1. Standartinis teksto pavadinimas: Vilniaus vyskupystės poteriai (XVI a. I ketvirtis)
2. Visas teksto pavadinimas: Rankraštiniai XVI a. pradžios lietuviški poteriai – Tėve mūsų, Sveika Marija,Tikiu Dievą tėvą
3. Pavadinimo santrumpa: DzP ca. 1520
4. Teksto autorius: anonimas
5. Vertimo autorius: anonimas
5. 1. Perrašo autorius: anoniminis nuorašas
6. Teksto žanras: proza, religinis (katalikų) tekstas
7. Teksto rūšis: poteriai; vertimas
8. Teksto pateikimo forma: rankraštis (ms.)
8. 1. Tekstas pateiktas veikale: Nicolaus de Blony (apie 1400–1448). Tractatus sacerdotalis de sacramentis deque divis officiis: et eorum administrationibus. Argentinae [Strasbourg]: impressus per Martinum Flach, 1503. [126] fol.; 4˚ (21 cm)
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Vilniaus universiteto biblioteka
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): VUB RSS II-3006
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje):
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): XVI a. I ketvirtis
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.): po 1503 m., apie 1520 m.
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 1 p., 25 eil.
15. Formatas, lapų dydis cm: in quarto (4°), 21 x 15 cm
16. Prirašytų lapų skaičius: 1 p. (lietuviškas tekstas)
17. Tuščių lapų skaičius (vacat):
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai):
19. Raštas: Littera gothica semihybridica (pagal: Albert Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books: From the Twelfth to the Early Sixteenth Century (Cambridge Studies in Palaeography and Codicology), Cambridge University Press, 2006, 23, 168f, pl. 140)
20. Rankos: 1 (lietuviškas tekstas)
21. Identifikuotos kitos rankos:
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta:
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: rytiniam variantui (rašomajai „lietuvių kalbai“) pradžią davusi vilniškių patarmė
25. Kalbos plotas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: pietryčių Lietuvos vilniškių patarmės ruožas – Dieveniškės, Trobos, Lazūnai
26. Kitos kalbos: lotynų (lat)
27. Turinys: Tėve mūsų (Viešpaties malda), 1–7 eil.
Sveika Marija (Angelo pasveikinimas), 8–10 eil.
Tikiu Dievą tėvą (Tikėjimo išpažinimas), 11–25 eil.
28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: lotynų, lenkų
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Pater noster, Ave Maria, Credo
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Lebedys, Palionis 1964 – Lebedys, J[urgis], Palionis, J[onas], 1964: „Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas“, Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai 3, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 109–135.

Zinkevičius 2000 – Zinkevičius, Zigmas, 2000: Lietuvių poteriai. Kalbos mokslo studija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 71–73.
31. Faksimilė: http://www.istorija.net/lituanistica/tevemusu1503.htm (= Zinkevičius 2000, 72)
Lebedys, Palionis 1964, 33.
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/dzuk/dzuk.htm