1. Standartinis teksto pavadinimas: Martynas Mažvydas, Giesme S. Ambraßeijaus, 1549
2. Visas teksto pavadinimas: Gieſme S. Am=|
braßeijaus, bey S. Au=|
guſtina, kure̷ wadin: Te |
Deũ laudamus. Su geſ=|
memis ape iſchnumiruſiu |
priekelima Jeſaus Chri-|
ſtaus, Jſgulditas per M. |
Moſſuida Waitkuna etc. |
Ant naudos Ragaynes |
Baſʒnicʒey ir kitu etc.
3. Pavadinimo santrumpa: MžGA 1549
4. Teksto autorius: Martynas Mažvydas Vaitkūnas (ca. 1510–1563)
5. Vertimo autorius: Martynas Mažvydas Vaitkūnas (ca. 1510–1563)
6. Teksto žanras: proza, poezija, religinis (evangelikų liuteronų) tekstas
7. Teksto rūšis: giesmės; vertimas
8. Teksto pateikimo forma: spaudinys
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Biblioteka Kórnicka, Kórnik (Lenkijos mokslų akademijos biblioteka)
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Cim.O.279
10. 1 Kiti egzemplioriai (saugojimo vieta, signatūra):
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje):
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1549
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.):
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 16 p.
15. Formatas, lapų dydis cm: in octavo (8°), 16 x 9,9 cm
16. Prirašytų lapų skaičius: 13 p. (3–15) Gerullis 1923 (80–92)
17. Tuščių lapų skaičius (vacat): 3 p. (1, 2, 16)
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai):
19. Raštas: gotikinis šriftas (fraktūra, švabachas); lotyniškoji antikva
20. Rankos:
21. Identifikuotos kitos rankos:
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: pietų žemaičių tarmė su vakarų aukštaičių tarmės elementais
25. Kalbos plotas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: žemaičių tarmės ruožas – Žemaičių Naumiestis, Gardamas, Švėkšna (mažesnė tikimybė: Kvėdarna, Laukuva, Varniai)
Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius, Ragainė
26. Kitos kalbos: lotynų (lat)
27. Turinys: Antraštinis puslapis ir pratarmė (1–2); Gerullis 1923 (80–81)
Tawe Diewa garbinam (3–11); Gerullis 1923 (82–90)
Per tawa ſchwenta priekelima (11–12); Gerullis 1923 (90–91)
Chriſtus Diewas muſſu (12–13); Gerullis 1923 (91–92)

28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: lenkų, lotynų
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: lotyniški „Te Deum laudamus“, „Christus passus est pro nobis“, „Christe surrexisti“ tekstai

Jan Seklucjan, Pieśni duchowne a nabożne, 1547

Jan Seklucjan, Katechismu text prosti dla prostego ludu, 1545 (vokiškas originalas: Martin Luther, Der kleine Katechismus, 1529, 1535, 1536, 1542)

Jan Malecki-Sandecki, Catechismus to iest nauka Krzescianska, 1546 (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, sign.: Pol.6.II.4 adl., faksimilė, URL: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26738)
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Ročka 1974 – Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga, parengė Marcelinas Ročka, Vilnius: Vaga, 1974.

Dini 1994 – Dini, Pietro U., 1994: L’Inno di S. Ambrogio di Martynas Mazvydas. Studio filologico-linguistico del testo anti co lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche (Collana di filologia e letterature slave, diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Capaldo), Roma: La Fenice Edizioni.
31. Faksimilė: Gerullis 1923 – Mosvid, Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570, hrsg. von Georg Gerullis (Indogermanische Bibliothek 5, hrsg. von H. Hirt, W. Streitberg, Baltische Bibliothek 2, hrsg. von Georg Gerullis), Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1923.

Subačius, Žukas 1993 – Martynas Mažvydas, Katekizmas ir kiti raštai. Catechismus und andere Schriften, redaktorius Giedrius Subačius, įvadas Saulius Žukas (Bibliotheca Baltica Lithuania), Vilnius: Baltos lankos, 1993.

Dini 1994 – Dini, Pietro U., 1994: L’Inno di S. Ambrogio di Martynas Mazvydas. Studio filologico-linguistico del testo anti co lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche (Collana di filologia e letterature slave, diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Capaldo), Roma: La Fenice Edizioni.
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/mazvga/mazvg.htm