ზოგადი დახასიათება

 ფონეტიკური დახასიათება

 მორფოლოგიური დახასიათება

 დიალექტური დიფერენციაცია

 სალიტერატურო ენის ნორმები
Copyright ARMAZI Project / Manana Tandashvili, Frankfurt / Tbilisi 2000. All rights reserved.

საავტორო უფლება ეკუთვნის "არმაზის" პროექტს და მანანა თანდაშვილს, ფრანკფურტი / თბილისი 2000 წ.