Line of edition: 5       
-- სი მუთ ვარდუო ქომიწინი, ირფელი მართალი ჸოფე დო
Line of edition: 6    
მინოფცუმუექ კოჩი ღართამო, ჩქიმი ოსური თექ მიდამიჸონაფუდუკონ.
Line of edition: 7    
ანწ მუჭო ფქიმინე, სი ქომიწი, ვარა მა დუდიში ოჸვილარო
Line of edition: 8    
მიღუ საქმენ თენა რე.
Line of edition: 9       
-- მიდაჩქვი კოჩი დო ქჷმაღალაფე სქანი ოსურიში მუკაქუნალეფი.
Line of edition: 10    
ქუმაჸონებაფე ცხენი დო მა გაჸუნუქ ხანიში დოხორეშა. სი
Line of edition: 11    
თექ დოიდვალ სიტყვა, ნამუდა დუდი მეპკვათით მა ათე საქმექ ათაში
Line of edition: 12    
ვამაქიმინუდა, ვარო? ასე მა გარზე სი სიტყვას, ნამუდა თი კოჩქ
Line of edition: 13    
ვა̄მასქილიდუასჷდა, დუდი გჷმოჸოთინაფუე სქირუონ.
Line of edition: 14       
-- ქოვო! ქო.

Line of edition: 15       
ქიმეჩეს ართიანს სიტყვა.

Line of edition: 16       
ქუმაღალაფუ ათე კოჩქ მუში ოსურიში მუკაქუნალეფი,
Line of edition: 17    
ქუმაჸონაფუ ჯგირი ცხენი, გიოხუნუ მუში დელმახორეშ ოსური დო
Line of edition: 18    
გურქის ხანიშ დოხორეშა.

Line of edition: 19       
მუჭო სიტყვა მეჩ თე კოჩქჷნ თეში, გოთანაშა თექ გორჩქინდეს.
Line of edition: 20    
აკოშაყარელენა აქ ქიანაში ოსურეფი დო ორე ართი გარგატი.
Line of edition: 21       
-- ჩქიმი ოსურიში ხე მუჭო ქიმკალანდუ̄ ხანიშ სქუასჷნ -- ტყვია
Line of edition: 22    
ხათე ხოლო ტურინს გინიკათუანს ეშე,

Line of edition: 23       
იჩიებუნა დუდი ეღალირი კათა ამარ, ემერი.

Line of edition: 24       
ბჟაქ გიფაჩ დო ქიჭანეს ოსურეფი დოხორეშა. მინორთეს თითო
Line of edition: 25    
თითოთ დო გინუსვეს ხე, მარა ტყვია ვეხვარხვალუანს შურო.

Line of edition: 26       
მინილ დელმახორეშ. ოსურქ დო გინუს ხე ტყვიაშ მინაგემს.
Line of edition: 27    
მოლართუ ტყვიაქ დო ჟი ქჷმნოდოხოდუ. ირ კოჩქ ართო გოჩიჩონდუ.
Line of edition: 28       
-- მუ კოჩი რე თე მარდიანიში მუმაჸონაფალია, მიოძახ ხანქ.
Line of edition: 29       
-- მა გოხოლუქ პატონი -- თქუ კვაჯიქ.
Line of edition: 30       
-- სუმონეჩი ჯორიშ ხარგა ორქო დო ვარჩხილი ქიმემიჩით
Line of edition: 31    
თეშა, ყაბარდული ცხენი ჸუნს დედოფალსჷნ, ქჷდომიხვამით ათე
Line of edition: 32    
ოსურიშა დო დიარას სიდე მოჭყუდუ დახუნუათჷნ, თექ ოლე
Line of edition: 33    
ქუდომიხუნით გიჩქუდანი.

Line of edition: 34       
რაგადუ̄ ხანქ.
Line of edition: 35       
-- ირფელი შესრულებური იჸი, მუთ თქვა ზოჯითინ. -- უწუ̄
Line of edition: 36    
უჩაში ვეზირქ დო დუს გიმე დუკინ. ირ კოჩქ ართო დიხას ქჷდაჩანუ̄
Line of edition: 37    
დუდი დო. თითო თითოთ გალე გაგმიწკარეს.
Next partThis text is part of the ARMAZI edition of Megrelian Texts ed. Xubua.

Copyright ARMAZI Project, Frankfurt a/M, 8.10.2005. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.