1. Standartinis teksto pavadinimas: Gabriel Engel, Mažas Katgismas, 1722
2. Visas teksto pavadinimas: Maʒ́as |
Katgiſmas |
D. Mertino Luteraus/ |
Lietuwißkai ir Wokißkay/ |
Ant Małoningiáuſojo Pruſû Kará=|
laus Iſákimo wiſſû Wyſkupû ir |
Klebonû Lietuwoj’ Suta=|
rimu/ |
Iß naujo Tilʒ́eje Mete 1722. |
Pérweiʒdėtas. |
Ir Karalȧucʒuje iß ſpáuſtas.
3. Pavadinimo santrumpa: EnK 1722
4. Teksto autorius: Martin Luther (1483–1546)
Gabriel Engel (1665–1761)
5. Vertimo autorius: Gabriel Engel (1665–1761)
kiti
6. Teksto žanras: proza, religinis (evangelikų liuteronų) tekstas
7. Teksto rūšis: katekizmas, maldos, giesmės; vertimas, originalus tekstas
8. Teksto pateikimo forma: spaudinys
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): 155 M 13 c
10. 1 Kiti egzemplioriai (saugojimo vieta, signatūra): Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, sign.: Pol.6.II.196
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, sign.: D6 5512 (defektinis)
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje):
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1722
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.):
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 92 p.
15. Formatas, lapų dydis cm: in octavo (8°), 16 x 10 cm
16. Prirašytų lapų skaičius: 92 p. (2/92)
17. Tuščių lapų skaičius (vacat): 0 p. 1 (1)
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai):
19. Raštas: gotikinis šriftas (fraktūra)
20. Rankos:
21. Identifikuotos kitos rankos:
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: pietų žemaičių tarmė su vakarų aukštaičių tarmės elementais?
25. Kalbos plotas: Prūsijos kunigaikštystė: Tilžė, Karaliaučius, Kretingalė, Tolminkemis, Žiliai
26. Kitos kalbos: vokiečių
27. Turinys: Tit.-2/3
Intr.-4/12
I.-12/19
II.-I.-19/24
III. - 24/31
IV. - 31/35
V. - 35/40
VI. 40/51
VII. 51/72
VIII. 73/88

28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: vokiečių
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Martin Luther, Der kleine Katechismus
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas):
31. Faksimilė:
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/engels/engel.htm