1. Standartinis teksto pavadinimas: Wolfenbüttelio postilė, 1573
2. Visas teksto pavadinimas: ISCHGVLDIMAS |
EVANGELIV PER WISVS MET=|
TVS, SVRINKTAS DALIMIS ISCH |
DAVGIA PASTILLṾ, TAI EST |
ISCH PASTILLAS NICVLAI HE=|
MINGY, ANTONY CORVINI, IO=|
ANNIS SPANGENBERGI, MAR=|
TINI LVTHERI, PHILIPPI |
MELANTHONIS, IOANNIS |
BRENTY, ARSATY, SCHO=|
PER, LEONARDI KVLMĀ=|
NI IODOCY WILICHI |
IR ISCH KIT=|
TṾ ·φ·
3. Pavadinimo santrumpa: WP 1573
4. Teksto autorius: anonimas
5. Vertimo autorius: anonimas
5. 1. Perrašo autorius: Jonas Bylaukis (vok. Johannes Bielauk, ca. 1540–1603)
6. Teksto žanras: proza, religinis (evangelikų liuteronų) tekstas
7. Teksto rūšis: postilė, pamokslas, perikopė; vertimas, orignalus tekstas; perrašas
8. Teksto pateikimo forma: rankraštis (ms.)
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Cod. Guelf. 11. 2 Aug. 2°
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje):
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1573/1574
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.): 1565, 1566, 1568, 1571, 1573
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 299 fol.
14. 1. Lankų formulė (Lagenformel, Lagenschema): II-2 (2). 7II (30). III (36). 9II (72). II-1 (75). 15II (135). II-3 (136). 3II (148). III-3 (151). II-1 (154). 11II (198). 12IV (294). IV-3 (299).
15. Formatas, lapų dydis cm: in folio (2°), 32,7 x 21 cm (28/26,5 x 17/16,5/15,5/15 cm)
16. Prirašytų lapų skaičius: antraštinis lapas (fol. 0r) + fol. 295v
17. Tuščių lapų skaičius (vacat): fol. 0v, 35, 112, 113, 114r, 135v, 136, 151v, 296, 297, 298
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai): fol. 194
19. Raštas: humanistinis kursyvas, gotikinis kursyvas
20. Rankos: >3
21. Identifikuotos kitos rankos: 2 – Patroklas Velveris (vok. Patroclus Welver, ca. 1550/1555–1598),
3 – Mykolas Sapūnas (vok. Michael Sappuhn, ca. 1553–1630),
4 – aliae manus
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Prūsijos kunigaikštystė
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: Variantų mišinys – vakarinis (prūsinis, Prūsijos), rytinis (rašomoji „lietuvių kalba“), vidurinis (rašomoji „žemaičių kalba“); pietų aukštaičių tarmė
25. Kalbos plotas: Prūsijos kunigaikštystė: Jurbarkas prie Įsruties, Vėluva, Barštynas, Karaliaučius, Tilžė, Kraupiškas, Žydkiemis, Kusai, Pilupėnai
26. Kitos kalbos: lotynų (lat), vokiečių (deu), senoji graikų (grc)
27. Turinys: Pirma dallis, fol. 0r–150v: Adventas–Velykos;
TRVMPI A PRASTI | ISCHGVLDIMAI EVAN=|GELIV SCHWEN=|TV NOG WELI=|KV IK ADVEN=|TA. φ φ. | Antra dallis, fol. 151r–295v: Velykos–Adventas
28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: lotynų
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Johannes Brenz, Pericopae Euangeliorum, 1556 (faksimilė, PURL: http://diglib.hab.de/drucke/c-308b-2f-helmst/start.htm)

Antonius Corvinus, Breues expositiones in Euangelia Dominicalia totius anni, 1537 (faksimilė, PURL: http://diglib.hab.de/drucke/yv-561-8f-helmst-1/start.htm)

Daniel Greser, Enarratio breuis et orthodoxa Euangeliorum Dominicalium & Festorum aliquot, 1567 (faksimilė, PURL: http://diglib.hab.de/drucke/680-38-theol/start.htm)

Niels Hemmingsen, Postilla seu enarratio Euangeliorum, 1562 (faksimilė, PURL: http://diglib.hab.de/drucke/c-613-8f-helmst/start.htm)

Martin Luther, Postilla domestica, hoc est. Simplex et pia Euangeliorum, quae dominicis diebus et in praecipuis festis legi solent, explicatio, 1553 (faksimilė, PURL: http://diglib.hab.de/drucke/li-4f-298/start.htm)

Arsatius Seehofer, Enarrationes Euangeliorum Dominicalium, 1538 (1544 m. leidimo faksimilė, PURL: http://diglib.hab.de/drucke/c-763-8f-helmst/start.htm)

Johannes Spangenberg, Postilla. Euangelia & Epistolae, quae Dominicis & Festis diebus per totum Annum in Ecclesia proponuntur, 1553 (faksimilė, PURL: http://diglib.hab.de/drucke/c-779-8f-helmst/start.htm)
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573, Faksimile, kritische Edition und textkritischer Apparat 1, Einleitung, Kommentar und Register 2, hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė (Wolfenbütteler Forschungen 118.1–2), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission, 2008.
31. Faksimilė: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, PURL: http://diglib.hab.de/mss/11-2-aug-2f/start.htm
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/wp/wp.htm

Senieji raštai, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, URL: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=37