1. Standartinis teksto pavadinimas: Martynas Mažvydas, Forma Chrikstima, 1559
2. Visas teksto pavadinimas: FORMA |
Chrikſtima. |
Kaip Baſʒnicʒas Iſtati=|
mæ Hertʒikiſtes Pruſu / |
ir kitoſu ʒ́emeſu lai=|
koma ira. |
Drukawot Karalaucʒui |
per Jona Daubmana / |
Metu Chriſtaus |
M.D.LIX.
3. Pavadinimo santrumpa: MžFK 1559
4. Teksto autorius: Martynas Mažvydas Vaitkūnas (ca. 1510–1563)
5. Vertimo autorius: Martynas Mažvydas Vaitkūnas (ca. 1510–1563)
6. Teksto žanras: proza, religinis (evangelikų liuteronų) tekstas
7. Teksto rūšis: krikšto formulė, maldos, giesmės; vertimas, originalus tekstas
8. Teksto pateikimo forma: spaudinys
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Pol.VI.2.5adl
10. 1 Kiti egzemplioriai (saugojimo vieta, signatūra):
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje):
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1559
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.):
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 50 p.
15. Formatas, lapų dydis cm: in octavo (8°)
16. Prirašytų lapų skaičius: 42 p.
17. Tuščių lapų skaičius (vacat):
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai):
19. Raštas: gotikinis šriftas (fraktūra, švabachas); lotyniškoji antikva
20. Rankos:
21. Identifikuotos kitos rankos:
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: pietų žemaičių tarmė su vakarų aukštaičių tarmės elementais
25. Kalbos plotas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: žemaičių tarmės ruožas – Žemaičių Naumiestis, Gardamas, Švėkšna (mažesnė tikimybė: Kvėdarna, Laukuva, Varniai)
Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius, Ragainė
26. Kitos kalbos: lotynų (lat), vokiečių (deu)
27. Turinys: Tit.-1/2
I.-3/25
II -26/36
III -37/42

28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: vokiečių
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Form der Tauff. Wie die in der Kirchenordnung des Hertzogthumbs Preussen vnd andern mehr verfasset (atskiras leidimas, Königsberg: Johann Daubmann, 1559)
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Bezzenberger 1875 – Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts 2. II. Der lettische Katechismus vom Jahre 1586, III. Das litauische Taufformular vom Jahre 1559, IV. Anhang: Das (angeblich altpreussische) lettische Vaterunser des Simon Grunau, hrsg. von Adalbert Bezzenberger, Göttingen: Robert Peppmüller, 1875.

vokiško šaltinio leidimas: Hubatsch 1968 – Hubatsch, Walter, 1968: Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens 3. Dokumente, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
31. Faksimilė: Gerullis 1922 – Mosvid, Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570, hrsg. von Georg Gerullis (Indogermanische Bibliothek 5, hrsg. von H. Hirt, W. Streitberg, Baltische Bibliothek 2, hrsg. von Georg Gerullis), Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1923.

Subačius, Žukas 1993 – Martynas Mažvydas, Katekizmas ir kiti raštai. Catechismus und andere Schriften, redaktorius Giedrius Subačius, įvadas Saulius Žukas (Bibliotheca Baltica Lithuania), Vilnius: Baltos lankos, 1993.
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/forma/forma.htm