1. Standartinis teksto pavadinimas: Martynas Mažvydas, Katekizmas, 1547
2. Visas teksto pavadinimas: CATE=|
CHISMVSA PRA-|
ſty Sʒadei, Makſlas ſkai-|
tima raſchta yr gieſmes |
del krikſcʒianiſtes bei del |
berneliu iaunu nauiey |
ſugulditas |
KARALIAVCZVI VIII. |
dena Meneſes Sauſia, |
Metu vſʒgimima Diewa. |
M. D. XLVII. |
3. Pavadinimo santrumpa: MžK 1547
4. Teksto autorius: Martynas Mažvydas Vaitkūnas (ca. 1510–1563)
Martin Luther (1483–1546)
Jan Seklucjan (1498–1578)
Jan Malecki-Sandecki (ca. 1482–1567)
5. Vertimo autorius: Martynas Mažvydas Vaitkūnas (ca. 1510–1563)
6. Teksto žanras: proza, poezija, religinis (evangelikų liuteronų) tekstas
7. Teksto rūšis: katekizmas, maldos, giesmės; vertimas, orignalus tekstas
8. Teksto pateikimo forma: spaudinys
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Vilniaus universiteto biblioteka
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): RS LR 5650
10. 1 Kiti egzemplioriai (saugojimo vieta, signatūra): Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, sign.: Pol.6.II 189 adl.
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje): I 8568 (?)
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1547
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.):
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 80 p.
15. Formatas, lapų dydis cm: in octavo (8°), 18 x 11 cm
16. Prirašytų lapų skaičius: Pirmieji du puslapiai ranka + 78 p.
17. Tuščių lapų skaičius (vacat):
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai):
19. Raštas: gotikinis šriftas (fraktūra, švabachas); lotyniškoji antikva
20. Rankos:
21. Identifikuotos kitos rankos:
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: pietų žemaičių tarmė su vakarų aukštaičių tarmės elementais
25. Kalbos plotas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: žemaičių tarmės ruožas – Žemaičių Naumiestis, Gardamas, Švėkšna (mažesnė tikimybė: Kvėdarna, Laukuva, Varniai)
Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius, Ragainė
26. Kitos kalbos: lotynų (lat), lenkų (pol), vokiečių (deu)
27. Turinys: Tit.-1/5
Prol.-2/6-7/11
Intr.-8/12-12/16
Intr.-I.-13/17-16/20
Intr.-II.-17/21-18/21
I._Decal.-18/21-20/24
II._Cr.-20/24-22/26
III._Or. Dom.-23/27
IV._Bapt.-24/28-25/29
V._Alt.-25/29-29/33
Tab.Scr.-29/33-39/43
Cant.-40/44-79/83

28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: lenkų, lotynų
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Jan Seklucjan, Katechismu text prosti dla prostego ludu, 1545 (vokiškas originalas: Martin Luther, Der kleine Katechismus, 1529, 1535, 1536, 1542)

Jan Malecki-Sandecki, Catechismus to iest nauka Krzescianska, 1546 (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, sign.: Pol.6.II.4 adl., faksimilė, URL: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=26738)

Johannes Sauermann (Sauromannus), Parvus catechismus pro pueris in schola, 1529 (vokiškas originalas: Martin Luther, Der kleine Katechismus, 1529)

Jodocus Willich, Catechismi Corpus, 1542

Jan Seklucjan, Pieśni duchowne a nabożne, 1547

įvairūs vokiški giesmynai
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Bezzenberger 1874 – Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts 1. Der litauische Katechismus vom Jahre 1547, hrsg. von Adalbert Bezzenberger, Göttingen: Robert Peppmüller, 1874.

Ročka 1974 – Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga, [parengė] Marcelinas Ročka, Vilnius: Vaga, 1974.

Ford 1971 – The Old Lithuanian Catechism of Martynas Mažvydas (1547), ed. by Gordon B. Ford Jr., Assen: Van Gorcum & Comp. N.V., 1971.
31. Faksimilė: Gerullis 1922 – Mosvid, Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570, hrsg. von Georg Gerullis (Indogermanische Bibliothek 5, hrsg. von H. Hirt, W. Streitberg, Baltische Bibliothek 2, hrsg. von Georg Gerullis), Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1923.

Subačius, Žukas 1993 – Martynas Mažvydas, Katekizmas ir kiti raštai. Catechismus und andere Schriften, redaktorius Giedrius Subačius, įvadas Saulius Žukas (Bibliotheca Baltica Lithuania), Vilnius: Baltos lankos, 1993.

http://atmintis.mb.vu.lt/fedora/repository/gluosnis:VUB01_000408215/
http://gluosnis.vu.lt/biblio/dshow?id=VUB01_408215
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/mazvkat/mazvk.htm